zaterdag 4 april 2020

De werkelijke schade van corona
Ik heb slecht nieuws. We gaan allemaal dood. Niemand zal de dans ontspringen.

Klinkt heftig, nietwaar? Toch is het absoluut waar. Doodgaan is de onvermijdelijke uitkomst van het leven. Letterlijk niemand ontsnapt eraan. Het is voor IEDEREEN onverbrekelijk aan het leven verbonden.

Dat betekent dat doodgaan OP ZICH niet erg is. Het is letterlijk  doodnormaal.

De werkelijke schade van corona, is dus NIET doodgaan. ALLE mensen gaan tenslotte dood. En altijd ERGENS aan. Wat er WEL toe doet, is het verlies van levensjaren. De werkelijke schade van corona, is dus alleen uit te drukken in verloren levensjaren. Niet in aantal overledenen. 

Om een beeld te krijgen van de omvang die schade, kunnen we de cijfers erbij pakken. Zodat we een gefundeerde afweging kunnen maken. Bovendien kunnen we die schade dan vergelijken met andere verschijnselen. Verschijnselen die ook verlies van levensjaren opleveren. Zoals bijvoorbeeld VERKEER.

Laten we de schade op een rijtje zetten:

Op dit moment zijn er in Nederland 1487 mensen overleden met corona. De gemiddelde leeftijd van de overledenen was ongeveer 80 jaar. De gemiddelde levensduur is (afgerond) 81 voor mannen en 83 voor vrouwen. Gemiddeld dus 82 jaar. Dat betekent dus een gemiddeld verlies van 2 levensjaren.

Dat wil dus zeggen dat het verlies van levensjaren door corona 1487 x 2 jaar is. Oftewel 2974 verloren levensjaren.

Wanneer we dit vergelijken met verkeersslachtoffers (cijfers CBS over 2018) dan zien we dat er 678 mensen overleden als gevolg van verkeersongevallen. De gemiddelde leeftijd van het slachtoffer was ongeveer 53 jaar.

Dat betekent dat er per verkeersslachtoffer gemiddeld 28,5 levensjaren verloren gingen. In totaal gingen ongeveer 19.323 levensjaren verloren in het verkeer.

Dit betekent dat er door verkeer jaarlijks ongeveer 6,5 keer zoveel levensjaren verloren gaan dan door corona.  

Corona: 2974 verloren levensjaren
Verkeer: 19.323 verloren levensjaren (en dat ieder jaar). 

En dan hebben we het alleen over kwantiteit. De KWALITEIT van de verloren levensjaren, zouden we echter ook moeten meewegen. Veruit de meeste corona-overledenen waren al ernstig ziek. De (gemiddeld) 2 jaren die ze zonder corona nog hadden geleefd, zouden kwalitatief een stuk minder zijn dan de verloren levensjaren van een 53 jarige met een gemiddelde gezondheid, zoals bij de verkeersslachtoffers.

Wanneer wij het onacceptabel vinden dat levensjaren verloren gaan (zeker als dat levensjaren zijn van betrekkelijk jonge, vitale mensen), dan zou een verkeers-shut-down de perfecte maatregel zijn. Met gegarandeerd resultaat! Zonder verkeer zullen er immers NUL verkeersdoden zijn. We zouden (jaarlijks!) het verlies van bijna 20.000 levensjaren. voorkomen.

Het zou, net als bij de corona maatregelen, echter verlies van vrijheid en economische activiteit opleveren. Maar omdat er bij corona - ondanks een shut-down - toch nog mensen zullen overlijden aan de gevolgen van die corona, en bij een verkeers-shut-down niet, zou het wel een veel grotere winst opleveren, gemeten in geredde levensjaren.

Toch denk ik dat de meeste mensen het een volledig bizar idee vinden om verkeer af te schaffen. Natuurlijk vindt iedereen het erg dat er mensen in het verkeer overlijden, maar de prijs om dat te voorkomen (afschaffen verkeer), is idioot hoog.

Het bevreemdt me daarom dat een vergelijkbare maatregel (vrijheid en economie voor een belangrijk deel platleggen) WEL toegejuicht wordt. Een maatregel bovendien, die ook maar zeer beperkte winst in levensjaren oplevert (om van de kwaliteit van die jaren nog niet te spreken).

Maatregelen die ook nog eens ernstig afbreuk doen aan de KWALITEIT van leven, voor iedereen. Ze gaan ten koste van vrijheid, welvaart en welzijn. Ze gaan ten koste van de kwaliteit onze resterende levensjaren.

En, als de aankomende crisis als gevolg van de maatregelen, de armoede vergroot, gaat het óók ten koste van de KWANTITEIT. In Nederland sterven mensen die in armoede leven, immers (gemiddeld) 8 jaar eerder. Er leven in Nederland ongeveer een miljoen(!) mensen in armoede.

Dat betekent dat armoede 1 miljoen x 8 verloren levensjaren veroorzaakt. Dat zijn 8 miljoen verloren levensjaren! Tegen nog geen drieduizend door corona. Dat zijn 2666 maal zoveel verloren levensjaren!

