woensdag 28 augustus 2013

Tijd voor iets werkelijk nieuws


Dat regeringen en bestuurders er een puinhoop van maken wordt voor iedereen steeds duidelijker. Welke "democratisch gekozen" politici het op ieder willekeurig moment ook voor het zeggen hebben, de ene domheid lijkt op de andere gestapeld te worden en de ene na de andere zo betrouwbaar lijkende bestuurder blijkt bij nader inzien een frauderende zakkenvuller, corrupter dan de gemiddelde politieagent in Baribaki. 

Geen wonder dat steeds meer mensen gaan nadenken over de vraag: 'Hoe dan wel?' Hoe zorg je voor een betrouwbaar en rechtvaardig bestuur? In de loop der tijd is er een keur aan systemen en ideologieën uitgedacht en in veel gevallen ook toegepast. Het socialisme, het communisme, het kapitalisme (en nog een hoop ander -ismes) en zelfs de democratie, zijn allemaal modellen geweest die de bedoeling hadden een werkbare hiërarchische structuur over de samenleving te leggen. Allen hebben gefaald.
 
Het verwondert me dan ook dat de meest gangbare vraag nog steeds is: 'Hoe moet de wereld bestuurd worden?', in plaats van: 'Moet de wereld wel bestuurd worden?'

Zou het niet eens tijd worden om in te zien dat ieder hiërarchisch model uiteindelijk verzandt in onderdrukking en leed onder de bevolking? We hebben er in ons deel van de wereld nu zo'n 20 eeuwen opzitten die gedomineerd waren door allerlei vormen van bestuur en dus van macht. Kijk de geschiedenisboeken er nog eens op na en zie dat die geschiedenis bepaald wordt door een aaneenschakeling van ellende als gevolg van macht en de strijd om macht.

Er was of oorlog, de strijd om macht die altijd ten koste gaat van de bevolking, of geen oorlog en dat betekende in de meeste gevallen dat de bevolking zwaar te lijden had onder het gezag van despoten en heersers. 

Ook in deze tijd wordt het nieuws (de geschiedenis van morgen) bepaald door oorlog en machtsstrijd. Misschien wel meer dan ooit en misschien heeft de wereldbevolking ook wel meer dan ooit te lijden onder terreur van de technologische geweldsmachinerie waarover overheden en politiek het monopolie hebben. Kijk bijvoorbeeld even naar de honderden miljoenen doden door overheidsgeweld in de afgelopen honderd jaar. 

Welbeschouwd zou het voor de hand liggen dat we daar nu toch onderhand meer dan genoeg van hebben. Dat na twintig eeuwen van chaos en ellende, oorlog en geweld, uitbuiting en armoede, vervolging en genocide, mensen toch een keer tot het inzicht zouden komen dat het geen goed idee is om macht te verlenen aan wie dan ook. 

Daarom vind ik het verbazingwekkend dat de idiote overtuiging dat mensen "leiders" nodig hebben, nog steeds bestaat. Vrijwel iedereen meent te weten dat een hiërarchische inrichting van de samenleving "nou eenmaal bij mensen hoort". Dat dit noodzakelijk is. Dat het zonder leiders of heersers één grote chaos zou worden. Dat we zonder overheidsdwang elkaar voortdurend de harses zouden inslaan, massaal bestelen of zouden laten verkommeren.  

In mijn optiek is dat een van de allermafste overtuigen die er bestaan. Een overtuiging die niet zomaar bestaat, nee, die zo wijdverbreid en hardnekkig is dat bijna niemand eraan lijkt te twijfelen.

Die overtuiging is gebaseerd op de gedachte dat mensen vanuit zichzelf niet in staat zijn het juiste te doen. Dat mensen alleen dat juiste doen als ze daartoe gedwongen worden door andere mensen. Betere mensen. Mensen die wel weten wat het juiste is en dat aan ons opleggen en van ons afdwingen. Door "leiders". Anders doen we het niet... 

Maar, als onze overheid even niet toekijkt, gaan we elkaar dan werkelijk te lijf? Slaan we elkander dan werkelijk de kop in? De mensen hier in de straat in ieder geval niet, net zomin als de mensen in de volgende straat. Sterker nog: de mensen in deze straat gaan de mensen in de volgende straat niet eens te lijf. Zelfs niet als onze hoeders even de andere kant opkijken. 

