donderdag 10 maart 2016

Morele crisisHartzeer 

Wanneer ik naar de huidige inrichting van de wereld kijk, dan doet mijn hart pijn. Dat komt omdat de oorlog, het geweld, de hang naar macht en rijkdom en de daaruit voortvloeiende onvrijheid en armoede, totaal afwijken van mijn eigen morele waarden.

Nou wordt de wereld natuurlijk ingericht door alle mensen bij elkaar. Het kan dus zijn dat mijn persoonlijke morele waarden nogal afwijken van de morele waarden van de meeste andere mensen. Dat mijn intenties een uitzondering zijn. In dat geval zal de inrichting van de wereld uiteraard niet aansluiten bij mijn voorkeuren. En daar zal ik het dan mee moeten doen. Ik ben nou eenmaal niet alleen op de wereld. 

Maar vrijwel alle mensen die ik tegenkom en spreek, geven aan dat de wereld momenteel ook niet naar hun zin is. Dat die wereld ook bij hun morele waarden niet aansluit. Als ik ernaar vraag, zegt vrijwel iedereen liever geen oorlog, geen armoede, geen geweld en geen onvrijheid te willen. Blijkbaar ben ik dus niet de enige met hartzeer.


Waarom?

Hoe is het dan mogelijk dat we de wereld desondanks inrichten op een manier die deze dingen juist voortbrengt? Waarom richten we onze wereld in op een manier die niet naar onze zin is? Waarom sluiten onze resultaten niet aan bij de intenties van de meeste mensen? Mensen die veel liever in vrede, voorspoed en vrijheid zouden willen leven? Wat doen we verkeerd?

De wereld wordt immers ingericht door alle mensen bij elkaar. Die inrichting komt tot stand door wat we doen. Met dat doen, bouwen we die wereld en wordt hij zoals hij is. 

Als mensen zich bij hun doen en laten, zouden laten leiden door hun morele waarden en hun werkelijke intenties, dan zou die wereld dat toch moeten weerspiegelen. Maar die wereld weerspiegelt in veel gevallen precies het tegenovergestelde. 

Het kan dus eigenlijk niet anders dan dat mensen zich laten leiden door andere dingen dan hun eigen morele waarden en werkelijke intenties. Dat mensen hun doen en laten dus niet baseren op wat ze zelf okay vinden, maar op iets anders.

Welke morele waarden volgen we?

Zou het kunnen zijn dat mensen hun doen en laten baseren op de morele waarden van iemand anders dan zijzelf? Zou het kunnen zijn dat mensen hun eigen waarden ondergeschikt gemaakt hebben aan de waarden van een ander? Een ander, die andere waarden heeft dan zijzelf hebben? 

Zou het kunnen zijn dat mensen hun doen en laten baseren op morele waarden die niet de hunne zijn? Morele waarden van andere mensen? Mensen met morele waarden die volledig afwijken van hun eigen morele waarden?

Zou het kunnen zijn dat de meeste mensen zich laten leiden door een handvol andere mensen? Andere mensen die er totaal andere morele waarden op nahouden dan zijzelf?

Zou het kunnen zijn dat degenen die als "leiders" aanvaard worden, en daarom door de meeste mensen gevolgd worden, niet dezelfde waarden hebben als de meeste mensen? En dat de dingen die de mensen onder aanvoering van die "leiders" doen, niet hun eigen morele waarden weerspiegelen, maar die van de "leiders"?

Zou het zo kunnen zijn dat we onder de leiding van mensen met andere normen en waarden, een wereld gebouwd hebben die afwijkt van onze eigen normen en waarden? Een wereld die niet naar de zin is van de meeste mensen, maar alleen naar de zin (of in het voordeel) is van enkele "leiders"? 

Enkele leiders waarvan we gedacht hebben dat het een goed idee was om ze te volgen, in de veronderstelling dat hun normen en waarden vergelijkbaar zouden zijn met de onze? Dat we geloofd hebben dat onze gehoorzaamheid aan hun leiding, een wereld zou voortbrengen die bij onze voorkeuren past? 

Zou het kunnen zijn dat we ons vergist hebben?  

Zou het zo kunnen zijn dat er maar één manier bestaat om een wereld te bouwen die naar onze zin is? Zou het zo kunnen zijn dat dit alleen mogelijk is als we onze eigen normen en waarden als leidend beschouwen, en niet die van een handvol "leiders". 

Zou het zo kunnen zijn dat degenen die de ambitie hebben "leider" te zijn, er per definitie andere morele waarden op nahouden dan de meeste mensen? Dat deze "leiders" vooral gedreven worden door eigenbelang en egoïsme? Door het verlangen de wereld naar hun hand te zetten, en zichzelf te bevoordelen ten koste van de meeste andere mensen?  

