donderdag 29 januari 2015

Winst: overproductie, werkloosheid en slavernij
De meeste mensen menen te weten dat winst* goed is. Dat de economie winst nodig heeft en dat iedereen daar uiteindelijk van profiteert. Maar is dat wel zo? 

Wat is winst eigenlijk?  

Iets krijgt pas (handels)waarde als er arbeid aan toegevoegd wordt. Grondstoffen zijn immers door de natuur gegeven en dus gratis. Pas als er arbeid aan toegevoegd wordt (door ze bijvoorbeeld op te graven) krijgen ze geldwaarde. Als er vervolgens opnieuw arbeid aan toegevoegd wordt (als er iets van gemaakt wordt), dan stijgt de waarde. Arbeid is dus het enige dat waarde genereert. Anders gezegd: arbeid = waarde.

Maar de waarde van iets, is iets anders dan de prijs ervan. Dat komt omdat in de prijs het element winst is toegevoegd. Winst is geld dat overblijft nadat alle arbeid/waarde betaald is. Winst is het aandeel in de prijs waar geen waarde/arbeid tegenover staat. 

Prijs = waarde/arbeid + winst.  

Dit geldt voor de gehele productieketen, want ook de prijs van alle productiemiddelen zoals gebouwen, energie, machines, halffabricaten, vreemd kapitaal etc. is opgebouwd uit arbeid + winst.  De eindprijs van ieder product/iedere dienst bestaat uiteindelijk dus uitsluitend uit een optelsom van de elementen arbeid en winst

Winst is dus het deel van de prijs waarvoor geen arbeid (=waarde) geleverd is. Omdat arbeid het enige is dat waarde toevoegt, is de prijs van een product/dienst (incl. winst) altijd hoger dan de waarde ervan. De prijs is immers: waarde PLUS winst. 

Maar om het product te kunnen kopen, moet wel die prijs (inclusief de winst dus) betaald worden. En om het benodigde geld daarvoor te verdienen, moet wel arbeid geleverd worden. Dat betekent dat er altijd meer arbeid geleverd moet worden om een product te kunnen kopen, dan nodig is om hetzelfde product te maken. Het verschil is de winst. 

Alle werkende mensen bij elkaar maken (met hun arbeid) alle producten en diensten die beschikbaar zijn. Dat werken wordt beloond met geld. Al die mensen bij elkaar krijgen echter voor het maken van die producten, minder geld dan ze moeten betalen voor het kopen ervan. Om genoeg te verdienen om de producten toch te kunnen kopen, moeten de mensen altijd meer werken dan nodig is om diezelfde producten te maken. Vanwege de winst. 

Overproductie

Dat benodigde extra werk, leidt natuurlijk ook tot extra productie. Als mensen meer moeten werken dan feitelijk nodig is, produceren ze ook meer dan feitelijk nodig is. 

Anders gezegd: vanwege winst moet er altijd meer gewerkt, en dus meer geproduceerd worden dan er gekocht kan worden. Dat is overproductie. 

Werkloosheid

Overproductie bestaat uit onverkochte producten. Eigenaren van bedrijven zullen het niet prettig vinden als ze met hun producten blijven zitten, en zullen de productie daarom omlaag willen brengen. Dat betekent dat er minder gewerkt zal kunnen worden. Dat resulteert dus in minder werkgelegenheid. En dus minder verdiengelegenheid. En dus minder koopgelegenheid. 

Winst genereert een kloof tussen productiecapaciteit (teveel) en koopcapaciteit (te weinig).  

Winst leidt dus onherroepelijk tot overproductie en overproductie leidt onherroepelijk tot werkloosheid.  

Dit is precies wat er nu gebeurt. Mensen hebben behoefte aan producten, maar verdienen met het maken van die producten onvoldoende om ze allemaal te kunnen kopen (vanwege de winst). Daarvoor moeten ze extra werken en dat betekent overproductie. Overproductie leidt tot terugschroeven van productie en dus tot afname van werkgelegenheid. En dus tot afname van verdiengelegenheid. En dat betekent steeds minder gelegenheid om producten te kunnen kopen. Dit mechanisme leidt tot armoede. 

Armoede is niet gebrek aan geld, maar gebrek aan toegang tot benodigde producten zoals onderdak, voedsel, energie, kleding etc. Allemaal producten van menselijke arbeid. Die toegang wordt beperkt door winst. Winst leidt tot beperkte toegang tot de producten die alle mensen bij elkaar, zelf maken.  

Rijkdom 

Verreweg de meeste mensen verdienen hun geld met werken. Met het leveren van arbeid dus. Oftewel, met het leveren van waarde. 

Voor verreweg de meeste mensen is dat de enige manier om aan het benodigde geld te komen om producten/diensten te kunnen kopen. Soms geven mensen het met hun arbeid verdiende tegoed (geld) niet meteen uit. Dat heet sparen. Sparen leidt tot het bezit van waarde.  