Nu maatregelen nemen met grote risico’s op de groei van de armoede, om enkele duizenden verloren levensjaren door corona te voorkomen, is afgezet tegen de werkelijke schade volkomen buiten proportie. Zowel kwantitatief als kwalitatief.57 opmerkingen:

Unknown zei

Het begint al verkeerd met jaarcijfers voor verkeer en cijfers van een maand voor corona. En dan corona die we remmen.

Anoniem zei

Corona die we "remmen" door de economie onderuit te halen. Waardoor we meer armoede introduceren. Armoede die 8 miljoen(!) verloren levensjaren veroorzaakt. Tegen nog geen 3 duizend verloren jaren door corona. Misschien worden dat er nog meer (hoewel de piek wel voorbij lijkt te zijn, afgaande op de cijfers en de ontwikkelingen in andere landen), maar het kan nooit in de buurt komen van het jaarlijkse(!) verlies van levensjaren door verkeer, en al helemaal niet van armoede. Over verkeerd gaan gesproken....

Roos 🌹 zei

Als eerder, heb je weer gelijk. Tenminste, dat denk ik. De giga ramp die zich nu over de wereld verspreidt...land voor land, meer en meer in grote, kunstmatig afgedwongen armoede....
Het is om te huilen.
Ik was net van plan ook eens een optel som te maken van alle tabak doden, suiker doden, enz en ja, verkeersdoden.... Om de boel eens gezellig te vergelijken met corona doden....

Gudpress zei

Waar juist heb je het moeilijk om te begrijpen dat de kwaliteit van het leven zich niet aan statistieken verschuldigd is. Je kan gerust in armoede leven en schatrijk zijn aan eerlijke mensen om je heen. Het erg vinden en de ernst inzien van wat er ons op dit ogenblik gebeurt, doet minder kwaad en brengt leven waar het anders dood had geweest. Die armoede hebben we allemaal, de dood is onverschillig dat is een betrouwbaar feit. Dit op zo'n grote schaal in verbondenheid met wat er gebeurt zal uw statistieken onbetrouwbaar maken.

Want met het voordeel van de twijfel, kies je best de minste weerstand en schuil je niet achter cijfers maar de feiten. En dat is waar je u nu laat door vangen. Ten koste van wat eigenlijk? Verzonnen getallen of liefde voor het leven?

Anoniem zei

Welbeschouwd betekend deze tijd dus veel winst in levensjaren want er is veel minder verkeer... bizar stuk. (Veel mindere klinkt trouwens ook vreemd. Net zo tegenstrijdig...)

Anoniem zei

Betekent ...bediel ik natuurlijk!

Anoniem zei

Pieter is totaal gestoord, een enge man die zelf zijn eigen 'nieuws' maakt en propaganda. Als hier kritiek op wordt gegeven verwijderd Pieter dit, want Pieter kan natuurlijk niet tegen kritiek. De man heeft veel overeenkomsten met Hitler, in tijden van crises mensen voor zich winnen met hele gevaarlijke ideeën.
Pieter moet vooral hopen dan er niet veel mensen naar hem luisteren, want dan zal hij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor veel doden!

Anoniem zei

Ik heb geen enkele reactie verwijderd. Als ik dat gedaan zou hebbn, dan kon je dat zien. Dan staat er "Reactie verwijderd". In principe doe ik dat alleen bij spam (reclame voor leningen en dat soort zaken).

Iedereen is welkom om mee te praten. Mits resectvol. Reacties met scheldpartijen, verwijder ik. Jouw reactie is op het randje, maar ik laat hem vooralsnog staan.

Anoniem zei

Mijn reactie is geen belediging maar een constatering. Het is nogal makkelijk om een complottheorie op te zetten, maar zet dan ook uit 1 wie er betrokken zijn bij dit complot. Alle regeringsleiders? Alle grote bedrijven? Doet Rutte dit allemaal? En voor welk gewin? Wanneer is het moment gekomen dat het met Rutte 'fout' is gegaan? of werkt hij alleen in 'opdracht' van de grote boemannen. Wanneer hebben zij hem in hun greep gekregen?

Anoniem zei

De cijfers die ik noem zijn geen theorie. Het zijn officële cijfers. Ze geven inzicht in de werkelijke ernst van corona, afgezet tegen andere zaken die verlies van levensjaren veroorzaken. Zodat het in perspectief gezien kan worden. Ook in verhouding tot de maatregelen.

Dat sommigen dat niet willen of kunnen zien, maakt het nog niet tot een theorie.

Anoniem zei

zoals hierboven ook wordt aangegeven vergelijk je de cijfers van het verkeer van een jaar met de cijfers van corona met een maand. daarbij blijft het een theorie omdat er geen cijfers zijn van de ernst van corona als er geen maatregelen getroffen waren.
Los van dit feit zie ik nog geen antwoord op de andere vragen. ik vind het ook vrij respectloos van je dat je zonder onderbouwing mensen die keihard werken voor onze gezondheid in het hele land, wegzet als machtswellustelingen.
Ik wacht dus nog op de motieven en het gewin voor deze personen.

Anoniem zei

Zoals je had kunnen lezen, kost het verker IEDER jaar ongeveer 20.000 levensjaren. Armoede kost 8.000.000 levensjaren. Corona kan daar simpelweg nooit bij in de buurt komen.

Toch worden er voor corona draconische maatregelen genomen, en voor andere zaken, die veel meer schde opleveren (uitgedrukt in verloren levensjaren) niet.

