dinsdag 5 mei 2020

Vrijheid moeten we zélf bewaken

“Een bevolking die haar vrijheden en verworvenheden niet actief bewaakt, valt altijd en onherroepelijk ten prooi aan dictatuur”.

Hoewel hij deze zin nooit letterlijk heeft uitgesproken, schuif ik hem graag in de schoenen van George Orwell. Voor mij vat deze zin de essentie van zijn werk en zijn boodschap uitstekend samen.

Het betekent dat de bevolking altijd zélf verantwoordelijk is voor de bewaking van haar eigen vrijheid. Instituties en personen met zeggenschap over anderen (wat de definitie is van macht) zullen immers altijd méér macht willen. Het is hun business. Precies zoals varkenshouders altijd méér controle over het gedrag en de productiviteit van hun varken nastreven, streven de “menshouders” dat per definitie na over de bevolking.

De enigen die hier grenzen aan kunnen stellen, zijn de leden van de bevolking zelf. Er is dus altijd sprake van een spanningsveld tussen tegengestelde belangen. Die van mensen en die van de menshouders.

Privacy

Wij (de bevolking) hebben regering en overheid krachtige instrumenten in handen gegeven. Het idee daarachter is dat een slagvaardig bestuur die instrumenten nodig heeft om het land efficiënt te kunnen besturen. In het belang van de bevolking.

Maar daarin schuilt ook een groot risico. Diezelfde instrumenten kunnen ook worden ingezet tegen de bevolking. Wetgeving, handhaving en bestraffing kunnen immers ook worden ingezet als instrumenten voor het vergroten van de zeggenschap en de macht van de bestuurlijke klasse, ten koste van de vrijheden en verworvenheden van die bevolking. Onze menselijke geschiedenis staat letterlijk bol van dit verschijnsel.

In het verleden hebben mensen daarom grenzen gesteld aan overheidsbemoeienis. Dat kwam omdat die mensen door schade en schande hadden geleerd dat het zeer verstandig is om een overheid op een gezonde en veilige afstand te houden. En dus een mate van privacy te waarborgen. Tot hier en niet verder! Met wat de overheid niet weet, kan ze zich immers ook niet bemoeien. Met wat ze wel weet, zal ze zich bemoeien.

Privacy is dus niet primair een moreel thema, maar eerst en vooral een praktisch onderwerp: het op veilige afstand houden van een overheid. Een overheid die beschikt over krachtige dwangmiddelen. En daarmee letterlijk gevaarlijk kan zijn.

Overheden die beweren dat onze gegevens bij hen altijd in veilige handen zijn, liegen dus per definitie. Ze zijn erop uit de grenzen aan hun macht op schuiven. In hun voordeel en dus in ons nadeel. Bij overheden is ons private leven juist in de onveiligst denkbare handen. Omdat zij alle middelen hebben om er misbruik van te maken.

Albert Heijn kan ons niet dwingen om haar producten af te nemen op straffen van boetes. De overheid wel. Shell kan ons niet dwingen te gehoorzamen en ons gevangen zetten als we dat niet doen. De overheid wel. Unilever kan geen gelegitimeerd geweld op ons loslaten als ons gedrag hun niet bevalt. De overheid wel.

Privacy IS bescherming tegen de overheid. Daar komt het hele begrip privacy vandaan. Het is de betekenis ervan.

Veiligheid en gemak

Regeringen en overheden (machthebbers) zullen dus altijd proberen hun macht en zeggenschap over de bevolking te vergroten. Het is - zoals Orwell ook volkomen terecht aangeeft - inherent aan hun aard. Het is de onvermijdelijke keerzijde van een samenleving die zeggenschap verleent aan bestuurders.

Die bestuurders kunnen het vergroten van hun macht over de bevolking niet al te openlijk afdwingen, want dat zal op weerstand stuiten. Verhulde methoden zijn dus noodzakelijk.  

Om de bevolking bereid te krijgen haar vrijheden verder in te leveren, moet die bevolking daartoe verleid worden. En die verleiding gebeurt altijd onder de argumenten “veiligheid” en/of “gemak”.