Laten we dat achterwege omdat we bang zijn voor de mogelijke straffen? Ik ken werkelijk niemand die zo denkt. Mensen doen dat niet omdat ze dat niet willen doen.

Nou weet ik best dat er ook mensen zijn die niet het beste voorhebben met anderen. Mensen die er geen bezwaar in zien om anderen te benadelen of te beschadigen ten bate van hun eigen belang. Maar hebben we werkelijk een dwingende overheid nodig om ons daartegen te beschermen? 

De meeste mensen gaan uit van de gedachte: als het met de anderen goed gaat, gaat het ook goed met mij. Veruit de meeste mensen zijn er helemaal niet op uit om anderen te benadelen. 

Maar naar schatting zo'n 3 tot 10% van de mensen is behept met een variërende mate van psychopathie, denkt alleen aan zijn eigen belang en probeert andere mensen te manipuleren, te bestelen of op andere wijze te benadelen ten bate van zichzelf. Dat zijn de superegoïsten die uitsluitend aan zichzelf denken en die het niets kan schelen of dat ten koste van een ander gaat.  

Maar rechtvaardigt dat een surveillancecultuur waarbinnen overheidsgezag ons daartegen zou moeten beschermen? Dat zou betekenen dat die overheid nooit meer de andere kant op kan kijken, iedereen onder controle moet houden, dus ook degenen die helemaal geen kwaad in de zin hebben. Een tendens overigens die momenteel sterk gaande is met alle cameratoezicht, elektronische controle en (binnenkort in dit theater) drones die ons begluren. Maar is dat een goed idee? Ik denk het niet.  

Ten eerste omdat het nu toch onderhand duidelijk zou moeten zijn dat lieden met een psychopathische inslag juist onevenredig vaak naar boven drijven in bestuurlijke functies. De geschiedenis (evenals het heden) staat werkelijk bol van despoten, heersers, bestuurders en machthebbers die vooral gekenmerkt worden door niets ontziend egoïsme. Wiens gezag vooral aangewend wordt voor de eigen macht en rijkdom, zonder enig oog voor de ellende en armoede van de bevolking. 

Het zijn juist diegenen die het handigst zijn in liegen, bedriegen en manipuleren en er ook geen enkel bezwaar tegen hebben als dat ten koste gaat van wie dan ook (behalve zijzelf), die voor zichzelf de beste en meest invloedrijke posities weten te bemachtigen. Logisch, oefening baart immers kunst. 

Voorbeelden te over, en ook wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat er in de bestuurlijke toplagen veel meer superegoïsten en psychopaten te vinden zijn dan gemiddeld onder de bevolking. 

Is het dan een goed idee om ons door rücksichtsloze egoïsten te laten beschermen tegen rücksichtsloze egoïsten? Dat lijkt me net zoiets als je huis laten bewaken door het inbrekersgilde of je kinderoppas te rekruteren bij de pedofielenvereniging. Niet slim dus.

Maar wat nog veel belangrijker is: wij kunnen misdadigers veel beter zelf aanspreken op hun ontoelaatbare gedrag. Wanneer er geen gezag zou zijn, dan hadden we geen andere keuze dan deze mensen zelf te corrigeren en dat is veel effectiever. Als er dan iemand in de buurt een ander zou beschadigen, dan zouden we er zelf op afstappen en duidelijk maken dat dit gedrag ontoelaatbaar is. In plaats van naar de politie gaan, zoals nu het gebruik is, en de verantwoordelijkheid over te laten aan anonieme vertegenwoordigers van het gezag, die er eigenlijk buiten staan.

Juist omdat de politie en het gezag er eigenlijk buiten staan is het momenteel nodig om iedereen als potentiële misdadiger te behandelen, zoals in steeds toenemende mate het geval is. 

Wanneer er geen wetten en gezag zouden zijn dan zou er voor ons niets anders opzitten dan te doen wat we zelf het juiste vinden. De mensen in de straat zouden degenen die in hun directe omgeving over de schreef gaan, zelf moeten corrigeren, in plaats van naar de politie te stappen en het over te laten aan een anonieme vertegenwoordiger van het gezag. 

Ja maar, hoor ik u zeggen, zonder wetten worden onze rechten niet beschermd. Welnu, wetten zijn er helemaal niet om uw rechten te beschermen. Wetten zijn er om privileges te beschermen en dat zijn meestal niet uw privileges. In feite hebben we geen enkel recht toegekend gekregen door wetgeving, al was het maar omdat u over de wetgeving niets te vertellen hebt. 