Bovendien zullen die maatregelen de armoede (die veruit de meeste verloren levensjaren kost) vergroten. Nu leven er ongeveer 1 miljoen mensen onder de armoedegrens, en nog eens 1 miljoen op of net boven die armoedegrens. Deze mensen zijn extreem kwetbaar voor economische malaise. Komen er, als gevolg van de maatregelen, nog eens 1 miljoen bij, dan kost dat dus nog eens 8 miljoen verloren levensjaren.

De maatregelen leveren dus VEEL meer schade op dan ze beweren te vermijden.

Ik vind het dan ook merkwaardig dat mensen die de maatregelen rechtvaardigen, zich beroepen op empathie. Kennlijk is dat nogal selectieve empathie.

Anoniem zei

ten eerste moet je eerst gaan kijken naar de armoedegrens. die ligt in ons land behoorlijk hoog. hoe hoger je de lat legt, hoe meer armoede er is. simpel. daarbij kom je weer op het punt dat wij dus gelukkig nooit zullen weten hoeveel doden en zouden zijn als we GEEN maatregelen zouden nemen. jou verhaal blijft daarmee dus een aanname.
Maar veel belangrijker is de vraag die ik nu al 3 keer stel en waar geen antwoord op komt, wie heeft hier baat bij. Heeft Rutte hier baat bij, en waarom? Wanneer is het dan 'fout' gegaan met hem? krijg hier maar geen antwoorden op. En dat zou wel de basis van dit hele verhaal duidelijk kunnen maken. Het is nog steeds los zand

Anoniem zei

Volgens CBS leven mensen die in Nederland(!) onder de in Nederland(!) vastgestelde armoedegrens leven, gemiddeld 8 jaar korter. Dat zijn er ongeveer 1 miljoen. Het kost dus 8 miljoen levenjaren. Check zelf even de CBS cijfers, en het wordt duidelijk.

De vraag "wie heeft hier baat bij?" is inderdaad precies de juiste. Ik raad je dan ook dringend aan om eens te onderzoeken wat het antwoord is. In mijn andere artikelen (die je hier allemaal kunt vinden), tref je daar ruimschoots handvatten voor aan.

Anoniem zei

precies wat ik zeg, de vastgestelde armoedegrens. die grens is relatief best hoog in nederland. dus ja, 1 miljoen verbaasd me niet.
daarbij stel ik een aantal vragen, en heb niet heel veel zin om een onderzoek te doen in jouw artikelen die naar mijn mening uit de reinste onzin bestaan. Kort en bondig antwoord zou ik meer appreciëren.

Anoniem zei

Of die grens hoog of laag is, doet er niet toe. Bij deze vastgestelde grens overlijden er 1 miljoen mensen 8 jaar eerder in Nederland(!). Het kost dus 8.000.000 levensjaren.

Als je mijn artikelen als "onzin" afdoet (zonder ze verder gelezen te hebben), dan zul je dat bij mijn antwoord ook doen. Vrij zinloos om een antwoord te eisen dus.

Anoniem zei

Je legt hier makkelijk een relatie tussen armoede en eerder sterven. Die cijfers kloppen inderdaad. Maar sterven ze eerder DOOR de armoede? Dat is de vraag. Of is het verband misschien dat deze mensen over het algemeen een lager niveau hebben, hierdoor minder waarde hechten aan een gezonde levensstijl. en dus de oorzaak zit in het niveau van de mensen, wat resulteert in armoede EN vroege sterfte. Als deze stelling klopt, dan gaat de overlijdensgrens niet zo snel omlaag als jij doet voorkomen.
Daarbij eis ik geen antwoord. Ik zei dat ik het zou waarderen. Zeker omdat je, mensen die keihard werken voor een loon wat daar alles behalve bij past (lees onze ministers) om ons land zo goed mogelijk te beschermen, wegzet als criminelen. Ik ben van mening dat als je zoiets de wereld in gooit, je dit dus ook mag onderbouwen. Ik eis daar dus geen antwoord op, maar zou het bijzonder asociaal vinden om dat niet te doen als ik jou was. niet in het bijzonder naar mijn persoon, maar naar een ieder die dit leest, en het deel wat het voor zoete koek aanneemt

Anoniem zei

Zoals ik al zei, heb ik daar vele artikelen over geschreven. Als je dus werkelijk een antwoord wilt, vind je het daar.

Overigens overlijden de meeste patiënten ook niet DOOR meer MET corona. Veruit de meesten waren al ernstig ziek.

Marcel zei

@anoniem: zucht....... Ga eens googelen op Kabal, iluminatie of rothschield o. Maar iets te noemen. Kom dan nog eens terug met de vraag wie hier baat bij heeft. Nogmaals zucht....