Dit geldt voor vrijwel iedereen. Behalve voor de winstmakers. Winst is immers geld waarvoor geen arbeid geleverd is. Degene die de winst opstrijkt, is dus degene die geld krijgt zonder er zelf arbeid voor te leveren. Zonder er waarde voor te leveren. Winst maken is profiteren van de arbeid die door anderen geleverd is. 

Dit betekent dus: tegoed (geld) ontvangen zonder waarde te leveren. Wanneer dat geld cumuleert (oppot), leidt dat tot rijkdom van de winstmaker. Er is dus een verschil tussen bezit (nog niet uitgegeven tegoed uit arbeid) en rijkdom (gecumuleerd tegoed, zonder geleverde arbeid). 

Alle rijken op de wereld, hebben hun rijkdom vergaard door winst. Niet door werken. Een handjevol allerrijksten, heeft momenteel meer geld dan de 3,5 miljard armste mensen bij elkaar. Dat hebben ze niet voor elkaar gekregen door miljoenen malen zoveel arbeid te leveren als die armen. Dat hebben ze gegenereerd met winst.  

Rijkdom bestaat dus uit winst. Winst is geld waarvoor anderen gewerkt hebben, maar dat opgestreken wordt door mensen die daarvoor geen arbeid (=waarde) geleverd hebben.  

Rijkdom bestaat uit niet-uitgegeven geld. Als je al het geld dat binnenkomt uitgeeft, word je immers niet rijk. Je wordt rijk als je meer geld binnenkrijgt dan je uitgeeft. Als dat geld oppot. Rijkdom is dus geld dat uit de roulatie gehaald is. Geld dat geparkeerd is bij de winstmakers/rijken. Geld waarvoor (door leden van de samenleving) gewerkt is, maar dat niet beschikbaar is in de samenleving.  

Rijkdom is dus uit de samenleving weggeparasiteerde, gecumuleerde waarde. Waarde die ten goede komt aan degenen die zelf geen waarde leveren. Aan de winstmakers. 

Slavernij

Winst is dus het profiteren/toe-eigenen van de opbrengst van de arbeid van anderen. En dat is precies de definitie van slavernij.  

Winst = slavernij. 

Als op het totaal van alle producten winst gemaakt wordt, zijn alle mensen die al die producten maken gedeeltelijk slaaf. Een deel van de opbrengst van de door hen geleverde waarde (arbeid) komt dan immers ten goede aan de winstmakers, en dus niet aan henzelf (terwijl zij de werkelijke waarde/arbeid leveren).  

Het bestaan van het verschijnsel rijkdom, bewijst dat die winst ook daadwerkelijk gemaakt wordt. De rijkdom van de rijken bestaat immers uit winst. 

Sterker nog: de rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. Dat betekent dat het totaal aan winst toeneemt. En dat betekent dat er sprake is van toenemende overproductie, toenemende werkloosheid en toenemende armoede. En toenemende slavernij. 

Is winst nodig? 

Als iedere werknemer, inclusief de directeur/eigenaar, betaald is voor zijn arbeid, waarom zou er dan nog winst gemaakt moeten worden?

Een vaak gehoord argument is: om reserve op te bouwen voor moeilijkere tijden. Maar reserve is geen winst. Het blijft in het bedrijf en komt niet ten goede aan de winstmakers (eigenaren/aandeelhouders).  

Een ander argument is: om investeerders en financiers te interesseren. Waarom zou iemand investeren in het bouwen van bijvoorbeeld een fabriek, als er geen winst in het vooruitschiet ligt? 

Feitelijk zijn er twee type investeerders: mensen/instellingen die veel geld beschikbaar hebben, en banken. 

Mensen/instellingen die veel geld ter beschikking hebben, zijn rijken. Hun geld bestaat dus al uit voorheen gecumuleerde winst. Doordat zij parasiteren op de werkenden en daarom rijk zijn, worden de mensen die de werkelijke waarde (arbeid) leveren, armer. Daardoor kunnen die werkenden niet zelf gezamenlijk investeren. Investeerders zijn dus nodig als gevolg van winst. En niet omgekeerd. 

Het product van banken is geld. De prijs van dat product is rente, en ook die prijs bestaat uit de combinatie arbeid + winst. 

Banken creëren geld uit niets. Dat betekent voor banken: arbeid (vrijwel 0%) + winst (vrijwel 100%) = prijs (rente). 

Zonder die winst zou de prijs van het beschikbaar stellen van een voorschot (krediet) vrijwel nul zijn. En dus geen invloed hebben op de eindprijs van het product. Dat is nu (in hoge mate) wel het geval. 

Winst is slavernij. Alleen als we vinden dat slavernij noodzakelijk is in de samenleving, zou er een rechtvaardiging bestaan voor winst. 

Wat dan?

Ons huidige monetair/economische systeem maakt het mogelijk om waardedrager (geld) te bemachtigen zonder er waarde (arbeid) voor in ruil te geven. Winst te maken dus.  

