dinsdag 15 september 2009

Geld als dictatoriaal instrument


Het uitkleden van de AOW, de WW, het verhogen van de ziektekostenpremie, de verkeersboetes, de energiebelasting enzovoort: het stuit op veel onbegrip. De meeste mensen gooien het op een niet te stuiten geldhonger van de overheid. Men heeft het over “roofridders” of “graaiers”. Het lijkt ook allemaal onbegrijpelijk, totdat je beseft wat het doel ervan is.

Het doel is:

Geld te kunnen gebruiken als instrument om een zo groot mogelijke groep dwingend aan te sturen en daarmee het gedrag van de bevolking te dicteren. Bijvoorbeeld iedereen harder en langer laten werken.

Als je dat eenmaal door hebt, zie je ook dat het een lange-termijn plan is. Een traject dat al jaren geleden is ingezet. Om het doel (gelddictatuur) te bereiken moet je een aantal stappen doorlopen:

1- Nivelleren.

Zolang er een groot verschil is in besteedbaar inkomen, zullen financiële maatregelen altijd maar een klein deel van de bevolking treffen. Dat is niet efficiënt. Wanneer je in dat geval de middenklasse dwingend wil aansturen d.m.v. financiële maatregelen, zal de onderklasse niet overleven.
In de jaren 80 en 90 heeft er een verschuiving plaatsgevonden van de onderklasse naar de middenklasse. Bestond er voor die tijd een groot inkomensverschil tussen bijvoorbeeld een metselaar en een universitair geschoolde werknemer, nu is dat verschil veel kleiner. De onderklasse is als het ware opgetild naar de middenklasse. Het gevolg is, dat de hele bevolking (op een kleine elite na) nu beschouwd kan worden als middenklasse. Als dat eenmaal bereikt is en je nu de duimschroeven aandraait, heeft daar vrijwel de hele bevolking last van, zonder dat er een grote groep aan onderdoor gaat (die dan weer moet worden ondersteund en op wie de maatregel dan geen effect heeft). Dit degradeert de gehele voormalige middenklasse tot een onderklasse zonder financiële vrijheid. En dat maakt dus vrijwel de gehele bevolking bestuurbaar d.m.v het instrument geld. En dat is de bedoeling.

2- Verschuiven van variabele kosten naar vaste kosten.

Variabele kosten zijn variabel. Dat wil zeggen dat mensen hierin keuze hebben. En keuze is vrijheid, en dat wil je niet, als je wilt dicteren. Wil je mensen d.m.v. geld in een bepaalde richting dwingen, dan moet je die keuze beperken of liever nog, helemaal wegnemen. Vandaar dat het aandeel van ons besteedbaar inkomen dat opgaat aan vaste kosten enorm gestegen is. Hogere belastingen, kunstmatig verhogen van woonlasten, energie, ziektekostenverzekering etc. Om dit mogelijk te maken bij een gegeven inkomensniveau, moeten de variabele kosten eerst dalen. Het aandeel van ons inkomen bijvoorbeeld dat we uitgeven aan voedsel is steeds verder gedaald. Hierdoor werd een stijging van de vaste lasten mogelijk gemaakt. En vaste lasten zijn vaste lasten omdat er niet of nauwelijks op bezuinigd kan worden. En dat is natuurlijk de bedoeling als je mensen wil dwingen.

3- Maak van variabele kosten vaste kosten.

Een paar voorbeelden:


Voedsel.
Voor voedsel geldt dat de uitgaven hieraan gedeeltelijk bestaan uit vaste, en gedeeltelijk uit variabele kosten. Iedereen moet eten. Maar je zou duur eten kunnen kopen, of goedkoop. Wanneer daarin in de praktijk een grote spreiding bestaat, en je wil mensen bijvoorbeeld harder en langer laten werken d.m.v. een financiële maatregel (bijv. verhogen van de energiebelasting) , dan tref je alleen die mensen die al goedkoop voedsel kopen. De rest gaat simpelweg bezuinigen op voedsel voordat ze zich laten dwingen tot harder en langer werken. Dat is dus niet efficiënt. Dat is de werkelijke reden achter de “prijzenoorlog” in de supermarkten, die tot gevolg heeft gehad dat de variëteit en de kwaliteit van het aangeboden voedsel sterk vermagerd is. Als er simpelweg alleen nog maar goedkoop voedsel in supermarkten (speciaalzaken verdwijnen) verkrijgbaar is, hebben mensen geen keuze. In eerste instantie lijkt dat gunstig voor de consument, totdat je beseft dat de vrijgekomen bestedingsruimte direct wordt ingepalmd door het verhogen van de vaste kosten.