Zou het zo kunnen zijn dat de huidige misstanden in de wereld en alle problemen die daaruit voortkomen, ons hierop wijzen? Uit het feit dat de meeste mensen deze situaties als probleem ervaren, blijkt immers dat de situatie niet naar de voorkeur is van die meeste mensen. 

Zou het zo kunnen zijn dat we hieruit kunnen leren dat het geen goed idee is om onze eigen morele waarden onderschikt te maken aan die van enkele "leiders"?  

Zou het zo kunnen zijn dat we nu leren dat het niet mogelijk is om de verantwoordelijkheid voor ons eigen doen en laten, te delegeren aan anderen en tegelijkertijd een resultaat te verwachten dat aansluit bij onze intenties?

Besef

Zou het zo kunnen zijn dat we daarom nu gaan beseffen dat we onze eigen morele waarden als leidend moeten gaan beschouwen? Dat dit de enige manier is om een wereld in te richten die aansluit bij die morele waarden?  

Zou het zo kunnen zijn dat het tijd wordt dat wij gaan beseffen dat we zelf verantwoordelijkheid moeten gaan nemen voor ons doen en laten, als we een leefbare wereld willen voor de mensheid? En niet een wereld die slechts enkelen bevoordeelt, en velen benadeelt?

Zou het wellicht tijd worden om onze resultaten in overeenstemming te brengen met onze intenties? Zou het wellicht tijd worden dat we gaan beseffen dat we ons daarvoor moeten laten leiden door onze eigen morele waarden? In plaats van door een kleine groep die heel andere intenties en morele waarden heeft dan de meeste van ons?

Zou het zo kunnen zijn dat we ons momenteel in een morele crisis bevinden? Een crisis die ons dwingt om ons te herbezinnen op hetgeen we werkelijk van belang vinden? 

Verantwoordelijkheid

Zou het wellicht tijd worden om te beseffen dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons doen en laten? En daarmee voor ons aandeel in de inrichting van de wereld? En dat we vervolgens de mogelijkheid en de vrijheid gaan gebruiken om een wereld in te richten die wel naar onze zin is? Een wereld die aansluit bij de morele waarden van onszelf, en (getuige hetgeen mensen zeggen) de meeste mensen?

Een wereld van vrede, vrijheid en voorspoed dus. Precies zoals de meeste mensen zeggen te willen. Een wereld waarin we kunnen leven zonder (of met veel minder) lijden dan nu het geval is, en waarnaar we kunnen kijken zonder hartzeer. Een wereld die de bestaande morele waarden van de meeste mensen weerspiegelt, in plaats van de afwijkende waarden van enkelen. 

Daarvoor is het nodig dat we stoppen ons doen en laten te laten bepalen door "leiders". Dat we stoppen "leiders" aan te wijzen (en vervolgens aan ze te gehoorzamen). Om de doodsimpele reden dat die "leiders" andere dingen van belang vinden dan wij: de meeste mensen.  

24 opmerkingen:

Nico zei

Beste Pieter,

Weer een goed doordacht artikel. Dank voor het plaatsen.

Een opmerking bij deze zin:
"Zou het kunnen zijn dat mensen hun doen en laten baseren op morele waarden die niet de hunne zijn? Morele waarden van andere mensen? Mensen met morele waarden die totaal afwijken van hun eigen morele waarden?"

Wanneer anderen gedragsnormen vaststellen, heten dat decreten, wet- of regelgeving. Dergelijke normen zijn niet automatisch moreel aanvaardbaar, wat betekent dat het geen morele gedragsnormen zijn. De oude Grieken toetsten wetten kennelijk aan natuurwetten annex natuurrecht. Zie wikipedia.

Zuivere morele normen zijn niet afhankelijk van tijd of cultuur. Bijvoorbeeld; lafheid resulteert altijd en overal in minachting.

Je conclusie dat iemand de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven moet nemen is m.i. de enige juiste conclusie. Daar is echter wel karakter voor nodig. Ook moeten er deugden ontwikkeld worden. Karakter en deugden zijn tegenwoordig helaas verwaterde begrippen.

Pieter Stuurman zei

Dank je Nico.

Dat wetgeving niet gelijk is aan moraliteit, is precies hetgeen ik wilde zeggen met dit stukje.

Maar uit het feit dat de wetgever wetten uitvaardigt, blijkt dat die wetten voor die wetgever OF moreel aanvaardbaar zijn, OF dat morele overwegingen daarbij geen rol spelen. In beide gevallen blijft het een kwestie van moraliteit.

Nico zei

Een nuance; het uitvaardigen van decreten, wet- en regelgeving kan twee doelen dienen: Heersen of dienen. Bij heersen hebben we het over bijv. machtswellust dat tot uiting komt middels bijv. tirannie. Bij dienen vervult wetgeving mede de functie van het wijzen van een bepaalde weg.