Hoe meer winst iemand maakt, hoe meer rijkdom hij vergaart en hoe gemakkelijker het wordt om nog meer winst te maken. Dat gaat in toenemende mate ten koste van degenen die wel echte waarde/arbeid leveren. Winst van enkelen, betekent verlies voor velen.  

Als we dat niet meer willen, is dat zeer eenvoudig op te lossen: maak een systeem waarin waardedrager (geld) uitsluitend te verkrijgen is door waarde (arbeid) te leveren. En op geen enkele andere manier.  

Dan kan er alleen nog bezit bestaan (nog niet uitgeven geld uit geleverde arbeid/waarde), en geen rijkdom (gecumuleerde winst, zonder geleverde arbeid/waarde).  

En omdat armoede het gevolg is van rijkdom/winst kan er dan dus ook geen armoede meer bestaan. En geen overproductie (met alle gevolgen van dien voor de planeet). En geen werkloosheid. Dan zou iedereen precies evenveel waarde kunnen kopen als hij levert. En dan zou niemand meer moeten werken dan werkelijk nodig is. Of minder verdienen dan hij verdient te krijgen.  


* Voor de duidelijkheid: met winst bedoel ik niet de verdiensten van een kleine zelfstandige. Dat is gewoon vergoeding voor de door hemzelf geleverde arbeid. Bij alle andere bedrijven (BV's, NV's etc.) wordt de winst berekend na aftrek van alle loonkosten, dus ook die van de directeur/eigenaar. Deze winst komt ten goede aan de eigenaren/aandeelhouders die zelf niets bijdragen aan het tot stand komen van de producten die de bedrijven waarvan ze aandeelhouder zijn, produceren.

19 opmerkingen:

Anoniem zei

Misschien is het een idee om ook eens een stukje maken over rente. Rente is eveneens zoals velen andere zaken (bijvoorbeeld winst en geld) misschien wel een verkeerd begrepen iets.

Misschien waren in de oorsprong de meeste geloven (zoals christendom en islam) tegen rente. Echter was dit wel een lucratieve inkomst, als dit "gedoogd/toegelaten" zou worden door de vertegenwoordigers van deze geloven. De "bankiers" wilden liever geen ge-emmer met de kerk, dus als rente toegestaan werd, konden beide partijen hun zakken vullen.

Rente al is het maar een paar %, corrumpeert de waarde van geld in zijn algemeenheid.

Rente is een onderwerp, wat als een zwaard van Damocles boven vele corrupte koppies hangt.

Anoniem zei

Bedankt hiervoor, normaal is mijn automatische reactie tegen iemand die over winst is slecht begint (mede omdat ze het letterlijk in die 3 woorden benoemen, niks meer of minder) communist, socialist blabla.. je weet wel wat ik bedoel, maar hiermee heb je mijn ogen geopend wat betreft het concept winst.

je legt het hier perfect uit.
Tel daar ook nog belastingen (incl. inflatie(belasting)) en alles bij op en het verschil stapelt wel heel ver op.
Maar zoals met alle problemen ligt alle kracht voor de oplossing in de wereld van oorzaak (de gedachten).

Heb wel nog paar vraagjes misschien dat mn hersenen een beetje op slot zitten. Hoe bepaal je de waarde van de arbeid (eventueel ook met verschillen in arbeid?)? gewoon prijs/kwaliteit concurrentie en wat nou winst is gaat word dan verdeeld over de arbeiders?

Anoniem zei

want een vast overeengekomen salaris bestaat dan ook niet, ofja in de vorm van een percentage ofzo misschien.

Pieter Stuurman zei

Bedankt anoniem!

Wanneer we een waardedrager (een "munt") introduceren die uitsluitend verkrijgbaar is door waarde/arbeid te leveren, dan moeten we een eenheid voor waarde/arbeid vaststellen. Wat is een eenheid arbeid/waarde?

In het huidige systeem wordt de waarde van (het resultaat van) arbeid (een product of dienst) bepaald door "wat je ervoor kunt krijgen". Door wat de koper bereid is ervoor te betalen dus. Dat betekent dat de ene arbeid duurder betaald wordt dan de andere arbeid.

Waarde/arbeid wordt door mensen geleverd. Dat doen ze door tijd te besteden aan het tot stand brengen ervan.

Om een eenheid waarde/arbeid vast te stellen, moeten we onszelf een basisvraag stellen: Is het leven van de ene mens, meer waard dan het leven van een ander mens?

Als het antwoord daarop NEE is, dan is een DEEL van het leven van een mens, ook niet meer waard dan een gelijk deel van het leven van een ander mens. Anders gezegd: een uur arbeid van de één, is evenwaardig aan een uur arbeid van een ander.

Vanuit dat principe, wordt de waarde van een product dus niet langer bepaald door wat de koper ervoor over heeft, maar door wat de maker erin stopt.