- Het uitbannen van contant, anoniem geld zal een enorme aderlating betekenen voor onze vrijheden. Overheden en banken krijgen daarmee volledig inzicht in ons individuele bestedingspatroon en kunnen vervolgens dwang inzetten door middel van individuele uitsluiting tot specifieke producten en diensten.  Maar ook voor het afstraffen voor ieder ander ‘ongewenst’ gedag. Bijvoorbeeld zoiets eenvoudigs als op een terras zitten, of bij oma op bezoek gaan (zoals nu het geval is). Niet gehoorzaam? Geen toegang! Om de bevolking digitaal betalen te laten accepteren, wordt pinnen gepromoot. Onder de argumenten “veiligheid” en “gemak”.

- Het uitrollen van het 5G netwerk, geeft de overheid beschikking over een uiterst krachtig technologisch instrument om nog veel dieper door te dringen in ons private leven, en om zich daar vervolgens mee te gaan bemoeien. Om iedereen, tot in de meest intieme details van ons leven, te controleren en ons gedrag af te dwingen. Het wordt verkocht onder de argumenten van “razendsnel internet” en “niet achterop raken bij de wereldeconomie”. Ook hier onder de argumenten “gemak” en “veiligheid”.

- Het verplicht maken van vaccinaties geeft de overheid toegang tot de chemische privacy van ons lichaam. Dwangmedicatie is het ultieme machtsmisbruik. Het vernietigt letterlijk de laatste grens van onze privacy: de zeggenschap over ons lichaam. Het is dan ook levensgevaarlijk. Desondanks wordt het verkocht onder het argument “veiligheid”.

Met name het argument “veiligheid” is dus een erg effectief middel om mensen te verleiden om afstand te doen van hun vrijheden. Om die reden zullen overheden het verlangen naar veiligheid altijd proberen te stimuleren.

De meest efficiënte manier daarvoor, is de perceptie van onveiligheid te vergroten. Hoe onveiliger mensen zich voelen, hoe groter het verlangen naar veiligheid immers wordt. En hoe groter de bereidheid tot het afstaan van vrijheid in ruil voor die “veiligheid”.

De corona-crisis

De huidige ‘corona-crisis’ is hier een schrijnend en kolossaal voorbeeld van. Nu mensen extreem bang (gemaakt) zijn, verlangen ze dusdanig naar veiligheid, dat ze bereid zijn al hun vrijheden ervoor in te leveren. Wanneer een bevolking vrijwel al haar vrijheden heeft afgestaan, is er sprake van dictatuur.

Regeringen en overheden over (vrijwel) de hele wereld hebben, in samenwerking met de reguliere media, een mondiaal angstoffensief opgezet. “Noodsituaties” zijn uitgeroepen, en die moeten een rechtvaardiging geven om fundamentele rechten en vrijheden te overrulen onder het excuus van “overmacht”. En dat terwijl alle feiten en cijfers aangeven dat de impact van corona niet significant anders is dan die van een jaarlijks griepseizoen.

Zonder het geloof van de bevolking in een uitzonderlijk gevaar van corona, zouden de huidige maatregelen volledig ondenkbaar geweest zijn. In een normale situatie zouden we er niet over piekeren om mee te gaan met maatregelen als beroepsverboden, verbod elkaar op te zoeken, afgesloten grenzen,  verplichte isolatie (lees detentie), censuur, oproepen tot elkaar aangeven bij autoriteiten, etc. En zelfs elkaar vriendelijk de hand schudden, is op draconische straffen komen te staan.

Allemaal verschijnselen die eerder associatie oproepen met een fascistische dictatuur dan met vrijheid. Allemaal maatregelen die de zeggenschap van de macht in één klap extreem vergroten, en dus ten koste gaan van onze vrijheid. Meegaan in deze ontwikkeling, betekent dus dat we geloven dat fascisme en dictatuur bescherming kunnen bieden tegen gevaar en bedreiging. Maar daarmee houden we geen rekening met de extreme gevaren van dat fascisme en die dictatuur zélf. En dat is de mensheid in het verleden al erg vaak, erg duur komen te staan.

