dinsdag 5 januari 2016

Contant geld en vrijheidGemak en veiligheid

Het is mij opgevallen dat de meeste mensen de wereld beschouwen vanuit hun eigen perspectief. Vanuit hun eigen zorgen, hun strijd om de eindjes aan elkaar geknoopt te houden, het betalen van de hypotheek of huur, de zorgen over hun baan of hun werkloosheid, de schoolprestaties van de kinderen en alle onzekerheden over hun toekomst.

Het is een belastend en vermoeiend bestaan. De eigen situatie slorpt vrijwel de volledige beschikbare aandacht op. Iedere vorm van aangeboden gemak is dus welkom. Alles dat het leven gemakkelijker maakt, vindt daarom gretig aftrek.

Toch bestaat ook de menselijke behoefte om geïnformeerd te zijn over de toestand in de wereld. Het journaal en de krant bieden een gemakkelijke en hapklare inkijk in die wereld. In een kwartiertje per dag is men weer "op de hoogte". Het beeld dat die media voorspiegelen, is een wereld die steeds gevaarlijker en bedreigender lijkt te worden. De boodschap is: wees bang, wees vooral erg bang.

Naast gemak, is daarom ook veiligheid erg gewild. Alles dat het voorgespiegelde gevaar kan bezweren, wordt in de praktijk met graagte omarmd.

De wereld vanuit een ander perspectief


Maar laten we de wereld nu ook eens vanuit een ander perspectief bezien. Deze keer niet vanuit het gebruikelijke perspectief (dat van de meeste mensen) maar vanuit het perspectief van enkelen.

Laten we de wereld nu eens niet bekijken door de ogen van de gewone man of vrouw, maar door de ogen van de meest machtige en rijke mensen op aarde. Zodat we die wereld niet vanuit slechts één kant zien, maar vanuit twee totaal verschillende perspectieven kunnen waarnemen. En daarmee een completer beeld krijgen van de werkelijke inrichting van die wereld.

Macht
 

Iedereen weet dat er machtige mensen bestaan op de wereld. Mensen met enorme invloed. Mensen die hun macht gebruikt hebben om onmetelijk rijk te worden, en hun rijkdom vervolgens gebruiken om nog machtiger te worden. Geld is immers macht.  

Macht is het vermogen om het gedrag van andere mensen te bepalen. Te bepalen wat andere mensen doen dus. Macht is de controle over het doen en laten van andere mensen. 

Dat betekent dat die andere mensen dat zelf niet meer kunnen bepalen. Wanneer mensen niet zelf kunnen bepalen wat ze doen of laten, zijn ze onvrij. Macht van de één, staat dus gelijk aan de onvrijheid van de anderen. Hoe machtiger iemand is, hoe onvrijer degenen zijn over wie hij macht heeft.

De meest machtige mensen op de wereld zijn degenen die het meeste invloed hebben. Het zijn de mensen die bepalend zijn voor de inrichting van onze wereld en logischerwijze zullen ze die wereld naar hun voordeel willen (laten) inrichten. Deze mensen zijn gebaat bij hun macht en dus gebaat bij onze onvrijheid.

Machtsinstrumenten

Maar macht heb je niet zomaar. Om macht te hebben moet je beschikken over machtsinstrumenten. De meest effectieve machtsinstrumenten zijn: controle over de regeringen, controle over de media, maar vooral controle over geld.
Met hun invloed en rijkdom hebben de machtigen der aarde zich daarom ingekocht in deze branches. Zo zijn ze er eigenaar van geworden. Met name hun controle over het bancaire systeem heeft hun macht enorm doen toenemen.
Zoals we recentelijk hebben kunnen zien in Griekenland, hebben ze het vermogen om hele landen tot de afgrond te drijven als deze ongehoorzaam dreigen te zijn. En daarmee kunnen ze dus ook hun macht uitoefenen over regeringen, die gedwongen worden naar de pijpen te dansen van deze machtselite. Anders gaat de geldkraan dicht. En dan eindigt ook de carrière van de betreffende politici.

Technologie
Geen enkel middel wordt onbenut gelaten om de macht te bestendigen of verder uit te breiden. En daarmee komen we bij een machtsinstrument dat de laatste decennia een steeds belangrijkere rol is gaan spelen: technologie.
Iedere beschikbare nieuwe technologie zal worden aangewend om de controle over de mensheid te vergroten. Met de rijkdom van de machtselite kan deze zich ook hierin eenvoudig inkopen. Het is de revolutie in de beschikbaarheid van digitale technologie die de elite nu wil gebruiken om de totale macht te vestigen over ieder individu. Omdat het kan.
En macht van de één, betekent nu eenmaal de onvrijheid van de anderen.
Met hun zeggenschap over regeringen hebben ze een totale, digitale surveillancestructuur laten opzetten. Volledig geautomatiseerd wordt er een uitgebreid persoons- en gedragsprofiel samengesteld van ieder individu. Ieder door hen gewenst en ongewenst gedrag wordt in kaart gebracht. Dit onder het mom van de (door de bevolking) zo gewenste veiligheid, zodat die bevolking daarmee instemt. Om het gevoel van onveiligheid aan te wakkeren, worden er desnoods werkelijke bedreigingen in het leven geroepen.

