vrijdag 13 mei 2011

Onvoorwaardelijke liefdeAls het om liefde gaat, wordt vaak gesproken over onvoorwaardelijke liefde. En als er onvoorwaardelijke liefde bestaat, dan moet er ook voorwaardelijke liefde bestaan.

Voorwaardelijke liefde
Voorwaardelijke liefde betekent dat liefde aan voorwaarden gebonden is. Voorwaardelijke liefde is liefde die alleen kan bestaan als er aan die voorwaarden voldaan wordt. Het betekent: ik hou alleen van jou als

Als we voorwaarden stellen aan liefde dan zeggen we dat de ander aan die voorwaarden moet voldoen om onze liefde te kunnen ontvangen. We gaan er daarbij vanuit dat die ander onze liefde wel graag wil krijgen. Zo graag dat hij of zij bereid zal zijn om aan die voorwaarden te voldoen. We gaan er vanuit dat de ander behoeftig is aan onze liefde. En daarmee gebruiken we die behoeftigheid om het gedrag van die ander af te dwingen. Voorwaarden stellen aan liefde is daarmee emotionele chantage.

We houden van iemand als we die persoon waarderen. Als we iemand hoog hebben zitten. Als we iemand hoogachten. Wanneer we denken dat de ander onze liefde nodig heeft, en zodanig nodig heeft dat hij zijn gedrag wel zal aanpassen aan onze wensen om die liefde maar te kunnen krijgen, dan getuigt dat niet bepaald van hoogachting.

Bij het stellen van voorwaarden aan liefde gaan we er vanuit dat de ander onze liefde nodig heeft. En dat wij, door die liefde te rantsoeneren (voorwaardelijk te maken), gebruik kunnen maken van die behoeftigheid om daarmee gedrag van die ander te kunnen afdwingen. Voorwaardelijk van iemand houden betekent dat je vindt dat je boven die ander staat. Voorwaardelijke liefde betekent dat de ander jouw liefde meer nodig heeft dan andersom. Voorwaardelijke liefde is daarmee gebaseerd op minachting.

Liefde geven/krijgen
Voor het bestaan van voorwaardelijke liefde is het dus noodzakelijk dat liefde iets is dat we kunnen krijgen. Of niet, als we ons niet naar de gestelde voorwaarden gedragen. Dat liefde iets is dat ons ook kan worden ontzegd. Iets dat we kunnen verliezen, als we ons niet gedragen naar de gestelde voorwaarden. Dat liefde überhaupt iets is dat we kunnen geven of krijgen. En daarmee dus kunnen afdwingen of ontzeggen.

Liefde is een gevoel. En een gevoel is iets dat je voelt. Liefde voor iemand is dus iets dat je voelt. Een gevoel kun je hebben. Maar een gevoel kun je niet weggeven. Ik kan mijn gevoel niet aan jou overhandigen. Liefde kan daarmee noch gegeven, noch gekregen worden. Liefde voor een ander kan alleen gevoeld worden. En dat gevoel kun je aan de ander laten zien.

In de meeste gevallen zal het laten zien van dat gevoel, door de ander worden gewaardeerd. Maar dat betekent nog niet dat je daarmee liefde aan die ander geeft. Er valt niks te geven (er valt alleen iets te voelen), en er valt dus ook niks te rantsoeneren of te ontzeggen. Of te krijgen/ontberen. Als een ander laat zien dat hij van je houdt, dan geeft hij je niks. Hij laat alleen zijn gevoel zien. Je krijgt dan niks, maar je neemt waar dat de ander van je houdt. Je neemt het gevoel van de ander waar. Dat is alles. Maar we vinden het wel fijn om dit waar te nemen.

Dat we dit op prijs stellen, betekent nog niet dat we het kunnen afdwingen. We kunnen een gevoel niet gebruiken als handelswaar. We kunnen niet zeggen: als jij je naar mijn voorkeur gedraagt, dan krijg jij mijn gevoel van liefde voor jou. Er valt niets te krijgen. En omdat er niets te krijgen valt, valt er ook niets te geven. Geven of krijgen van liefde is dus een illusie. Een illusie die gebruikt wordt om gedrag af te dwingen. Voorwaarden stellen aan liefde is dus onmogelijk. Voorwaardelijke liefde is namelijk helemaal geen liefde. Voorwaardelijke liefde is chantage op basis van een illusie. De illusie dat je liefde kunt krijgen. ‘Voorwaardelijke liefde’ is daarmee een contradictio in terminis.

Liefde kan niet anders zijn dan onvoorwaardelijk. Zodra er voorwaarden aan gesteld worden, is er geen sprake meer van liefde, maar van minachting. En minachting is simpelweg geen liefde. De uitspraak ‘onvoorwaardelijke liefde’ is daarmee een pleonasme. Het is een taal/stijlfout. Net zoals een ‘ronde cirkel’, of een ‘grote reus’. Liefde is altijd onvoorwaardelijke liefde, anders is het simpelweg geen liefde.

Eeuwige liefde
Echte liefde ( = onvoorwaardelijke liefde = liefde) kan daarmee ook niet over gaan. Het idee dat liefde kapot kan gaan is ook gebaseerd op de gedachte dat liefde verbonden is aan voorwaarden. Het idee is gebaseerd op de gedachte dat liefde onder bepaalde voorwaarden kan verdwijnen. Dat liefde voor een ander kan verdwijnen als die ander zich op een bepaalde manier gedraagt (of juist niet gedraagt). Het is eigenlijk een omkering van het principe achter voorwaardelijke liefde. Het zegt: liefde kan alleen blijven bestaan als de ander zich niet (of juist wel) op een bepaalde manier gedraagt. Het is voorwaardelijk.

En omdat liefde alleen maar onvoorwaardelijk kan zijn, bestaan er geen voorwaarden aan. En er bestaan dus ook geen voorwaarden waaronder liefde kan verdwijnen. Liefde is daarmee per definitie onvergankelijk. Er bestaan gewoon geen voorwaarden waardoor liefde kan verdwijnen omdat er geen voorwaarden aan liefde bestaan. Liefde die over gaat, is/was geen liefde. Liefde is dus altijd eeuwige liefde (het kan niet anders) en ook ‘eeuwige liefde’ is daarmee dus een pleonasme.

Superieure liefde
Voorwaardelijk maken van liefde is dus gebaseerd op een gevoel van superioriteit: de ander heeft mijn liefde harder nodig dan andersom. Oftewel: mijn "liefde" is meer waard. En daarmee kan ik gedrag afdwingen van die ander. Voorwaardelijke liefde heeft dus de bedoeling macht over de ander te verkrijgen.

Maar daarmee zeggen we ook dat we dat specifieke gedrag van die ander nodig hebben. We ervaren de noodzaak om het gedrag van de ander te sturen om te kunnen leven zoals we willen leven. We ervaren de behoefte om het gedrag van anderen te controleren om zelf gelukkig te kunnen zijn. Dat de ander zich naar onze zin gedraagt, is een voorwaarde om zelf gelukkig te kunnen zijn. Een voorwaarde om van ons eigen leven, en dus van onszelf, te kunnen houden. En daarmee wordt de liefde voor onszelf dus ook voorwaardelijk.

