zondag 16 december 2018

Hoe werkt ons moderne slavernijsysteem?


Laten we eerst vaststellen wat slavernij IS. Slavernij is een situatie waarin de één bezitter wordt van de arbeidsopbrengst van de ander. 

Er is sprake van een slavernijsysteem, wanneer zeer weinigen systematisch bezitter worden van de arbeidsopbrengst van zeer velen. Wanneer veel slaven het resultaat van hun werk dus moeten afstaan aan één of enkele bazen.

Eigendom en bezit

Eigendom is: “dat wat iemand eigen is”. Wat ons eigen is, is onze tijd van leven en onze levensenergie. In een rechtmatige situatie kunnen we kiezen wanneer en hoe we die tijd en energie inzetten. De opbrengst van die inzet is dan ons eigendom. Zowel onze tijd van leven, als onze levensenergie, als het resultaat van de inzet daarvan, is ons eigendom.

Bezit is: “dat wat bezet is”. Bezit is dus bezet eigendom. Wanneer dit eigendom van een ander betreft, dan is dat bezit onrechtmatig.

De opbrengst van slavernij bestaat dus uit onrechtmatig verkregen bezit, bestaand uit eigendom van anderen.

Ieder slavernijsysteem bestaat uit bazen en slaven. Degenen die exploiteren, en degenen die geëxploiteerd worden dus. Slavernij is een exploitatievorm die eigendom van velen, overhevelt naar bezit van enkelen.

Vroeger en nu

In de tijd van de slavenplantages was slavernij openlijk en uiterst zichtbaar. De bazen lieten de slaven al het werk doen, en dwongen ze de opbrengst van dat werk af te staan. Een klein deel van de opbrengst van de plantage werd gereserveerd voor voedsel en onderdak voor de slaven. Zodat ze konden blijven werken.

Sindsdien is er veel veranderd, maar in essentie werkt het nog vrijwel hetzelfde. Ook nu laten de bazen de slaven al het werk doen. Maar in plaats van voedsel en onderdak te verstrekken, geven de bazen de slaven geld (loon). Daarmee moeten die slaven zelf hun voedsel en onderdak kopen. Zodat ze kunnen blijven werken.

In plaats van de geplukte katoen direct bij de plantage op te eisen, moeten de moderne bazen nu dus een andere manier gebruiken om de opbrengst van het werk (het eigendom van de werkenden dus) in bezit te krijgen.  

Winst en belasting

In ons systeem gebeurt dat via winst en belasting. Dit zijn de enige instrumenten die het moderne slavernijsysteem ter beschikking heeft om eigendom van de werkenden af te nemen en dat toe te voegen aan het bezit van de bazen.

Winst:

Winst is het verschil tussen de kostprijs van iets, en de verkoopprijs ervan. Alle producten en diensten (hierna “producten” genoemd) worden voortgebracht door de werkenden. Het zijn de resultaten van hun inspanningen. En dus hun eigendom.

Vanwege automatisering is die productie steeds efficiënter geworden. Er zijn daardoor steeds minder menselijke inspanningen nodig voor een gegeven productiecapaciteit. Maar ook die machines worden gemaakt door werkenden. Daarom zijn uiteindelijk alle producten nog steeds het resultaat van de inspanningen van werkenden.

In het huidige slavernijsysteem moeten de werkenden die producten afstaan aan de bazen in ruil voor loon. Die bazen verkopen diezelfde producten vervolgens terug aan de werkenden, tegen meer geld dan ze gekregen hebben voor het maken ervan. Het verschil heet winst. Die winst komt in het bezit van de bazen.

Willen (of moeten; ook moderne slaven hebben voedsel en onderdak nodig) de slaven dus toegang verkrijgen tot de producten die ze zelf gemaakt hebben, dan moeten ze hun loon weer afstaan aan de bazen.

Omdat de prijzen van producten, vanwege de winst, altijd hoger zijn dan het loon dat de werkenden ontvingen voor het maken van die producten, kunnen ze niet beschikken over het grootste deel van hun eigen productie (hun eigendom). Dat deel wordt toegevoegd aan het bezit van de bazen.

