dinsdag 15 september 2009

Kredietcrisis: “De oorlog tegen alle mensen van de wereld”
Dit wordt geen leuk stukje. En dat is ook niet de bedoeling. Ik bedoel: ik schrijf dit niet voor mijn eigen lol, noch voor de lol van de lezer. Ik schrijf het omdat het moet.

Zoals de meeste lezers wel zullen weten, maak ik me al een tijd bezorgd over de crisis. Om die reden heb ik me er steeds meer in verdiept. En naarmate ik me er meer in verdiep, groeien mijn zorgen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot mijn beslissing om tot een oproep te komen.

Een oproep aan iedereen die dit leest. Een oproep om de inhoud met een open mind te lezen. Het te laten doordringen. En om het zoveel mogelijk door te geven.

Drie jaar geleden zei ik tegen mijn vrienden en kennissen: Er komt een oorlog. Een financiële oorlog. Een oorlog die niet op een fysiek slagveld zal worden uitgevochten, maar in de loopgraven van de financiële wereld. Hoe die oorlog eruit zou gaan zien, wist ik toen nog niet. Maar alle tekenen wezen in de richting van een financieel slagveld.

En nu hebben we de crisis. Tenminste, zo wordt het genoemd. Maar het is geen crisis. Het is een oorlog. Het is een oorlog omdat het doel hetzelfde is als die van elke oorlog: het veranderen van de naoorlogse maatschappij.

Als je weet welke veranderingen degenen die de oorlog opzetten voor ogen hebben, dan kun je voorspellen hoe de oorlog zal verlopen. En wat de afloop zal zijn…

Deze oorlog is een oorlog tegen ons. Tegen alle mensen van de wereld. Tegen de mensheid. Het doel is: alle mensen te onderwerpen aan één centrale wereldmacht. Alle mensen te degraderen tot slaven, beheerst, gecontroleerd en bestuurd door enkele machthebbers. Letterlijk. Een totalitaire wereldstaat waarbij alle bestaande percepties van het begrip dictatuur zullen verbleken. Dat is het doel.

Het middel dat gekozen is om dat doel te bereiken, is geld.
De strategie die gekozen is, is het bancaire systeem dat bekend staat onder de naam: Fractionele Reserve.

Ik moet eerst uileggen wat dat betekent en hoe dit historisch in elkaar zit. Er wordt namelijk nooit over gepraat. Zelfs mensen die economie gestudeerd hebben weten meestal niet hoe het werkt. En dat is geen wonder. Het wordt uit de opleiding gehouden, en uit het onderwijs in het algemeen.

Het verhaal van Fractionele Reserve in het kort:*

De eerste bankiers waren goudsmeden. Mensen die goud bezaten gaven dat in bewaring bij goudsmeden, omdat deze een kluis hadden. In eerste instantie betaalden mensen daarvoor een vergoeding. Ze kregen een waardepapier waarop stond hoeveel goud ze tegoed hadden.

Op een moment merkten sommige goudsmeden dat mensen maar zelden hun goud kwamen halen, omdat ze elkaar gewoon met het waardepapier betaalden. En als iemand het soms toch kwam halen, dan nooit allemaal tegelijk.

Dat gaf de smeden (die zich nu banken noemden) de mogelijkheid om het bewaarde goud uit te lenen tegen rente. Om ervoor te zorgen dat ze de mogelijkheid hadden om uit te betalen als er iemand voor zijn goud kwam, moesten ze een bepaalde reserve in kas houden.

Als een beginnende bank bijvoorbeeld 1000 goudstukken (gulden) in kas had die toebehoorden aan hun klanten, dan hielden ze 100 gulden (10% dus) als reserve in kas. Dat was ruim voldoende om de sporadische klant die voor zijn goud kwam, uit te betalen.

De rest, 900 gulden dus, kon worden uitgeleend tegen rente. Was er na bijvoorbeeld een jaar 200 gulden aan rente en aflossing terugbetaald, dan had de bank dus 100 gulden reserve + 200 gulden aflossing en rente in kas. De totale reserve was nu dus 300 gulden. Op basis van een reserve van 10%, kon men nu dus 3000-300=2700 gulden uitlenen. Werd de reserve na een jaar 400 gulden, kon er 3600 gulden aan waardepapier worden uitgeleend etc.

De totale hoeveelheid geld die de bank tegoed had steeg daarmee exponentieel. Het aandeel van de oorspronkelijk inleg (het bezit van de oorspronkelijk spaarders, waarmee de bank begonnen was) ten opzicht van het tegoed van de bank, werd steeds kleiner. Totdat het verwaarloosbaar klein was. Al het geld dat op deze manier in omloop kwam bestond dus uit SCHULD.

Een wat droog verhaal misschien, maar het is essentieel.

Dit alles leidde tot grote welvaart van de banken. Maar iedere bank gaf zijn eigen waardepapier uit. Dit leidde tot grote diversiteit en concurrentie tussen de banken. Daar kwam een einde aan door de uitvinding van de Centrale Bank.

De Centrale Bank is een Nederlandse uitvinding. Het houdt in dat één bank het monopolie wordt gegeven op het uitgeven van waardepapier. Begin 17e eeuw was Nederland het eerste land met een centrale bank. Dit bracht ons de Gouden Eeuw, de VOC en zeer grote rijkdom voor een kleine elite.


Met het geld werd de VOC vloot gefinancierd die de rijkdommen uit de koloniën kon stelen. Het is een misverstand dat het in de Gouden Eeuw met alle Nederlanders goed ging. Het tegendeel is waar. Onder de bevolking bestond enorme armoede. Zo erg dat veel mensen gedwongen waren zich aan te monsteren om naar de oost te varen. Van alle zeelieden overleefden gemiddeld maar 50% de reis. De helft werd geveld door schipbreuk, piraterij of ziektes die veroorzaakt werden door gebrek aan vers voedsel. En als ze het overleefden, dan kwamen ze totaal verzwakt en ziek thuis. Waar ze onmiddellijk weer aan het werk moesten om het hoofd boven water te kunnen houden.

Vanwege de enorme rijkdom van de elite, en hun koopzucht, steeg de vraag naar producten, en dus de prijzen, waardoor het volk in verhouding steeds armer werd. De maatschappij bestond uit een superrijke elite, en een grote onderklasse. Een middenklasse bestond hoegenaamd niet.

In 1689, na de Nederlands Engelse oorlog, besteeg Willem van Oranje (Willem III) de troon van Engeland en confisceerde de Bank of England die hij naar het voorbeeld van de Nederlandse Centrale Bank inrichtte. Ook in Engeland leverde dat hetzelfde resultaat op. De macht van het koloniale Engelse rijk explodeerde, evenals de rijkdom voor enkelen.

Rond die tijd werden de eerste stenen gelegd voor het imperium van de familie Rothschild. Deze familie van goudsmeden woonde in Frankfurt in Duitsland onder de naam Bauer. Ze waren succesvol als geldwisselaar en goudbewaarder. Het pand in Frankfurt had een rood schild boven de voordeur. De bevolking kende de zaak als “rothschild”. De grondlegger Mayer Amchiel Bauer, had 5 zoons die hij alle 5 naar een andere plek in Europa stuurde. Er ging er een naar Frankrijk, een bleef in Duitsland, er ging er een naar Engeland etc. Hij noemde zijn familie voortaan Rothschild, naar het rode schild.