Ook degene die zich laat misbruiken, stelt voorwaarden aan de liefde voor zichzelf. Hij kan alleen gelukkig zijn, van zijn leven (en dus van zichzelf) houden als een ander van hem houdt. Voorwaardelijke liefde voor een ander heeft dus altijd zijn oorsprong in voorwaardelijke liefde voor onszelf. Of je jezelf nu superieur opstelt en daarmee het benodigde gedrag van een ander afdwingt, of dat je je hierdoor laat misbruiken en je gedrag aanpast om de benodigde liefde te kunnen ontvangen, in beide gevallen gaan we uit van behoeftigheid. We hebben iets (gedrag/liefde) van de ander nodig om gelukkig te kunnen zijn. Zonder dat, zijn we incompleet en ongelukkig.

Voorwaardelijke liefde heeft dus altijd zijn oorsprong in voorwaardelijke liefde voor onszelf. En dus in het ontbreken van liefde voor ons zelf. Dat is de werkelijke betekenis achter de uitspraak: je kunt alleen van een ander houden als je van jezelf houdt.

Liefdesrelaties
Liefde (= onvoorwaardelijke liefde) kan dus onder geen enkele voorwaarde over gaan omdat er geen voorwaarden zijn aan het bestaan van liefde, en er dus ook geen voorwaarden kunnen bestaan aan het verdwijnen ervan. Toch kunnen relaties wel overgaan. Ik schrijf bewust de woorden ‘over’ en ‘gaan’ aan elkaar. Overgaan dus. Want dat is precies wat het is. Overgaan van de ene vorm naar de andere vorm.

Soms kunnen de wensen van mensen om hun leven vorm te geven tegenstrijdig zijn aan elkaar. Te tegenstrijdig om bijvoorbeeld samen een huishouding te kunnen blijven voeren. Iemand die bijvoorbeeld de wens heeft om in een vertrouwde omgeving te verblijven, tussen vertrouwde mensen, kan best houden van iemand wiens wens het is om voortdurend rond de wereld te reizen. In zo’n geval zou het geen daad van liefde zijn om het de ander onmogelijk te maken om zijn wens waar te maken. Ook dat zou een voorwaarde zijn, en dus geen liefde. In zo’n geval zal de relatie dus overgaan van de ene vorm naar de andere vorm. Niet meer bij elkaar, maar uit elkaar. Maar omdat liefde onvergankelijk is, blijft die liefde ondanks de afstand gewoon bestaan.

Exclusieve liefde, liefde voor maar één persoon, is daarmee ook een illusie. De gedachte dat je alleen liefde kunt (en mag) voelen voor degene met wie je op de een of andere manier een afspraak gemaakt hebt, is natuurlijk ook gewoon een voorwaardelijkheid. Het is een soort culturele afspraak. Een culturele voorwaarde. Niets of niemand kan bepalen wat je voelt, en dus kun je ook zonder een afspraak te maken, of zonder voortdurend samen te zijn, van iedereen houden van wie je houdt. Zo kun je ook prima van een ander houden als die ander er geen blijk van geeft van jou te houden. Liefde is immers geen handelswaar.

Liefde en vrijheid
Liefde is daarmee onverbrekelijk gekoppeld aan vrijheid. Iemand die werkelijk van je houdt zal je altijd alle vrijheid verlenen. Dat kan niet anders omdat het beperken van vrijheid een voorwaardelijkheid is, en voorwaardelijkheid en liefde zijn tegengesteld aan elkaar. Ze kunnen niet tegelijkertijd en samen bestaan. Mensen die werkelijk van je houden hebben dus geen andere keuze dan je alle vrijheid te verlenen, net zoals jij geen andere keuze hebt dan vrijheid te verlenen aan degenen van wie jij werkelijk houdt. Liefde is nou eenmaal onvoorwaardelijk, en onvoorwaardelijk betekent zonder voorwaarden.

De mate van vrijheid die iemand je gunt is dus onverbrekelijk verbonden aan de mate van liefde die hij/zij voor je voelt. Als iemand zegt: ‘ik hou van jou’, en hij probeert je vervolgens voorwaarden op te leggen (en dus je vrijheid te beperken) dan sprak hij niet de waarheid. Dit eenvoudige principe geldt voor alle situaties waarin mensen met elkaar omgaan. Zowel dus tussen twee mensen als in een collectief. Een regering bijvoorbeeld die beweert dat ze handelt uit liefde voor volk en vaderland, en vervolgens voorwaarden en onvrijheden oplegt aan dat volk, zo’n regering spreekt simpelweg niet de waarheid.

Onvoorwaardelijke liefde is dus een pleonasme. Een taalfout. Daarom verander ik de titel onderaan dit stukje alsnog in ‘Liefde’. Liefde is liefde en dus de enige liefde die bestaat.

43 opmerkingen:

Eugenie van Ruitenbeek zei

Mooi stuk, Pieter. Hoe zie jij de liefde tussen man en vrouw? En waar plaats je liefhebben (in tegenstelling tot sex) in dit alles? Ik kan van iedereen houden maar niet iedereen liefhebben. En onder liefhebben versta ik de liefde bedrijven hetgeen iets volstrekt anders is dan sex hebben.

Zwaai,
Eugenie

Pieter Stuurman zei

Hey Eugenie,

Hoe gaat het met je?

Ik merk dat ik je vraag best lastig te beantwoorden vind. Maar vooruit, een poging:

In principe zijn alle mensen met elkaar verbonden. Die verbondenheid zou je liefde kunnen noemen, maar zo ervaren we dat niet altijd.

Ik denk dat de meeste mensen liefde ervaren als er waardering voor een specifieke verbondenheid bestaat. Waardering die uitgesproken wordt (of op een andere manier getoond) leidt tot waardering bij de ander. Iedereen wordt graag gewaardeerd. Het leidt tot toenadering, en het eindpunt van toenadering is eenwording.

In een liefdesrelatie (inderdaad bijvoorbeeld tussen man en vrouw) hoeft er geen begrenzing te zitten aan de mate van toenadering (en dus eenwording). Een begrenzing die je bijvoorbeeld bij de verbondenheid die vriendschap heet, of de verbondenheid tussen collega’s, of tussen klant en kassajuffrouw wel hebt. Daar zitten grenzen aan. Een liefdesrelatie zou je dus in het ideale geval de volledige, onbegrensde beleving van liefde kunnen noemen.

Mensen kunnen zichzelf, wie ze werkelijk zijn (of willen zijn), alleen ervaren in relatie tot andere mensen. Alleen in een relatie zonder voorwaarden, een relatie dus waarin je jezelf in al je facetten en zonder beperkingen kunt beleven (in relatie tot die ander), kun je jezelf dus volledig ervaren. Elkaar dat gunnen is wat mij betreft de grootste daad van liefde. Een liefdesrelatie tussen man en vrouw waarin alle facetten, inclusief de meest intieme, beleefd kunnen worden is in die zin de ultieme beleving van liefde. Het is (in ieder geval in onze cultuur) de enige mogelijkheid om jezelf in volledigheid, zonder beperkingen, te laten zien en te beleven, en dat de ander ook toe te staan.