Anoniem zei

oke Pieter, dat ik bij de mensen die ik kende niet het geval. Ga eens kijken op een IC, of praten met de zorgmedewerkers die met coronapatienten werken. of zitten die ook in het 'complot'
@ Marcel, ik heb even gekeken naar Kabal, verhaal doet me denken aan de bijbel, ook zo'n mooi sprookje.

maar dan de vraag, als jullie hier nou echt in geloven, en deze mensen zo machtig en gevaarlijk zijn, dan zou ik doodsbang zijn om ze zo openlijk aan te vallen.

corona is gevaarlijk, maar godsdienst en wat jullie doen, wat ik onder een vorm van godsdienst vind vallen, is nog veel gevaarlijker. Hele enge mensen zijn jullie

Emil Möller zei

Zeg Anoniem,

Je wijze van redeneren kan ik niet goed volgen; zou je kunnen zeggen wat de laatste 5 boeken zijn die je hebt gelezen?

Dank je,

Emil

Anoniem zei

@Emil, kan je even precies aangeven wat je precies niet kan volgen, dan leg ik dat even uit.

Daarbij vind ik je interesse in mijn bezigheden wel lief hoor. Maar ik zit nou net even in de wat snellere tijd, boeken lees ik niet, vrij trage vorm van kennis vergaren. En nu hoef je niet te komen met het standpunt dat je dan geen kennis zou kunnen hebben. In die zin zou het betekenen dat Baudet wel veel kennis zou hebben. Nou die discussie hoeven we niet aan te gaan he.

Maar stel verder gewoon een afgekaderde vraag en ik zal je het allemaal uitleggen.

Robbie zei

Pfff. Er zijn veel mensen die nu aandacht willen en hun theorieën graag ventileren. Maar deze slaat wel erg de plank mis. Losse pols cijfers en geen juiste vergelijkingen.

Als we dan toch met cijfers slingeren en vergelijkingen gaan maken:

De Spaanse (lees Chinese) griep zorde voor miljoenen doden. Het zelfde virus (maar dan met de naam Mexicaanse griep) stopte veel eerder met het doden van mensen. Hoe kwam dat nou? Versie 1 kende geen (goed) isolatiemiddel als bestrijding, de Mexicaanse versie wel.

Bijkomende conclusies. Tijdens de Spaanse griep waren er minder verkeersdoden en telde de levensjarenteller ook niet echt mee.

Anoniem zei

zo, gelukkig zijn er nog mensen als Robbie. Het isoleren is gewoon nodig, maar dat is natuurlijk heel erg voor mensen zoals pieter en emil, want o o o als de grote machten toch bepalen dat we niet allemaal ziek moeten worden, dat kan je toch niet zomaar laten gebeuren. Want een paar maanden binnen zitten en een economie die een klap krijgt en een keer minder op vakantie kunnen als alles over is, is toch wel het ergste wat kan gebeuren in ons leventje he.

Anoniem zei

Dat is bijzonder hypocriet.

Economische problematiek (armoede dus) is VERUIT de nummer één doodsoorzaak ter wereld. Jaarlijk sterven er alleen al 5,6 miljoen kinderen door directe verhongering als gevolg van armoede. Tientallen miljoenen door de indirecte gevolgen van armoede.

Bij een wereldwijde recessie, zal de onderlaag van de wereldbevolking (zoals altijd) het hardst getroffen worden. Dat betekent NOG veel meer armoede en dus nog veel meer verloren levens.

Kennelijk vind je dat geen enkel probleem. Fijne mentaliteit...

Anoniem zei

pietertje pietertje pietertje toch, ik zie nergens terug dat ik aangeef dat ik dat geen probleem vind. Weer een aanname die je heel makkelijk doet, zoals heel veel andere aannames. Antwoord op kritische vragen geven is daarentegen geen kwaliteit van je. Steeds weer dezelfde gedachtegang ventileren ben je wel bijzonder goed in. Wat weer veel overeenkomsten heeft met de gelovigen onder ons, die hanteren dezelfde techniek. 'Als ik geen antwoord kan geven, herhaal ik gewoon mijn standpunten nog een keer'.

Tip: misschien moet je de tekst boven aan je site 'observaties' veranderen in 'aannames' of pietertjes ongeremde gedachtegangen onder invloed van LSD' (of wat het is was je hiervoor gebruikt om je gedachtegangen de vrije loop te laten gaan.)

De Chip zei

Heel knap van je om iemand te beledigen, dat kan niet iedereen.

Maar kun je ook inhoudelijk op de feiten in het artikel ingaan? Of is dat een brug te ver?

Anoniem zei

Beste 'De Chip',

Als je alle reacties misschien even terugleest dan zie je dat er een paar feiten(lees cijfers) worden aangehaald door mij, maar dat ik geenszins kan meegaan in de 'conclusies'die pieter hieruit trekt. daarbij ben ik degene die hier kritische vragen over stelt, en geen antwoorden op krijg. Ik vind jouw reactie dan ook heel bijzonder.

Daarbij beledig ik niet, ik observeer en concludeer wat er met pieter gebeurd/aan de hand is. Daarbij maakt hij zichzelf veel belachelijker dan ik hem maak, dus kan mij daar helemaal niet op aangesproken voelen.

De Chip zei

'Onze ministers die keihard werken voor hun loon' U maakt een grapje toch?

Die integriteit van 'onze' ministers is al een aantal jaar ver te zoeken. Kijk alleen al naar de VVD en al de schandalen! Rutte die meerdere malen halve waarheden verkondigden, en feiten verzweeg. Dit is meerdere malen aangetoond. Maar dit bent u vast vergeten? Het wachtgeld debakel, valse declaraties etc. de lijst gaat maar door. Hard werken...laat me niet lachen. U bent vast ook vergeten dat nog niet zo heel lang geleden, ministers tijdens een belangrijk debat gewoon voetbal zaten te kijken op hun tablet! Om nog maar te zwijgen over de lui die continue op hun smartphone zitten.