Tenslotte

Orwell had volkomen gelijk toen hij zei dat het bewaken van onze vrijheden de verantwoordelijkheid, en dus de taak van de bevolking zélf is.  Daarvoor is het nodig dat we begrijpen hoe de macht te werkt gaat. Om te voorkomen dat we ons, voor de zoveelste keer, laten misleiden en onderwerpen. 

Als we beseffen hoe inbrekers te werk gaan, kunnen we ons huis beter beschermen. Als we begrijpen hoe machthebbers te werk gaan, kunnen we onze vrijheid beter bewaken.

Want als we dat nalaten, of niet opmerken, zullen we (ook nu weer) onherroepelijk ten prooi vallen aan dictatuur.

- Dit artikel in eerder verschenen in De Andere Krant, editie Vrijheid, 5 mei 2020. deanderekrant.nl

25 opmerkingen:

Anoniem zei

Pieter, wij hebben eergister de doden herdacht, gister de vrijheid gevierd. Dit doet me meer dan eens weer beseffen dat wat jij doet heel gevaarlijk is. opruiing, leugens als de waarheid de wereld in slingeren. Ik hoop dat jij nooit voet aan de grond krijgt. Ik zal mij hier in ieder geval altijd tegen verzetten. Wij mogen nooit meer in handen vallen van populisten.
En pieter realiseer je even dat jij medeplichtig bent aan het in brand steken van zendmasten door jouw opruiing. Waardoor hulpdiensten niet bereikbaar zijn in die gebieden. Gelukkig zijn hier nog geen dode door gevallen, maar besef je dat als dit gebeurd, jij ook bloed aan je handen hebt.

Anoniem zei

Pardon?? Ik heb NOOIT gezegd dat men zendmasten in brand moet steken. Ik sta daar ook absoluut niet achter. Volgens mij is je fantasie met je aan de haal gegaan.

Ik geef aan dat het belangrijk is dat we onze vrijheid bewaken, en waarom. Als jij dat niet van belang vindt, dan is dat je goed recht. Maar er zijn zeer veel mensen die wel grote waarde aan vrijheid hechten.

Iedereen is welkom om hier mee te praten hier onder mijn blogs. Mits respectvol. Respectloze, agressieve reacties verwijder ik. Ik vind je reactie op het randje, maar laat hem vooralsnog staan.

Anoniem zei

Ik heb nergens gezegd dat je zegt dat mensen zendmasten in de brand moeten steken, maar waarom doen deze mensen dat denk je? degene die zendmasten in brand steken hebben zelf het 5G fabeltje niet verzonnen. Deze mensen lezen verhalen van onder andere jou, en gaan hierop actie ondernemen. Ik zeg dus niet dat jij zegt dat dit een goed plan is, maar het is wel degelijk een gevolg op jouw blogs en post en andere die deze ideeën de wereld in slingeren.
Het is ook zeker niet zo dat mijn fantasie met mij aan de haal is gegaan, dit zijn gewoon gevolgen van de angst die mensen wordt aangepraat tegen 5G. Ik hoop ook dat je dus inziet dat deze uitspraken zeker niet zonder gevolgen zijn, het resulteert dus onder andere in dit soort praktijken. Ik geloof echt wel dat jij hier niet achter staat, en het niet je bedoeling is, maar dat maakt het niet minder waar.
Daarbij kunnen we lang over de vrijheid gaan praten, maar zolang er door de hogere machten blijkbaar wordt toegestaan dat er nog door heel veel mensen vreemde uitspraken de wereld in geslingerd worden, valt het met de vrijheid nog behoorlijk mee. In een wereld waar deze hogere machten het al zo lang voor het zeggen hebben, zijn wij nog totaal vrij in wat wij willen doen en willen zeggen.

Anoniem zei

Dat mijn uitspraken "vreemd" zouden zijn, is niets meer dan jouw mening. Heel veel mensen zijn een geheel andere mening toegedaan.