Liefhebben is het resultaat van passie. Passie is de wil, of de gedrevenheid, om liefde gestalte te geven. Het is de wil om bij je geliefde te zijn, om hem/haar aan te raken, te verkennen of te herkennen. De wil om elkaar (en daarmee jezelf) te plezieren. De wil om van elkaar te genieten (en elkaar te laten genieten) op een tastbare manier.

Sex is een lichamelijke functie. Een functie overigens die uitermate geschikt kan zijn om daarmee liefde gestalte te geven en dus ruimte te geven voor passie. Maar op zich is het een lichamelijke functie, net als eten. Maar ook samen een intiem etentje hebben kan een uitdrukking van passie zijn. Maar dat maakt eten op zich (net als sex) niet synoniem aan passie.

Groet,

Pieter

Anoniem zei

Dus Wat ik hier lees wil zeggen dat sex een functie is.. Sex gaat veel dieper dan alleen een functie zijn.

Ook komt het stuk over liefde niet echt juist over.
M.a.w. je mag dus lekker je gang gaan, zo is het dus niet, dat noemt men egoïsme. Liefde kent geen voorwaarden, dat klopt.

maar zoals u het hier beschrijft, is vreemdgaan dus ook toegestaan, want dat is toch een voorwaarde??? want ja liefde is vrijheid..

Ondanks de mooie woorden, niet goed over nagedacht.

Door dit soort belachelijke dingen, gaan huwelijken/ relaties achteruit. Kijk maar hoe makkelijk mensen tegenwoordig relaties opgeven, want ja er zijn toch genoeg vissen in de zee.

Niemand wil meer moeite doen, het is gewoon hartverscheurend. Mensen hebben een idealistisch beeld van een relatie en willen geen moeite doen, alles moet makkelijk gaan en alles moet kunnen..

Niemand lijkt werkelijk te beseffen wat liefde inhoud en dat vind ik jammer!


gr,

M

Pieter Stuurman zei

Beste M,

Sex is natuurlijk een lichamelijke functie. Maar wel (zoals ik hierboven al schreef) een functie die uitermate geschikt is voor het uitdrukking geven aan liefde. In dat geval is sex natuurlijk (inderdaad) oneindig veel meer dan een lichamelijke functie.

Over vreemdgaan: vind je vreemdgaan een uitdrukking van liefde? Natuurlijk is vrijheid onverbrekelijk verbonden aan liefde, maar dan moet er natuurlijk wel sprake van liefde zijn.

De enige voorwaarde die aan liefde gesteld wordt, is dat het liefde IS.

Je zegt dat niemand meer lijkt te beseffen wat liefde inhoudt. Ik ben erg benieuwd naar jouw besef daarover.

Anoniem zei

@ P. Stuurman


Hoe ik liefde zie: Je gaat 100% voor elkaar, je geeft niet op bij het moeilijkheden en je blijft elkaar trouw.

Overspel is géén vorm van liefde, maar lust en begeerte. Je niet kunnen onthouden van verlangens voor een andere vrouw of man, is respectloos naar je partner en jezelf.

Waar zijn de normen en waarden als het gaat om liefde??

Als het in deze maatschappij niet zo makkelijk werd gemaakt om van relatie naar relatie te hoppen, onenightstands te hebben en vreemd te gaan zouden wij mensen ons anders gedragen.
Daarnaast geeft de media een verkeerd beeld van relaties.

Ik merk dat mensen tegenwoordig zoeken naar een perfecte relatie.. open your eyes en be honest.. Wij mensen zijn niet perfect, relaties zijn niet perfect en dat ideale plaatje die veel mensen zich voorstellen van een partner, is een illusie.

We hebben allemaal tekortkomingen en daar heb je begrip voor, daar leer je mee omgaan, dat accepteer je. Dit alles vanuit liefde.

Vaak hoor je mensen zeggen: "de liefde is weg" en nog meer van dat soort uitspraken.

Wat ik me dan af vraag hoe komt het dat de liefde weg is?

Dat komt doordat mensen denken dat het allemaal vanzelf moet gaan.

WAKE UP!

Een relatie kost tijd en energie. Als je geen moeite doet om die vlam ( de liefde) te laten wakkeren, dan dooft het vuur vanzelf.. Logisch toch.

Als je moeite doet/wil doen voor iemand/je relatie, dan kom je er samen uit.


Helaas in sommige gevallen niet.. maar heb je samen alles geprobeerd, heb je het genoeg tijd gegeven, of vlucht je weg??

Gr,

M

Olivier zei

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GBx9IDMZfIA[/youtube]

Toen ik U.G. KrishnaMurthi dit hoorde zeggen, wist ik dat hij gelijk had. Liefde is het meest misbruikte woord ter wereld.

relaties zei

Peter, hartstikke bedankt voor deze mooie beschouwing. Ik zie mezelf erg vaak terugkomen in het artikel. Dank voor de reflectie

Anoniem zei

Helemaal mee eens beste Pieter, ik heb daar een mooie vragende zin voor: Houd jij van mij omdat jij wenst dat ik van jou houd of houd ik van jou omdat ik wens dat jij van mij houd. Mvg.Jasper.

Pieter Stuurman zei

Als het werkelijk om liefde gaat Jasper: geen van beide.

Als het werkelijk om liefde gaat hou ik van jou omdat ik van jou hou. Onafhankelijk van wat jij doet. Onvoorwaardelijk dus :-)

Anoniem zei

Dat bezit waarheid Pieter, dat wijst op ware Liefde :-) Mvg.Jasper.

Anoniem zei

hoi pieter,

mooi geschreven. wat ik mij nog afvraag is hoe toon je dan onvoorwaardelijke liefde aan een persoon zonder jezelf op de 2e plaats te zetten? want dan verlies je weer liefde voor je zelf. waar ligt dan de grens. als ik het goed begrijp is onvooraardelijke liefde iets voor een ander doen zonder er zelf voordeel uit te kunnen halen of is dat onjuist ?

gr anna

Pieter Stuurman zei

Hoi Anna,

Bedankt voor je reactie.

Zoals ik in het stukje al schrijf: liefde is iets dat je voelt voor iemand. Dat kan zich uiten in iets doen voor die iemand, maar dat hoeft niet.

Waarom zou je, als je liefde voelt voor een ander, minder liefde voor jezelf voelen? Het tegendeel is waar, zoals ik ook laat zien in de tekst. Pas wanneer je liefde voor je eigen leven hebt (en dus voor jezelf) kun je van een ander houden zonder die ander verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van jouw leven. Onvoorwaardelijk dus.

Tom zei

In het boek 'Elf Minuten' schrijft Paolo Coelho over seks en liefde. Om over de heilige kant van seks te kunnen schrijven, moest hij eerst begrijpen waarom seks zo ontheiligd was. Het boek gaat over een jonge vrouw - die verlangt naar het grote avontuur en de grote liefde - die onder valse voorwendselen naar Genève wordt gelokt en in de prostitutie belandt.