In het laatste geval kan dat gedaan worden door te laten zien hoe iets zou moeten of juist te laten zien hoe iets niet zou moeten. Wanneer iets afkeer of walging opwekt, is dat een les die beter aankomt en dieper 'ingekerft' raakt dan de juiste weg wijzen. Omgekeerde psychologie. Ik heb de indruk dat regeringen die strategie ook benutten. Voorbeeld: Verkeersborden met maximale snelheid worden te pas en te onpas neergezet. Als gevolg gaat de automobilist denk ik toch meer nadenken over welke snelheid nu eigenlijk verantwoord is, gezien omstandigheden. De kanttekening bij een dergelijke manier van 'lesgeven' is natuurlijk wel dat het eens moet ophouden, want als een les geleerd is, is ermee doorgaan vooral irritant ;)

mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei

Beste Pieter, degenen die oprechte hartzeer voelen, kunnen NU normaal samen leven met elkaar op Aarde en elkaar daar onderling in faciliteren. Eerder kon dat niet omdat het 'normale' niet gezien kon worden en daardoor niet doorleefd getransformeerd. Maar nu kan dat wel.

De uitnodiging is dan ook aan allen die oprechte hartzeer voelen om onderling normaal samen te leven.

Ik kijk uit naar een groep mensen die deze oprechte hartzeer innerlijk diep voelen en de transitie NU gaan bedden. Gezamenlijk.

http://www.wearethenewearthmascharoedelof.blogspot.nl/p/the-reality-has-changed.html

Hartegroet,
mascha roedelof

Manus Gr zei

Beste Pieter,

Ik kam me geheel vinden in je artikel.
Gisteren heb ik een artikeltje geschreven met vergelijkbare strekking, maar in wat eenvoudiger bewoordingen.
Misschien dat je het ook aardig vindt.

http://zaplog.nl/zaplog/article/waarom_is_het_oorlog_papa

groet,
Manus

Pieter Stuurman zei

Dank je Manus. Mooi artikel op Zaplog!

Groet,

Pieter

M. zei

Doordacht schrijven. Het is 3 u 43 en ik scroll over je blog. Prachtig geschreven en ik vind totaal mijn stijl terug. Leuk om virtueel te ontmoeten. Doe zo verder. Ik draag respect voor een man die zijn mening durft te zeggen.

Inge zei

Hallo Pieter,
Dit is Inge van den Berg (reality check). Ik heb je essay over de structuur van de macht omgezet in 't Engels.
Heb het verstuurd naar het email adres vermeld op deze site, maar dat kwam terug als: delayed.
Heb je een ander email adres?
Indien ja, kun je het dan sturen naar ingevandenbergusa@gmail.com?
Zal dan de vertaling zo snel mogelijk naar je toesturen.

h.gr. Inge

Degroov zei

Helemaal mee eens en bedankt voor je schrijven.

Nu zijn er al heel veel mensen,groepen, economen, filosofen die aangeven dat het anders moet, maar de gevestigde orde(zelf-instand houdende sectanische machthebbers) overheersen de wereld in dienst van henzelf en niet voor de meerderheid van de mensen(die als productie-unit/slaaf dienst mag doen)

Wat kan jezelf doen? Er bewust van zijn, ervaren dat je meer bent dan die opgedrongen wereld en een vrij wezen met hoger plan. Daar zijn ze natuurlijk als de dood voor.

Groet Marcel

Anoniem zei

Morele waarden, besef, verantwoordelijkheid. Mooie woorden, maar ik weet niet door wie jij je laat inspireren. Kwam je naam tegen bij de Facebook vrienden van Alexander Mezentsev (Russische blanke nationalist). Je verkeerd in goed gezelschap, samen met Louis Beam (voormalig leider van de KKK), Israel Shamir (holocaust ontkenner), Kirk Lyons (neo-nazi advocaat), Udo Voigt (leider van de Duitse neo-nazi partij NPD), Tom Robb (leider van de KKK in Arkansas), Andreas Strassmeier (verdacht van betrokkenheid bij de bomaanslag in Oklahoma City in 1995) en Marion Marechal-Le Pen (kleindochter van Jean-Marie Le Pen).

Pieter Stuurman zei

Dat iemand mijn naam noemt, betekent niet dat ik me door hem laat inspireren, noch dat ik in zijn gezelschap verkeer.

Ik ken geen van de genoemde personen.

Anoniem zei

Om "vrienden" te zijn op Facebook moet je het vriendschapsverzoek accepteren. Wellicht dat ik het verkeerd begrijp, maar door je antwoord komt 't nu op mij over als of je zomaar vriendschappen accepteert van mensen die je niet kent. Wel wat vreemd voor 'n kritisch mens als jij...