De bazen worden zo bezitter van het eigendom (het resultaat van inspanning) van de slaven.

Winst bestaat dus uit eigendom van werkenden, dat in bezit genomen is door bazen. Winst is opbrengst van slavernij.

Belasting:

Naast het deel van hun eigendom dat slaven moeten afstaan aan winst, moeten ze ook een groot deel afstaan aan belasting. Belasting bestaat dus ook uit afgenomen eigendom.

Het heffen van belasting wordt gerechtvaardigd door de bewering dat daarmee voorzieningen worden betaald. Die voorzieningen, zoals wegen, infrastructuren diensten etc. bestaan ook uit producten. Producten die voortgebracht worden door werkenden. Ook zij krijgen daarvoor loon, maar ook zij moeten het grootste deel daarvan direct weer afstaan, omdat ook zij belasting moeten betalen.

Geld en rente

De werkenden worden beloond met geld. Dat geld wordt door de bazen geproduceerd. Die bazen hebben in de loop der tijd daarvoor een instrument ontwikkeld. Wij kennen dat instrument als “banken”. De bazen bezitten de banken. Banken maken dat geld uit het niets. Zonder noemenswaardige inspanning dus.

Zij stellen dat geld beschikbaar aan de slavenpopulatie door het aan te bieden als krediet. Als lening dus. Geen enkele euro (of dollar) wordt beschikbaar gesteld zonder dat daar een schuldeis tegenover staat. Hoe meer geld er dus beschikbaar is, hoe meer schuld er bestaat.

Over die schuld wordt rente (rente is winst op geld) geheven. Er moet dus altijd meer geld worden terugbetaald dan er beschikbaar gesteld is. Daarom is er altijd meer schuld dan er geld bestaat.

De rente moet worden betaald uit het loon dat de slaven verkregen hebben in ruil voor hun arbeid. Omdat de schuld systematisch hoger wordt vanwege de rente, kunnen de slaven zich nooit bevrijden van deze vorm van slavernij.

Omdat de banken (als instrument van de bazen) dat geld - met de toegevoegde rente - produceren zonder noemenswaardige inspanning, en de slaven ervoor moeten werken, worden de bazen zo eigenaar van het eigendom (resultaten van inspanning) van de slaven.

Wat is de omvang van de huidige slavernij? 

In Nederland is dat ongeveer 90%. Het totaal van alle opbrengsten van inspanning (arbeid) in Nederland heet het BBP (bruto binnenlands product). De werkenden die alles voortbrengen met hun inspanningen, ontvangen daarvan ongeveer 30% als bruto beloning. Van dat brutoloon moeten ze gemiddeld nog ongeveer 70% afstaan aan allerlei belastingen. Dan blijft er voor de slaven dus een kleine 10% over om zich van voedsel en onderdak (en andere levensbehoeften) te voorzien. De rest (ongeveer 90% dus) gaat naar de bazen.

De bewering dat belastingen worden gebruikt voor voorzieningen is maar voor een heel klein deel waar. Als belastinggeld werkelijk werd uitgegeven aan loon voor degenen die de voorzieningen (wegen etc.) maken, dan zou dat geld dus van de ene werkende naar de andere gaan. En dan zou dat geld dus bij het totaal aan betaalde lonen komen.

De omvang van de huidige slavernij is daarmee groter dan ooit.  In tegenstelling tot vroeger is nu niet een selecte groep slaaf, maar vrijwel iedereen. Van iedereen (behalve de bazen) wordt verreweg het grootste deel van zijn eigendom afgenomen en toegevoegd aan het bezit dan de bazen.

Dit betekent dat de opbrengst voor de bazen zo enorm is, dat het bestaansniveau van de slaven hoger kan zijn dan vroeger. Er zijn nu veel meer slaven die geëxploiteerd worden dan voorheen. Daarom kan er voor de slaven iets meer overblijven dan bij het ouderwetse systeem. Het voordeel daarvan is dat die slaven dan minder ontevreden zijn.