Het is de politiek, die deel uitmaakt van het gezag, die de wetten bepaalt en naar eigen smaak kan aanpassen als ze dat zo uitkomt. Wetten beschermen daarom vooral de posities van de hiërarchisch hooggeplaatsten. De enige situatie waarin die wetten, theoretisch gezien, enige bescherming zouden opleveren, is wanneer politiek, overheid en gezag werkelijk het beste met u voor zouden hebben. Het moge onderhand duidelijk zijn dit in veruit de meeste gevallen niet zo is. 

Gezag heeft alleen bestaansrecht als we in de overtuiging verblijven dat we tegen onszelf beschermd moeten worden. Als we ervan overtuigd blijven dat we er zonder gezag een moordende en stelende chaos van zouden maken omdat dit "nou eenmaal in de aard van mensen"  zou liggen. Maar dat spreekt faliekant tegen de gangbare gedachte dat democratie een goed en eerlijk systeem zou zijn en dat democratie zo ongeveer gelijk zou staan aan vrijheid.

Maar wanneer wij mensen, er werkelijk op uit zouden zijn elkaar te bestelen, de kop in te slaan of zwakkeren te laten verkommeren, waarom stemmen we dan niet massaal op partijen die deze dingen voorstaan? Dat doen we niet omdat we dat niet willen 

Democratie heeft werkelijk helemaal niets met vrijheid van doen. Als een slaaf mag kiezen wie zijn slavendrijver is, aan wie hij moet gehoorzamen, is hij dan vrij? 

Democratie is een systeem dat de hiërarchie in stand houdt, met instemming van de bevolking. Handig, want dat scheelt een hoop gedoe met het in bedwang houden van die bevolking. Er wordt ons niet gevraagd of we ons zelfbeschikkingrecht willen weggeven aan een ander (een 'leider' die voor ons mag beslissen) maar aan wie we het willen weggeven. En toch gaan we steeds maar weer vrijwillig naar de stembus om ons zelfbeschikkingrecht weg te geven in de veronderstelling dat we "nou eenmaal bestuur nodig hebben". We gedragen ons als gehoorzame kinderen. Terwijl we toch helemaal geen kinderen zijn. 

En het gezag gedraagt zich als een ouder die nog steeds zeggenschap wil behouden over zijn volwassen kinderen. Die deze volwassen kinderen nog steeds meent te moeten opleggen wat ze moeten doen of laten. Het gaat dan al lang niet meer om het nemen van verantwoordelijkheid (dat kunnen volwassenen prima zelf) , maar om het behoud van de (machts)positie. Het is dan aan die volwassen kinderen om zich daarvan los te maken door de bevelen simpelweg te negeren en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun doen en laten.

Een hiërarchisch ingerichte wereld is al tientallen eeuwen onze realiteit. Die realiteit is het gevolg van onze overtuiging dat dit een noodzakelijkheid is. Dat het onontkoombaar is. Daarom stemmen we ermee in en daarom blijft die realiteit zo bestaan.

Maar dat die realiteit altijd zo geweest is, wil nog niet zeggen dat het altijd zo moet blijven. Wat als die overtuiging nou een vergissing is? Dat die vergissing al zoveel eeuwen bestaat, maakt die vergissing nog niet tot waarheid. 

De chaos en het geweld in de wereld zijn juist het gevolg van bestuurlijke macht. Het zijn machthebbers en overheden die oorlogen, moord en doodslag, en systematische diefstal op hun geweten hebben. Allemaal zaken waartegen diezelfde overheden ons juist zouden beschermen, in onze overtuiging. Diezelfde overtuiging laat ons als gehoorzame soldaten, politieagenten, belastingambtenaren en andere volgzame handlangers, de gruwelijkheden uitvoeren.  

Wat als we helemaal geen bestuur, leiding of gezag nodig hebben om het juiste te doen? Wat als we gewoon gingen doen wat we allemaal willen doen: voor onszelf en voor onze dierbaren zorgen? En die dierbaren weer voor hun dierbaren. Dan zorgt iedereen voor iedereen en dan hebben we helemaal niemand meer nodig die ons vertelt wat we moeten doen, met alle gruwelijke uitwassen van dien. Uitwassen die het, getuige de beschreven ellende, ons juist onmogelijk maken om ervoor te zorgen dat het goed gaat met ons en met degenen die ons aan het hart liggen. 