Auto
In de jaren 60 was autorijden pure luxe. De auto werd gebruikt voor recreatie of familiebezoek. Nu is dat heel anders. Eerst werd de maatschappij rondom de auto ingericht. Het werd in verhouding tot het inkomen steeds goedkoper, en dus voor steeds meer mensen bereikbaar. Wonen en werken werden uit elkaar gehaald. Forenzenwijken en industrieterreinen bijvoorbeeld. Vervolgens werd autorijden zo vervelend mogelijk gemaakt. Een oerwoud aan slecht afgestelde stoplichten, een enorme hoeveelheid verkeersdrempels, onzinnige 30km zones, miljoenen boetes en het sociaal verdacht maken van de “vervuilende automobilist”, zorgen ervoor dat niemand meer autorijdt die het niet echt moet. Zo heb je van een variabele post een vaste kostenpost gemaakt. Door die vaste kosten nu verder op te schroeven, beperk je de bestedingsruimte en krijg je meer dwingende macht over de bevolking met het instrument geld.

Energie.
Het opschroeven van energieprijzen heeft weinig zin als mensen op het verbruik kunnen bezuinigen. Een verhoging van de prijzen zal dan leiden tot een lager verbruik, in plaats van harder en langer werken, wat het eigenlijke doel is. Promoot daarom zoveel mogelijk energiebesparing. Maak “verspilling” asociaal. Als iedereen een Hr-ketel heeft, en dubbel glas, maak dan spaarlampen verplicht, zodat iedereen niet meer dan het absolute minimum aan energie verbruikt. Pas als er niet meer bezuinigd kan worden, heeft het opvoeren van de energiekosten het beoogde effect.Het zijn maar een paar voorbeelden, en er zijn er vast nog meer te vinden, maar al deze maatregelen bij elkaar hebben tot gevolg dat het overgrote deel van de bevolking een steeds kleinere keuze heeft in de manier waarop het inkomen besteed wordt. Vrijwel het gehele inkomen gaat op aan vaste kosten. Als dat eenmaal bereikt is (en zover is het bijna), dan kunnen die vaste kosten verder worden opgeschroefd en ontstaat een direct verband tussen een financiële maatregel en het effect daarvan op het gedrag van de bevolking. Mensen hebben immers geen keuze meer en geld is nu een dictatoriaal instrument geworden.

Merk ook op dat deze trend al decennia vrijwel lineair is dus onafhankelijk van het op dat moment “gekozen” kabinet. Het laat nogmaals zien (voor wie het nog niet wist) dat de “democratie” een wassen neus is, en dat onze “volksvertegenwoordigers” van alles vertegenwoordigen, maar zeker niet het volk.

Pieter Stuurman

35 opmerkingen:

Anoniem zei

Ons land wordt geregeerd en gecontroleerd door ambtenaren en er komen er steeds meer van. Een niet produktieve, alles verstikkende, groeiende groep controleurs. Hoe vallen die in dit bovenstaande verhaal?
B. Mikkers.

Plafondpropellor zei

Ik laat de reactie aan dhr. Stuurman over. (eerste reactie van een ambtenaar)

Hoe het verdienmodel der Staat der Nederlanden eruit zou moeten of zou kunnen zien is geen eenvoudige vraag.

Momenteel is het verdienmodel ingericht zoals hiervoor beschreven.

Persoonlijk kan ik u wel aangeven dat mijn partner en ik het volgende financieële model hanteren: we moeten met één salaris alles kunnen betalen, ons koophuis, verdere vaste lasten etc. etc.

Het komt hier op neer dat alles wat wij doen eigenlijk redundant is uitgevoerd. We kennen naast onze hypotheek dan ook geen schulden.

Pieter Stuurman zei

De machtstructuur bij overheid is (net als het bedrijfsleven) geconstrueerd als een piramide. De top (bestaande uit enkele personen) is volledig op de hoogte van de agenda. Naarmate men afdaalt naar lagere compartimenten in de machtspiramide, wordt het aantal medewerkers groter, weten medewerkers steeds minder van de werkelijke agenda, en zijn ze in toenemende mate in de veronderstelling te werken voor een 'goede zaak'. Terwijl ze in de praktijk meewerken aan het voltooien van de verborgen agenda.

In het Engels wordt dit principe 'compartmentalisation' genoemd. Dat is een samentrekking van de woorden 'compartment' en 'mentalisation'.