Als ieder uur arbeid een gelijke waarde heeft, dan wordt de prijs van een product of dienst dus bepaald door de hoeveelheid arbeidsuren erin gestoken is om het product tot stand te laten komen.

Natuurlijk is er verschil tussen de opbrengst van de ene arbeid en de andere. Dat verschil heet kwaliteit. Omdat alle producten in principe dezelfde prijs zullen hebben, verdwijnt prijs als selectiecriterium bij de aankoop ervan. Het enige overgebleven criterium is dan dus kwaliteit. Dit zal een motief opleveren om hoge kwaliteit te leveren. Degene die met een uur arbeid iets moois of iets goeds tot stand brengt, zal meer afnemers vinden dan iemand die in datzelfde uur rommel maakt.

In het winstmodel zie je precies het tegenovergestelde. Om winst te maken moet je een zo laag mogelijke kwaliteit leveren tegen een zo hoog mogelijke prijs. Winst maken doe je immers als de prijs van je product, hoger is dan de waarde ervan. Je kunt dat doen door de prijs te verhogen OF de waarde van het product te verminderen, of een combinatie van beide.

Anoniem zei

Het probleem van de waarde van arbeid blijft. De ene arbeider kan in een uur meer maken dan een andere arbeider, ook bij gelijke kwaliteit van het afgeleverde produkt. Omdat hij harder werkt of handiger is of systematischer te werk gaat. Dat zie ik bij zelfstandigen om me heen ook evenals bij mensen die werk voor mij doen.

Dus de prijs van een produkt kan enkel berekend worden aan de hand van de gemiddelde tijd die er in gestoken wordt. Ik denk dat we de prijs van iets aan de koper van het produkt moeten overlaten. Verschil in opbrengst van arbeid zal altijd blijven bestaan.

Het probleem is dat er een bewust gecreeerde overcapaciteit aan arbeid is, zodat de waarde van arbeid daalt. En daarom zijn de lonen laag en moet iedereen langer werken (meer arbeid leveren) om aan zijn behoeften te voldoen.

Verder moet men de vrijheid hebben om arbeid te verrichten. De huidige wet en regelgeving beperkt in hoge mate die vrijheid door allerlei eisen (diploma´s, opleiding, certificaten etc, etc.). In onze samenleving bevoordeelt ze voornamelijk de mensen die hoog opgeleid zijn.

Naar mijn idee zijn er veel meer factoren die eerlijk spel moeten waarborgen. Uiteindelijk gaat het toch om macht of juist om vrijheid om dat te bereiken.

Pieter Stuurman zei

Een uur arbeid als onlosmakelijke waarde-eenheid voor arbeid, kan zonder enig management of enige macht, functioneren. Dat betekent dat er niemand kan zijn die in een positie is om zich de opbrengst van arbeid van anderen toe te eigenen (winst te maken).

De kwaliteit van de arbeid wordt dan het selectiecriterium bij de aankoop van een product/dienst. Wanneer een aanbieder 1 uur nodig heeft voor het maken van een product, en een andere aanbieder twee voor een vergelijkbaar product, dan is het product van de tweede aanbieder dubbel zo duur als dat van de eerste. De tweede zal minder of geen afnemers hebben. Hij moet efficiënter gaan werken of iets gaan doen dat hij beter kan.

In zo'n situatie is dat geen probleem omdat iedereen kan doen waar hij het beste in is, of wat hij het leukst vindt, zolang er afnemers zijn voor zijn producten/diensten.

Bovendien kan heeft de beste aanbieder ook maar een maximaal aantal uren per etmaal werk leveren, dus kan hij de markt niet verder naar zich toetrekken. Zo ontstaat vanzelf een gemiddelde prijs.

Het systeem is dus volledig zelfregulerend.

Anoniem zei

( dit is de anoniem van 27 februari 2015 22:29, vanaf nu naar gerefereert als henk )

Dit valt me dan toch weer van je tegen Pieter, met name vanwege de weg hoe ik hier terecht ben gekomen had ik dit niet van je verwacht (end of all evil)

En de laatste zin die je post klinkt tegenstrijdig "Het systeem is dus volledig zelfregulerend. " Alles wat je zegt schreeuwt overheid pistolen richten. Je kan geen wereldwijde vaste loon voor 1 uur uit je neus vreten/hard werken vaststellen.
Je concurreert gewoon met je concurrenten op prijs/kwaliteit, die winst word gewoon verdeeld over de werknemers, die verdienen dus meer, door concurrentie zullen prijzen omlaag moeten, iedereen verdient minder, want winst is er niet.

De vrije markt (of in andere woorden, gewoon vrijheid uberhaupt) heeft alle mechanisme in zich om alles te laten verlopen zoals het hoort.
Dat afschaffen van winst, of het verdelen daarvan over de werknemers (het zijn immers de vruchten van hun arbeid en dus geen winst)
Goede ideeen concurreren slechte ideeen de markt uit.
Werkgevers concurreren om werknemers, werkgevers die de "winst" delen met werknemers (maw die de werknemers de vruchten hun arbeid laten houden) zullen meer en betere werknemers aantrekken.