Criminelen? Goh, nee.
Integer? Nee, dat zeker niet.

Begrijp overigens ook niet waarom er nooit een onderzoek is geweest naar de Tweede Kamer m.b.t. belangenverstrellingen met het bedrijfsleven/multinationals. Als u kijkt waar de meeste ministers heen gaan na hun ambstermijn, dat zijn geen kleine jongens. Om nog maar te zwijgen over de posities die ze dan gaan bekleden. Ik noem er een paar voor de duidelijk, ABN-Amro, Rabobank, Delta Loyd, Thales, Farmaceutische industrie etc etc.

Om te weten wie er echt over u regeert, moet u slechts de geldstromen volgen. U kan u verzekeren dat die niet stopt bij de kantine pot van de VVD.

Als u nog steeds gelooft dat 'onze' overheid nog altijd de bevolking boven haar eigen belangen plaatst, dan raadt ik u ten stelligste aan om uit die droomvlucht te stappen!

Anoniem zei

@ Anoniem:

Ik citeer je even: "economie die een klap krijgt en een keer minder op vakantie kunnen als alles over is, is toch wel het ergste wat kan gebeuren in ons leventje he."

Je geeft daarmee aan dat DAT het economische probleem is. Dat is niet alleen stupide, maar ook nog eens ronduit hypocriet en kwaadaardig.

Verder is je laatste bericht ook volledig repectloos.

De Chip zei

Zeggen dat iemand veel vergelijking heeft met Hitler vind ik belediging en antisemitisch.

En om in te gaan wat hier achter zou moeten zitten.

Heel simpel. POLITIESTAAT. Einde van het zelfbeschikkingsrecht. Einde van de vrijheid, die ons slim wors afgepakt met de Corona hoax.

Angst is de valuta van controle.
Deze Noord-Korea praktijken wilden ons al een lange poos opleggen. Maar onder normale omstandigheden was dat ze nooit gelukt. Lees, mensen komen in opstand. Nu wel, deze 'crisis' kunnen ze mooi gebruiken om hun agenda punten door te drukken, want de massa's leven toch in angst. Daar zorgt de TV wel voor. HERHALEN HERHALEN HERHALEN. Steeds die Ab Josef Mengele Osterhaus bij elk praatprogramma, walgelijk. Overigens, Ab Osterhaus heeft jaren in het bestuur gezeten van een Pharma lobby organisatie. En deze man moet ons nu gaan vertellen hoe te handelen bij corona?! Wat een toneelstuk.

Wie bedoel ik met 'ze'. Ook heel simpel, de 1%, de rijkste der rijkste. Die vinden op de eerste plaats dat er veel te veel mensen op aarde zijn, en dat wij (de massa's) moeten leven en werken om hun te dienen. En dit feit steken ze ook niet onder stoelen of banken! Er zijn tientallen ex-ingewijde die uit de school zijn geklapt, en er zijn tal van boeken over geschreven, deccenia geleden. En raadt eens Anoniempje...Het komt allemaal stap voor stap uit. Probleem is, als jij alleen blijft kijken naar propaganda kanalen als de NOS en RTL4, die al hun nieuws krijgen van Ap&Reuters, een bedrijf wat particulier eigendom is van een multi multi miljardair, ja dan ga je blijven geloven in het script ze jou voorkauwen en die jij hier zit te verkondigen.

Als slot, hou eens op met struisvogel te spelen en haal je kop uit het zand! De info is er! De bronnen zijn er! Alleen jij bepaalt of je je er in wilt verdiepen. Ik kan hier nog wel 3 vellen A-4tjes diepen. Maar je moet er zelf achterkomen! Voordat het te laat is, en je kinderen en kleinkinderen nooit de vrijheden en privileges zullen kennen, die wij ooit wel gekend hebben!Overigens, Pieter herhaalt zijn standpunten omdat jij ze compleet negeerd, en alleen maar jezelf hoort kletsen.

Anoniem zei

Zo Chip, dat is makkelijk scoren. Misschien moeten we beginnen met het uitleggen hoe ons politieke systeem werkt. Wij werken hier met een coalitie, wat betekend dat er compromissen gesloten moeten worden en je je volledige verkiezingsprogramma dus nooit waar zal kunnen maken. ben ik daarom voor een 2 partijenstelsel: ja. Dan kan men een partij echt afrekenen op hun volledige beleid.
En ja er zijn ministers die voetbal gekeken hebben ja, het lijken net mensen he. Of wil je mij vertellen dat je onder werktijd nog nooit iets gedaan heb wat niet met de werkzaamheden te maken heeft.
Een ieder die al jaren afgeeft op kabinet Rutte moet nu ook even goed denken dat dit beleid er wel voor heeft gezorgd dat er reserves zijn om deze crisis aan te pakken, en die worden nu ook ruimschoots aangebroken. Om daarmee even terug te komen op het armoede verhaal, met het beleid van de afgelopen jaren, het opbouwen van reserve gaat deze regering dus heel veel levens redden.(zie theorie van pieter)

