vrijdag 15 januari 2010

WaarheidVaak vragen mensen mij waarom ik me zo druk maak. Mijn antwoord is dan altijd: “omdat ik de waarheid wil weten”.

In veel gevallen hoor ik dan: “jouw waarheid bedoel je, de waarheid bestaat niet”.

En daarmee zegt men dan dat de waarheid iets subjectiefs zou zijn. Dat die waarheid bestaat uit een persoonlijk samenraapsel van onwaarheden. Een bouwwerkje van onwaarheden dat de ‘eigenaar’ van die waarheid goed uitkomt. Dat zijn ‘belang’ dient.


Blijkbaar zijn we zo diep afgedaald in het moeras van leugens dat we denken dat waarheid niet meer bestaat.

Ik durf deze stelling best aan:

Waarheid is datgene dat zichtbaar wordt als onwaarheden buitenspel gezet zijn.

De Nederlandse dichter Lucebert verwoordde het zo:

Alles van waarde is weerloos.

En dat is de spijker op zijn kop. Onwaarheden zijn gebaseerd op leugens. En leugens dienen altijd een doel. Leugens zijn het product van een strategie. Leugens zijn per definitie manipulatief. En dat maakt ze herkenbaar.

De waarheid dient geen enkel doel. Het IS gewoon. De waarheid kent daarmee dus ook geen strategieën. Daarmee is de waarheid weerloos. Het enige dat de waarheid kan onthullen, is het verlangen die waarheid te leren kennen. Het onderkennen van de waarde van de waarheid.

Alles van waarde is weerloos. Alles wat weerloos is en toch bestaat is dan waardevol.

Neem vrede. Vrede is weerloos. Zodra er wapens gekocht worden om de vrede te bewaren, is er geen vrede meer omdat bewapening oorlog veroorzaakt. Zonder wapens was er geen oorlog. Vrede is van waarde, en dus is vrede weerloos. Het enige dat nodig is voor vrede, is het onderkennen van de waarde ervan.

Het probleem is de westerse vergissing dat waarde gelijk staat aan winst. Terwijl winst juist alles van waarde laat verdwijnen. Waardeloos voedsel genereert oneindig veel meer winst dan waardevol voedsel. Dat is de werkelijke reden van Codex Alimentarius die ons waardeloos voedsel bij wet voorschrijft. Waardeloos voedsel genereert winst. Waardevol voedsel is weerloos.

Het kapitalistisch winstmodel berooft mensen van alles dat van waarde is vanwege de noodzaak tot winst. Het berooft de mensheid van gezondheid, vrede, en niet in de laatste plaats, van vrijheid. Winst leidt tot slavernij.

Vrijheid is van waarde. En dus ook weerloos. Zodra er voor vrijheid gestreden wordt, in een poging die vrijheid weerbaar te maken, verdwijnt de waarde ervan. Het wordt dan een machtstrijd tussen onderdrukten en onderdrukkers met een mogelijke uitkomst. Een uitkomst die tot een herverdeling van macht kan leiden, maar niet tot vrijheid.

Vaak krijg ik de opmerking: Hoe kom jij aan alle kennis? Waarom is de kennis die jij verzamelt meer waar(d) dan wat ik op televisie zie? Wat je op internet leest hoeft toch niet allemaal waar te zijn?

Dat klopt natuurlijk. Op internet circuleert net zoveel onwaarheid als overal. Maar (in tegenstelling tot televisie) ook waarheid. Door jezelf de simpele vraag te stellen: dient deze informatie een bepaald belang, is ze onderdeel van een strategie, heb je een geweldig selectiecriterium in handen. Zodra blijkt dat informatie gegeven wordt om zo’n belang te dienen, is het niet weerloos en dus niet waardevol. Echte kennis kan nooit een strategisch belang dienen omdat echte kennis de waarheid laat zien. En de waarheid kent geen strategieën. De waarheid is weerloos.

De waarheid kan dus niet bevochten worden. De waarheid zal altijd bestaan, ongeacht het aantal onwaarheden. Onwaarheden die zichzelf proberen te presenteren als waarheden. Onwaarheden die je proberen te verleiden om ze als waarheden aan te nemen. ‘Waarheden’ die de indruk wekken jouw belang te dienen. Maar het zijn uitsluitend onwaarheden die belangen dienen. De waarheid heeft geen belangen. De waarheid is weerloos.

Het enige dat ervoor nodig is om de waarheid te zien, is de waarde ervan in te zien. En dat geldt voor alles van waarde.