Hogere ambtenaren zijn natuurlijk meer op de hoogte van de agenda, maar worden zodanig goed beloond dat het belang om zichzelf ter handhaven, sterker is dan de roep van het geweten.

Wanneer lagere ambtenaren zouden weten dat ze meewerken aan het creëren van hun eigen onvrijheid, en daarmee handlanger zijn van hun eigen onderdrukker, zouden zich niet zo gemakkelijk laten inzetten.

Plafondprollor zei

Ik ben zo vrij geweest om een link te plaatsen in Elsevier naar uw blog. Dit naar aanleiding van de berichtgeving betreffende de verhoging van energiekosten per 2012 en de reacties in Elsevier daaropvolgend.

Pieter Stuurman zei

@Plafondpropellor:

Hartelijk dank!

Pieter Stuurman zei

(-Pieter-)Onderstaande reactie kreeg ik van Dhr. Koppen. Vanwege een technisch probleem kon hij zijn reactie niet zelf plaatsen, dus doe ik dat hierbij in zijn naam:

Onlangs kreeg ik een persbericht van de Regering in handen, vermeldende o.a. een stijging van de zeespiegel met 60 meter in het geval niets zou worden gedaan om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Echte terzake deskundigen hebben echter berekend dat de totale ijsmassa aan beide polen 2 procent van alle water bevat tegenover 96 procent water in oceanen. Onder verwijzing naar die data heb ik mij per email; tot de minister gewend met de vraag: Hoe komt U op die 60 meter.

Het antwoord was niets zeggend; de minister volstond met de verwijzing naar het KNMI, de bron waaruit de minister en haar ambtenaren hun klimaatwijsheid putten. Op mijn verzoek zond het KNMI mij een zeer omvangrijk rapport toe, waarin stond dat niets wetenschappelijk vaststond en dat het KNMI slechts drie theoretische modellen had uitgewerkt. Er stond dus duidelijk in mijn woorden: “Wij weten het niet!”

Vandaag lees ik dat in de komende 10 jaren 20 miljard Euro van de burgerij geeist wordt ter delging van de kosten, die gemaakt zullen worden voor de reductie van CO² en andere drijfgassen. Dat is per gezin tussen Eur 250 en 375 per jaar. Gelet op het voorgaande is die aanslag gewoon ladenlichterij.

Pieter Stuurman zei

@Dhr. Koppen:

Inderdaad. Pure oplichterij. Een klassiek geval van het mechanisme: Probleem-Reactie-Oplossing (met dank aan David Icke).

Voor wie het nog niet kent, het werkt zo:

Als je iets gedaan wil krijgen van het publiek, en je vraagt er openlijk om (bijvoorbeeld:'betaal meer belasting') dan krijg je weerstand. Dat wil je niet.

Dus doe je het op deze manier:

-Je creëert een probleem dat niet bestaat ('De aarde warmt op!')

-Je wacht op een reactie van het publiek ('Er moet iets gebeuren! Wat gaan ZE eraan doen?!')

-Je biedt de oplossing aan ('Betalen!')

Zo laat je de bevolking zelf vragen om de maatregel die je in eerste instantie al wilde.

Het gebeurt voortdurend, en als je het mechanisme kent, dan zie je het overal.

Plafondproller zei

@Dhr. Koppen

Ik begrijp uw ongerustheid.

Mocht het zo zijn dat u daadwerkelijk uw gas of electra niet meer kunt voldoen heeft de overheid wel een passende subsidie voor u.

Echter bent u uw vrijheid kwijt. U gaat dan leven in de marge ... dit terwijl u misschien heel uw leven hard heeft gewerkt.

Dat is precies wat de regering voor ogen heeft. U voelt zich lamgeslagen en kunt verder geen kant op ...

Pieter Stuurman zei

Geplaatst namens Dhr. Koppen:

Behoudens de landen Griekenland, Italie en Spanje (naar volgorde van de grootte der enorme tekorten) is er in de rest van Europa nauwelijks sprake van echte inflatie. Eerder dreigt deflatie, zijnde een symptoom van krimp van de economie. Toch krijgen Europese ambtenaren een loonsverhoging, die geheel buiten de inflatie-verwachtingen valt. Te bedenken is, dat die lieden reeds aanzienlijk beter beloond worden dan de ambtenaren in de thuislanden van Europese Unie.

