woensdag 5 december 2018

KlimaatslavernijEr is veel discussie over het al dan niet bestaan van klimaatverandering als gevolg van menselijke activiteit. Sommigen beweren dat het een leugen is, maar de meerderheid lijkt het te geloven, en de discussie verhardt. 

Veel minder discussie is er over de voorgespiegelde “oplossing” van dat klimaatprobleem. Die voorgehouden oplossing is eenvoudig als altijd: méér betalen en minder keuzevrijheid!

Voor politiek en media (en voor iedereen die ze gelooft) lijkt het vanzelfsprekend dat méér betalen (inleveren van loon, oftewel opbrengst van arbeid) en minder vrijheid (inleveren van keuzemogelijkheid) de oplossing voor ieder denkbaar probleem is.

Toch kennen we voor het inleveren van loon (opbrengst van arbeid) en inleveren van vrijheid (keuzemogelijkheid) een simpel maar erg doeltreffend woord: slavernij. Slaven zijn mensen die de opbrengst van hun werk, en hun vrijheid moeten afgeven. Niet alles natuurlijk, want dan overleven ze niet, maar wel zoveel als mogelijk is.

De gangbare bewering is dus: meer slavernij is de oplossing voor ieder probleem, en dus ook voor het “klimaatprobleem”.

Politiek en media beweren daarmee dat de aarde niet duurzaam kan functioneren zonder slavernij. Hoe groter en bedreigender het voorgespiegelde “probleem”, hoe meer slavernij daardoor gerechtvaardigd wordt. De essentie van de bewering is dus: slavernij is een vereiste voor een duurzaam functionerende wereld.

Nou zijn er twee mogelijkheden:
Of het klimaatprobleem is werkelijk, of dat is het niet.

-         - Als het niet werkelijk is, dan wordt het voorgewend met de bedoeling een valse rechtvaardiging te genereren voor meer slavernij. Dat zou begrijpelijk zijn. Slavernij is nou eenmaal erg lucratief voor degenen die de slaven exploiteren. En omdat slavernij een nogal negatieve bijklank heeft voor de meeste mensen, is het handig om het anders te noemen en er een (geloofde) rechtvaardiging voor aan te dragen. In dat geval is de aanleiding (“klimaatprobleem”) simpelweg een leugen. En de oplossing (“meer slavernij lost het klimaatprobleem op”) dus ook.

-          - Als het wel werkelijk is, en als de planeet dus werkelijk aan de vooravond staat van een grote klimaatramp, dan moet daarvoor natuurlijk een oplossing gevonden worden. Politiek en media kennen echter maar één oplossing: meer slavernij. De bewering is dan dus: “meer slavernij lost het klimaatprobleem op”. Hier is dan niet de vraag: “is het klimaatprobleem werkelijk?” (want dat is het dan), maar “is deze oplossing juist?”

In beide gevallen leidt het dus tot meer slavernij. In beide gevallen wordt ervan uitgegaan dat meer slavernij de oplossing is voor een (al dan niet werkelijk bestaand) probleem.

De logische vraag is dan: is het überhaupt mogelijk dat een probleem kan worden opgelost door middel van slavernij? Is de bewering: “méér slavernij is de oplossing voor problemen” waar? Los van de vraag of het probleem werkelijk bestaat of niet.

Eén ding is zeker: slavernij is erg lucratief voor degenen die de slaven exploiteren. Degenen die van de slavernij profiteren dus. Traditiegetrouw zijn dat degenen die aan de top van de hiërarchische ladder staat. Zij zijn degenen met de meeste financiële middelen, maar ook degenen met de meeste macht. De rijken en machtigen dus. Anders gezegd: het zijn altijd de bazen die van de slaven profiteren. 

Met hun rijkdom en macht hebben zij ook de meeste invloed op politiek en media. Voor hen is het dus zowel erg lucratief, als mogelijk om mensen, via die politiek en media, te laten geloven dat meer slavernij noodzakelijk is voor het behoud van de wereld. Zodat die mensen zich erin schikken.