"Even if you are a minority of oneThe truth is still the truth"
Mahatma Gandhi

11 opmerkingen:

Annelies zei

Waarheid is: de ingredienten van een vaccin onderzoeken, analyseren, controleren en vertellen aan mensen die het willen weten/lezen.
Dan kan iedereen naar eigen waarheid besluiten het vaccin te nemen of niet. Duidelijk is, dat wij niet op radio, TV en krant hoeven te rekenen als het om waarheid gaat. Dat is mij in 2009 meer dan ooit gebleken.

Dick zei

Beste Pieter heb je ook een mailadres.
Stuur die aub naar dzuyd@hotmail.com


groet.

birgit zei

Beste Pieter, Nu al zo n paar maanden volg ik je geschreven meningen over van alles en nog wat.Ik heb er tot nu toe veel van geleerd moet ik zeggen, maar er blijft bij mij toch steeds een vraag hangen.Het is goed om de waarheid te weten dat is zo.Hoelang moet je bezig zijn met al die leugens en bedrog.Door steeds maar gericht zijn op het slechte het donkere in je leven geef je dat slechte een prominente plaats en doet groeien.Terwijl we toch onze kracht moeten geven aan het positieve om de komende zeer donkere tijd goed door te komen.Als je almaar bezig bent het onkruid uit je tuintje te trekken verwaarloos je de goede planten en kunnen die niet groeien.Ik zou graag willen weten hoe jij daar over denkt.Ik hoop dat ik goed heb uitgelegd wat ik bedoel.Dat neemt niet weg dat ik je stukken altijd erg waardeer maar alleen een stukje mis.Of eigenlijk een groot stuk namelijk;kunnen we iets doen dan alleen bewust zijn van wat er gebeurt om het onheil enigzins te beperken?

Pieter Stuurman zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Pieter Stuurman zei

Beste Birgit,

Bedankt voor je reactie.

Ik snap wat je bedoelt. Misschien komt het zo over, maar ik ben zeker geen zwarkijker, of pessimist. Wel probeer ik me te concentreren op wat ik vind dat het meest noodzakelijk is: bewustwording.

Zolang mensen onbewust blijven van wat er in de wereld gebeurt, zullen ze gemakkelijke slachtoffers zijn van een kleine groep machtzoekers. Bewustwording is dus absoluut noodzakelijk. Maar niet moeilijk. Het is een simpele keuze.

Iedereen draagt daarin verantwoordelijkheid voor zichzelf, en daarmee dragen wij allemaal samen de verantwoordelijkheid voor de mensheid.

Als wij ervoor kiezen om die verantwoordelijkheid te nemen (in plaats van de verantwoordelijkheid steeds bij de 'leiders' neer te leggen) dan komt het helemaal goed.

Verwachten dat de leidende elite tot inkeer zal komen, zal het onheil zeker niet keren.

Wij zijn met veel meer mensen dan de kleine elite. Als wij ervoor kiezen om ons niet meer te laten onderdrukken, dan is het met die elite afgelopen. Om zo'n keuze te kunnen maken, is bewustwording simpelweg noodzakelijk.

Hopelijk heb ik je vraag kunnen beantwoorden.

Groet,

Pieter

Anoniem zei

Er zijn zoveel waarheden en onwaarheden als mensen op aarde. Waarheid wordt vaak verwisseld met feiten. Waarheid zonder het benoemen van feiten maar presenteren als dogma blijft nog altijd een waarheid ofwel jouw waarheid.

Pas als de feiten objectief zijn vastgesteld, wat op zich best moeilijk is, kan je van de waarheid, anders blijft het toch echt jou waarheid.

siegfried bok zei

beste Pieter,
Mag ik een poging wagen om waarheid hier te proberen te ontmantelen van haar 'gesluierd zijn'?

Bestaat er iets dat heet ''zuivere waarheid''?
En zo er waarheid bestaat is natuurlijk de hamvraag wat de zuivere waarheid is.
Graag doe ik een poging dit te ontrafelen.