When love incarnates:
https://www.youtube.com/watch?v=xSdXUNQg9DI

De alchemie van de liefde:
http://www.lisettethooft.nl/images2/De%20alchemie%20van%20de%20liefde%20in%20het%20kort.pdf

Harry zei

Hallo Pieter,

Dank voor je mooie tekst. Klopt het als ik de conclusie trek dat onvoorwaardelijke liefde alleen mogelijk is buiten een liefdes"relatie"?
Je schrijft zelf in je reactie op M: "Over vreemdgaan: vind je vreemdgaan een uitdrukking van liefde?" Waarom zou liefde voor een ander dan degene die je partner is geen liefde kunnen zijn? Dan heb ik het niet over lust, of een one night stand, maar een liefde die je voelt voor iemand anders dan je "vaste partner". De enige ware weg te bewandelen is dan toch om die liefde te beleven, en niet weg te stoppen of te ontkennen? Ongeacht wat dat doet met je vaste partner. Immers: "Een partner die zegt "ik hou van jou" en je vervolgens voorwaarden probeert op te leggen (en dus je vrijheid probeert te beperken), houdt toch niet van jou?
Ben benieuwd naar je reactie.

Hartelijke groet,
Harry

Pieter Stuurman zei

Hallo Harry,

Bedankt voor je reactie.

Wanneer je liefde voelt voor iemand, dan betekent dit dat je waardering hebt voor diegene, dat je er waarde aan hecht en er zorg voor wilt dragen. Anders gezegd: ze wilt graag dat het goed gaat met het onderwerp van je liefde.

Als er werkelijk sprake is van liefde voor iemand, dan staat die iemand dus centraal. Dat betekent dat je daar aandacht aan zult geven, en door het geven van die aandacht, leer je hem/haar kennen. Het zal dan geen probleem zijn om te weten wat zal bijdragen aan het welzijn van de ander, of daar afbreuk aan zal doen.

Bij onvoorwaardelijke liefde staat de beleving en het welzijn van de ander dus centraal.

Als de ander jou beperkingen oplegt, is er bij die ander (op dat moment) geen sprake van liefde (het is immers voorwaardelijkheid). Dat zegt dus iets over (het ontbreken van) liefde van die ander voor jou. Maar dat zegt niets over jouw liefde voor die ander.

Wanneer je opmerkt dat de degene van wie je houdt, het onprettig vindt als je je fysiek uiting geeft aan liefde voor een ander, wat zou je dan -vanuit liefde- doen?

Samengevat: het is je eigen verantwoordelijkheid om op liefdevolle wijze uiting te geven aan jouw liefde voor een ander. Of het nu je partner is of niet.

Unknown zei

Met alle respect: dit klinkt als iemand willen bezitten.. het klinkt ook als controle willen hebben.. liefde is vrijheid.. als je partner gevoelens krijgt voor een ander, dan is dat zo... hoe handel je dan uit onvoorwaardelijke liefde? Niet door je partner bij je te willen houden.. niet door je partner te gaan haten..

Unknown zei

Zo enorm waar..! Als jij merkt dat degene van wie je houdt, fysiek uiting geeft aan liefde voor een ander... Laat je je partner uit liefde voor elkaar en uit liefde voor jezelf los..

Auteur: Mattie Duivis zei

Hoi Pieter,

Mooi stuk en mooie reacties.
Wat ik vooral merk in de reacties, is dat seks een issue is, voor velen, inzake onvoorwaardelijkheid.
Seks ontstaat door een hormonale reactie (oerinstinctief), ofwel lustgevoelens en daaruit de sexdaad als gevolg.
Seks kan m.i. het mooie gevolg zijn van liefde (ik laat onvoorwaardelijk weg omdat dat een pleonasme is zoals je schreef). Sex kan dus met iedereen (hormonaal) vanuit lust. Commitment voor degene van wie je houdt en daardoor lust voor een ander, om seks mee te bedrijven, niet toelaten, vanuit commitment, omdat je liefde voor hem/haar voelt en zijn/haar gevoelens niet wilt kwetsen, heeft m.i. met normen waarden te maken. Als je echter geen seks meer hebt met je partner, bvb omdat deze daar geen zin meer in heeft, dan blijft de hormonale drang bestaan voor jezelf en dan zul je op dat vlak voor jezelf moeten kiezen. Als dat volgens deze partner, die jou je hormonale drang ontzegt, niet kan, dan kan het,om dat feit, dus zo zijn dat de liefde 'overgaat'.

Groetjes,
Mattie

Unknown zei

Hallo Pieter,

Mooi stuk, helder duidelijk, mijn vraag is, als je onvoorwaardelijk van iemand houdt, omdat je instaat bent door de buitenkant heen iemands ziel te 'zien', maar de buitenkant van de persoon gedraagt zich destructief, de buitenkant is een narcist (erger nog psychopaat) wat is dan wijsheid in jouw ogen? Mijn antwoord was weggaan ondanks de liefde, het contact volledig verbreken, wetend dat de liefde niet verdwijnt. Ook wetend dat jouw (mijn) onvoorwaardelijke liefde de ander niet heelt of helpt, wat een heel verdrietige ervaring is. Soms lijkt het dan, alsof het toch voorwaardelijke liefde is. Veel mensen om me heen ( het is mijn ervaring) bleven maar zeggen als jij in je kracht blijft en onvoorwaardelijk blijft, moet de relatie beter worden. Uiteindelijk voelde dat heel misleidend, want het klopte niet. Ik moest weggaan omdat ik inderdaad ook onvoorwaardelijk van mezelf hield (houd) maar de liefde is niet verdwenen, ik ken zijn ziel, heb daar nog steeds verbinding mee, en het verdriet me soms nog dat het op dit 3D niveau niet lukte. Maar dank je wel voor dit mooie stuk...

Pieter Stuurman zei

Hoi Tanny,

Dank voor je mooie en openhartige reactie.

Je hebt het juiste gedaan. De relatie verbroken, ondanks jouw liefde voor hem. Bij jou ontbrak het niet aan onvoorwaardelijke (en dus eeuwige) liefde. Bij hem wel. Bij narcisten/psychopaten ontbreekt het vermogen tot het beleven van liefde, zowel voor zichzelf als voor anderen. Jouw liefde voor hem, kan en zal dus nooit leiden tot zijn liefde voor jou. Anders gezegd: jouw liefde voor hem zal nooit verdwijnen, zijn liefde voor jou zal nooit verschijnen.

Dat kan moeilijk te verteren zijn, maar het is helaas niet anders. Deze ervaring heeft je er in ieder geval op gewezen dat jij het vermogen hebt tot onvoorwaardelijke liefde (wat iets totaal anders is dan zelfopoffering in ruil voor het in stand houden va de relatie; de liefde blijft bij jou bestaan, alleen de relatie gaat over). Jij hebt dat vermogen en dat is één van de meest waardevolle zegeningen die een mens kan krijgen.