Nog nooit in de geschiedenis was de scheve verhouding tussen eigendom en bezit zo groot. Letterlijk een handvol bazen bezit nu meer dan de helft van alle rijkdom op de wereld. Het is het resultaat van het moderne slavernijsysteem dat het overgrote deel van al het eigendom van mensen, in bezit van enkele bazen heeft gebracht.

Geloof

Een cruciaal element van dit slavernijmodel, is het feit dat deze vorm van slavernij niet openlijk is. De bazen hebben in het verleden beseft dat mensen gemakkelijker slaaf zijn en slaaf blijven, als ze geloven GEEN slaaf te zijn.

Vaak zeggen mensen tegen mij: “Ja maar, ik voel me helemaal geen slaaf!”. En dat is precies de bedoeling van het systeem. Het maakt gebruik van een eenvoudig psychologisch mechanisme: als mensen geloven ‘vrij’ (geen slaaf) te zijn, dan voelen ze zich geen slaaf. Vandaar dat ons (via de media die ook in het bezit zijn van de bazen) voortdurend verteld wordt dat we “vrij” zijn. Kennelijk hebben we het massaal geloofd.

Slavernij is geen gevoel. Slavernij is een feitelijke situatie. Het is de situatie waarin enkelen velen exploiteren. Of die velen dat al dan niet beseffen (en dat dus al dan niet voelen), doet daar niets aan af.

Maar omdat het geloof van de slaven van doorslaggevend belang is voor het (voort)bestaan van dit slavernijsysteem, ligt hierin ook de achilleshiel ervan. Zodra de slaven gaan beseffen wat de feitelijke situatie is (slavernij), dan vervalt dat geloof. En daarmee dus ook het belangrijkste fundament eronder. 

26 opmerkingen:

maria vero zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Unknown zei

'In het huidige slavernijsysteem moeten de werkenden die producten afstaan aan de bazen in ruil voor loon. Die bazen verkopen diezelfde producten vervolgens terug aan de werkenden, tegen meer geld dan ze gekregen hebben voor het maken ervan. Het verschil heet winst. Die winst komt in het bezit van de bazen.'

Werkenden worden echter niet gedwongen om voor de bazen te werken en ook niet gedwongen hun producten te kopen, iets wat heel anders is dan belasting en' 'diensten' van de overheid. Ondernemers worden door de (bij voorkeur) vrije markt betaald voor hun werk om werkenden te organiseren.
Verder fijn stuk!

Anoniem zei

Mensen hebben dingen nodig om te kunnen leven. Voedsel, energie, onderdak etc.

Die dingen zijn alleen verkrijgbaar via geld. En geld is (voor veruit de meeste mensen) alleen verkrijgbaar door ervoor de te werken.

Dat is allemaal inderdaad niet verplicht. Leven is immers niet verplicht. Maar als je wel wilt leven, is het simpelweg noodzakelijk.

Unknown zei

Vergeet niet inflatie. Als je een x bedrag hebt gespaard dan wordt dit ook nog minder zonder dat je er iets aan kunt doen. Dit zorgt er voor dat zelfs het bezit van geld je geen zekerheid geeft.

Anoniem zei

Inderdaad. En er bestaan nog veel meer trucs om de slaven te ontdoen van hun eigendom. Teveel om in één artikel te benoemen.

Anajnovy zei

Ja, dit is al HEEL lang al zo.
Vooral omdat de mensDOM dat nog steeds niet wenst te gaan zien.
Daarmee dus lijken ze 'blessed ignorance' te willen zijn.

Het is jammer, dat terwijl de mensHeid wel de 99% is, tegenover de 1% machthebbers
die ons maar blijven beliegen en bedriegen.

joost zei

die dingen die mensen nodig hebben zoals water voedsel warmte en beschutting/cq onderdak, zijn zeer geschikt om zonder gebruik van "geld"? te realiseren. juist voor onze essentie gebruiken we beter geen geld. armoede uitgedrukt in geld, ik bedoel, als je geen geld hebt om eten te kopen en daardoor sterft, sterf je aan voedselgebrek, niet aan geldgebrek.