Maar het zo robotisch bekijken is zo'n puur linkerhersenhelft ding dat totaal de menselijkheid eruit sloopt, als je dat erbij stopt dan hoort de wereld toe te werken naar een meer samenwerkende mentaliteit met een honger naar verbetering, versimpeling, waarheid etc. Dat is de mentaliteit die deze mensen moeten hebben, dat systeem wat ik net robotisch aangaf helpt daarbij net als natural law ons helpt, want eigenlijk is het dat ook, actie, reactie, oorzaak, gevolg etc. no fucks given.
Dat onzin producten maken die de planeet alleen maar vertyfen en mensen alleen maar in ignorance houden schieten we niks mee op.
Die shift in gedachten moet er komen voor anarchie (vrijheid), die shift in gedachten moet er komen voor winstloze bedrijven, als een bedrijf het doet veranderd er niet veel, een bedrijf kan maar een x aantal werknemers aan, maar als een kritieke massa aan werk aanbod van zo'n bedrijf is dan concurreert het de andere, met winst uit de markt totdat die het licht zien en hetzelfde doen, maar het gaat niet zonder menselijkheid, als robotische, sommige mentaal-, sommige fysiek- sommige geheel passieve slaven waar de wereld nu uit bestaat, met hun god nepgeld en voor de rest interesseert ze het niet.
Alle verandering hoort gemaakt te worden in de wereld van oorzaak (gedachten van mensen)

Als zo'n winstloos bedrijf bijv. een nieuw baanbrekend wereldverbeterend product maakt dan kan het via robotisch linkerhersenhelft mentaliteit op zoek gaan naar de hoogste prijs om zoveel mogelijk te verkopen en zoveel mogelijk winst te maken en pas zodra iemand het gereverse engineered heeft en concurrentie creeert de prijzen verlagen of al die werkers hebben mijn eerder genoemde mentaliteit en proberen het zo goedkoop mogelijk op de markt te brengen ongeacht concurrentie en maken de bouwplannen etc. openbaar zodat iedereen het eventueel zelf kan maken.

Anoniem zei

..."met hun god nepgeld en voor de rest interesseert ze het niet" hier moest nog aan toegevoegd worden, niet hun state of mind veranderen, zal er ook niks veranderen, zal de slavernij alleen maar erger worden, zullen we geen vrijheid krijgen, zal winst niet worden afgeschaft etc..

En helemaal onderaan mn vorige post:
Maar niemand heeft het recht om zn pistool te zwaaien om dat te forceren.

Pieter Stuurman zei

Beste Henk,

Ik vrees dat je niet goed begrijpt wat ik voorstel.

Ik zeg niet dat er wereldwijd een vast loon moet worden vastgesteld. Ik zeg ook niet dat er een "autoriteit" moet zijn die dat controleert. In tegendeel.

Wat ik voorstel, is dat we het begrip "waarde" opnieuw definiëren. Als we ieder mensenleven evenveel waard vinden, dan is ieder deel van een mensenleven ook evenveel waard.

Als we een uur beschouwen als een deel van een mensenleven, dan kunnen we een uur arbeid als eenheid aanhouden. En daar een administratieve waardedrager (geld) voor maken.

Omdat er maar een beperkt aantal uren in een etmaal zitten, kan er nooit meer waardedrager (geld) vergaard worden, dan er aan werkelijke waarde geleverd wordt.

Omdat de één in een uur een beter product kan maken dan de ander, blijft concurrentie gewoon bestaan. Een product kost dan immers precies zoveel als er aan uren ingestoken is om het te maken. Kopers zullen het beste of meest efficiënt gemaakte product kiezen.

Een simpel, zelfregulerend administratiesysteem is hiervoor voldoende. Binnen deze afspraak is geen enkele overheid of macht nodig om het systeem te reguleren. Het kan allemaal zonder dwang en geweld.

De meeste dingen blijven precies zoals ze nu zijn. Alleen is het dan niet meer mogelijk om geld (en macht) te vergaren zonder arbeid/waarde te leveren.

Anoniem zei

Wat jij zegt kan enkel en alleen met een pistolenrichter.

Ieder mensenleven is net zoveel waard in de zin van dat ze net zoveel rechten hebben, maar equality is niet sameness.

"Als we een uur beschouwen als een deel van een mensenleven, dan kunnen we een uur arbeid als eenheid aanhouden. En daar een administratieve waardedrager (geld) voor maken.