Iedereen kent de volkswijsheden omtrent de waarheid, zoals bijvoorbeeld ''De waarheid is te simpel voor woorden'' of ''De waarheid is hard en meedogenloos''.
Kenmerkend voor de waarheid is dat het een ''abstactie'' is en dat houdt in dat er geen waardeoordeel van goed en/of kwaad aan hangt. Waarheid is daarmee niet manipuleerbaar en/of we kunnen er niets mee.
En vreemd genoeg heeft het daardoor onze belangstelling niet of nauwelijks.
Een voorbeeld van waarheid is bijvoorbeeld " Als men geboren wordt weet men zeker dat men dood gaat" of ''Na de dag volgt de nacht''. Vreemd genoeg zeggen we daarvan dat het ''een waarheid als een koe is'' of ...te simpel voor woorden.
Ooit werd waarheid in een adem genoemd met zuiver weten en/of ''Het is wat het is''.
Dit staat in schrille tegenstelling tot denken te weten en geleidelijk verbastaard tot zeker weten.
Dit zeker weten is geloven in illusie en niets meer!
Zo denken we zeker te weten dat oorlog slecht en vrede goed is, maar als er geen oorlogen waren geweest die de mensheid als groep van tijd tot tijd had uitgedund hadden wij de aarde al lang totaal leeggevreten.
Ditzelfde geldt voor ziekten.
Dus het is maar hoe we ernaar kijken.
Ooit werd ons nagelaten dat weten en denken elkaars spiegel zijn.
Weten is als een onwrikbaar feit en denken is manipulatief.
Het merendeel van onze kennis is gebaseerd op denken te weten welke ons ten dienste staat te overleven.
Dat maakte dat wij onze levensduur konden verdubbelen van een gemiddelde natuurlijk duur van 40 jaar naar 80 jaar met vreemd genoeg een midlifecrisis rond de 40.
Dat is onder andere het gevolg van ons gevecht tegen de vijand ziekte.
Dat is onder andere ook het gevolg van al onze verworvenheden, waaronder het maken van vuur om ons te wapenen tegen de koude.
Wij denken zeker te weten dat dit een goede zaak is en toch is het daarmee een illusie, want de gevolgen van dit goed is het kwaad en dat zien wij nu maar al te duidelijk met 6.66 miljard mensen.
Met andere woorden: ons weten hoe ziekte te bestrijden is absoluut geen zuiver weten of... zie ik dat misschien verkeerd?
Gesteld dat dit nu eens onze voorbestemming was, dan keert mijn vermeende zeker weten zich direct tegen mij.
En helaas moet ik bekennen dat ik al lang niet meer zo zeker ben of dit wel degelijk fout is, want ...
We mogen door de explosieve groei de aarde gelijk een sprinkhanenplaag leegvreten, maar werd ons niet via allerhande sagen en legendes nagelaten dat wij als Lucifer-mens en/of Shiva voorbestemd waren om het aardse leven te vernietigen?
Hoe heeft men dit - mocht dit waar zijn - dat in Gods naam kunnen weten?
En zo men dit ooit geweten zou hebben, waarom heeft men dit ons dan niet duidelijker uitgelegd?
En zo men dit ooit geweten zou hebben , hoe heeft men dit dan kunnen weten en?of hoe is men dat te weten gekomen?

Ik ben de laatste die beweert zuiver te weten of er zuiver naar te handelen.
Ik weet wel dat ik door mijn REsearch of letterlijk vertaald hervinden van iets dat ooit geweten is dicht bij de waarheid ben aangekomen.
Mag ik het hier voorlopig bij laten en vragen of U de video's op http://2012.jazeg.nl zoudt willen zien.

Anoniem zei

verandering begint altijd bij je zelf.sta in je zelf.laat je denken niet leiden door het kwaad op deze wereld.jij bepaalt wat er gebeurd met jou leven,die keus is er altijd ook al zeggen van niet.we leven in een systeem van 2 keuze.Je geeft toestemming tot uitbuiting van je leven of je geeft er geen toestemming voor.we woorden door middel van woord en symbool onderdrukt wereldwijd.uitbuiters die samen scholen om de wereld in hun macht te krijgen.1 pijl kan je breken maar een bos pijlen is niet te breken zo werkt de club of rome of de vrijmetselarij, rozenkruisers,zionisten,Matze order of ook wel vroeger de tempeliers op de aard bol genoemd.

Oom T zei

De waarheid is gewoon wat het is: de waarheid. Voor veel mensen is dat erg moeilijk te accepteren. Ze krijgen er allerlei emoties erbij en gaan dan oordelen. Het is duidelijk dat je sterk geïnspireerd bent door de Oosterse Filosofie. Iets wat ook alleen maar goed is. De Westerse zienswijze is te beperkend.

Apekool zei

Mooi stuk Pieter.

Ikzelf zou eerder zeggen dat de waarheid belangeloos is. Je stelt dat de waarheid niet weerbaar is, maar naar mijn idee klopt dat niet: de onweerlegbaarheid van waarlijke feiten is zelfs een machtsfactor.
Niets wordt zo gevreesd als de waarheid, juist vanwege de belangeloosheid!

Pieter Stuurman zei

@ Apekool,

Klopt! Waarheid is belangeloos. Het is niet weerbaar, niet omdat het zwak is, maar omdat het onaantastbaar is en in onaantastbaarheid past geen verweer.