Anoniem zei

Precies Joost!

Maar we hebben nu een samenleving waarin geld tot een voorwaarde gemaakt is om toegang te verkrijgen tot die benodigdheden.

Iedereen GELOOFT daarom geld nodig te hebben om te kunnen leven.
Daarom vraagt iedereen overal geld voor.
En daarom heeft iedereen geld nodig om te kunnen leven.

joost zei

mensen geloven ook dat politici empatievolle mensen zijn, maar dat maakt het nog niet waar.
niemand heeft geld nodig om te overleven. geloof verandert daar niets aan.
alles wat een mens nodig heeft is in overvloed aanwezig. verkondigen dat iedereen geld nodig heeft om te overleven is een leugen.

een mens heeft grond nodig om te overleven, geen geld maar grond om te mogen zijn.
die grond is door je eigen pa en ma weggeruild aan een roedel psycho's in ruil voor olie beton en geld. dat zijn precies 3 dingen die een mens absoluut niet nodig heeft om te overleven.

Anoniem zei

Dat klopt. Wat we nodig hebben, is toegang tot de resultaten van elkaars inspanningen.

Als niemand die beschikbaar wil stellen zonder daar geld voor te krijgen, zijn ze niet beschikbaar zonder er geld voor te geven.

Onware overtuigingen (geloof) leiden altijd tot ongewenste realiteit. Zo leidt de onware overtuiging dat we geld nodig hebben tot armoede (gebrek aan toegang tot levensbenodigdheden) en de onware overtuiging politici nodig te hebben tot onvrijheid (macht van enkelen).

joost zei

dus, we zijn het eens dat een mens geen geld nodig heeft om te (over)leven?

toegang tot elkaars inspanningen is er altijd, als je maar lief genoeg tegen elkaar bent.
om te (over)leven heb je enkel water, voedsel en beschutting nodig (en een beetje liefde zorgt ervoor dat je mens blijft) daar heb je iemand anders z’n inspanningen niet voor nodig.
sterker nog, de inspanning van 1 kan het leven van meerderen volledig in stand houden.

volgens mij is het ding, dat we, euh, nee, men versfaafd is geraakt aan olie en oliegerelateerde producten welke enkel en alleen in FDR’s te verkrijgen zijn. deze verslaving is inmiddels zo diep geworteld dat men echt denkt niet zonder te kunnen. waar wil jij persee gebruik van kunnen maken omdat je het anders geen leven vind wat enkel en alleen met geld te verkrijgen is?

Ik kan niet echts iets bedenken, maar nu ga ik er vanuit dat alle ambachten gewoon ter beschikking zijn want ik doe lief tegen anderen en ik lever zinvolle inspanning. met potlood en papier kan je tegoeden en of tekorten registreren. nu ik er zo over nadenk… geld, dat is iets wat je enkel en alleen met geld realiseren kan. (of met een printer)
wij mensen doen alsof je geld kan verkrijgen door een contract in loondienst aan te gaan, maar daarmee verkrijg je geen geld meer maar een tegoed op geld en tevens koop je een pistool en camera die beiden op jou gericht komen te staan. ook is geld enorm duur om gebruik van te maken door rente belasting en inflatie.

de stelling dat we geld nodig hebben is wat mij betreft onverdedigbaar. je kan er echt helemaal niets mee.

mijn allereerste vakantiebaantje (bij een grote copierfabrikant in het zuiden van het land) :) kreeg ik dagelijks in een bruine enveloppe uitbetaald (ongeveer 40 jaar geleden)

Anoniem zei

Zoals ik al zei: we hebben geen geld nodig, maar de meeste mensen GELOVEN dat we geld nodig hebben. Daarom zullen ze niets doen zonder er geld voor te krijgen. En daarmee ontzeggen ze elkaar de toegang tot wederzijdse inspanningen als er geen geld voor wordt betaald.

Geld realiseert zelf dus niets. Mensen realiseren dingen. Helaas zijn de meeste mensen, in de huidige realiteit, niet bereid iets te realiseren zonder daar geld voor te krijgen. Dat is een vergissing, maar ook vergissingen hebben tastbare consequenties.