Veel mensen zijn ook bezorgd over de consequenties van 5G (waaronder ik). Als jij mij verantwoordelijk houdt voor de gevolgen van het uitspreken van mijn bezorgdheid en wat andere mensen daar vervolgens mee gaan doen, dan ben jij evenzo verantwoordelijk voor de gevolgen van jouw uitspraken, en wat mensen dáármee gaan doen.

Mensen zijn altijd ZELF verantwoordelijk voor hun daden. Als de verantwoordelijkheid bij meningen of inzichten van anderen zou liggen, dan zouden die meningen en inzichten verboden moeten worden. En dan hebben we een dictatuur. Het lijkt er sterk op dat je precies dat voorstaat.

Anoniem zei

Het is zeker meer dan mijn mening, het is de mening van de meeste mensen in ons land. 'Heel veel mensen die een andere mening hebben'zoals jij aangeeft is een relatief begrip. Heel veel kan ook 10.000 zijn. Dat is nog een hele grote minderheid. Overigens zit daar nog een groep bij die ook de Flat Earth theorie aanhangt, lijkt me niet dat jij dat ook vindt.
Ik heb er overigens niks op tegen als de uitrol van 5G niet doorgaat, ALS een meerderheid in Nederland dit zou willen, dat is een democratie.
Uiteraard is iedereen verantwoordelijk voor zijn/haar eigen daden, maar als je weet dat je uitspraken dit als gevolg hebben, zou ik het niet willen en dit niet meer op die manier uiten.
Vergelijk het met een politie achtervolging in ons land, als dit te gevaarlijk wordt staakt de politie de achtervolging. Niet omdat de verdachte niet zou aangehouden moeten worden, of dat het hun schuld is als de verdachte gevaarlijk rijgedrag gaat vertonen, maar zij kunnen dit wel voorkomen door zelf te handelen. Net zoals jij die keuze kan maken.
Ik geef ook nergens aan dat deze meningen verboden moeten worden, wel een stukje verantwoording die mensen zelf zouden moeten nemen als ze weten wat het effect kan zijn van bepaalde uitspraken. En in dit vrije land mag ik daarover een mening geven en je wijzen op een stukje verantwoordelijkheid.
Op het punt van vaccinatie ben ik het ook totaal niet met je eens, ik wil dat iedereen ingeënt is. Ik wil niet dat mijn kind naar een school gaat waar kinderen zitten die niet ingeënt zijn, en zo de grote meerderheid van de ouders. Ik wil samen met al die mensen dat kinderen die niet ingeënt zijn op die school komen. Dat beslist de overheid niet, dat beslissen wij als samenleving. Er is hier nooit wetgeving op geweest. Scholen en kinderopvang maken deze keuze nu gelukkig wel, door de druk van de ouders(lees samenleving)
Zoals ik begrijp ben jij VOOR vrijheid en democratie, dan hoort er ook bij dat je bepaalde dingen accepteert als het overgrote gedeelte van de samenleving iets anders wil dan jij. Dat is vrijheid en democratie.

Anoniem zei

Die verantwoordelijk ligt dan net zo goed bij jou.

Dat mensen die jouw mening delen in de meerderheid zouden zijn, is net zo goed een aanname. Zeker is wel dat de groep die het NIET met je eens is, de laatste maanden enorm gegroeid is.

Ik ben zeker voor vrijheid, maar zeker niet voor het democratisch hiërarchiesysteem, dat in het geheel niets met vrijheid van doen heeft.

Daarnaast, welk probleem heb je met ongevaccineerde kinderen, als de jouwe wél gevaccineerd zijn? Dan zijn ze (in jou ogen) toch beschermd? Of twijfel je zelf aan de werkzaamheid van die vaccinaties?


Anoniem zei

Hallo Pieter ,

Echt mooi en strak weer gegeven Pieter , wat ons te wachten staat .
Ik hoop van uit mijn hart dat het niet zover moet komen om mensen wakker te maken . Indien wel , dan hoop ik dat men verschillendr gemeenten gaat open stellen zodat de slapers daar naartoe kunnen , om de overheid verder te aanbidden , zodat wij , de meerderheid , kunnen verder leven in vrijheid .
Het is voor veel mensen mooilijk om uit hun comfort-ruimte te denken . Ze zijn niet flexiebel genoeg om hun wereld-beeld aan te passen .Ze zijn niet machtig genoeg om voor zichzelf te denken . De studies zijn er meer en meer op gericht om info op te nemen dat door andere is voorbereid. Niet meer zelf nadenken .