De Rothschilds waren slimme lui en deden goed zaken. Ze begrepen de geldbusiness. Ze begrepen ook dat kennis macht was. Ze hadden overal mensen die voor inlichtingen zorgen. En in 1815 sloegen ze hun slag in Engeland.

In 1815 verloor, zoals iedereen weet, Napoleon de slag bij Waterloo van het Engelse leger onder leiding van generaal Wellington. Vanwege hun goede informatienetwerk (er bestond natuurlijk geen radio of telefoon) kregen de Rothschilds deze informatie eerder dan wie ook in Engeland. Vervolgens brachten ze direct het valse bericht in omloop dat Napoleon gewonnen zou hebben en Engeland dus verloren. Prompt stortte de beurs in. Iedereen wilde van zijn aandelen af, en dumpte ze. Dat gaf de Rothschilds de mogelijkheid om vrijwel de gehele Engelse economie op de kopen tegen wisselgeld. Toen de volgend dag het echte nieuws bekend werd, stegen de aandelen weer tot ongekende waarde. Alleen was nu vrijwel alles in handen van één familie: De Rothschilds.

Het feit dat ze de totale economie beheersten, gaf ze de mogelijkheid om een meerderheidsbelang te krijgen in de Engelse Centrale bank.

Later is het hele concept geëxporteerd naar Amerika, waar uiteindelijk de centrale bank in 1913 werd omgevormd tot de Federal Reserve, een volledig private centrale bank onder leiding van, en met een meerderheidsbelang van de Rothschilds. Dit maakte de overheid, net als in alle landen waar een private centrale bank bestond, volledig afhankelijk van die centrale bank. Feitelijk werd vanaf dat moment Amerika bestuurd door de Federal Reserve: de ‘Fed’.


“Geef mij de controle over de valuta van een land, en ik geef er niets om wie de wetten maakt”.

Mayer Amchiel Rothschild
Grondlegger van de Rothschild bankiersdynastie


Op dit moment is de Rothschild familie de rijkste ter wereld. Volgens de laatste schattingen bestaat hun rijkdom uit meer dan de helft van de totale rijkdom op de hele wereld. Maar het belangrijkste is: De familie Rothschild is de machtigste ter wereld.En die macht laten ze al vele decennia, in toenemende mate gelden. Zo hebben ze de crisis van 1929 geïnitieerd en zijn er nog rijker en machtigen uitgekomen dan ze al waren.

Ze hebben zowel de geallieerden als Hitler gefinancierd in de 2e wereldoorlog. Een oorlog die, net als alle andere oorlogen, tot doel had de naoorlogse samenleving te veranderen. De bedoeling was: het centraliseren van de militaire macht in Amerika, het oprichten van Israel en het oprichten van een wereldleger in de vorm van de Verenigde Naties.

De Verenigde Naties hebben officieel tot doel om de vrede te bewaren en te controleren. Sinds de oprichting hiervan heeft de wereld 256 gewapende conflicten gezien. Meer dan alle opgetekende oorlogen in de gehele beschreven geschiedenis van de mensheid.

Op dit moment zijn er nog maar 3 landen (die er toe doen) die geen door de Rothschilds gedomineerde centrale bank hebben: Iran, Libië en Noord Korea. Tot voor een paar jaar waren dat er 4. Wat er met Irak gebeurd is weten we…. Volgens Bush vormden deze landen de “As van het kwaad”. Toeval? Natuurlijk niet!

China mocht pas meedoen nadat ze zich aan het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank conformeerden. Voor wie zich afvraagt door wie die twee instellingen gedomineerd worden……..

Er is een reden voor het feit dat deze mensen zo machtig zijn: ze begrijpen dat geld een illusie is. En wij, de mensen, begrijpen dat niet. Door het systeem van fractionele reserve, kunnen ze precies zoveel geld maken als ze willen. Uit het niets. En de enige functie hiervan is het in de greep krijgen van iedereen en daarmee de wereld.

De Rothschilds (en consorten) bezitten de halve wereld. Ze willen de hele wereld.

Ze hebben er eerst voor gezorgd dat iedereen volledig afhankelijk is gemaakt van de illusie geld. En nu zullen ze die illusie gebruiken om ons tot slaven te degraderen.

Ze hebben er al voor gezorgd dat we de dingen die wel echt zijn niet meer zien, of ondergeschikt maken aan de illusie geld. Als onze buren hun huis worden uitgezet omdat de buurman buiten zijn schuld zijn baan kwijt is, en buiten zijn schuld de hypotheek niet meer kan betalen, dan vinden we dat zielig, maar we doen niets. We zeggen dat we het erg vinden en dat we meeleven en geven “de crisis” de schuld. En we doen niks…. Behalve hopen dat het ons niet overkomt.

Maar we zullen er allemaal aan moeten geloven. Aan deze ‘mensen’ die er hun hand niet voor omdraaien om voor hun eigen belang oorlogen te initiëren, en daarmee miljoenen mensen de dood in te jagen. Voor hun eigen rijkdom aan tastbare zaken (paleizen, jachten, etc.) en hun macht. Ze hebben ons bij de ballen! (Excusée, maar het is zo)

Als je dat weet, als je de historie kent, en de bedoeling kent, dan is het niet moeilijk om de toekomst te voorspellen:

Ik ken hun precieze draaiboek niet. Het staat niet in de krant. Het komt niet op televisie. Er bestaan nog maar 5 massamediabedrijven op de wereld (waartoe bijvoorbeeld RTL en SBS ook behoren). Allemaal direct of indirect gefinancierd door de Rothschilds. Vrijwel alle persbureaus zijn in de loop der tijd gefuseerd en vallen onder Reuters. Reuters is eigendom van de Rothschilds. Zij zijn het die bepalen wat wij als nieuws en dus als de waarheid beschouwen.


Maar ik ken hun doel wel. Ze zullen niet rusten voordat ze de hele wereld bezitten. Je moet niet vergeten dat het manipuleren van de wereld, het naar hun hand zetten van de wereld, hun BEROEP is. Een ambacht dat ze al honderden jaren tot in steeds grotere mate beheersen. Een vak dat van vader op zoon, generaties lang is doorgegeven en geperfectioneerd. Slimme mensen die de hele dag niets anders te doen hebben dan het verzinnen van plannen die moeten leiden tot hun totale macht. Mensen die iedere dag van 9 tot 5 hierover nadenken en hun plannen uitbroeden. En die daarbij hun enorme bestaande macht aanwenden voor het verkrijgen van nog meer macht.

Deze mensen bepalen ons leven nu al in grote mate, maar als we het toestaan zullen ze ons leven volledig beheersen.