Dat we de resultaten van elkaars inspanning nodig hebben is een feit. Iets eenvoudigs als een kledingstuk bijvoorbeeld, is het resultaat van een een heleboel verschillende inspanningen (verbouwen van katoen, spinnen van draad, weven, fabricage, het bouwen van alle benodigde gereedschappen en machines, distributie, etc.). Om over zoiets complex als bijvoorbeeld een huis (of de computer waarop je je reactie geschreven hebt) nog maar te zwijgen.

joost zei

dus de stelling dat een mens geen geld nodig heeft om te (over)leven is waar. maar door geloof niet uitvoerbaar/(realistisch?)

ik probeer erachter te komen waarom jij reclame maakt voor het gebruik van geld terwijl je weet dat geld niets levert. waarom zou je anders onware stellingen als waar deponeren. meegaan in het geloof van anderen maakt je dat zelf ook niet tot volgeling?

de stelling: "mensen hebben elkaars inspanning nodig"
is namelijk ook erg onwaar, een huis bouwen(onderdak/beschutting) is vrij eenvoudig kan door 1 mens gerealiseerd worden, met meerdere mensen samen gaat het sneller en kan men voor andere constructies kiezen. het kledingstuk is een slecht voorbeeld, dat is zo eenvoudig, dat doe je beter alleen. wol en vezels heb je toch in overvloed aanwezig, en iedereen heeft toch een spinnewiel op zolder staan.

in kleinschaligheid maken mensen gebruik van elkaars inspanningen zonder geld, dat is een feit.
dat betekent niet dat het noodzakelijk is, maar het kan en levert op.
op plekken waar slaven dicht opelkaar gepropt zitten is olie nodig om ze in te leven in te houden. dus ja, daar ga je zonder elkaars (onvrijwillige) inspanning dood. als je in de oceaan wil leven ga je zonder de inspanningen van anderen ook dood. geld regelt dat de slaven olie kunnen kopen.
de slaven mogen gewoon gaan, ze zijn vrij om te gaan en of staan waar ze maar willen, maar ze kiezen er allemaal voor om gezamenlijk meer olie te kopen. zonder elkaars (onvrijwillige) inspanningen verzetten ze geen stap. en dat terwijl er plek zat is voor iedereen.

lachuh man…

joost zei

ik ben ook verbaasd. ik heb van jou geleerd dat geld een managementtechniek is. en die aanname staat nog steeds.
door geloof te implementeren blijkt die mens dat geld ineens nodig te hebben voor overleving. dat evangelie wil je toch niet verkondigen?
of heeft een mens echt management nodig om te leven?

Anoniem zei

Heb je mijn reacties niet gelezen? Of niet begrepen?

Als dat wel zo was dan zou je nooit beweerd hebben dat ik "reclame maak voor geld", of dat ik zou vinden dat mensen management nodig hebben om te leven.

Het tegendeel is het geval, en als je mijn reacties gelezen/begrepen had, dan zou je dat weten.

Nogmaals: het is uitsluitend het ONWARE GELOOF geld nodig te hebben, dat mensen afhankelijk maakt van geld. Verder niets. Zodra mensen stoppen dat te geloven, vervalt de afhankelijkheid. Als ik dus ergens "reclame" voor maak, dan is het voor het stoppen met dit onware geloof. Dat kan alleen door te beseffen dat dit geloof onwaar IS, en dat het leidt tot ongewenste resultaten (armoede en afhankelijkheid).

joost zei

ja ik heb je reacties goed gelezen en begrepen. jij de mijne ook?
mensen hebben geen geld nodig hebben om te leven
en
mensen hebben elkaars inspanningen niet nodig om te leven.