Omdat er maar een beperkt aantal uren in een etmaal zitten, kan er nooit meer waardedrager (geld) vergaard worden, dan er aan werkelijke waarde geleverd wordt.
"
Dit is pistolenrichten en anders niet mogelijk. Dit is een fiat geldeenheid forceren op mensen om te gebruiken, net als dat we nu geforceerd worden de euro te gebruiken.
Je wilt een kunstmatig concept op gedrag toepassen, dat kan alleen met een pistolen richter, in m'n vorige post heb ik redelijk uitgelegd hoe het werkt zonder geweld. Vrijheid, natural law heeft alle regulering in zich om alles perfect te laten verlopen mits de meeste mensen het begrijpen en in harmonie ermee leven (natural law geeft enkel het resultaat van wat je erin stopt), dat is nu duidelijk niet het geval, nu zijn een paar lui ervan op de hoogte die het gebruiken om mensen als slaaf te houden, nu hebben we overheid (mind control) etc. maar dat begrijp je, ik neem aan dat je ook begrijpt dat de meeste mensen natural law moeten begrijpen, dat het weer common sense word, voordat dat ook maar een beetje kan veranderen. natural law is het deterministische aspect van creatie maar het reageert alleen maar op ons gedrag wat door onze gedachten word beheerst.

Eigenlijk is het punt dat ik wil maken dat hoe je hier praat overkomt, of eigenlijk gewoon is, alsof je nog op de archonistische (statist) manier aan het denken bent (waarmee je bent opgegroeid, ben ik ook heel lang blijven doen ook al noemde ik mezelf anarchist), niet zo van overheid moet zo en zo worden ingevuld, maar je denkt zo van ik ben de centrale mastermind (overheid) en dit is hoe het moet gebeuren. je denkt niet letterlijk zo maar daar komt het op neer, wat ik wil zeggen is, de meeste mensen die natural law moeten begrijpen (en dus gedachten veranderen) is iets anders als de meeste mensen moeten hun gedachten veranderen om een kunstmatig concept te accepteren (een utopische gedachten dat wat jij graag als overheidbeleid ziet vrijwillig door 100% van de mensen word geaccepteerd)

"De meeste dingen blijven precies zoals ze nu zijn. Alleen is het dan niet meer mogelijk om geld (en macht) te vergaren zonder arbeid/waarde te leveren. "
De enige reden dat overheid "bestaat" is omdat mensen erin geloven, geprogrammeerd zijn om erin te geloven en angstig te zijn voor als het er niet is.. de enige reden waarom mensen werken voor een vastloon en de werkgever winst te laten maken is omdat mensen zo geprogrammeerd zijn en dat er niet genoeg bedrijven zijn die zonder winst fungeren, dat die mind shift er niet is. van lui die die mindshift maken en zo'n bedrijf opstarten verwacht ik ook niet dat ze allerlei prullaria gaan fabriceren, want dan zijn het net zo'n slapers als de winstmakers. van hun verwacht ik dat ze een mindset zullen hebben die wereldverbetering nastreeft en dus een product op de markt brengen die dat ondersteunt en dat product dan ook zo goedkoop mogelijk op de markt brengen niet vanwege concurrentie, maar omdat ze willen dat zoveel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken, omdat het het leven van die mensen, de dieren, het milieu alles verbeterd en dat ze de bouwplannen niet voor zichzelf zullen houden, dat is dan ook wat ik verwacht van iemand die natural law (diep) begrijpt, dat ze het geld eigenlijk niet interesseert maar dat het ze gaat om de ECHTE mon eye, het probleem van nu is dat naast overheid en andere religies de meeste mensen geld als god aanschouwen en dat geld ook voor communisten/socialisten etc..

henk

Pieter Stuurman zei

Iedere vorm van geld/waardedrager/ruilmiddel is gebaseerd op een afspraak. Een afspraak is niet per definitie dwang. Een afspraak kan ook gewoon een overeenkomst zijn die de meeste mensen dient.

De basis voor een afspraak over waardedrager/geld, is de vraag: wat is waarde? Daarvoor zal, hoe dan ook, een definitie gekozen moeten worden.

In het huidige systeem is het mogelijk om waardedrager/geld te bemachtigen (via winst, in welke vorm dan ook) zonder zelf waarde te leveren. Dat leidt tot rijkdom/macht van enkelen en armoede/onmacht van velen.

Als we dat niet meer willen, dan moeten we dat veranderen. Dan moeten we de mogelijkheid om geld te bemachtigen zonder waarde te leveren, afdichten. Daarvoor is een nieuwe afspraak simpelweg noodzakelijk.

Mij lijkt het een goed idee om zo'n afspraak te baseren op een universele waarheid (natural law). Mijn voorstel is daarom om die afspraak te baseren op het besef: ieder mensenleven is even waardevol.

De huidige monetair/economische systemen maken winst mogelijk. Als we dat willen afschaffen/verbieden, zonder die systemen fundamenteel te veranderen, dan hebben we een krachtige controle nodig. En dat leidt tot meer macht van de controlerende instanties. Met alle corrumperende gevolgen van dien.