Het zal er zo uitzien:

Eerst zal er alles aan gedaan worden om ‘leiders’ het vertrouwen te laten winnen (meneer Bos, meneer Obama, red ons!). Vervolgens zullen ze de economie volledig laten instorten. Mensen zullen massaal hun baan verliezen en hun huizen uitgezet worden. Het hele monetaire systeem zal omvallen. Wij zullen onze leiders om oplossingen vragen. Er zullen overal crisiskabinetten gevormd worden, waardoor oppositie feitelijk niet meer zal bestaan. De noodtoestand zal worden uitgeroepen die overheden ”tijdelijk” totale macht geven, en waarbij de rechten van alle burgers bevroren worden. Omdat er letterlijk geen geld meer is, zullen alle mensen worden opgeroepen om te werken aan het herstel. Tegen voedsel. Wie niet meewerkt zal niet eten.


Er zullen opstanden uitbreken. Dat is de bedoeling. Om “de rust te handhaven” zullen de legers en politiemachten van de landen worden samengevoegd tot één wereldleger. Dissidenten zullen in kampen verdwijnen of erger. De ‘leiders’ zullen voortdurend roepen dat het “niet anders kan”. Men zal roepen dat we ons eigen belang en onze verschillen nu even opzij moeten zetten, en dat we allemaal moeten meewerken aan het herstel van de wereld in deze barre tijden.

Iedereen die zijn huis kwijtraakte zal ondergebracht worden in “tijdelijke” opvang/werkkampen.


Helaas zal deze situatie nooit meer veranderen. Orwell’s 1984 zal erbij verbleken. Maar dit is echt! En het is ZO dichtbij!

Er zullen nog maar 2 klassen bestaan: Een superrijke, supermachtige en superkleine elite. En slaven.


Wat te doen:

Allereerst moeten we beseffen dat we slachtoffer geworden zijn van een ILLUSIE. Een zorgvuldig geconstrueerde illusie. De illusie geld. Zolang we daarin blijven geloven, kunnen ze ALLES met ons doen. Laat het tot je doordringen en word wakker! Geld is (op de manier zoals het nu georganiseerd is) een illusie! Meer niet. Het enige wat echt is, is de zorg en liefde voor je familie en dierbaren, en jezelf. Het enige wat we hoeven te doen is NEE zeggen. En voor elkaar te zorgen.

1-We gaan onze huizen niet uit omdat we zelf geen schuld hebben aan deze crisis.
2-We laten ons niet mobiliseren in een oorlog tegen onszelf.
3-We laten ons niet provoceren tot opstanden om ze daarmee de rechtvaardiging te geven om
het leger op ons af te sturen.
4-We geloven NIETS meer van wat we via de (gecontroleerde) media te horen krijgen.

We blijven ALLEMAAL lekker zitten waar we zitten. We gaan EERST voor onze familie en dierbaren zorgen als we de hypotheeklasten niet meer kunnen betalen, buiten onze schuld. Als we dat allemaal doen, is er geen politie of legermacht groot genoeg om daar verandering in te brengen. Dan staat dit handjevol machtzoekers volledig met lege handen.

En dan kunnen we werken aan een rechtvaardig systeem. Een systeem dat in dienst staat van de mensheid, in plaats van in dienst van een paar gewetenloze machthebbers. Het enige dat ervoor nodig is, is bewustwording.

Het inzicht dat geld een illusie is. Het inzicht dat die illusie als enige en ultieme doel heeft: totale slavernij van jou en van mij en van iedereen.

Word wakker en zorg dat iedereen om je heen wakker wordt. Doe de research zolang het nog kan. Controleer, om jezelf te overtuigen, alles wat ik hier geschreven heb. Het leven van je kinderen, het leven van je dierbaren en het leven van jezelf hangt er vanaf. En doe het NU. Het kan letterlijk elke dag misgaan. En dan is het te laat.

*
Zie de documentaire “The Money Masters” op Google video als je meer info wil. http://video.google.com/videosearch?q=money+masters&emb=0#
Of de korte film “Money as Debt” voor een eerste inzicht en 47 van de best bestede minuten uit je leven.
http://video.google.com/videoplay?docid=-9050474362583451279

33 opmerkingen:

Anoniem zei

Goed stuk, heel duidelijk!

Anoniem zei

United we stand
Never give in-never give up.

Anoniem zei

Wat een duidelijke en voor iedereen begrijpelijke Informatie!Hopenlijk zullen velen er van wakker worden, want dat wordt de Hoogste Tijd!

Anoniem zei

Ik was al net zo ver tot deze conclusie gekomen door eigen research maar dit is heel duidelijk uiteengezet; mijn dank daarvoor!
Pieter Stuurman, een vraagje: wat is volgens u het doel geweest van de rothchilds om israel een eigen staat te geven?

Pieter Stuurman zei

@anoniem:

Het doel van het stichten van de staat Israel was (en is) het creëren van een machtsbasis middenin het Islamitische Midden-Oosten.

Het Midden-Oosten was (en is) een belangrijk gebied vanwege de olie. Wanneer de opbrengsten hiervan ten goede zouden komen van de Islamitische landen, dan zouden deze in de ogen van de Rothschilds en consorten veel te machtig worden en dat zou ten koste gaan van hun eigen macht.

Het was dus absoluut noodzakelijk dat de Rothschilds en consorten de macht zouden krijgen over de Islamitische wereld.

Er was echter een probleem: volgens het Moslimgeloof mag er geen rente gevraagd worden.
Dat blokkeerde de traditionele weg naar de macht, via het bancaire systeem van fractionele reserve en centrale banken.

Sommige Moslimlanden (zoals Saoedi-Arabië) zijn gezwicht onder de belofte van rijkdom, en hebben zich geconformeerd aan het rentesysteem. Maar landen als Libië, Iran, Soedan en Irak (de “As van het kwaad” volgen Bush) hielden vast aan hun principes.

Deze Islamitische landen moesten dus via een andere weg onder controle gebracht worden. En die weg was (en is): het rechtvaardigen van oorlog door het creëren van een conflict.

Het forceren van een tot de tanden bewapende Joodse staat op Arabisch grondgebied, zou leiden tot een tegenreactie van de Islamitische staten, en die tegenreactie zou militair ingrijpen rechtvaardigen.

Precies zoals het gegaan is dus.

Iran zal het volgende slachtoffer zijn in een allesbepalende oorlog, waarbij ook Israel zal worden opgeofferd als het zijn bestaansrecht (voor de Rothschilds) bewezen heeft en dus geen nut meer zal hebben.

Anoniem zei

Dank voor uw reactie aangaande israel...
Heeft u misschien ook nog een religieuze kijk op het hele aspect Israel?

Pieter Stuurman zei

@Anoniem:

Nee.

H.T.v.F. zei

@ Anoniem & Pieter Stuurman

Allereerst bedankt voor dit (zoals gezegd) overduidelijke artkel. Ik ben al enige tijd tot de conclusie gekomen dat dit waar is en we een hele slechte tijd kunnen verwachten. Helaas is de reactie van mensen om mij heen als ik dit vertel allesbehalve serieus. Maar ik ben bang dat ze binnen enkele weken anders zullen reageren.. Al zullen er zelfs mensen zijn die hoe erger het word (gedwongen vacinaties, instorting financiele markt (nog een keer :D), noodsituatie en evt sluiting grenzen VS etc), nog steeds zullen zeggen dat het wel weer beter word of in elk geval dat het probleem ergens anders ligt. 'Wij' zullen vooral worden afgespiegeld en gezien als 'complotdenkers'..