2 ware beweringen.

jij beweert het tegenovergestelde, dat dat door geloof komt doet niet terzake. daarom maak jij reclame voor het gebruik van geld. onze samenleving maakt gebruik van geld, dus je hebt geld nodig om te leven. dat is reclame maken voor geld.

je had ook kunnen zeggen: een mens heeft geen geld nodig om te leven, dus stop langzaam maar zeker met het gebruik van geld. maar daar heb je geen ervaring mee, omdat ook jij gelooft (of op z'n minst doet alsof) dat een mens geld nodig heeft om te leven.

nogmaals, waar wil jij persee gebruik van maken dat enkel en alleen met geld te realiseren is?
Anoniem zei

Ongelofelijk. Ik heb nu al verschillende keren nadrukkelijk gezegd dat mensen GEEN geld nodig hebben (dat ze dat alleen maar - ten onrechte - geloven). Wat is daar niet duidelijk aan?

joost zei

ja , ongelooflijk
pieter zei:
"Mensen hebben dingen nodig om te kunnen leven. Voedsel, energie, onderdak etc.

Die dingen zijn alleen verkrijgbaar via geld. En geld is (voor veruit de meeste mensen) alleen verkrijgbaar door ervoor de te werken."

dat is jou tekst. daar sta je inmiddels niet meer achter, begrijp ik

2 onware beweringen in 1 zin. nadat ik jou er op wijs dat mensen geen geld nodig hebben, voeg je een inlegvelletje toe waarop staat, dat mensen geld nodig hebben omdat ze dat geloven en dat daarom een mens geld nodig heeft. bij een 2e inlegvel komt er te staan mensen hebben geen geld nodig (maar geloven dat)

tevens geloof jij dat mensen elkaars inspanningen nodig hebben, en dat ze dat enkel en alleen voor geld doen.
ik kan je echt heel veel voorbeelden geven waaruit blijkt dat dat onzin is. ONWAAR!

*waar wil jij persee gebruik van maken dat enkel en alleen met geld te verkrijgen is?

als je elkaars inspanning niet nodig hebt heb je elkaars geld ook niet nodig. dan kan je gewoon gebruik maken van elkaars inspanningen.
uiteraard enkel en alleen als dit op vrijwillige basis gebeurt.

als je elkaars inspanning nodig hebt lijkt zoiets als geld het ultieme middel. ik heb nog nooit een ander idee gehoord.

ik stem voor pen en papier.
joost zei

heb je een voorbeeld voor me voor een "WAAR GELOOF"?
een onwaar geloof... is dat geen pleonasme?

Anoniem zei

Je verwijst naar mijn beschrijving van het moderne slavernijsysteem. Zo heet het artikel ook. Binnen dat systeem zijn de levensbenodigdheden alleen verkrijgbaar via geld.

De reden waarom ik dit artikel geschreven heb, is omdat ik bezwaar maak tegen dat systeem. Dat ik deze situatie beschrijf, betekent dus niet dat ik erachter sta. Dat zou toch duidelijk moeten zijn, lijkt me.

Uiteraard zou een vrijwillige basis veel beter zijn. Die vrijwilligheid ontbreekt nu, juist omdat vrijwel niemand (binnen dit systeem) iets wil doen zonder er geld voor te krijgen. Dat is dus het gevolg van dit (onjuiste) systeem, en dat systeem blijft alleen in stand omdat mensen GELOVEN het nodig te hebben.

Onwaar geloof is inderdaad een pleonasme. Omdat niet iedereen dat beseft, en de meeste mensen geloven dat hun geloof "waar" is, gebruik ik die stijlvorm soms om iets te verhelderen of te benadrukken.

joost zei

je vermijdt de vraag of een mens elkaars inspanningen nodig heeft.
jij beweert dat dat een feit is. voorbeelden te over die het tegendeel bewijzen. een onware bewering. het is een geloof. dat geloof houd de mens in een passieve toestand, waarin geld de uitkomst is.

het is niet de schuld van de rijken dat er armoede is
het is de schuld van de armen dat er rijkdom is

Anoniem zei

De verhouding rijkdom - armoede, is het gevolg van een bestaand geloof. Daar dragen beide aan bij. Armoede kan immers niet bestaan zonder rijkdom, en rijkdom niet zonder armoede. Het één is het gevolg van het ander.