Verdwijnen privacy en verdwijnen contant geld
Vervolgens kan de macht van de elite over het monetaire systeem worden aangewend om ieder individu, bij ongewenst gedrag, uit te sluiten van toegang tot de levensbehoeften. Om daarmee het door de machtselite opgelegde gedrag af te dwingen. Wie niet gehoorzaamt, zal niet eten. Het is daarbij echter noodzakelijk dat er voor de bevolking geen ontsnappingsmogelijkheid meer bestaat, en gehoorzamen de enig overgebleven optie wordt.  
Van elementair belang voor het plan, is het daarom dat contant geld verdwijnt. Zolang mensen nog hun geld van de bank kunnen halen en er anoniem mee kunnen betalen, kun je mensen niet van specifieke zaken uitsluiten.  
Essentieel voor het voltooien van dit plan, is daarom het verdwijnen van contact geld, en het invoeren van volledig digitaal geld. Gecontroleerd door de banken, die weer gecontroleerd worden door de macht. Met het implementeren van dit plan is al decennia geleden gestart, door ons gewend te maken aan pinnen en digitaal bankieren. Het nadert nu de eindfase.
Het verdwijnen van privacy is op zich niet zo'n gevaar. Het verdwijnen van contant geld is op zich ook niet zo'n gevaar. Maar de combinatie, gecontroleerd door dezelfde machtselite, is levensgevaarlijk voor onze vrijheid. Het opent de weg voor totale individuele controle over al ons doen en laten. Over ons leven en ons bestaan. De macht van de machtselite, bestaat nou eenmaal uit onze onvrijheid.

Achilleshiel
Maar dit is tevens de achilleshiel van het plan. Wanneer wij het niet toestaan dat contant geld verdwijnt (omdat we het gevaar hiervan inzien) dan kan dit plan niet worden uitgevoerd. Dan kan de totalitaire technocratische wereldhegemonie niet worden ingevoerd. Dan valt het plan in duigen.
Dat is dus het werkelijk belang achter het behoud van de mogelijkheid om anoniem en contant te kunnen blijven betalen voor ons eten en andere levensbehoeften.

Wij hebben de zeggenschap EN de verantwoordelijkheid
Wij hebben hierover de werkelijke zeggenschap. Bij onze weigering te stoppen met contant geld, steken we een dikke stok voor het plan en daarmee voorkomen we het bijbehorende, volledige verlies van onze vrijheid, en de totale wereldmacht van enkelen. Het is daarom essentieel dat we er niet in meegaan.
Natuurlijk zal het "nieuwe geld" worden aangeboden onder de argumenten veiligheid en gemak. De machtselite heeft het voor elkaar gekregen dat we het zodanig moeilijk en druk hebben gekregen, dat we daarvoor gevoelig zijn geworden. Maar laten we voor één keer niet kiezen voor de weg van de minste weerstand. Laten we voor één keer kiezen voor het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onszelf en onze kinderen. Laten we deze laatste en beslissende stap in het proces van steeds verder verdwijnende vrijheid, deze keer niet toestaan.

Graag promoot ik daarom onderstaand evenement:


Voor geïnteresseerden organiseert Handjecontantje.org de Bewust Wakker dag: over het behoud van contant geld, privacy en vrijheid.
Waar mensen samen komen om elkaar te inspireren, informeren en in de actie te komen.
We hebben de intentie om (op) deze dag te creëren vanuit het bewustzijn en de houding dat we het SAMEN te DOEN hebben, met als belangrijke voorwaarde INTEGRITEIT in de communicatie, dus zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Doel van deze dag is een community realiseren waarin we gezamenlijk- activiteiten gaan ontwikkelen, plannen en uitvoeren.
We brengen in kaart wat er nodig is, welke expertise er is en wat we vervolgens samen kunnen doen om de verandering die dringend nodig is, te bewerkstelligen.
Daarvoor hebben we wakkere mensen nodig die willen doen. Samen Doen. "Vrijwillig, maar niet vrijblijvend."


Praktische gegevens:
- Locatie is de Wilhelminakapel, Wilhelminaweg 7 - 3603 CR in Maarssen.
- Aanmelden kan via info@handjecontantje.org.
- Datum: zaterdag 30 januari 2016. Tijd: van 12.00 -17.00 en
daarna gelegenheid voor naborrelen (voor eigen rekening)
- We vragen een bijdrage van € 5,- voor de huur van de locatie
en de koffie/thee.
- Er is GEEN lunch bij de prijs inbegrepen.
- Voor mensen die met de trein komen: station Maarssen is goed
te bereiken vanuit Utrecht en Amsterdam, vervoer vanaf het
station en weer terug kan worden geregeld. Graag aangeven
als je je aanmeldt.
- Op de facebookpagina van het event kun je oproepen
plaatsten voor carpoolen etc.
- Graag aanmelden via info@handjecontantje.org zodat we weten hoeveel mensen er komen.
 