Ik kom een heel eind mee in de conclusie die Pieter schetst wat betreft het forceren van een tegenreactie van Islamitische staten tegen een Joodse staat. Kan haast niet anders zeggen dan dat dat een logische reactie is (kijk maar naar de reactie van Nederlanders op onze Islamitische medeburgers).

Wat betreft onze toekomst is het idd raadzaam de raad van Pieter op te volgen en NEE te zeggen. Helaas kan ik niet garanderen dat dat ook echt effect zal hebben. Ik ben bang dat we in een onomkeerbaar proces zitten waar we alleen nog maar kunnen (en mógen) hopen op redding van onze Hemelse Vader!

Hier komt ook het volk/land Israel om de hoek kijken. Van oudsher is dit hét volk van God. En alszijnde volk van God zal dit land ook overwinnen (met de hulp van God!)
Ik verwacht (maar zoals P ook al zei: ik heb geen draaiboek van de heren Illuminati) dat er binnenkort een oorlog zal uitbreken tussen Israel (Israel) en Iran (Perzie). Hierin zullen ook landen als Rusland en landen om Israel heen betrokken worden en uiteindelijk waarschijnlijk nog wel veel meer landen.

Maar wat ik hierin zeker belangrijk vind is dat het 'spelletje' zoals dat word gespeeld door oa de familie Rothschild, een heel andere uitkomst zal hebben dan zij voor ogen hebben.!!
God zal overwinnen en deze wereld zal er alleen maar mooier van worden!!

Wil je precies weten hoe het zal verlopen, pak de bijbel erbij. Hierin staat letterlijk beschreven hoe de nabije toekomst eruit zal zien. Helaas is dit niet altijd even makkelijk te interpreteren, zoals het vertalen van vroegere volken naar landen van nu..
Maar duidelijk word wel dat we nu in de eindtijd zitten zoals dit al eeuwen geleden beschreven is.!

God's zegen.

Pieter Stuurman zei

@H.T.v.F:

Bedankt voor je reactie.

De kracht van de mensheid ligt in verbondenheid. In verbondenheid met elkaar, en met het 'alles' zijn we onoverheersbaar en onoverwinnelijk. Diegenen die ons proberen te overheersen hebben altijd pogingen gedaan om ons te verdelen en om ons daarmee te ontdoen van onze kracht.

Verdeling door ons percepties van land, religie en belang aan te praten. Door ons een vals idee van identiteit voor te spiegelen.

Zolang wij geloven dat het ene volk beter is dan het andere, de ene religie beter dan de andere, of het ene land beter dan het andere, blijven we elkaar naar het leven staan en vormen we een gemakkelijke prooi voor machtzoekers.

'Verdeel en heers' is de oudste machtstrategie die er bestaat.

Als je de oude geschriften van zowel het Hindoe geloof als het Boeddhisme en inderdaad ook de Bijbel over elkaar legt, dan zie je grote overeenkomsten in de definitie van de mensheid.

Al deze filosofieën vinden hun oorsprong in de astrologie/astronomie en gaan uit van de verbondenheid van alles in het 'één', het 'heelal' of de 'schepping'.

Naar mijn inzicht is de enige manier om de wereld weer het paradijs te laten zijn dat het is, is bewustwording van onze ware verbondenheid (liefde) met alles en iedereen. Ongeacht land, religie, cultuur, vermeende belangen en onderlinge angst. Het zal ons terugbrengen in onze kracht. Een kracht waarvan we bijna vergeten zijn dat we die hebben.

Anoniem zei

H.T.v.F.
Dank voor uw bemoedigende reactie.
Ik merk bij mezelf op dat het gevaar (als gelovige)erin schuilt hoe meer je onderzoekt hoe meer twijfel zich manifesteert. Zoals deze hele kwestie dat Israel alleen maar gesticht is als politiek doel i.v.m. de macht over de olie. Of dat je op een gegeven moment theorien tegenkomt dat de bijbel(en de koran) gecreeerd/gemanipuleerd is door de r.k. kerk. Ik heb er afgelopen nacht niet van kunnen slapen...
Ik houd me daarnaast ook inderdaad veel bezig met Openbaringen en heb ook geconstateerd dat heel veel profetieen wat betreft eindtijdtekenen al aan het uitkomen zijn.Maar oh, hoe zwak is de mens als het op geloof aankomt. Mijn grootste dilemma is nu of de bijbel ook gecreeerd is door machtswellustelingen en ook gebruikt wordt als machtmiddel net als de koran of is het inderdaad het woord van God? Als je eenmaal gaat "spitten"wordt het hol steeds dieper en grimmiger en voor een lange tijd kon ik dit aan omdat het geloof in God mij een nuchtere en waakzame kijk op de enerverende ontdekkingen gaf maar momenteel ben ik even van slag...

H.T.v.F zei

@ Pieter
Helaas verschillen we wat dit betreft van mening.
Helaas omdat ik denk dat er zoveel meer is in deze wereld dan het er 'zo maar' zijn.. Waar leven we dan nog voor? Om nog eeuwen door te gaan en dan zomaar te verdwijnen??

Naar mijn mening zijn alle mensen uniek geschapen, helaas hebben deze unieke mensen een maatschappij gecreerd waarin we allemaal als gelijken worden behandeld.

Daarnaast heb ik het idee dat je je zelf tegenspreekt als je zegt dat de mens door verbondenheid onoverheersbaar en onoverwinnelijk is. Aangezien het artikel gaat over de overheersbaarheid van de monetaire elite.
Ik ben het wel met je eens dat de mensheid word verdeeld door een vals idee van identiteit voor te spiegelen. En door ons van alles aan te praten (dit begint helaas al op de scholen, wat een klap toen ik erachter kwam dat de geschiedenis zoals mij die is geleerd, compleet verkeerd was voorgespiegeld)

Ik heb niet willen pretenderen dat ik beter ben of het meer bij het rechte eind heb dan anderen. Hiermee zou ik me boven anderen plaatsen en dat is absoluut niet de bedoeling.
Ik ben het met je eens dat de percepties die ons wat betreft land, religie en belang worden voorgespiegeld voor een groot gedeelte vals zijn. En dat de machtselite al eeuwen gebruik maakt van het verdeel en heers principe. (dit ga je steeds meer en beter zien vandaag de dag) Maar dit wil niet zeggen dat er geen universele waarheid of een echt bestaande God cq echt bestaand geloof/religie (doorhalen wat niet van toepassing is.. ;)) bestaat.
Ik ben ervan overtuigd dat God deze wereld naar Zijn beeld (en wat ik ervan weet, is dat tot in perfectie gemaakt) gemaakt heeft. Helaas hebben wij snel uitgevonden dat er ook andere manieren zijn, waardoor we onszelf meer macht en eigen keuzemogelijkheden gaven.