Overigens ook heel vreemd dat de personen uit de politiek na hun politieke carriere bij grote bedrijven aan de slag gaan. Als er een voetballer bij Ajax vertrekt gaat hij over het algemeen ook niet naar waterpolo vereniging 'de zinkende walrussen' uitkomend op het 6de niveau regio gelderland-zuidwest.
Wat ik wil zeggen is dat het pas nieuws is als bijvoorbeeld een minister na zijn politieke carrieren stratenmaker wordt. Niet om hier denigrerend over te doen, maar ik ga er gemakshalve maar even vanuit dat zijn kwaliteiten daar in ieder geval niet willen. Al zou het alleen maar om het fysiek van de gemiddelde politicus gaan ;)

Maar knap dat je onze regering zo kan wegzetten, dat kan niet iedereen. ;)

Men kan zich beter druk maken/ kritiek leveren op het groepje populisten wat zich in de oppositie begeeft.(zeker niet allemaal). Te beginnen met de Wildersen en Baudets van deze wereld, over eigenbelang boven landsbelang gesproken.

Anoniem zei

Chip ook jij gaat hier heel erg de mist in. Ten eerste is de vergelijking met Hitler zoals ik hem maak niet heel raar. Ook hij ging in zijn tijd inspelen op de angst van een crisis. Daarbij denk ik dat je even de definitie van antisemitisch moet opzoeken, want dat is nou net het tegenovergestelde van wat ik aangeef. Weet je, ik bespaar je het opzoeken. Antisemitisme is jodenhaat. Iemand op een punt vergelijken met Hitler(en daar dus vel op tegen zijn dat iemand zich zo gedraagt) is dus totaal niet antisemitisch, maar het tegenovergestelde.
Misschien moet je eerst even kijken hoe je mensen onheus bejegend voordat je kritiek heb op de uitspraken van een ander, die wel de kern raken.
En als je meneer Osterhaus zo wil aanvallen geef dan ook zijn motieven even aan, of is hij gewoon even gebeld door 'de grote bazen' en is dat een vriendendienst ofzo.
de boeken die geschreven zijn waar jij ook doelt, wie zegt daarvan dat dat de waarheid is? er is ook een boekje die de bijbel heeft, die kan wat mij betreft ook bij de afdeling 'sprookjes'. Omdat het geschreven staat, maakt het het niet per definitie waar.


p.s. neem je dus nog wel even je aantijging van antisemitisch terug?!

De Chip zei

Kan er niks aan doen hoor, en vat het niet persoonlijk op. Maar elke keer als ik jouw onsamenhangende reacties lees, komen de woorden 'lobbyist en staatstroll in me op. Geen idéé waar dat toch vandaan komt.

De Chip zei

Nee, neem ik niet terug want jij zegt dat ik makkelijk scoor, dus hou ik deze er ook gewoon lekker in.

Het motief van Ab Osterhaus? Geld. Zoek het verhaal met de Mexicaanse griep vaccins maar even op. (Ik ga je namelijk niet alles voorkauwen).

Waarom die boeken de waarheid zijn? Anomiempje, boeken die in de jaren 90 zijn geschreven en begin 2000, beschrijven hetgene wat nu gebeurd, wat de afgelopen jaren is gebeurd (terrorisme etc) tot in den treuren! Tot elk detail! Hoeveel bewijs wil je? Boeken gebasseerd op verhalen van ex-ingewijde. Ik zal je een voorbeeld geven.. (toch blijf ik het je voorkauwen,h et zal nodig zijn blijkbaar) De 13 satanische bloedlijnen van Robin de Ruijter is een mooi voorbeeld. Alles tot elk detail beschreven. Geloof je me niet? Koop het! (29,95) En lees het voor jezelf!

Anoniem zei

dat mag ook hoor chip. ik snap het ook helemaal, krijg bij jullie wel vaker het idee dat jullie niet weten waar een idee vandaan komt. en als je de samengang niet ziet, zegt dat misschien meer over jou dan over mij. Maar even zonder gekheid. je komt wel in dezelfde impasse als pieter, als we er op de inhoud niet meer uitkomen.....
die hoef ik niet af te maken he

Anoniem zei

Je snapt toch wel dat ik, iemand die het woord antisemitisch in de rondte slingert, terwijl hij niet weet wat de betekenis is, dit hem vervolgens uitleg, en dan nog niet wil toegeven dat dat een slechte woordkeuze was in dit verhaal, diegene niet heel serieus meer kan nemen. je mag mij van alles noemen, heb ik weinig problemen mee, maar zorg wel dat het enigszins op mij en op mijn mening slaat.
Gelukkig zal de waarheid snel boven water komen, want als jullie verhaal waar is, dan zitten we binnenkort allemaal 'gevangen'. Want 1 ding staat in ieder geval vast, ALS deze bizarre gedachte waar zijn, gaan jullie deze machtige groep zeker niet tegenhouden.
Zullen we daar dus maar een tijd aan hangen, jullie weten vast wel wanneer het plannetje klaar is en uitgewerkt. stellen we die datum even vast, weet ik even wanneer ik mijn gelijk kan op komen halen bij jullie

Paul Hager zei

Volgens mij komen er in de statistieken geen mensen voor die Anoniem heten. Die verschuilen zich vast ook in de statistiek :-D

Anoniem zei

@ paul hager,
verklaar je nader...