Groet en veel geluk,

Pieter

Pedro zei

Hey Pieter,

hoe mooi geschreven, al begrijp ik de reacties ook wel. Zeker wanneer het om intimiteit gaat, want dat wordt toch nog heel vaak als exclusief gezien en beleefd. Ik kan dit zeggen omdat ik hier zelf door ben gegaan, geworsteld heb met mezelf, wetende dat Liefde gekoppeld is aan vrijheid maakt het niet gemakkelijk wanneer intimiteit ter sprake komt. Intimiteit is iets wat je alleen met je partner deelt......en die gedachte legt jezelf en de andere beperkingen op, dus voorwaarden. Dit staat in schril contrast tot onvoorwaardelijkheid en vrijheid. Maar wat ik geleerd heb hierin is juist omdat je die vrijheid ervaart, je niet per definitie intimiteit met 'iedereen' gaat delen, maar uit de beleving van vrij zijn gaat handelen....Hierdoor 'groei' je juist dichter naar elkaar 'uit vrije wil' omdat je zo graag WIL samen zijn.....en dat is volgens mij het mooiste cadeautje dat je jezelf en elkaar kan geven.

Unknown zei

De uitnemendheid van de liefde 1Korinthe 13

1Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.
2Matt. 7:22; Rom. 12:7En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik Matt. 17:20; 21:21; Mark. 11:23; Luk. 17:6bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.
3En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.
4Spr. 10:12; 1 Petr. 4:8De liefde is geduldig,

zij is vriendelijk,

de liefde is niet jaloers,

de liefde pronkt niet,

zij doet niet gewichtig,Lankmoedig vs. geduld: Het begrip lankmoedig is zo verouderd dat niemand meer goed weet wat het betekent. Het gevolg is dat mensen betekenissen aan het woord gaan toekennen die het feitelijk niet bezit. Het Griekse grondwoord is makrothumia. Heel letterlijk betekent het traag tot toorn. Het wordt zowel van mensen (Hand 26:3) als van God (Rom 2:4) gezegd. Iemand die deze eigenschap heeft kan dus veel dulden zonder boos te worden. Vandaar dat de HSV voor geduldig heeft gekozen.

5zij handelt niet ongepast,

zij 1 Kor. 10:24; Filipp. 2:4zoekt niet haar eigen belang,

zij wordt niet verbitterd,

zij denkt geen kwaad,
6zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,

maar 2 Joh. vs. 4verheugt zich over de waarheid,
7zij bedekt alle dingen,

zij gelooft alle dingen,

zij hoopt alle dingen,

zij verdraagt alle dingen.
8De liefde vergaat nooit.

Wat dan profetieën betreft,

zij zullen tenietgedaan worden,

wat talen betreft, zij zullen ophouden,

wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.
9Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,
10maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn,

zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.
11Toen ik een kind was,

sprak ik als een kind,

dacht ik als een kind,

overlegde ik als een kind,

maar nu ik een man geworden ben,

heb ik het kinderlijke tenietgedaan.
122 Kor. 3:18Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,

maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.

Nu ken ik ten dele,

maar dan zal ik kennen,

zoals ik zelf gekend ben.
13En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,

maar de meeste van deze is de liefde.

Brenda greg zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Unknown zei

Toen ik Dr. DODO vond, had ik dringend behoefte om mijn ex-geliefde terug te brengen. Hij verliet me voor een andere vrouw. Het ging zo snel en ik had helemaal niets te zeggen over de situatie. Hij heeft me na 3 jaar gewoon gedumpt zonder uitleg. Ik nam contact op met Dr.DODO via de zijne en hij vertelde me wat ik moet doen voordat hij me kan helpen en ik deed wat hij zei, nadat ik had gegeven wat hij wilde, sprak hij een liefdesbetovering uit om ons te helpen weer bij elkaar te komen. Kort nadat hij zijn spreuk had uitgesproken, begon mijn vriend me opnieuw te sms'en en voelde hij zich vreselijk voor wat hij me zojuist had aangedaan. Hij zei dat ik de belangrijkste persoon in zijn leven was en dat weet hij nu. We trokken bij elkaar in en hij stond meer voor mij open dan voorheen en toen begon hij meer tijd met mij door te brengen dan voorheen. Sinds Dr. DODO me heeft geholpen, is mijn partner erg stabiel, trouw en dichter bij me dan voorheen. Ik beveel Dr. DODO ten zeerste aan aan iedereen die hulp nodig heeft. op via whatsapp, +17068714571, e-mail: drdodotemple@gmail.com

Kristen Anker zei

Hallo mijn respectabele toeschouwer. Ik schrijf dit artikel om de wereld te vertellen hoe Dr. Wale mijn ex-vriend bij mij heeft gebracht. Dit is de reden waarom ik besloot om deze geweldige spell-speler genaamd Dr. Wale te bedanken, omdat met zijn hulp mijn leven duurder is geworden en ik ben blij te kunnen zeggen dat hij zijn vriend promoot die de afgelopen 3 jaar van mij gescheiden is geweest. jaren. sinds hij bij mij terugkwam en smeekte om mijn aanvaarding, was dit een schokkende gebeurtenis, want voordat ik contact opnam met Dr. Wale, was ik degene die mijn ex-vriend vroeg om bij mij terug te komen, maar met de hulp van Dr. Wale , we hebben de relatie hersteld. Ook kun je alleen een betere relatie hebben als je gecontacteerd wordt: drwalespellhome@gmail.com) zijn Whatsapp-nummer 2349015141346

Jana Andras zei

Ik was te nieuwsgierig om te weten of liefdesbetovering echt werkt of zelfs echt is vanwege de talloze bemoedigende recensies over Dr. Wale. Ik wilde hulp om mijn man terug te krijgen, maar ik was tegelijkertijd ook bang omdat het mijn eerste keer was. Maar alle angsten om me heen verdwenen onmiddellijk. Dr. Wale begon de betovering. Mijn verzoek aan dr. Wale was: “de afgelopen 4 maanden veranderde mijn man in een monster, we hebben gevochten en hij begon excuses te vinden om niet naar huis te komen of zelfs in het weekend te bezoeken, voordat hij eindelijk uit mijn leven verdween. Ik kwam er weken na zijn verdwijning achter dat ik zwanger ben van zijn kind ”. Mijn zwangerschap bezorgde me geleidelijk stress en ik wilde dat mijn man naar huis kwam en voor me zou zorgen en ook trouw zou zijn. Mijn man was een liefdevolle, goede en verantwoordelijke man voordat hij zijn baan verloor. Ik was wanhopig en tegelijkertijd bang om hem kwaad te doen totdat Dr. Wale hem uiteindelijk terugbracht, zoals beloofd. Het was als een magie voor mijn ogen. Het was een geweldige ervaring en bewijs dat Dr. Wale en zijn e-mail: drwalespellhome@gmail.com of WhatsApp +2349015141346

Quinn Markov zei

WHATSAPP / VIBER +2349015141346 OF drwalespellhome@gmail.com

EFFECTIEVE DRINGEND LIEFDE SPEL OM UW EX SNEL TE ONTVANGEN EN UW HUWELIJK TE REDDEN! Het spijt me dat ik dit op het net heb gezet, maar het moet. Ik zal DR WALE voor altijd dank verschuldigd zijn voor het herstellen van mijn gebroken huwelijk nadat mijn man me zes maanden had verlaten voor een andere vrouw. Ik geloofde nooit in soorten totdat mijn vriend me voorstelde aan DR WALE. In het begin was ik sceptisch over hem omdat ik veel hoorde over een valse genre-launcher, maar ik zette mijn twijfels achter me omdat ik wanhopig op zoek was naar mijn man terug en ik deed wat hij me had gevraagd te doen. Nu is mijn man terug, slechts 48 uur nadat hij contact met hem heeft opgenomen. Ik leef weer gelukkig met mijn man na 6 maanden van gebroken huwelijk en ik zal niet rusten voordat hij bekend is bij de wereld. Het is ook gespecialiseerd in loterijen, promotiesoorten, E.T.C. Maak nu contact met DR Wale, zijn e-mail: drwalespellhome@gmail.com of WhatsApp / Viber: +2349015141346