Anoniem zei

Jan van 2 maart 2015 15:52

Je kunt tot in het eindige door discusseren maar een oplossing is er niet zolang niet alle mensen zich door liefde laten leiden. Als mensen zich niet door liefde laten leiden laten ze zich door angst leiden. (ieter heeft daar hele mooie artikelen over geschreven). Iemand die zich door angst laat leiden probeert controle te krijgen over dat gene waarvoor hij bang is. In dit geval over de waarde en de waarde verdeling van arbeid. Controle houdt in dat iets wilt vastleggen, terwijl Pieter in zijn artikel over liefde juist aan geeft dat deze vrij moet stromen en angst dit juist probeert te blokkeren.
dus afspraken maken waar iedereen zich aan houden moet zijn in princpe gedoemd te mislukken.

Voor het huidige systeem is heel simpel te verbeteren door een eerlijker verdeling. Maar zolang er mensen zijn die hun macht aanwenden om er zelf beter van te worden zal het toch weer corumperen.

De enige oplossing voor het onderliggende probleem is dat iedereen zich in zijn gedrag lat leiden door zijn hart en niet meer dor zijn verstand. Want liefde komt uit het hart voort en niet uit het verstand. Als iedereen zich laat leiden door liefde dan doet iedereen wat goed is voor zich zelf en zijn naaste.

Jan

Jackman zei

Winst als een boom zijn bladeren verliest en zijn zaad heeft verspreid is er winst. Een omgehakte boom dient voor meubels etc. Dit is kunstmatige winst. magere korte termijn winst.
De mens zijn zaad is zijn leervermogen en creativiteit als dit uitgezaaid word dmv, bv kunst dan is dat winst, een nieuwe baby kan je ook winst noemen maar doordat de maatschappij geen aandacht geeft aan goede opvoeding/leiding is dit een verarming (denk aan vandalisme/agressie /terrorisme) ofwel korte termijn winst
Winst gezien vanuit het financiële circuit kan alleen gezond ingezet worden als we er allemaal in kunnen delen. Ik wil bv graag enkele procenten van de winst die de bank. jaarlijks maakt. De bankdirecteur die ook gewoon een werknemer is zal daardoor minder verdienen maar wel meer klanten krijgen en uiteindelijk meer winst.
En als hij dat dan weer investeert in een goed doel dan heeft hij uiteindelijk een goede sociale leefomgeving gecreëerd waarin hij niet bang hoeft te zijn voor jaloezie

Anoniem zei

Ok maar nu situatie 3)

Ze staan jaarlijks in rijen aaneengesloten voor onze deur. De goede doelen met een medische insteek. Naief als we zijn doneren we collectief aan deze goede doelen. dus zonder arbeid wordt er een inleg gecreeerd om arbeid mogelijk te maken en wel in de vorm van onderzoek en ontwikkeling. Vervolgens genereerd de arbeid die op goodwill van het volk heeft plaats gevonden een resultaat. Dit resultaat genereerd weer nieuw werk, maar ook weer winst een winst die zich zelf niet uitkeerd door nieuwe arbeid te genereren in de vorm van nieuw onderzoek want daarvoor staan het jaar er na de doelen weer aan uw deur. Waarom eisen we niet collectief een aandeel in de kans dat een onderzoek leid tot winst waardoor we het kunnen her genereren in onderzoek of het drukken van de zorg prijs.

Anoniem zei

Overigens houd je aan de onderkant vanuit een sociaa beleid bezien dan altijd een fractie aan mensen die zonder arbeid hun winst vergaren, immers zijn er altijd mensen die niet lichamelijk of psygisch vermogend zijn om de arbeid te leveren. En er zullen ook altijd meer mensen zijn dan die arbeid willen leveren dan dat er arbeid voorhande is. Maar feit blijft zolang de verkoper die achter de productielijn zit en het aan de consument brengt ruimte blijft houden om de prijs van een product te laten dalen zonder dat er schade is aan het uitkeren van lonen en overige onkosten is de winst ruimschoots overstijgend en de prijs van een product per definitie eigenlijk veel te hoog.

Pieter Stuurman zei

@ Anoniem,

Zolang winst blijft bestaan, is de gemiddelde prijs van een product of dienst inderdaad altijd hoger dan de waarde ervan.

Ze zorg voor zwakkeren (mensen die zelf niet in staat zijn om arbeid te leveren) is geen winst voor die zwakkeren. Het is een PRODUCT dat de werkenden kopen om daarmee de zwakkeren te ondersteunen.

Die werkenden doen dat omdat ze dat willen. Dat is nu (ondanks het feit dat die werkenden veel minder ontvangen dan ze in rechtvaardigheid zouden verdienen)ook het geval.

De bereidheid om voor de zwakkeren te zorgen en daaraan een deel van het inkomen te besteden, zal in een rechtvaardige situatie alleen maar groter worden. Dit vanwege het simpele feit dat het besteedbaar inkomen in zo'n rechtvaardige situatie veel groter zal zijn dan nu het geval is.