Ik zie mijn geloof dan ook als iets meer dan zomaar een filosofie. Maar om op jou te reageren over je mening dat alle filosofien (ga er voor het gemak vanuit dat je daarbij ook het christelijke geloof rekent) hun oorsprong vinden in astrologie/astronomie en uitgaan van een verbondenheid van het alles in 1: Ik ben het met je eens dat idd heel veel in verschillende religies overeenkomsten vertonen. (dit is geen conclusie!!) Als je hiermee bezig gaat is het mss verstandig om eens te kijken hoe lang deze religies daadwerkelijk bestaan.. (..) Wat betreft de verbondenheid, die is er naar mijn inzicht ook, alleen dan vanuit God, Hij heeft immers alles gemaakt!! (ik zal je niet lastig vallen met waarom ik dat denk, maar als ik om me heen kijk, kan ik niet tot een andere conclusie komen) Maar jij schrijft over deze verbondenheid alszijnde onze redding (..om de wereld weer een paradijs te laten zijn..), dit zou de mensheid dan moeten gaan bewerkstelligen. Zover zie ik het niet meer komen, omdat het merendeel van de mensen ervan overtuigd is dat alle overheden, instanties, de farmaceutische en voedselindustrie het beste met ons voor hebben. Maar de maatschappij die wij gecreerd hebben, is een materialistische, egoistische maatschappij, dus acht ik de kans dat dat gaat gebeuren minder dan 0%. (oh nee, dat kan niet..)

Over de kracht in ons wil ik nog wel wat zeggen. Ik denk idd dat er een kracht in ons zit die we bijna vergeten zijn. God heeft ons in zijn wijsheid namelijk niet allen uniek gemaakt, Hij heeft ons ook een innerlijke kracht gegeven. De kracht namelijk om het verschil te zien tussen goed en kwaad. Helaas is het kwade (voor mij net zo goed) vaak veel interessanter en aantrekkelijker.

Ik hoop dat de komende tijden ons doen realiseren dat we niet in staat zijn op eigen kracht dingen te realiseren en we op zoek gaan naar datgene wat daadwerkelijk onze verbondenheid is in alles, namelijk Degene die deze schepping heeft gemaakt en de macht en kracht heeft om ons alles zo weer te ontnemen.

Pieter Stuurman zei

Wat de precieze oorsprong van de Bijbel is, durf ik niet te zeggen. Maar dat het boek een grote kracht vertegenwoordigt lijkt me onweerlegbaar. Het heeft al die eeuwen overleefd.

Het feit dat de grootste machtstructuur ooit – de kerk- zich de Bijbel heeft toegeëigend, onderstreept dat alleen maar. Het kan niet anders dan dat de Bijbel essentiële waarheden bevat. Waarheden die eeuwenlang alleen toegankelijk waren voor ingewijden die het Latijn machtig waren. De latere vertalingen zijn bewust zo gecodeerd dat het volk niets anders kon dan de onbegrijpelijke teksten letterlijk nemen, hiertoe aangespoord/gedwongen door de kerk. Ook nu was de ware kracht van de geschriften alleen toegankelijk voor de klerikale elite.

Je zou kunnen zeggen dat de kerk de Bijbel ‘gekaapt’ heeft.

Als je de juiste afstand neemt, en daarmee de vrijheid om de begrippen in de Bijbel in hun juiste context te zien, kom je er achter dat er in essentie niets anders in staat dan in bijv. de oude Hindoegeschriften. Het is als het ware een gebruiksaanwijzing voor het bijzondere gereedschap dat wij mensen hebben: ons bewustzijn. Een gereedschap dat ons ongekende mogelijkheden geeft, maar ook valkuilen.

De oude geschriften herinneren ons er steeds aan dat we een onverbrekelijk geheel vormen met het ‘alles’ het ‘geheel’ de ‘schepping’ of ‘God’, wat alle drie hetzelfde betekent.

Als we ons bewustzijn gebruiken in ijdele pogingen om onze eigen positie ten opzichte van het geheel te verbeteren, om ons de beste plaatsen toe te eigenen in de achtbaan van het leven, maken we ons los van het geheel, plaatsen we onszelf buiten de schepping, en dan maken we ons daarmee los van de kracht van het universum, de schepping, het ‘alles’. Dat is de waarschuwing van de Bijbel.

De kerk heeft er steeds op gehamerd dat ze de enige waarheid verkondigde. Dat het Christelijke geloof het enige ware was. Dat alle andere religies onwaar, heidens of duivels waren. De kerk heeft dus steeds verdeling gepredikt. Verdeling die noodzakelijk was voor het behoud van de kerkelijke macht. Om zichzelf de beste plaatsen toe te eigenen in het leven, net zoals de bijv. Rothschilds dat doen. En dat staat haaks op hetgeen de Bijbel probeert te zeggen. De kerk heeft de Bijbel misbruikt voor haar eigen vermeende belangen.

In verbondenheid zijn we wat we werkelijk zijn: krachtig, onoverwinnelijk, met een eindeloos potentieel, gesteund door het alles, het universum.

Los van het geheel, van de schepping, zijn we niet wat we zijn. Dan zijn we uit balans, onvrij, machteloos, overheersbaar, destructief, alleen, bang, klein, nietig. Dan maken we het paradijs tot de spreekwoordelijke hel.

Vrijheid is de mogelijkheid om te kunnen zijn wat we werkelijk zijn.
Waarheid is de mogelijkheid om te kunnen zien wat we werkelijk zijn.
Verbondenheid is wat we werkelijk zijn.

H.T.v.F zei

@ Anoniem
Je hoeft me geen u te noemen hoor, zo oud ben ik nog niet.. (30)
Ik onderschrijf je angst dat hoe meer je onderzoekt, des te meer twijfel zich manifesteert. Daarom is het ook goed om de bijbel er naast te leggen als je wat onderzoekt.
Ikzelf ben veel wijzer geworden van mn bezoek vorig jaar aan Israel. Hierdoor ben ik meer gaan nadenken over het bestaan van Israel en de bedoeling van het land/volk. (een vriend van mij, met wie ik Israel zou gaan bezoeken, heeft mij van te voren gewaarschuwd dat dit bezoek mn leven zou veranderen, maar ik merk nu pas dat dit ook daadwerkelijk het geval is geweest)
Wat betreft de reden achter de stichting van Israel, denk ik dat de aardse reden idd is gesticht met als achterliggende gedachte een centraal land in het Midden Oosten te hebben. Helaas voor deze mensen heeft God hele andere plannen met Zijn volk. (Hij kan zelfs het kwade om doen slaan in goed)
Op internet kom ik net als jij heel veel theorien tegen, dit betekent niet dat ze allemaal waar zijn. Wel heb ik ook mijn twijfels bij een aantal kerkelijke instanties (zoals idd de R.K. kerk/het vaticaan en Jehova's getuigen)
Wat betreft zwakheid in geloof, hierin sta je absoluut niet alleen. Ik heb lang gedacht dat het aan mij lag als ik twijfelde. Dat het aan mij lag als ik niet in staat was de liefde van God uit te dragen. Gelukkig ben ik tot de conclusie gekomen dat dat vrij menselijk is en dat God je daarbij een steun kan en wil zijn als je daarom vraagt! (dit in tegenstelling tot de opdringerige culturen en religies tegenwoordig)
Wel vind ik het jammer dat je in je stukje aangeeft zelfs te twijfelen aan de echtheid van de bijbel! Ondanks het feit dat de bijbel al meerdere malen is vertaald, mag ik geloven dat dit nog steeds het woord van God is!! Maar ga zelf op onderzoek uit in de bijbel, laat het niet anderen voor je doen, want op die manier kom je wel vaak bij dwaalleringen terecht. (al zijn er genoeg intellectuele mensen en boeken die wel met de wijsheid van God spreken)
Mocht je niet kunnen slapen, bid dan om rust en wijsheid van God. Dat zal je nachtrust bevorderen!!
Ik hoop dat je door God ook je nuchtere en waakzame kijk op deze wereld terug zal krijgen! Dat zal de komende tijd van pas komen..