Anoniem zei

@ chip,
heb me even verdiept in robin de ruiter. inderdaad heftig. geloof m'n oren niet. deze man is nog veel meer in de war dan jullie zeg. sneu om iemand zo diep te zien gaan.

Marcel zei

Helemaal mee eens.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Pieter Stuurman zei

Iedereen is hier welkom om mee te praten. Mits respectvol.

De laatste reactie van "anoniem" heb ik verwijderd vanwege scheldpartijen.

Anoniem zei

scheldpartijen pieter?
makkelijk te zeggen als je hem verwijderd. Er is niet gescholden, en al helemaal geen schuldpartijen!
Is de waarheid te hard voor je?

Anoniem zei

begint al aardig op propaganda te lijken he, nou je lijken.... het is het gewoon.

Pieter Stuurman zei

Termen als "zieke geesten" en "gekkies", om er een paar te noemen. Nogmaals, ik zal nooit iets verwijderen vanwege de inhoud, maar wel als mensen zich respectloos gedragen. Je bent hier te gast. Gedraag je ernaar. Zo niet, dan verwijder ik de reactie.

Anoniem zei

Als je dat daadwerkelijk schelden vind, dan is het misschien tijd om de proef op de som te nemen en een professional te laten beoordelen of dit schelden is of een constatering van de state of mind. Daarbij is het ten eerste mijn mening en ben er ook vrij zeker van dat dit een waarheid is. Wij leven gelukkig in een land waar wij onze mening mogen geven. En het internet is een open source, waarvan ik van mening ben dat daar geen gasten zijn, wij zijn met zijn alle het internet. Dat jij gebruik maakt van dit gedeelte van het internet om ideeen de lucht in te gooien waarbij ik grote vraagtekens zet, mag ik daar denk ik ook mijn mening over geven. Anders valt dit stukje internet wat jij in beslag neemt dus onder propaganda.
En ja, een mening kan confronterend zijn, maar in dit vrije land mogen wij die gelukkig wel uiten.
Los van het feit dat ik die mening graag wil uiten, vind ik het ook nog een burgerplicht om te ageren op, wat ik vind, gevaarlijke mensen/uitingen.
Het is niet voor niks dat meerdere mensen jouw opvattingen en de blik in je ogen als eng en gevaarlijk beschouwen. De letterlijke woorden die ik hoor zijn: zijn ogen staan niet goed.
Mijn dringende vraag is dan ook, kijk een goed naar jezelf en in welk daglicht je mensen zet. Als je je alleen met gelijkgestemde omringt, ga je snel in jezelf geloven. Echter niks is minder waar.

Anoniem zei

Waar iedereen denkt, laat Pieter maar gaan, probeer ik wat te doen. Ik probeer te helpen. Ik vind het niet leuk om te zien dat mensen zo ver gaan. Ik wil je niet aan je lot overlaten pieter, zoals al die anderen. Ik wil je helpen. Maar dan moet je me niet steeds zo wegstoten. Je mag mijn reacties verwijderen, je mag me betichten van van alles, maar ik zal je niet laten vallen pieter. Als je er aan toe bent ben ik er voor je.
Er zit vast goed in je, maar daar moeten we dan aan werken. Weet dat je niet alleen bent lieve pieter.

Conny zei

Dat doet Rutte ook, zorgt er ook voor dat we zijn nieuws geloven! En hoe we beperkt worden in onze vrijheid lijkt ook op Hitler praktijken! Er worden al NSBers gecreëerd die mensen verklikken die zich niet aan de regels houden!! Bizar dat er mensen zijn die dit doen!! Hou je aan he eigen verantwoordelijkheid!! En ik ben benieuwd wie zich nog druk maakt om de oudjes als het leven weer normaal is, want was er al geen probleem wat eenzame oudjes veroorzaakte, was er al niet een probleem in de zorg door dat er haren geleden bezuinigd is op 1900IC bedden? Hey, kwamen we die nu niet te kort?!!!! Mensen open je ogen en denk gewoon verantwoordelijk na, want met een gewone griep blijf ik ook weg bij ouderen en risico groepen!

Anoniem zei

ik lees bij een hoop reaguurders de reactie: wat nou als we geen maatregelen getroffen hadden, hoeveel doden hadden we dan gehad? daar wil ik dan als extra de indirecte verkeersdoden vanwege de slechte luchtkwaliteit door het verkeer tegenover stellen.

trompacoable1 zei

Anoniem,
Onze democratisch gekozen leiders onder aanvoering van niets mogen zeggende Rutte, weten als geen ander, dat het grootste gedeelte van de Covid-19 patiënten ouderen zijn met onderliggende problemen.