Maar wat als slavernij nooit een werkelijke oplossing is voor welk probleem dan ook (buiten de ongebreidelde geld- en machtshonger van een bovenklasse)? In dat geval maakt het niet meer uit of het “klimaatprobleem” werkelijk is of niet.

Als het een leugen is, dan is meer slavernij de bedoeling. Als het werkelijk is, dan wordt het probleem aangegrepen als gelegenheid om meer slavernij te realiseren. Dan is meer slavernij (en dus niet het oplossen van het probleem) ook de bedoeling.

In het eerste geval is er geen werkelijk probleem en is een “oplossing” dus überhaupt overbodig. In het tweede geval is er wel een werkelijk probleem, maar dan wordt dat niet opgelost met de opgelegde “oplossing”.

Er komt dan slechts een probleem bij: meer slavernij.

Misschien (nou ja, misschien…) is het voor ons handiger om te beseffen dat geen enkel werkelijk probleem kan worden opgelost door middel van slavernij. Zodra er een probleem wordt voorgespiegeld dat vereist dat we loon (opbrengst van onze arbeid) en/of vrijheid inleveren, hebben we te maken met een leugen.

Dan is OF het probleem niet werkelijk bestaand en dus een leugen, OF de oplegde oplossing een leugen. In dat laatste geval zijn we dubbel de pineut. Want dan vergaat de wereld alsnog, maar nu zullen we dat beleven vanuit een slavenpositie.4 opmerkingen:

emil zei

Wat zou er gebeuren als een behoorlijk aantal opstandige slaven [bv de gele hesjes] als boegbeeld neemt 'een idee welks tijd is gekomen' ?

zoals https://drive.google.com/open?id=1Ztc0CgbYFlXM9sQiP0y0sYADwp5t5pYmrEIfz27p2vU

Bouwradio zei

Altijd hetzelfde verhaal. Er moet eens iets gebeuren!

Anoniem zei

Er kan pas iets gaan gebeuren als voldoende mensen het verhaal gaan kennen, en gaan beseffen wat er aan de hand is. Dat is helaas nog lang niet het geval. Tot die tijd zal het verhaal dus herhaald moeten worden.

Anoniem zei

Er zijn twee vereisten voor een dictatuur:

1- Een ‘vijand’ die als bedreiging wordt ervaren en die de dictatoriale maatregelen moet rechtvaardigen zodat ze worden aanvaard.
2- Een systeem dat de controle en vrijheidsbeperkingen uitvoerbaar maakt

Ook de dictatuur die momenteel volop in aanbouw is, heeft deze twee zaken nodig.

Als ‘vijand’ is de mensheid gekozen. De bedreiging is ‘klimaatverandering’ die door deze vijand zou worden veroorzaakt. De strijd tegen deze ‘vijand’ is dus de strijd tegen onszelf en elkaar. Zo onderwerpen wij onszelf en elkaar aan de dictatuur. Tenminste, zolang we in de voorgespiegelde bedreiging blijven geloven.

Voor het benodigde systeem is gekozen voor een technologische infrastructuur. Deze infrastructuur (5G) maakt het mogelijk om te infiltreren in alle details van ons leven, en ons individueel onder controle te houden. Iedere vorm van relevant individueel gedrag zal erdoor worden opgemerkt, en zal worden afgestraft als het onwelgevallig is voor de dictatuur.

Net als iedere vorm van macht, kan een dictatuur uitsluitend bestaan op basis van leugens. Leugens zijn te herkennen aan de tegenstrijdigheden die ze bevatten.

Zo is het voor het ‘klimaat’ nodig dat er zoveel mogelijk bomen groeien, maar is het voor het systeem (5G) nodig dat er zoveel mogelijk bomen gekapt worden. Deze twee zaken zijn dus strijdig met elkaar. Dat betekent dat we te maken hebben met leugens.