We hebben niets nodig. Het is tenslotte niet nodig dat we leven. Maar als we we met 7 miljard mensen op deze planeet willen wonen, dan is het wel erg handig als we een beetje samenwerken (= wederzijds gebruik maken van elkaars inspanningen). Met 7 miljard solitair opererende mensen, die niets anders doen dan zich alleen voor zichzelf inspannen, wordt dat erg lastig.

Hypothetisch zou je jezelf van het benodigde kunnen voorzien in een vruchtbaar gebied met voldoende voedsel en materialen (en waar het niet te druk is). Ieder voor zich dus. Maar waarom zouden we dat willen? Het is erg inefficiënt. En bovendien: mensen zijn geen solitaire wezens.

In iedere samenlevingsvorm ontstaat daarom organisatie, taakverdeling en specialisatie: ik doe dit, jij doet dat, samen doen we het allebei. Als gevolg van die organisatie en specialisatie, ontstaat er ook wederzijdse afhankelijkheid. Oftewel, dat we de resultaten van elkaar inspanningen dan nodig hebben.

joost zei

dus we kunnen onmogelijk allemaal rijk zijn? (en even voor de duidelijkheid met rijk en arm bedoelen we nog steeds met geld en zonder geld?) en wanneer ben je rijk en wanneer ben je arm vraag ik mij dan meteen af.
ik heb jou trouwens ook horen zeggen dat rijken de schuldigen zijn aan de armoede van de armen. of is die zienswijze veranderd?
wat ik zei “het is de schuld van de armen dat er rijkdom is” was een woordspeling. oke, misschien niet de leukste. maar de stelling is WAAR. armen hebben schuld aan de rijken

“we hebben niets nodig?” we waren er toch al uit dat we juist wel dingen nodig hebben? water voedsel beschutting (en ik voeg toe) menselijke aandacht. als we niet leven hebben we niets nodig, maar we leven wel en hebben dus iets nodig. of dat het nodig is dat we leven is irrelevant.

“hypothetisch”? nee dat is echt. en ja natuurlijk zouden we dat allemaal moeten willen.
mij hoor je nergens zeggen dat mensen soitaire wezens zijn en of dat we elkaars inspanningen niet zouden kunnen gebruiken. maar nogmaals, we hebben het niet nodig! mijn inspanning alleen al levert voldoende leven voor meerdere personen en een zooi dieren. 2/3 van de mensheid kan in princiep gaan luieren, specialiseren zo je wilt. de inspanning van een paar levert voldoende leven voor velen.
er is ongelooflijk veel ruimte op deze planeet, solitair kan een mens met 300m2 prima leven, reken maar uit hoeveel plek er is. we passen met z’n allen in west australie. doen alsof er een tekort aan vruchtbare grond is, kan je alleen maar geloven en daarmee ONWAAR
als jij en je vrouw besluiten te gaan verhuizen naar een eiland met alles erop en er aan, ga je bij aankomst geen economisch syteem optuigen om elkaars inspanningen uit te ruilen.
en je bouwt toch zekers samen een hut. of allebei afzonderlijk?

Ik ben erg onbekend met “samenlevingsvormen”. slaven op een plantage leven inderdaad samen.
varkens in een stal ook. Ik heb een ander idee over samenleven.
als mens ben ik als eerste een alleskunner, daarna een samenwerker en dan pas een specialist.
specialisme zal denk ik een specialisme zijn. dat is iets voor de “freaks” specialisatie heeft de mens tot nu toe weinig zinvols geleverd. is mijn idee.
is er een uitkomst van specialisme wat niet door samenwerking bereikt had kunnen worden?
samenwerking door alleskunners ipv specialisten.

joost zei

praat ik poep?
of ben je aan het verwerken dat je mensbeeld niet klopt?

de schaarste gedachte is er goed ingeprogammeert.
hoe zou het leven er uitzien als mensen zich realiseren dat ze elkaar helemaal niet nodig hebben. dan kan er op basis van vrijwilligheid gebouwd gaan worden zonder dat alles 1 op 1 uitgeruild dient worden.

joost zei

rare jongens hoor, die socialisten...

Klusser zei

Wow, complimenten voor je artikel!