Remy Hoppe zei

Ik ben hier om mijn geweldige ervaring te delen met de grootste spreukmaker genaamd DR WALE. MIJN man bedroog me en toen ik erachter kwam dat we ruzie hadden die ertoe leidde dat hij voor een scheiding instond, huilde ik en werd ik er ziek van. Dus toen ik op een dag online naar liefdesquotes zocht, zag ik mensen praten over DR WALE en zijn geweldige werk. mensen met dezelfde soortgelijke zaak hebben ook de mijne krijgen hem ook priase en dank. Ze lieten zijn contactgegevens achter, zo nam ik contact met hem op en vertelde ik hem al mijn probleem. Hij zei toen dat ik me geen zorgen moest maken dat hij na 48 uur de scheiding zou annuleren. Hij vertelde me dingen die ik moest doen en nadat ik alles had gedaan wat hij me vroeg te doen tot mijn grootste verrassing voor 48 uur kwam mijn man, hij knielde neer en smeekte me om hem terug te accepteren, nogmaals bedankt DR WALE je bent inderdaad een zegen voor mij hij kan u ook helpen contact op te nemen
WhatsApp / Viber +: 2349015141346 OF
drwalespellhome@gmail.com

Annonymous zei

Ik verloor mijn man aan een andere vrouw na 4 jaar huwelijk. We hadden een mooi huwelijk, maar hij begon een relatie met een collega die hem achterna zat. Hij woont in de buurt van zijn werk en weigerde met mij te praten of naar huis te komen. Ik was zo kapot van en vond het moeilijk om ermee om te gaan. Ik werd erg ongerust en had hulp nodig. Toen ik op een dag door het internet aan het browsen was, kwam ik een opmerking van Amber Luke tegen die suggereerde dat Dr. Ilekhojie haar hielp haar huwelijksproblemen op te lossen, verbroken relaties te herstellen, enzovoort. Dus ik vond dat ik hem eens moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij deed een spreuk voor me. Twee dagen later kwam mijn man naar me toe en verontschuldigde zich voor het onrecht dat hij had begaan en beloofde hij het nooit meer te doen. Sindsdien is alles weer normaal. Ik en mijn familie leven weer gelukkig samen. Allemaal dankzij Dr. Ilekhojie. Als je hulp nodig hebt, raad ik je aan contact met hem op te nemen. Hij zal je niet teleurstellen. Ik geef je 100% garantie dat hij je zal helpen. Zijn e-mail gethelp05@gmail.com En bereik hem ook op WhatsApp / Viber-nummer: +2348147400259

Bojana Vitaly zei

Het leven is een mysterie met veel vragen die beantwoord moeten worden, met welke problemen sta jij op aarde?
Heeft uw man of vrouw uw leven verlaten zonder enige goede uitleg waardoor u in de war raakt en u ze terug in uw leven wilt? DR WALE is de juiste man voor de klus, hij is een krachtige spreukmaker gezegend door zijn voorouders en geaccepteerd door de goden als hun spreekbuis op aarde, DR WALE help me mijn gebroken huis te redden door mijn man terug te brengen met zijn krachtige spreuk . Ik en mijn man waren 14 maanden gescheiden zonder communicatie, maar met de betovering van DR WALE is hij terug en zijn we weer een gelukkig gezin. Neem contact op met DR WALE, de spreukgever als je met levensproblemen wordt geconfronteerd en je een snelle oplossing nodig hebt. WhatsApp / Viber: +2349015141346 of e-mail: drwalespellhome@gmail.com

Anonymous zei

Bent u een vrouw die op zoek is naar de vrucht van de baarmoeder, u wilt de stemmen van kinderen in uw huis horen, maar u bent niet zwanger geworden, maak u geen zorgen meer want Dr. Ajayi zal u helpen om zelf een baby te krijgen, ik stond voor soortgelijke situatie wanneer een man getuigt hoe de grote spreukenmaker Dr. Ajayi hem hielp om zijn geliefde vrouw terug te krijgen na 9 maanden van scheiding, ik reikte naar Dr. Ajayi legde mijn toestand uit, hij zei me niet meer te huilen en maakte een kruidendrank voor mij die ik nam en in drie maanden tijd was ik zwanger van tweelingjongens, ik ben nu een trotse moeder. neem contact op met Dr Ajayi, de spreukgever voor elke levenssituatie, hij is een goede man. Viber of WhatsApp: +2347084887094 of e-mail: drajayi1990@gmail.com

Thomas Kraene zei

HOE IK MIJN EX-VROUW TERUG KREEG MET DE HULP VAN DR ODION ... Hallo allemaal, mijn naam is Thomas Kraene, na 15 jaar huwelijk leefden ik en mijn vrouw gelukkig samen, we hielden zoveel van elkaar en ik hield van mijn familie, ze waren mijn topprioriteit, totdat ik en mijn vrouw op een ochtend een kleine ruzie hadden waarvan ik weet dat elk stel dat wel heeft, want er zijn geen perfecte stellen in deze wereld na de ruzie dat ik naar mijn werk ging toen ik thuiskwam. Ik vond mijn vrouw en onze kinderen ze pakte ook haar koffers en die van de kinderen en vertrok ik probeerde haar te bellen maar ik kon haar niet bereiken ik ging naar het huis van haar vriend maar ze konden me niet vertellen waar ze haar konden vinden, dat was ik gefrustreerd ik wist niet wat ik moest doen Ik begon elke dag en nacht alcohol te drinken Ik stopte met werken het was moeilijk voor mij omdat zij en mijn kinderen alles voor me betekenen, het was alsof een deel van mijn lichaam me verliet, ik kon het niet ' t functioneren goed, op een dag was ik aan het surfen op internet toen ik een getuigenis zag van iemand die van een man getuigde belde dr. ODION en hoe hij zijn vrouw binnen 3 dagen terugbracht, ik heb er niet twee keer over nagedacht. Ik heb hem een ​​bericht gestuurd en hem alles verteld wat er tussen mij en mijn vrouw is gebeurd en hij zei dat hij mijn probleem heel gemakkelijk voor hem oploste hij vertelde me ook dat ik hem moest vertrouwen dat mijn vrouw terug zou komen en ik vertelde hem dat ik hem vertrouw en hij vroeg om wat informatie die ik hem gaf, 3 dagen later kwam mijn vrouw terug naar huis met de kinderen ik was zo verrast om haar te zien dat het zo was als een droom voor mij begon ze te huilen en verontschuldigde zich bij mij. Ik zei haar dat het goed is. Ik vergeef haar dat ik blij ben dat ze terug is. We leven nu gelukkig samen. Als je diepbedroefd bent omdat je vrouw of echtgenoot je heeft verlaten, neem dan voor elke vorm van doodspreuk, beschermingsbetovering en ook om rechtszaken op te lossen contact op met deze krachtige spreukmaker genaamd Dr. ODION, neem dan contact met hem op via zijn e-mail; (drodion60@yandex.com) of je kunt hem ook whatsApp op +2349060503921.