De Unie geeft dus een geweldig signaal af om maar door te gaan met potverteren. En dan te weten dat de nieuwe schijnpresident een eigen kabinet krijgt met 35 of meer topambtenaren. Ongetwijfeld krijgt ook Mevrouw Ashton, de nieuwe schijnminister van buitenlandse zaken van de EU een zelfde volkomen overbodig kabinet.

Ja, Ja, ik voel me een echte Europeaan met diep respect voor al die uit het niets geparachuteerde lieden, die zo lekker bezig zijn om de democratie om zeep te brengen en die doende zijn iedere directe of indirecte invloed van de burger tot het nulpunt te reduceren.

Pieter Stuurman zei

Geachte heer Koppen,U hebt de oorlog meegemaakt, of in ieder geval de wederopbouw na de oorlog.Hoe denkt u dat de mensen in de tijd vlak na de oorlog gedacht zouden hebben over een centraal geleid Europa onder een niet-gekozen president met een niet-gekozen regering (Europese Commissie)?Blijkbaar is er maar één ding dat we leren van de geschiedenis: we leren niets van de geschiedenis.

Groet,

Pieter

Pieter Stuurman zei

Namens Dhr. Koppen:

Beste mijnheer Stuurman,

U vraagt wat de mensen in de tijd vlak na de oorlog gedacht zouden hebben over een centraal geleid Europa met niet-gekozen lieden aan het roer. Wel, het antwoord kan kort zijn: Wij zouden ons afvragen: "waarom wij, en met ons alle geallieerden, lijf en goed hebben geriskeerd om Europa te bevrijden van de hunnen? Is het dan allemaal voor niets geweest?"

Ik heb de oorlog bewust meegemaakt en werd als 14 jarige knul van de straat geplukt en opgesloten. In ons dorp werden als voorbeeld een aantal dorpsgenoten langs de Soestdijksestraatweg doodgeschoten, omdat een jongen, Mag Balk, een paar klassen hoger dan ik, samen met een vriend een pantsertrein tusen Amersfoort en Utrecht wilde opblazen. Hij en dat vriendje werden door NSB-landwachters langs de spoorbaan doodgeschoten. Een behoorlijk aantal andere burgers, waaronder mijn vader, werd afgevoerd naar het "Oranjehotel" in Scheveningen. Ik zou een boek kunnen schrijven over die toestanden 1940-1945.

De huidige generaties hebben, althans hier te lande, al lang geen geschiedenisonderricht meer genoten. Die generaties zijn derhalve los komen te staan van de wortels van hun bestaan. Wij hebben wel goed geschiedenisles gehad. Dat ging niet direct over het kennen van alle jaartallen, doch wel over hoe de ene historische gebeurtenis later logisch leidde tot nieuwe gebeurtenissen. Kortom de geschiedenis van de gang der volkeren. Hierop is het gezegde gebaseerd:"In het verleden ligt het heden en in het heden al dat komen zal". Als je de geschiedenis niet kent, dan kun je er ook niets uit leren.

Minstens even erg is dat leraren, afgeleverd door het nieuwe PBO (voorheen kweekschool), op schoolkinderen worden losgelaten, terwijl ze zelf niet behoorlijk hebben leren rekenen en ook niet meer in staat zijn een opstel in zuiver Nederlands met de juiste grammatica af te leveren. Dan krijg je automatisch ministers, die het hebben over de Joods-Christelijk-Islamitische cultuur. Ik denk dan: "Lekker, ze heeft
blijkbaar een niet te stillen verlangen naar de terugkeer van het Ottomaanse rijk, dat zo heerlijk heeft huisgehouden in Griekenland en de Balkan tot voor Wenen toe".

Plafondpropellor zei

@ Pieter Schuurman

Ik probeer uw verhaal te volgen. Eén van mijn kennissen kunt u volgen op onderstaande link:

http://www.sailing-dulce.nl/home/12#onderlog92

mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei

Hallo Pieter,

Naar aanleiding van jouw artikel op Argusoog en ons mailcontact heb ik de weg naar jouw blog gevonden.

Ik lees hier:
@de machtstructuur bij overheid (net als het bedrijfsleven) is als een piramide.

Voorbeelden van deze structuur zie je ook bij wereldwijde organisaties als:
- Common Purpose
- Transition Towns

Transitions Towns haken in op de 'problemen' Global Warming (CO2) en PeakOil.

Wat de bedoelingen en de effecten van deze fictieve 'problemen' zijn, beschrijf jij prachtig en heel verhelderend in jouw artikel.

Zowel Transition Towns als Common Purpose richten zich op 'onze' kinderen. Dit verontrust mij zeer.