Anoniem zei

Ja pieter, enorm gegroeid is ook van 100 naar 1000, dan stelt het groepje nog weinig voor. Maar geef zou eens aan wat er naar aanleiding van mijn uitspraken zou kunnen gebeuren? Want dat doorzie ik nog niet helemaal.

Daarbij, moet ik je uitleggen hoe een vaccin werkt? Ik twijfel niet aan de werkzaamheid, maar een vaccin geeft geen 100% bescherming, er zitten altijd een aantal personen tussen die de ziekte eventueel toch kunnen krijgen, weliswaar in mindere mate, maar toch. Als wij allemaal gevaccineerd zijn, wordt de verspreiding van zo'n virus meteen ingedamd. Maar als er een groep is die zo eigenwijs is om hier niet aan mee te doen, krijgen deze virussen weer de ruimte om te verspreiden, en lopen degene die ingeënt zijn uiteindelijk ook weer een risico, omdat er zoveel blootstelling is aan het virus door die eigenwijsjes.

Maar los van dat verhaal, het is de bevolking die hier op aanstuurt, niet de overheid.

Pieter Stuurman zei

Je zit er volledig naast.

De Andere Krant, waarin dit artikel verschenen is, is in eerste instantie met een oplage van een half miljoen verschenen, en was binnen enkele uren op. De tweede druk (eveneens een half miljoen) is al aangevraagd voordat de kranten van pers rollen. En de krant wordt gemiddeld door meer dan één persoon gelezen. De belangstelling is letterlijk enorm. Als we alle aanvragen moeten honoreren, zouden we een oplage van meerdere miljoenen (3 miljoen of meer) moeten maken. Helaas is dat op dit moment organisatorisch niet haalbaar, dus er is een ruilsysteem tot stand gekomen, om toch alle belangstellenden de gelegenheid te geven hem te lezen. Deze krant, en het daarin verwoorde gedachtegoed, heeft de belangstelling van zeer groot deel van de bevolking. Dus NIET 1000 mensen, zoals jij uit je duim zuigt, maar van vele MILJOENEN mensen.

Anoniem zei

Begrijpend lezen is ook geen sterk punt van je blijkbaar. Ik zeg, een groei van 100 naar 1000 is ook enorm. Ik zeg nergens in de tekst dat er 1000 belangstellende zijn.
Mochten deze cijfers kloppen is dat erg zorgwekkend en beangstigend. Ik hoop dat deze gekte snel stopt, en niet verder doorslaat. Ik blijf graag in Nederland wonen, maar als deze groep de overhand krijgt, ben ik vertrokken. Wat dood en dood zonde zou zijn van ons mooie land.

Anoniem zei

Daarbij, het is een gratis krant, als een jehova 1.000.000 deuren is afgelopen zijn dat ook geen 1.000.000 gedesinteresseerde. Iets door iemands strot duwen betekend niet dat iemand geïnteresseerd is is en die mening deelt.

Anoniem zei

Wat een verheldering dit stuk! dankje wel pieter. we moeten in aktie komen tegen de onderdrukking! er zijn al mensen goed bezig met de zendpalen. maar we moeten ook naar den haag en de macht overnemen! we moeten dit niet laten gebeuren!

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Liesbeth zei

Ik vind het typerend dat mensen die pleiten voor vrijheid als bedreigend worden ervaren.
Ook grappig die vergelijking met een achtervolging door de politie. Als degene in die auto niets te verbergen heeft en staat voor zijn goedheid, waarom stopt hij/zij dan niet gewoon? Misschien twijfelt meneer/mevrouw anoniem toch meer dan hij/zij wil toegeven.