Thomas Kraene zei

HOE IK MIJN EX-VROUW TERUG KREEG MET DE HULP VAN DR ODION ... Hallo allemaal, mijn naam is Thomas Kraene, na 15 jaar huwelijk leefden ik en mijn vrouw gelukkig samen, we hielden zoveel van elkaar en ik hield van mijn familie, ze waren mijn topprioriteit, totdat ik en mijn vrouw op een ochtend een kleine ruzie hadden waarvan ik weet dat elk stel dat wel heeft, want er zijn geen perfecte stellen in deze wereld na de ruzie dat ik naar mijn werk ging toen ik thuiskwam. Ik vond mijn vrouw en onze kinderen ze pakte ook haar koffers en die van de kinderen en vertrok ik probeerde haar te bellen maar ik kon haar niet bereiken ik ging naar het huis van haar vriend maar ze konden me niet vertellen waar ze haar konden vinden, dat was ik gefrustreerd ik wist niet wat ik moest doen Ik begon elke dag en nacht alcohol te drinken Ik stopte met werken het was moeilijk voor mij omdat zij en mijn kinderen alles voor me betekenen, het was alsof een deel van mijn lichaam me verliet, ik kon het niet ' t functioneren goed, op een dag was ik aan het surfen op internet toen ik een getuigenis zag van iemand die van een man getuigde belde dr. ODION en hoe hij zijn vrouw binnen 3 dagen terugbracht, ik heb er niet twee keer over nagedacht. Ik heb hem een ​​bericht gestuurd en hem alles verteld wat er tussen mij en mijn vrouw is gebeurd en hij zei dat hij mijn probleem heel gemakkelijk voor hem oploste hij vertelde me ook dat ik hem moest vertrouwen dat mijn vrouw terug zou komen en ik vertelde hem dat ik hem vertrouw en hij vroeg om wat informatie die ik hem gaf, 3 dagen later kwam mijn vrouw terug naar huis met de kinderen ik was zo verrast om haar te zien dat het zo was als een droom voor mij begon ze te huilen en verontschuldigde zich bij mij. Ik zei haar dat het goed is. Ik vergeef haar dat ik blij ben dat ze terug is. We leven nu gelukkig samen. Als je diepbedroefd bent omdat je vrouw of echtgenoot je heeft verlaten, neem dan voor elke vorm van doodspreuk, beschermingsbetovering en ook om rechtszaken op te lossen contact op met deze krachtige spreukmaker genaamd Dr. ODION, neem dan contact met hem op via zijn e-mail; (drodion60@yandex.com) of je kunt hem ook whatsApp op +2349060503921.

Solution zei

Hello viewers all over the world, There is good news for you all today get your Blank ATM card that works in all ATM machines all over the world. We have specially programmed ATM cards that can be used to hack ATM machines, the ATM cards can be used to withdraw at the ATM or swipe, at stores and POS. We give out this cards to all interested clients worldwide, We give out THE Blank ATM Card. Do you want to live a good life thought its illegal, its the easiest way to be a millionaire. it also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you and you can only withdraw a total amount of $5,000 Dollars in a day on ATM Machine also avaialbel at cash delivery. We give up to $10,000.00 to $1,000,000.00 Dollars With our network hacking services. We can Recover all your lost money to Bitcoin and other Crypto currency, mortgage/realestate scams and fake ICOs within 48 hours or less. (Thomas Freddie Hackers) working together as a team to track down & to recover funds back from the most difficult internet SCAMMERS. NOTE!! We've received countless heartbreaking reports of notorious scammers and we’ve successful recovery them back via contact thomasunlimitedhackers@gmail.com

Do contact us on ((Binary Recovery. University Grades.Wiping Criminal Records, FB & IG Hack, Telegram, Loads & Phone Hacking)) border us with your jobs & allow us give you positive result with our hacking skills. We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your financial problems, If you are in need of any other cyber hack services, we are here for you anytime, any day so contact us via our Email Address: thomasunlimitedhackers@gmail.com

Regards
THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS
Email thomasunlimitedhackers@gmail.com
Call/Text: +1 (985)465-8370
Motto: We offer the fastest and reliable services

tamarahoff55 zei

Lord Bubuza is een genie, hij kan alles doen met zijn wonderbaarlijke spreuk. Mijn vriend was beledigend en bedrieg, ik hou zo veel van hem en wilde hem niet kwijtraken aan een ander, dus begon ik online hulp te zoeken toen ik getuigenissen tegenkwam van mensen die Lord Bubuza bedankten voor zijn hulp, dus ik neem contact met hem op via WhatsApp:( +1 505 569 0396 ), ik vertelde hem het probleem met mijn relatie. Ik deed precies wat hij me had opgedragen en alles over het bedriegen en beledigend gedrag van mijn vriend veranderde ten goede, hij is nu zo lief en zorgzaam. Ik ben zo trots op Lord Bubuza. Heeft u een probleem met uw relatie? Neem contact met hem op voor hulp via WhatsApp:::: +1 505 569 0396 of via e-mail:: lordbubuzamiraclework@hotmail.com

Angel Verhoeve zei

Als je niet de liefde, toewijding en aanbidding krijgt die je verdient of als je geliefde de interesse in je lijkt te verliezen, dan kan ik eerlijk zeggen dat je hulp nodig hebt om dingen goed te maken in je relatie. Ik leg deze getuigenis af omdat ik mezelf beloofd heb dat ik zal getuigen voor de wereld nadat heer Bubuza mijn gewelddadige relatie met zijn betovering heeft hersteld. Ik had kinderen voor mijn vriend, ik hou van hem, maar onze relatie was zeer gewelddadig, maar nadat ik via WhatsApp contact had opgenomen met heer Bubuza: +1 505 569 0396, kan ik de wereld eerlijk en stoutmoedig vertellen dat Lord Bubuza een God op aarde is die problemen met zijn spreuk oplossen. We vechten niet meer; we leven nu gelukkig en ik ben nu trots op mijn vriend. lord Bubuza kan u ook helpen contact met hem op te nemen via WhatsApp: +1 505 569 0396 of via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com

stephanie zei

Het is duidelijk dat sommige patiënten met FIBROIDDE INFECTIE verslaafd zijn geraakt aan de antivirale en andere aanvullende orthodoxe medicijnen, alleen om de infectie te helpen onderdrukken en niet om te genezen. Ik heb het virus sinds 2017 totdat ik werd geïntroduceerd door een blogger die ook haar verhaal online vertelde over hoe ze was genezen van fibroïde-infectie na het gebruik van Dr.ALOMIO kruidengeneeskunde. Dit is nu een jaar en een aantal maanden geleden dat ik ben genezen van vleesboom. Alle dank aan God voor het gebruik van deze grote kruidkundige om mij te genezen. Ik heb beloofd goed te blijven vertellen over Dr.ALOMIO. Deel alstublieft uw problemen met hem en vergeet niet hem te vertellen dat ik u naar Hem heb verwezen. Bedankt. Schrijf hem op e-mail (alomio@yandex.com) of WhatsApp hem op +2348069209149. Hij behandelt Alzheimer virus, Copd, kanker HIV Herpes Genitale wratten ALS BV UTI Virginale infectie Genitale wrat HPV Hepatitis A/B Veel succes