Ik nodig eenieder, die gevoelsmatig aanvoelt, dat het niet kloppend (en zeer gevaarlijk) is wat deze organisaties willen bewerkstellingen en waar ze aan meewerken (een Nieuwe Wereld Orde), uit onderzoek te doen naar deze organisaties.

Zodra wij (h)erkennen hoe deze organisaties werken en wat hun doel is, kunnen wij loskomen van hun macht. Gezamenlijk! We kunnen voorkomen dat de geschiedenis zich blijft herhalen als we bewust worden en anderen ondersteunen bewust te worden door informatie beschikbaar te stellen.

Brian Gerrish houdt zich bezig met het exposen van Common Purpose.

Hartegroet,
Mascha Roedelof
www.hetbewustepad.nl

Pieter Stuurman zei

Hallo Mascha,

Bedankt!

Ik heb de door jou toegestuurde link naar de toespraak van Brian Gerrish bekeken. Ik had Common Purpose al een tijdje in het vizier. Inderdaad een gevaarlijk clubje.

Bewustwording is inderdaad de sleutel. Ik zie dat steeds meer mensen wakker worden. Nu moeten we de (gecreëerde) illusie van onderlinge verdeling gaan doorbreken. Hopelijk zijn we dan eerder aan de finish dan de NWO pushers. Er is niet veel tijd meer…

Fijn om te zien dat ook jij je inzet. Ik blijf graag op de hoogte van je vorderingen!

mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei

Mijn gevoel is dat er nog onvoldoende mensen wakker zijn, Pieter.

Neem nu de mensen die betrokken zijn bij de Transition Towns. Rob Hopkins is de initiatiefnemer van deze, inmiddels, wereldwijde organisatie. Op iedere website van een lokale TT zie je de onderwerpen Global Warming (CO2) en PeakOil terugkomen. Deze, op zich, betrokken mensen (velen houden zich bezig met permacultuur! Voedsel is 1 van de items waardoor geld als dictatoriaal instrument kan dienen) laten zich dus onherroepelijk misleiden en verleiden door fictieve 'problemen'. Hen een spiegel voorhouden en informeren, leidt naar ontkenning en aanvallen.

De werkwijze binnen de TT's lijkt op die van Common Purpose. Bedenkelijk?!

Ik ben blij dat jij opmerkt dat er steeds meer mensen wakker worden. Ikzelf heb het gevoel dat er met betrekking tot wakker worden nog e.e.a. mag plaatsvinden voordat we er aan toe zijn de (gecreëerde) illusie van onderlinge verdeling te doorbreken. Juist wellicht (ook) binnen de 'new-age' beweging.

Helemaal eens met je opmerking dat we niet veel tijd meer hebben...

Ik heb je toegevoegd aan mijn mailbestand en hou je graag d.m.v. de nieuwsbrief op de hoogte. Als jij, of jouw lezers, iets toe kunnen voegen, hoor/lees ik dat graag.

Op mijn website kun je een contactformulier vinden, waarmee je je vragen en/of opmerkingen kunt insturen naar mij.

Hartegroet,
Mascha Roedelof
www.hetbewustepad.nl

mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei

Pieter,

Per abuis had ik de reactie 2 keer geplaats. Ik heb er 1 verwijderd ;-)

Pieter Stuurman zei

Mascha,

"Groen" is de nieuwe wereldreligie, en zoals met iedere religie, is ook deze opgezet als machtsmiddel.

De associatie "Groen is Goed" is eenvoudig, en daarom voor veel mensen aantrekkelijk. De meeste mensen willen graag het goede doen, en zijn blij met een aangerijkte overzichtelijke ideologie. Een nieuw en gemakkelijk hanteerbaar geloof. En een mogelijkheid jezelf te kunnen etaleren als "goed".

De oude Socrates beweerde dat onwetendheid de bron van alle kwaad is. Ik zou dat anders willen zeggen: Macht is de bron van alle kwaad, en onwetendheid opent de weg naar dat kwaad.

Dus als mensen werkelijk het 'goede' willen doen, zou ik ze aanraden eens iets meer tijd te steken in bewustwording i.p.v. het nalopen van een of andere ideolgie. Iedereen kan het!

mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei

Pieter,

Helemaal eens met wat je hier schrijft.