Pieter Stuurman zei

H.T.v.F.:

Ik citeer je even:

"Ik ben ervan overtuigd dat God deze wereld naar Zijn beeld (en wat ik ervan weet, is dat tot in perfectie gemaakt) gemaakt heeft. Helaas hebben wij snel uitgevonden dat er ook andere manieren zijn, waardoor we onszelf meer macht en eigen keuzemogelijkheden gaven".

Ik ben het helemaal met je eens. Ik probeer alleen het geërodeerde begrip 'God' een wat ruimere context te geven dan de kerk dat eeuwenlang gedaan heeft. Ik probeer daarmee de werkelijke spirituele waarde terug te geven aan de (inderdaad) perfectie van het 'alles' de 'schepping' of, zoals je wil: God.

We zijn inderdaad allemaal uniek, maar we zijn ook allemaal onderdeel van het geheel. Het één sluit het nader niet uit. Net zoals iedere cel van ons lichaam uniek is en toch onderdeel uitmaakt van ons lichaam. Uniek, maar niet los.

Uniek is dus iets anders dan verdeeld. Het is de verdeling die ons machteloos en overheersbaar maakt. Zolang we zelf in die verdeling blijven geloven, zijn we een gemakkelijke prooi voor diegene die ons willen overheersen.

Anoniem zei

H.T.v.F.
Momenteel verkeer ik in een achtbaan van gevoelens en een onhoudbaar denken (soms word ik er zo moe van..)Waarom heb ik zo'n ontzettende drang om alles te willen weten?
Deze hele zoektocht heeft me in de eerste instantie dichter tot God gebracht omdat ik verbijsterd was in hoeverre de profetieen al aan het uitkomen waren. De doorslag kwam helemaal toen ik zag dat in openbaringen letterlijk staat over het merkteken( rfid-chip?) van het beest( in het hoofd of in de rechterhand die ieder mens nodig heeft om te kopen of verkopen. Dat is de religieuze kant
die overigens voor mij een religie is die boven alle andere religies uitstijgt vanwege de allesomvattende liefde die geneest, verbroederd en vrijmaakt. De enige religie waarvoor je niets hoeft te presteren als alleen maar jezelf te mogen zijn...Ik weiger ook om te geloven dat we zomaar hier zijn en uit het niets (of een oersoep)zijn ontstaan.Kijk naar de natuur en verbaas je over de enorme intelligentie en de complexiteit waardoor alles zo perfect functioneert ik bedoel als je bv. kijkt naar een computer of een digitale camera dan gaat toch ook alle lof naar de ontwerper? Soms wordt ik ook moedeloos van de mensen en ook vnl.een hoop christenen die me gelijk waarschuwen dat ik me vooral niet met de eindtijd bezig moet houden en bij de dag moet leven maar ik ben juist blij aan de ene kant dat ik het gedaan hebt anders stond ik bv. ook nietsvermoedend in de rij om die verdomde prik (hpv/mexicaanse)te halen. Ik weet nu dat het heel belangrijk is om je met deze dingen bezig te houden om de plannen van de elite een stap voor te zijn.Ook in de bijbel worden we ervoor gewaarschuwd om op de tekenen te letten omdat mijns inziens de misleiding zo groot gaat worden dmv. technologie dat heel veel mensen(dus ook christenen)de afgrond ingaan...Ik vind het ook heel triest dat de kerk in feite zo'n destructieve invloed heeft op mensen dat de ware boodschap van het evangelie vernietigd wordt door de kerk zelf en zodoende er een afkeer bij de mensen hiertegen vormt.Kortom momenteel heb ik het even helemaal gehad met alle theorien en met iedereen en wou ik dat God eens een teken of wonder aan mij wou laten zien dat ik weer de moed kreeg om door te gaan op deze verrotte/corrupte/egocentrische aardkloot waar je soms zo moe wordt...

H.T.v.F zei

@ Pieter
Je hebt helemaal gelijk. We hebben elkaar zeker nodig en de verdeeldheid is alleen maar een goed ding voor degenen die ons voor de gek proberen te houden. Helaas lukt dat zo aardig, dat het meerendeel van de mensen ervan overtuigd is dat wij het bij het verkeerde eind hebben (beginnen ze niet te lachen en je voor gek te verklaren als je met theorien zoals je stuk hierboven aankomt..), dat bedoel ik met het niet meer voor mogelijk houden wat betreft het samenwerken en de verdeeldheid tegengaan.
Verder wil ik zowel op jou als op Anoniem reageren wat betreft de kerken: De kerken willen maar al te graag het christelijke geloof uitdragen, maar doen dat naar mijn idee op een manier die alleen maar ten goede komt aan het verdelen van mensen. Dus idd verkeerd. (maar nog maals: hier valt niks meer aan te doen, kijk maar naar het kuddegedrag van mensen. :()
Wat betreft de inhoud van mijn geloof zal ik niet verder uitwijden, dat heeft anoniem al voor mij gedaan. :D
Over de Hindoe geschriften en andere geschriften weet ik te weinig om hier uberhaupt iets over te vinden of te zeggen. Heb me alleen enigszins verdiept in de Islam.
De kerken zijn idd bezig (geweest) te beweren dat zij en alleen zij het ware geloof (waarheid) uitdroegen. Dit is naar mijn idee, daar sluit ik me bij jou aan, onjuist.
Helaas heeft God ook in de bijbel aangegeven dat hij de enige Persoon is op wie wij ons moesten richten (Hij is de weg, de waarheid en het leven), dus mijn conclusie komt dan ook wel dicht bij het idee dat het Christelijke geloof het (ware) geloof is. Maar dat is wel fundamenteel anders dan in kerken word beweerd over leer..!
En ik wil benadrukken dat ik me op wat voor manier dan ook niet boven of naast de schepping wil plaatsen. Zie mezelf als onderdeel van de schepping en ben blij daar een onderdeel van te mogen zijn. (al weet ik niet of ik daar blij mee moet zijn als ik om me heen kijk)
En Anoniem: Mss is het feit dat jij de dingen die gebeuren ziet (wat je zelf zegt: zelfs 'christenen' vertellen je dat je niet met de eindtijd bezig moet zijn.. Huh, volgens mij vertelde Jezus Zijn discipelen iets anders..!?) wel een teken van God. Ik denk dat het goed is dat je ermee bezig bent! (kijk maar naar de gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze maagden, die staan te wachten op de komst van de bruidegom) En laat je niet te veel van de wijs brengen door mensen die iets zeggen wat tegen je eigen gevoel indruist.
Wat betreft de inhoud van het geloof, er blijven altijd mensen die anders over de schepping en het verloop van de mensheid denken dan dat de bijbel dat voorspiegeld. Dat kan, en ik blijf mijn standpunt verkondigen. Maar aan meningen van anderen kan ik weinig veranderen. Laat je hier alleen niet moedeloos door maken!! En wat betreft andere christenen (helaas moet ik hier mn familieleden en veel vrienden bij rekenen), ze zouden beter moeten weten. Maar ja, blinde mensen kan alleen God genezen.. ;) En idd, waarschijnlijk zal het zelfs zo zijn dat je tijdens de onderdrukking die gaat volgen, mensen om je heen een knieval zult zien maken voor Satan. Ook hier hoef je je niet door te laten onmoedigen, al lopen soms de rillingen over mn rug als ik hieraan denk..