Amanda Douthitt zei

Ik wil Lord Bubuza erkennen omdat hij me heeft geholpen, hij heeft mijn leven mooi gemaakt door zijn spreuk te gebruiken om te voorkomen dat mijn vriend vals speelt. Mijn vriend bedroog en was respectloos, onze relatie was stressvol en we gingen 3 keer uit elkaar voordat ik via WhatsApp contact opnam met heer Bubuza voor hulp: +1 505 569 0396. Ik vertelde hem mijn relatieproblemen en hij beloofde me te helpen met zijn betovering en vertelde mij wat ik moest doen. Het was heel verrassend en schokkend, want 15 uur nadat ik had gedaan wat heer Bubuza had opgedragen, kwam mijn vriend terug en smeekte me op zijn knieën om hem te vergeven en hem terug te accepteren. Mijn vriend bedriegt me niet meer en heeft geen respect meer voor me. Ik leg deze getuigenis af omdat ik mezelf een gelofte heb gedaan dat als heer Bubuza me helpt, ik over hem zal getuigen voor de wereld. Hij is een god op aarde, hij kan jou ook helpen. Neem contact met hem op via WhatsApp: +1 505 569 0396 of via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com

Anonymous zei

Er is een man die relatietrauma gemakkelijk oplost met zijn spreuk, hij wordt een God op aarde genoemd vanwege zijn activiteit in het oplossen van relatieproblemen. Hij lost de mijne met gemak op toen mijn relatie van 10 jaar me dumpte, ik was het slachtoffer van aanranding maar allemaal dankzij heer Bubuza voor het helpen van me met zijn betovering. Als je niet de liefde en genegenheid in je relatie krijgt? Is uw partner beledigend? Vraagt uw partner een echtscheiding aan? Bedriegt je partner je? Wil je de loterij winnen? Bent u ziek en heeft u een behandeling nodig? Maak je geen zorgen meer, want heer Bubuza ( WhatsApp: +1 505 569 0396 ) kan je ook helpen... Hij hielp me en ik kreeg de resultaten 13 uur nadat de spreuk was uitgesproken. Het doet pijn om diepbedroefd te zijn en daarom ben ik gekomen om mijn getuigenis hier te delen, zodat jij ook hulp kunt krijgen. Neem contact op met heer Bubuza via

WhatsApp: +1 505 569 0396
e-mail: lordbubuzamiraclework @ hotmail . com

annonymous zei

Ik wil dat iedereen weet hoe dankbaar ik ben na het herstellen van mijn huwelijk met de hulp van een caster genaamd Dr. Ayo. problemen en hij sprak een liefdesspreuk uit die mijn man bij me terugbracht nadat hij vreemdging en wilde scheiden, naar mijn grootste gok kwam mijn man met veel liefde, dit is het beste wat me is overkomen en nu leven we heel gelukkig . Dr. Ayo is hier om uw relatieproblemen te beantwoorden. hem bereiken op het mobiele nummer, je kunt hem ook toevoegen op WhatsApp +2347055691377 of e-mail: drayo47373@gmail.com

Anne Tristan zei

Het is vandaag precies 5 jaar dat heer Bubuza me heeft geholpen mijn ex-vriend terug te krijgen met zijn betovering en we zijn gelukkig getrouwd en hebben twee kinderen, ik wil heer Bubuza gewoon weer waarderen en ik zal hem blijven bedanken voor het helpen me de liefde van mijn leven terug, deze man is een God op aarde. Vijf jaar geleden gedroeg mijn vriend, die nu mijn man is, zich misdragen, zonder reden vertelde hij me dat het uit was tussen ons, ik was diepbedroefd, ik huilde de hele nacht op zoek naar hulp. Mijn vriend vertelde me hoe heer Bubuza haar huwelijk herstelde, dus nam ik contact met hem op en hij beloofde mij ook te helpen met zijn betovering, ik deed wat hij opdroeg en ik kreeg het resultaat 16 uur nadat de betovering was uitgesproken. vergeef en accepteer hem terug. Ben je emotioneel down? Bedriegt je partner je? Neem nu contact op met lord Bubuza voor hulp via WhatsApp: +1 505 569 0396 of e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of website: https://lordbubuzamiraculouswork.com ....

Tanya Douglas zei

Heb je gehoord van Lord Bubuza? hij is een god op aarde. Hij heeft mijn huwelijk 11 jaar geleden gered met zijn spreuk. Mijn man vroeg een echtscheiding aan en het was erg gênant, beschamend en hartverscheurend. Ik begon hulp te zoeken op internet toen ik verschillende getuigenissen zag waarin mensen Lord Bubuza waardeerden voor het helpen herstellen van hun relatie, dus nam ik contact met hem op voor hulp en hij antwoordde en beloof me te helpen mijn huwelijk te herstellen met zijn spreuk. Ik deed wat hij me opdroeg en een paar uur later kwam mijn man terug en smeekte me op zijn knieën om hem te vergeven en hem terug te accepteren. Hij annuleerde de scheiding, het is nu 11 jaar en we zijn nog steeds gelukkig getrouwd. Ik zal Lord Bubuza blijven waarderen omdat hij een God op aarde is. Hij kan jou ook helpen. Neem contact met hem op via WhatsApp: +1 505 569 0396 of e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of website: https://lordbubuzamiraculouswork.com

William Kruger zei

Ik wil heer Bubuza keer op keer bedanken voor zijn hulp met zijn betovering om de Powerball-jackpot van $ 169 miljoen ($ 168.500.000) te winnen. Mijn naam is William Kruger, ik kwam verschillende getuigenissen tegen van mensen die heer Bubuza bedankten voor het helpen winnen van een loterij, dus nam ik contact met hem op via WhatsApp: +1 505 569 0396. Ik vertelde hem hoe lang ik al speel en probeer een loterij te winnen zonder geluk reageerde heer Bubuza en beloofde me te helpen met zijn spreuk om ook een loterij te winnen. Nadat hij de spreuk had uitgesproken, gaf hij me een lotnummer en vertelde me hoe en waar ik de loterij moest spelen. Ik deed wat hij opdroeg en zie, ik werd een jackpotwinnaar van $ 169 miljoen dollar ($ 168.500.000). Ik kan maar niet stoppen Lord Bubuza te bedanken, zoek je een lening? Bent u failliet en heeft u financiële hulp nodig? Je kunt ook een loterijwinnaar zijn. Neem contact op met lord Bubuza voor hulp bij het winnen van een loterij via WhatsApp: +1 505 569 0396 of e-mail: lordbubuzamiraclework @ hotmail . com