Unknown zei

Waarde Stuurman,
Waar zou je zijn zonder kapitein of ketelbinkies? Je schrijfsel spreekt minder tot de verbeelding vind ik...heb je t nou tegen een steigerbouwer of een brugklasser?
Hoe t ook zij jij bent glashelder en dit ketelbinkie wil dan ook iets toevoegen aan je stuurmanskunsten;
Een transistor als in de zogenoemde radio heeft een transistor. Met een beetje draaien kun je de hele wereld ontvangen.
Een mobiele telefoon waarmee je kunt internetten heeft 3 miljard transistors...en dat keer 8...soms.
Het zijn golflengtes en moeilijk is het niet maar waar ik op wil duiden is dat niemand ervoor gewerkt heeft. Het 3g 4g netwerk (hertz) is door mensen over het hoofd gezien...computers hebben het gedaan...uitgerekend.
Vervolgens is die computerberekening door Overheden aan bedrijven verkocht...en die maken nu winst zonder arbeid.
Kortom internet is een radiogolf...als we als mensheid elkaar die 'radio' gunnen...zou het gratis zijn. Alle kosten van het onbeperkt gratis internetten voor iedereen bij elkaar opgeteld gedeeld door iedereen... Is een fractie van een cent...pas bij duizend internetters kost het 1 cent.
Ik hoop dat ik hiermee je Stuurmanskunsten aanspreek.

Pieter Stuurman zei

Hey Samson, leuk je hier te treffen!

Ik schrijf het in principe voor iedereen die het wil lezen. Het grappige is dat bijvoorbeeld kinderen (brugklassers) het gemakkelijk begrijpen, maar bijv. afgestudeerde economen vaak niet.

Je voorbeeld (internet) is een mooi en illustratief. Winst is altijd geld dat bemachtigd word zonder arbeid te leveren, maar wel betaald moet worden met geld dat met arbeid verdiend wordt. Winst (corporate winst) parasiteert dus op de arbeid van de niet-winstmakers. Het is de enige oorzaak van armoede en schaarste op de wereld.

Terry zei

Interessante kennisdeling. Naar mijn idee zouden we het hier vooral moeten hebben over wat het belangrijkste is voor ons mensen. Wat zijn onze kernwaarden en hoe zorgen we er met elkaar voor dat deze geborgen worden. Veel van deze kernwaarden kunnen nml nooit voldoen aan de rendementseisen van investeerders en aandeelhouders. Waardoor er dus per definitie een gebrek ontstaat. Gebrek aan volume (er is meer vraag dan aanbod) maar ook gebrek aan kwaliteit.

Om onze kernwaarden als mens te kunnen borgen is Sustainocratie in het leven geroepen. Sustainocratie stelt "duurzame menselijke vooruitgang" (sustanability) als hoger maatschappelijk doel waardoor er nieuwe eisen worden gesteld aan onze vrijheid van keuze en handelen (democratie).

Binnen Sustainocratie hebben we 5 kernwaarden gedefinieerd:
Gezondheid (duurzame menselijke vooruitgang en een gezonde leefomgeving)
Veiligheid (daarbij hoort ook woongenot)
Samenredzaamheid (daar moeten we samen voor zorgen)
Bewustzijn (educatie en wetenschap)
Basisbehoeften (EDEL: Eten, Drinken, Energie en gezonde Lucht)

Als we verantwoordelijkheid willen nemen voor onze kernwaarden en dus voor gezondheid en kwaliteit van leven, en als we ons bewustzijn dat geld eigenlijk niet veel meer is dan een slimme menselijke innovatie om arbeid en industrie makkelijker mogelijk te maken, dan komen we tot de conclusie dat we meer afhankelijk zijn van talent en de bereidheid dat in te zetten dan van geld.
Binnen Sustainocratie zeggen we dat al wat we al hebben alsook al wat we samen kunnen creëren hoeven we niet meer te kopen.

Willen we dus verantwoordelijkheid voor gezondheid en kwaliteit van leven dan betekent dit concreet ook dat we uit de onderlinge relatie van geldbelangen stappen en bereid zijn ons talent in te zetten zonder uurtje factuurtje. Dit heet waardecreatie.

Samengewerkt wordt met de bekende 4 O's:
Omgeving (betrokken burgers)
Ondernemers (innovatie)
Onderwijs (bewustzijn, wetenschap)
Overheden (verbindend, faciliterend)

Allen zijn gelijkwaardige partners. Niemand is de baas dan de 5 kernwaarden. Allen delen in de oogst en in de opbrengst van de oogst.

Omdat onder deze reële economie hele andere waarden liggen dan in de speculatieve economie is het goed om alleen hiervoor een andere waardedrager (geld) te organiseren. Rentevrij en vrij van speculatie wat waarde onttrekt ipv toevoegt.

Meer info: www.StadvanMorgen.com en www.atelier3p.nl
De formule is dan als volgt
Talent x Inzet x Hoger doel = Meerwaarde x Wederkerigheid.