5 opmerkingen:

emil zei

het fysiek bezoeken van bijeenkomsten waarin we ons bij elkaar pakken lijkt me een idee wiens tijd is gekomen

energetisch gezien verandert zo'n gebeurtenis het Veld, zodat de kansen groeien dat wij onze huidige incarnatie en van allen die ons dierbaar zijn, zich in vrijheid kan voltrekken

zie hier een zeldzame politicus die het goed ziet: http://www.sosnews.org/?p=2982

Anoniem zei

Technologie is een woord voor elk instrument dat een mens heeft bedacht.
Alle technologie biedt mogelijkheden om derden invloed te laten uitoefenen op de wijze waarop die technologie verkrijgbaar is of ingezet kan worden.

Geld is technologie, een instrument.
Het wordt beheerst door bankiers en politici. In welke mate is een ander verhaal.
Hoeveel (contant) geld in omloop is wordt door hen, dus niet door burgers beslist. Dat is een kwestie van macht. Wensen of protesten veranderen dat niet.

Mensen moeten technologie beheersen en er daarom niet door beheerst worden. Dat is ook de strekking van het artikel, maar het artikel gaat eraan voorbij dat een technologie geheel terzijde geschoven kan worden. Kunnen we ons een mensheid voorstellen die anderen belangenloos helpt in plaats van hulp voorwaardelijk (geld) te bieden?

Geven en ontvangen (op grond van vrijwilligheid) is een ander concept dan nemen en eisen (op grond van dwang). Waarom gaat de aandacht in dit artikel uiteindelijk toch weer naar technologie in plaats van dieper liggende principes? Is dat alleen maar uit angst dat zonder toegeven aan eisen en dwang niet gegeten en/of gewoond kan worden?

funloanfirm zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Pieter Stuurman zei

Bovenstaande reactie is door mij verwijderd omdat het spam was (reclame voor leningen). Inhoudelijke reacties verwijder ik nooit.

Anoniem zei

Aardige uiteenzetting.
Ik zou kunnen opmerken dat het Nederlandse woord “geld” cognaat is aan het Engelse “yield”. Opbrengst dus.
Dat onderscheidt zich van valuta. Dat laatste is, zoals Stuurman het mooi omschreef, een sleutel tot waarde. Een “store of value”. (Edelmetalen als goud zijn relatief zeldzaam, onvernietigbaar, herkenbaar mooi).
Geld heeft wel degelijk intrinsieke waarde. Het is een verwerkte vorm van energie die weer verder verwerkt kan worden.
Glucose is het geld van een boom, een expert in synthese van zonlicht. Op de vrije markt ruilt de boom zijn geld tegen mineralen, het geld van schimmels. Deze symbiose is de basis van een complexere biotoop die leidt tot een daadwerkelijke groei-economie. Leven. Niet de economische “obesitas” waarmee het huidige monetaire systeem de anthropocentrische wereld kunstmatig overeind houdt.
De natuur opereert een primaire economie. De mens is de uitzondering die gelooft in secundaire economieën die steeds verder verwijderd raken van de natuur. Echter, wie het kleine niet eert is het grote niet weerd. Uiteindelijk zal dit onherroepelijk leiden tot disbalans. Zoals een boom waarvan de kroon te zwaar wordt in verhouding met de draagkracht van het wortelgestel onder de grond — een corona crisis!
Er zijn twee remedies: kroonreductie of groeiplaatsverbetering. De eerste is, zonder investering in het fundament, oeverloze symptoombestrijding.
Kunstgrepen om de boom overeind te houden onwille het laaghangende fruit lossen het hellende vlak nooit op. Het gevaar wordt juist groter. We dreigen iedere bron voor onszelf te vergiftigen. Niet omdat ze besmet raken door ons vervuilend gedrag, maar omdat we onze eigen darmflora totaal weerloos maken. In een globale economie krijgen steeds vaker toeristenziekte in eigen land. Welvaart noemen we dat.
Economen die serieus een “donut economie” voorstellen capituleren feitelijk aan het idee van een digitale economie zonder hart of wortels; aan een eeuwig monetair infuus. Een synthetische moedertiet. Geld bestaat niet meer.
Het mensenleven wordt afhankelijk van een megalomaan systeem dat een digitale schijnwereld ophoudt gemanipuleerd met nepgeld, nepnieuws, neprisico, en totaal onnodige permanente medicalisatie. Allemaal niet zo bedoeld uiteraard....
De enige duurzame basis: zelfvertrouwen, terug naar eigen kunnen dat we uitwisselen met een lokaal netwerk waarmee we kunnen leren en groeien. Evolutie. Zoals de rest van de natuur dat al miljarden jaren succesvol doet récht voor onze neus.
Geld is een product van interactie. Fysiek en spiritueel.
Het heeft niets te maken met holle kreten als cash, digitaal, centraal noch decentraal. En ook - zeker - niets met blockchain. In een economie waarbij de interactie persoonlijk en direct is, zo min mogelijk gemedieerd (door technologie) slaat blockchain immers als een jukebox op een life concert.