Anoniem zei

Liesbeth,

Ik denk dat je het verhaal totaal niet begrijpt. Ik bedoel dat diegene juist wel iets gedaan heeft. Dat de politie alleen inziet dat een achtervolging doorzetten kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Dat is dan niet de schuld van de politie, maar ze kunnen het dus wel voorkomen door de achtervolging te staken.
Dit in vergelijking met pieter, hij heeft in die zin niet direct de schuld dat er zendmasten in brand worden gestoken, maar als deze complottheorieën niet de wereld in worden geslingerd, kan je daarmee dus wel voorkomen dat mensen zendmasten in brand gaan steken.

En ja, mensen die pleiten voor 'vrijheid' kunnen zeker aan bedreigend ervaren worden. Laten we het eens in het extreme trekken, want dat worden dingen vaak duidelijker. Als we nu een de gevangenissen afschaffen, want als er iets geen vrijheid is, is wel wel gevangen zitten. Dus laten we deze mensen gewoon in vrijheid leven, daar hebben we toch zo lang voor gevochten? deze vrijheid? Of moet dat wel kunnen. De regering bepaald dat toch ook? En dat is dan wel goed? En andere vorm van beleid is niet goed? waar ligt de grens dan?
Ik heb zelf wel moeite met een maximum snelheid, ik vind dat ik daarbij beperkt wordt in mijn vrijheid, dus afschaffen? of is er een meerderheid die dat wel een goed idee vindt? Of is het een bepaalde vorm van veiligheid die hierdoor gecreëerd wordt door de overheid? Leg het mij maar uit.

Anoniem zei

En waarom zitten jullie allemaal op internet? en hebben een mobiele telefoon? als er iets niet goed is voor jullie privacy..... Maar blijkbaar is dat toch niet zo belangrijk, anders zou je daar geen gebruik van maken.

peter zei

Beste Pieter,

Veel respect voor je omgang met anonieme reacties...dat is een vrijheids besef waar velen iets van kunnen leren.

groet, peter

Anoniem zei

Dank je Peter.

Anoniem zei

Beste Peter,

Ik weet niet wat jij bedoeld met deze reactie, maar ik vat hem vrij beledigend op. Alsof ik rare dingen zeg. Maar ja, je kan er ook niks aan doen dat je niet gezegend bent met een stel werkende hersenen waarschijnlijk.

En daarbij, als jullie pietertje allemaal zo gelijk vinden hebben, wanneer komt pietertje dan eens met een oplossing? Of is mensen opstoken en haat zaaien gewoon genoeg?!

Anoniem zei

Pieter Stuurman, heel knap dat je die andere anoniem die hier nog al veel aan het woord is en die je zelfs Pietertje gaat noemen, nog steeds een podium geeft. Maar persoonlijk vind ik het erg lijken op van die overheidstrollen.

Liesbeth zei

Meneer/mevrouw anoniem, als Pieter in uw vergelijking staat voor de politie, wie is dan de bestuurder van de auto en wat heeft diegene dan gedaan in uw vergelijking?

Anoniem zei

Liesbeth,

Door opruiing en bangmakerij zoals pieter doet(en nog wat andere) worden er zendmasten in brand gestoken. En ik vind dat pieter en andere die dit nepnieuws de wereld in gooien daar mede verantwoordelijk voor zijn.

Anoniem zei

andere anoniem,

pietertje is toch voor de vrijheid, dat betekend dat IK ook mijn vrijheid heb toch. En heel fijn dat vandaag de pijlingen naar buiten zijn gekomen waaruit blijkt dat 75% achter Rutte staat, en de VVD naar grote hoogte stijgt. Dus, heb respect voor de democratie en berust je in wat de grote meerderheid van dit land vindt. Dat is vrijheid.

Liesbeth zei

We hebben de vrijheid om niet te berusten in datgene wat op dit moment de grote meerderheid vindt, maar om ons uit te spreken als we iets anders vinden. Pas wanneer je dit erkent heb je respect voor de democratie.

Anoniem zei

Liesbeth, de 'strijders' voor de 'vrijheid' vergeten dat er bij onze vrijheid ook een verantwoordelijkheid komt, zoals eerder te lezen wil pieter deze niet op zich nemen.