Vanmorgen werd ik 'getipt' over onderstaande website:
www punt urgenda punt nl

Er zit hier zoveel aan vast, zovelen zijn hierbij betrokken. Als ik deze site bekijk en onderzoek wat hun doelstellingen en activiteiten zijn, en welke mensen erbij betrokken zijn, dan wordt het koud rond mijn hart. Omdat ik constateer dat deze bewegingen zich diep in onze maatschappij geworteld hebben: de tentakels reiken diep de maatschappij in. En zeker niet alleen in Nederland. Organisaties met wereldwijde netwerken zijn hierbij aangesloten en betrokken.

Verontrustend!

Is er overigens een mogelijkheid, Pieter, om per mail op de hoogte gebracht te worden van het feit dat er reacties geplaatst worden?

Hartegroet,
Mascha Roedelof
www.hetbewustepad.nl
mascha punt roedelof apestaartje hetbewustepad punt nl

Pieter Stuurman zei

Hoi Mascha,

Je kunt helaas niet op de hoogte gebracht worden van nieuwe reacties (alleen de eigenaar van de blog heeft die optie).

Het doel van de elite is al heel lang hetzelfde:

Eén werelbank
Eén wereldleger
Eén wereldregering
Eén wereldreligie.

Het lijkt erop dat 'Groen' die nieuwe wereldrelegie moet worden.

Groet,

Pieter

Pieter Stuurman zei

Mascha,

'Groen' als dwingende wereldreligie is een bewust uitgedachte machtsstrategie zoals verwoord door de Club van Rome in haar publicatie uit 1991: “The First Global Revolution: A Report to the Club of Rome” .

Hierin staat: “In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea (!) that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy then, is humanity itself.”

Deze strategie maakt de mensheid dus tot haar eigen vijand in een strijd die nooit gewonnnen kan worden en daarmee oneindig is. Diegene die deze strijd dirigeert, dirigeert dus de mensheid.

Dat is de werkelijke gedachte achter deze nieuwe religie met Al Gore als huidige Paus.

Je kunt je trouwens wel aanmelden als 'volger' van dit blog. Je ontvangt dan een mail als er nieuwe artikelen verschijnen. Rechtsboven klikken op 'volgen'.

Groet,

Pieter

Anoniem zei

wat je ook doet ,wat ook je relegie is, wie je ook bent WEIGER de onderhuidse RFID-betaalchip..dit is wat de bijbel bedoeld met het teken van het BEEST..ook al kost het je leven, dat is altijd nog oneindig keren beter dan het je ZIEL kost!!!!!!

Anoniem zei

Er zijn al bedrijven en bv het Amerikaanse leger waar dit verplicht gesteld wordt,weiger je ? = einde cariere

Anoniem zei

Een verhelderend stuk Pieter, maar mag ik concluderen dat er nu dus een soort 'nation underground' aan het ontstaan is op het internet? Een soort van vijfde colonne die nu eens niet de nazies (dictators)in het zadel helpt maar de meer liberaal georiënteerden?
We zullen eerst maar eens zien hoe dat in de praktijk uit zal pakken, want een groep op drift is moeilijk meer te stoppen...

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

Wat lees ik nu? Bedrog is het Groen?

Sinds deze zomer ben ik aan het tuinieren. Zo kwam ik al gauw in aanraking met Permacultuur, groen doen in al z'n vormen, de gevaren van Olie-afhankelijkheid, monopolie (van o.a. gewassen) door machtige bedrijven, mondiaal bedrog door met geld te goochelen, etc. Vaak moeilijk de scepticus van de cynicus en de criticus van de afgedwaalde complotdenker te onderscheiden. Hebben jullie nog interessante links naar inzichten en cijfers omtrent zaken als olie, geld, economische en ecologische crises? Met veel interesse gelezen. Groet, Marinus Kuiper

Anoniem zei

Of ik kijk eerst ff op de site ;)
Groet, Marinus

patricia zei

Interessant om te lezen al deze reacties. Je kunt er veel kennis uit opdoen, maar het blijft een probleem.

Arold zei

De hele wereld draait op het piramide systeem, er is geen gelijkwaardigheid, terwijl iedereen uiteindelijk gelijkwaardig gaat ervaren.

Een piramide systeem gaat op een geven moment vallen als de piramide van onderen niet meer aangevuld, of kapot gemaakt wordt. Zoals het ponzifraude systeem.

Unknown zei

Interessant ja. Ik zou het plaatje graag om draaien, de top van de piramide is het diepste punt in een zwart gat waar we in zouden kunnen vallen. Dus hou ze niet hoog maar laat ze vallen. De bewust-wording is best goed op gang, er vliegen er steeds meer boven het gat..