Hier wil ik het voor nu bij laten. Ben niet iemand die reageert op de verschillende blogs, maar kon het vanmorgen toch niet laten toen ik het blog en de reacties las. Vandaar..
Vond het prettig met jullie van gedachten te wisselen.
Prettig weekend!

Pieter Stuurman zei

Beste anoniem,

Ik snap je dilemma.

Maar volgens mij heb je het teken waarom je vraagt al gekregen! Het teken was de opdracht aan jou om je bewust te maken van de wereld (en meer dan alleen de wereld). Die opdracht is niet gemakkelijk, maar wel zeer waardevol. Ook al lijkt dat nu misschien niet altijd zo; je zult de rest van je leven enorm veel hebben aan wat je nu leert.

Je bewustzijn en geweten vormen je grootste kapitaal. Het is het enige dat onvervreemdbaar van jou is. Als je daarop in oprechtheid durft te vertrouwen, ben je rijker dan de Rothschilds.

Pieter Stuurman zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Pieter Stuurman zei

Beste H.T.v.F.:

Ik vond het ook prettig om met jou van gedachten te wisselen.

Voor wat betreft jouw ervaring met de reactie van anderen, als het over dit onderwerp gaat, twee citaten van Mahatma Gandhi:

-"De waarheid blijft de waarheid, ook al ben je in een minderheid van één".

-"De waarheid wordt geen onzin omdat niemand het gelooft, net zomin als onzin de waarheid wordt omdat iedereen het gelooft".

Het feit dat wij (jij en ik en iedereen die de wereld oprecht onderzoekt) onszelf meer bewust gemaakt hebben, en dat we daarvoor (nog) niet altijd begrip krijgen van onze omgeving, plaatst ons niet buiten de maatschappij of buiten de mensheid. We lopen alleen een beetje voor op de rest.

Anoniem zei

Beste Pieter en H.T.v.F.:
Toch fijn om met jullie van gedachten te wisselen. Vooral op de respectvolle manier naar elkaar toe: dit had ik toch effe nodig...je moet weten dat ik me hier soms erg eenzaam in voel( wat een geklaag,he? normaal ben ik niet zo maar ja,ik ben ook maar een mens)Ik hoop en bid dat er een massaal "wakker worden" op gang komt en dat iedereen op tijd in gaat zien dat we in een wereld leven waar de leugen regeert.
En inderdaad,Pieter, mag ik geloven dat dit al een teken was...en moet ik misschien niet teveel willen.
H.T.v.F.: Ik voel me toch weer een beetje gesterkt door jouw woorden en ik zal proberen om alles toch aan de bijbel te gaan toetsen waar je in feite niet onderuit komt als je begrijpt in welke tijd we leven in het licht van openbaringen. En ik zal proberen om mensen te waarschuwen zolang het nog kan,want dat we in spannende tijden leven is een feit; ik voel het in m'n hele wezen,alsof er een diepe verwachting in mij genesteld zit.Misschien verklaart dat de drang om alles te willen weten wat de waarheid is en zijn wij het middel om het doel na te streven om mensen wakker te schudden.Ik heb het gevoel/intuitie dat er grote dingen gaan gebeuren en dat er nog maar weinig tijd is. Dus nu alle moed weer verzamelen en ook dankbaar zijn dat ik/jullie hierin gebruikt mogen worden. Eens zullen we overal antwoorden op krijgen...

Richard zei

Laten we ons gaan wapenen door ons geld om te zetten in goud ! Hoe? ... vermogensbescherming.com

Wij hebben de oplossing

Anoniem zei

Beste H.T.v.F.,ik lees dat je nogal geintereseerd bent in het bijbelse aspect..als je wilt weten hoe het echt zit check dan the gathering of christ church op you tube..,deze straat preker windt er geen doekjes om en zegt precies waar het op staat en waar we vooral op moeten letten, ik heb veel van hem geleerd wat ik nog niet wist!

Anoniem zei

De familie Rothschild heeft de geallieerden in de eerste wereldoorlog enorme bedragen geleend. Dit betekende dat Duitsland de oorlog verloor en het geleende geld moest terugbetalen. Daarnaast eiste de joodse familie Rothschild als aanhangers van het zionisme dat de staat Israël gesticht zou worden.
Dat Duitsland na de eerste wereldoorlog het verschrikkelijk moeilijk had en dat een groot deel van de bevolking honger leed is bekend. En het Duitse volk wist wie daar debet aan was. Adolf Hitler kreeg met zijn verwijzingen naar de joodse kapitalisten, die het Duitse volk in het verderf gestort hadden, dan ook veel aanhangers.

Pieter Stuurman zei

Het wordt nog sterker: ook Hitler is financieel in het zadel geholpen door de Rothschilds...

Jos zei

Bedankt allen voor jullie inspiratie!

Jos

Anoniem zei

Jullie maken de fout om bepaalde mensen verantwoordelijk te stellen.
Wij de mensheid in z'n geheel doen hier aan mee en laten dit gebeuren.
De Rothschilds ect. kunnen dit alles verwezenlijken doordat deze mensen bijzonder goed weten hoe de Mens is!
Wij leven in een apocaliptische tijd: Milieuvernietiging,overbevolking,financieele ineenstorting,enorme water en voedselproblemen ga maar zo door. MAAR WIJ HEBBEN HET GOED DUS IS ER NIET ZOVEEL AAN DE HAND 'T VALT ALLEMAAL WEL MEE.WE GAAN DIT JAAR OP VAKANTIE NAAR KENYA.DOORDAT IK EEN "EIGEN HUIS" HEB, KAN IK NOG MEER CREDIT KRIJGEN (NW.AUTO) Op m'n werk lever ik niet teveel kritiek want dan heb ik kans dat ik mijn vaste baan kwijt raak. We zijn best wel milieubewust want ik doe aan afvalscheiding. GMO is goed want daardoor wordt het voedsel goedkoper en kunnen we vaker op vakantie.Ik ga denk ik maar emigreren je betaalt je scheel aan belasting in dit land. Het schijn dat je in Turkije b.v. stukken minder belasting betaalt. Nou, ja .De voorzieningen zijn dan ook een stuk minder.Onlangs heb ik een schuurtje laten bouwen door van die Oost Europese lui. Goedkoop man. Ben lid van het FNV en CNV en ga jaarlijks naar een goedkoop vakantieland.Doe mijn boodschappen bij de allergoedkoopste winkels. Uitbuiting ,kinderarbeid zeer slechte arbeidsomstandigheden?DAAR WEET IK NIETS VAN. DASS HAB ICH NICHT GEWUST.IK VAAR WEL BIJ HET GROOTKAPITAAL! Ik zit er totaal niet mee dat 70% van de mensheid in armoede verkeert,HALLELUJA.RED MIJN ZIEL WANT IK BEN NERGENS SCHULD AAN. I DO WHAT THEY TOLD.
Ik ben een mens en niets menselijks is mij vreemd.