De oudere mensen in verzorgingstehuizen zitten voor de tv en krijgen steeds te horen dat er een ontzettend gevaarlijke Covid-19 heerst en krijgen 10X per dag te horen hoeveel doden er weer bij gekomen zijn.
(niet hoeveel er vandaag meer of minder waren dan 1 of 2 jaar geleden want daar gaat het niet om!)
Vooral u als ouderen kunnen hier aan dood gaan.
Daarom kunnen uw kinderen niet meer langs komen, kan uw man of vrouw die nog thuis woont ook niet meer langs komen.
Daarom dragen wij als verzorgers allemaal een doekje voor de mond en kunnen we u ook geen hand geven.
Daarom geven alle andere mensen vrijwillig hun vrijheid op door verplicht 1.5 meter bij elkaar vandaan blijven.
Daarom zullen alle andere mensen vrijwillig niet gaan werken en gaan uw kleinkinderen niet naar school.
Daarom gaan uw kleinkinderen ook vrijwillig niet naar de sport vereniging.
Daarom gaan de andere mensen straks vrijwillig veel harder werken omdat in onze democratische staat de sterkste schouders, denk b.v. aan de bouwvakkers en vuil ophalers, de staatskas weer moeten vullen want buiten de kosten van de Covid zelf, komt er natuurlijk veel minder geld binnen doordat de mensen vrijwillig afstand hebben gedaan van gezellige drankjes en etentjes buitenshuis.
Daarom vragen we u nu ook alvast of we als er iets met u gebeurt nog moeten reanimeren.
Ach, wat erg, hier kon deze oudere niet tegen. Een hartstilstand. Duidelijk een Covid-19 geval.
Beste anoniem, ik heb een heleboel dingen niet op geschreven omdat u deze dingen ook allemaal zelf zou kunnen bedenken als u even niet voor de tv zou gaan zitten en de krant als kattenbak vulling zou gebruiken.
Dit laatste doe ik zelfs mijn katten niet aan.
Gelukkig kreeg ik vandaag "de andere krant" op straat aangeboden.
Hierdoor kwam ik op deze site. Ik raad u aan om deze krant ook eens te gaan lezen, zonder oogkleppen op.

Met vriendelijke groet,
trompacoable1

Anoniem zei

Pieter is inderdaad een enge man die maar wat roept en goochelt met cijfers. Vreemde vergelijkingen maakt. Ook veel onzin uitkraamt; 1 voorbeeld "en zelfs elkaar de hand schudden op draconische straffen komen te staan" Enge man...

Anoniem zei

Andere anoniem hier.

Ik denk dat degenen die nu het hardst "enge man" schreeuwen over een jaar of twee wel anders piepen.
Corona is tenslotte "the great equalizer" zoals Madonna ons vanuit haar bad liet weten, en straks zijn al de trouwe trollen ook gewoon aan de beurt. Tegen die tijd totaal overbodig geworden. Dus hop naar vadertje staat om je "basisinkomen" te ontvangen - maar alleen als je braaf bent. En dan maar eens kijken wat je deze week online mag kopen bij de blauwe staatssuper aan "gezond voedsel". Wel even je vaccin laten updaten he. Want Covid 38 ligt alweer op de loer. Oh nee! Scary!! Maar misschien als je geluk heb mag je vandaag nog even naar buiten als je braaf de voor je uitgestippelde route volgt en je pootjes netjes op de witte voetjes op het trottoir zet. Als je durft.

Unknown zei

Erg veel grammatica- en formuleringsfouten.

Anoniem zei

Heeft u 100% financiering nodig?
We zijn momenteel op zoek om te investeren in een goed, winstgevend bedrijf; presenteer alleen levensvatbare zakelijke ideeën. Als u projecten heeft die financiering nodig hebben, neem dan alstublieft contact met mij op met uw bedrijfsplan en ook als wij vinden dat uw bedrijf de investering waard is, wordt er onmiddellijk contact met u opgenomen.
Wat uw omstandigheden ook zijn, zelfstandigen, gepensioneerden, hebben een slechte kredietwaardigheid, wij kunnen u helpen met ons flexibele terugbetalingsschema. We kunnen ook aan uw financiële behoeften voldoen met minder terugbetalingsproblemen.
neem dan contact met ons op via e-mail: k.frankloans@gmail.com
Mobiel: +1-713-389-6778.

Anoniem zei

Is het toegestaan hier een link te plaatsen? https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022103120304248
Voor de mensen die blindelings de coronamaatregels steunen en criticasters “enge mensen” vinden. Het is geheel wederzijds. Aan beide kanten is geen gebrek aan intelligente mensen en wetenschappelijk en morele argumenten. De polarisatie is in de kern ideologisch. Niks nieuws onder de zon.
Wat de ene komplot noemt ziet de ander als samenwerking en “vanzelfsprekend”. Daar komen geen stripboek slechteriken aan te pas. Met goede bedoelingen heb je de halve wereld, zeker als de samenwerking globalistisch is opgezet. Corruptie zelf is zelden een vooropgezet plan. Het ontstaat in echokamers en ivoren torentjes. Hoe omvattender het systeem hoe groter het gevaar als de eensgezindheid gebaseerd blijkt op domino logica. De corona crisis is een “evidence fiasco”, een man-made humanitaire crisis. Uit angst en haast en een gebrek aan overzicht en zelfreflectie heeft men een trein in beweging gebracht..... Privatio boni.

Unknown zei

Beste anoniem,

We kunnen wel merken dat u geen boeken leest. U betoog stikt van de drogredenen en taalfouten. Maar het ergste is nog dat u niet ter goeder trouw bent. Dus doe ons een plezier en ga een stukje wandelen met uw vrouw of hond.