Pieter Stuurman zei

Ik ken inderdaad lang niet alle facebook "vrienden" persoonlijk.

funloanfirm zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Pieter Stuurman zei

Bovenstaande reactie is door mij verwijderd omdat het spam was (reclame voor leningen). Inhoudelijke reacties verwijder ik nooit.

Anne dijkstra zei

Het één en ander van je gelezen inmiddels, je hebt heel veel kritiek op de huidige politieke en ethische werkelijkheid, maar vertel eens hoe het anders moet in jouw ogen? We hebben simpelweg een moraal nodig, zelfs al is hij oogelegd. Je ziet, dat zodra de vaste waarden voor een volk wegvallen, dat dan de chaos uitbreekt. Kijk naar Syrië, Libië, Oekraïne enz. Het volk wìl leiders, wetten en duidelijkheid, dat geeft rust.

Pieter Stuurman zei

Anne,

We hebben zeker morele waarden nodig.
Ik stel voor dat we die zelf gaan bepalen, in plaats van ze van bovenaf te laten opleggen. Dat maakt ons veel minder kwetsbaar voor immorele "leiders".
Anders gezegd: het wordt tijd dat we zelf verantwoordelijkheid gaan nemen voor onze zaak (de verzameling waarden die we belangrijk vinden) en stoppen die verantwoordelijkheid naar boven te delegeren. Ik stel dus een mentaliteitsverandering (een stap richting mentale volwassenwording) voor.

Anne Dijkstra zei

En hoe ga je dat bewerkstelligen?

Pieter Stuurman zei

Dat kan IK niet bewerkstelligen. Ik kan er (net als iedereen) wel aan bijdragen.

Het is een collectief probleem, en dat kan alleen collectief (met veel/voldoende mensen dus) worden opgelost. Daarvoor moeten mensen een motief hebben. Bijvoorbeeld het besef dat het nu niet in orde is. Wat ik doe (samen met steeds meer anderen), is me inspannen om bij te dragen aan de groei van dat besef.

karin serne zei

Prachtig geschreven en ik ben het helemaal met je eens.

Pieter Stuurman zei

Dank je Karin!

Laure zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Laure zei

Blogger Laure zei...
Zou het zo kunnen zijn dat de chaos in het Midden Oosten geen toeval is, maar onderdeel van een agenda die stapje voor stapje bezig is de wereld op allerlei fronten te ontwrichten, chaos te creëren dus, met als hoofddoel een wereldorde waar een kleine bovenlaag de absolute macht heeft en een onderlaag overgeleverd is aan tyrannie? Wij denken in een democratie te leven, en dat is heel slim bedacht van degenen die deze agenda aan het voltooien zijn. (Onderzoek het Koudenhove Callergi plan) Wat wij geloven en door welke filters wij de realiteit gezien is het gevolg van jarenlange massa psychologische beïnvloeding (social engineering). Lees Orwell of Huxley, hun boeken zijn geen fictie maar illustraties van wat deze globalisten voor ogen staat. De UN en alle aan de UN gerelateerde organisaties bedienen zich van double speak, zodat wij denken dat er nobele bedoelingen steken achter het beleid. Ik heb een ton aan info, boeken, speeches en docu’s die duidelijk maken wat er werkelijk aan de hand is. De main stream media rept daar niet over. Waarom niet? Waarom wordt Trump zo negatief afgeschilderd? Wat is draining the swamp? Wie financiert de stroom vluchtelingen naar Europa en Amerika (the caravan)? Luister bijv eens naar Yuri Bezmenov over psychological warfare en wees dan ajb niet zo naïef dat dat voor onze maatschappij niet van toepassing is:
https://youtu.be/5gnpCqsXE8g
Hoe hier uit te komen? In feite is het een oorlog om onze minds, dus het gaat erom dat we als mensheid onze minds niet laten beïnvloeden door alle leugens en propaganda en dat we uit onze slachtofferrol en uit ons gevoel van ‘entitlement’ stappen en verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en onze wereld. Daar zijn we nog heel ver vanaf. Het werk van Endall Beall en Gemma Beall is voor mij de grootste hulp om bovenstaande te bewerkstelligen. Lees de beschrijvingen van hun boeken (Endall Beall) en de reviews op Amazon en luister op YT (Gemma Beall) om een idee te krijgen van hun werk. Ik doe al jaren onderzoek en ben tot de conclusie gekomen dat de meeste info ‘controlled opposition’ is. De tegenstander is zo veel slimmer, en strooit dus met genoeg waarheid om de rest van hun leugens aanvaardbaar te maken, zand in de ogen van hen die ‘wakker worden’.
Het spant erom, we hebben niet veel tijd meer, dus ik hoop dat zoveel mogelijk mensen de kleppen afzetten, hun innerlijke werk doen en een grote stok steken voor de agenda die zich aan het voltooien is.

Centerpons zei

Helemaal mee eens! Mooi geschreven ook.