Anoniem zei

Het is eigenlijk ook allemaal zo logisch. Je hoeft jezelf alleen maar af te vragen waar komt het geld vandaan? Er moet ergens een bron zijn van geld anders kan het nooit de economie instromen. Als er bijvoorbeeld 10 jaar geleden 10 miljoen euro totaal was op de wereld zou dat er nog steeds moeten zijn. Niet meer en niet minder. Maar dat is niet het geval.

Is er bijvoorbeeld 10 jaar later ineens 20 miljoen totaal over de wereld. Rara waar komt die 10 miljoen vandaan.

Daar is maar 1 mogelijkheid voor en dat is geld creeren uit niks

Anoniem zei

En wat gebeurt er dan als ze alle macht hebben?

Israel is in eerste instantie geschapen als thuisbasis voor joden. Wil dat dan zeggen dat zij hier achter staan?

Aangezien een aantal landen in het midden-oosten zelf profiteren van de olie opbrengsten, is die truc dus niet gelukt..

En hoe verklaar je dan de incompetente machthebbers van vandaag? Machthebbers die enkel in geld en macht geinteresseerd zijn. Zijn die dan gekocht?

Pieter Stuurman zei

@ M.C.

Macht is het vermogen anderen te laten doen wat de machthebber wil dat ze doen. Die anderen kunnen dan dus niet meer doen wat ze zelf willen.

Macht van de één, bestaat dus uit de onvrijheid van de anderen. Totale macht voor enkelen, betekent dus totale onvrijheid voor de rest van de mensheid.

Het stichten van de staat Israel is een strategische stap in dit proces. Een proces waarin het zionisme een belangrijke rol speelt. Maar niet alle joden zijn zionist en niet alle zionisten zijn jood.

De machthebbers van vandaag zijn niet incompetent. Ze zijn zeer competent. Alles gaat precies zoals ze het bedoelen. Ze LIJKEN incompetent in de ogen van de meeste mensen. Dat komt omdat de meeste mensen niet weten wat hun werkelijke intenties zijn, en nog steeds denken dat ze het beste met ons voorhebben. En dan lijken de acties inderdaad dom. Het gaat dus niet om hun incompetentie, maar om onze (de meeste mensen) onwetendheid.

Anoniem zei

Pas op dat sommige van jullie niet in de val kuil van het antisemitisme vallen. de Rotschilds vertegenwoordigen niet een heel volk. Dat heeft het joodse volk in de geschiedenis behoorlijk wat bloed gekost. En daar heeft rk kerk ook een deel in gehad. De Spaanse Inquisitie is een in 1478 opgericht instituut door de Reyes Católicos van Spanje om de katholieke orthodoxie te handhaven tijdens hun heerschappij. Aan het einde van de veertiende eeuw echter ontstond in enkele plaatsen in Spanje een golf van antisemitisme, aangemoedigd door de preken van Ferrant Martínez, aartsdeken van Écija. De pogroms van juni 1391 waren bijzonder bloedig: in Sevilla werden honderden joden omgebracht, de synagoge volledig verwoest en in andere steden zoals Córdoba, Valencia en Barcelona was het aantal slachtoffers erg hoog. Wat dacht u van de kruis tochten, naar het heilige land. In totaal 18 keer dat het volk bestaat (3500 jaar) Hebben machthebbers gebrobeerd het volk uit te roeien. De laatste keer hoef ik niet uit te leggen wat er zich in de vernietigings kampen heeft afgespeeld. Waarom? om het volk dat de Eeuwige zelf uitgekozen heeft om een voorbeelds volk voor de wereld te zijn, uit het verbond te knikkeren dat de eeuwge zelf met Abraham gesloten had. En de kerk zich dan in plaats van Israel (Jacob) In het verbond plaatste. Omdat zij vonden dat de joden Schuldig waren aan de veroordeling van Yeshua Ha'Mashiach (Jesus Christus) Moest hij dan niet sterven om de mensenheid Met naame zijn volk weer met de Eeuwige te verzoenen. Wist u dat Yeshua Zelf ook een Jood was. De afkorting INRI Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum (latijns) betekend, Jezus van Nazareth, koning der Joden. De bijbel is meer dan een geschiedenis boek, de mensheid bevind zich in een van de laatste hoofdstukken. Waarom schrijf ik dit? Omdat een volk die de geschiedenis niet kent telkens weer in herhaling valt, uiteindelijk verloren gaat. Wat is er mis met zionisme? Zion is een berg. waar alle oprecht gelovigen naar varlangen als Hun messias Terug komt, om Hem daar te ontmoeten. Dan moet toch Yeshua Ha'Mashiach de grootste zionist zijn. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het komende Koninkrijk waar Yeshua over sprak. het koninkrijk Van vrede en gerechtigheid, Zoals de eeuwige dat voor ogen had. Waar zijn wetten en regels heersen waardoor wij mensen goed in vreedzaamheid kunnen funtioneren. Deze wetten, vind u in het leven van Yeshua liefdevol dienend en oprecht in ontzag en luister. U vind het in de vier evangelieen. Een voorbeeld voor elk mens. Dat is precies wat waarom deze wereld het spoorbijster is. maar de tijd is nabij gekomen dat: uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEREN woord uit Jeruzalem Micha hfdst 4 vers 1 tot 3 Ik daag u uit om het te lezen en verder, Want er is goede hoop voor hen die de de Here verwachten.

Pieter Stuurman zei

Ik maak in het artikel nergens melding van de joodse achtergrond van de Rothschilds.

Daarnaast is het ook een valkuil om gedrag van joden te vrijwaren van iedere kritische blik, alleen maar omdat het joden betreft.

Joden zijn mensen en kunnen net als bijvoorbeeld Chinezen of Russen (die ook met vele miljoenen onder genociden bezweken zijn)soms minder nette dingen doen.

Bepaalde vormen van gedrag zijn niet voorbehouden aan bepaalde volkeren, noch sluit het behoren tot een bepaald volk, bepaald gedrag uit.

Anoniem zei

Ben heel benieuwd of je je bevindingen deels ook hebt gebaseerd op : The most dangerous superstition van Larken rose, zoneee een must read, het sluit naadloos aan bij wat je schrijft en heeft vele raakvlakken.1 ervan is de illusie van macht, het gelooof in autoriteit, overheid , wat daar niet ok aan is en hoe de macht werkelijk in handen van het volk komt te liggen, door de illusie niet meer te geloven en ernaar te handelen zoals je zelf al schrijft

Anoniem zei

Dank je!

Zoals je bovenaan het artikel kunt zien, heb ik dit geschreven in 2009. Geruime tijd voor het boek van Rose dus (2011).

Ik ken het boek erg goed. Ook ben ik enkele jaren geleden betrokken geweest bij het maken van de Nederlandse vertaling ervan.

Maar inderdaad, zijn bevindingen komen erg overeen met de mijne (en die van iedereen die wil weten hoe het werkelijk zit).