Het zal natuurlijk even wennen zijn om zelf te beslissen wat het juiste is om te doen. We zijn zo lang gewend geweest dat anderen, bestuurders, politici en overheden ons dat vertellen. Maar na al die eeuwen ellende zou het nu toch onderhand duidelijk moeten zijn dat dit geen goed idee is. Er zit dan werkelijk niks anders op dan eraan te wennen om voortaan de verantwoordelijkheid voor onszelf te nemen. 

Tijd voor iets werkelijk nieuws dus. 
 

73 opmerkingen:

Vlinder zei

Fantastisch Pieter. Je verwoordt precies mijn vragen, antwoorden en verwonderpunten.

Aanvulling.
Als het waar is dat wij mensen elkaar naar het leven staan, hoe kan het dan zijn dat een democratisch proces er toe leidt dat we hiertegen beschermd moeten worden.

Als we niet bereid zijn elkaar en/of hulpbehoevenden te helpen, hoe kan het dan zijn dat een democratisch proces er toe leidt dat we dat als geheel wel willen doen?

Een herder voegt niets toe aan de kudde schapen. Wanneer deze schapen geloven dat hij dit via water, voedsel, verzorging wel doet, dan weet alleen de herder zelf dat hij dit doet om te kunnen oogsten.

En dat is wat de leiders, de politici, de overheid doet via wetten, regels, verzorgingsstaat, subsidies etc. Om te kunnen oogsten.
Pijnlijk, maar een niet meer te ontkennen waarheid.

Leestip. The most dangerous superstition.

Pieter Stuurman zei

Dank je Vlinder,

Je terechte opmerking over democratie heb ik in het stukje zo geprobeerd te verwoorden. Ik citeer even:

'Maar wanneer wij mensen, er werkelijk op uit zouden zijn elkaar te bestelen, de kop in te slaan of zwakkeren te laten verkommeren, waarom stemmen we dan niet massaal op partijen die deze dingen voorstaan? Dat doen we niet omdat we dat niet willen.'Jouw metafoor over de schapen is overigens haarscherp.

Vlinder zei

Nog een verwonderpunt.

Wij, mensen, keuren stelen, doden etc. af. We vinden dat wij daar het recht niet toe hebben. Het is moreel onjuist.

Hoe kan het dan zijn dat wij de overheid het recht geven wel te stelen, doden, geweld te gebruiken, te dwingen?
Hoe kunnen wij iets overdragen wat wij zelf als individu niet hebben?
Sterker nog. Hoe kan het zijn dat wij die overheid daar het monopolie over geven en de zeggenschap over het (gratis) verkrijgen van de benodigde geweldsmiddelen??

Pieter Stuurman zei

Zeer goeie vraag Vlinder! Precies die verwondering motiveerde me om dit stukje te schrijven.

Het idee dat we deze mensen (of liever: hun posities) nodig zouden hebben, noem ik daarom 'één van de allermafste overtuigingen'.

Maar niet alleen is het volkomen geschift, het is ook zeer schadelijk voor alles en iedereen (en welbeschouwd ook voor de machtselite, maar dat vraagt een beetje verder denken dan de meeste mensen doen).

Pieter Stuurman zei

Nog iets wat me zojuist te binnen schiet Vlinder:

Het is juist onze morele afkeuring van geweld die gebruikt wordt om ons gewelddadige dingen te laten doen (ze moeten dat ons laten doen, want zelf doen ze het niet, blijven het liefst ver van het slagveld).

Ze vertellen ons dat er mensen zijn die wel gewelddadig zijn en geen moreel bezwaar hebben tegen het doden van anderen.

Die mensen wonen in landen als Irak, Libië en Syrië en (vul de gewenste vijand maar in...).

Als gevolg van onze verontwaardiging (zo redeneert men) worden wij dan wel bereid om tegen die 'onmenselijke volkeren' geweld in te zetten.

Men redeneert correct, want zo gaat het precies.

Vlinder zei

Niet alleen rekenen zij op onze morele verontwaardiging.
Zij rekenen ook - en telkens met succes - op onze loyaliteit aan autoriteit.

Tegelijkertijd creëren zij afhankelijkheid. Jouw plaatje laat dat treffend zien. Blij als een kind met nog minder dan een sigaartje uit eigen doos.

En ja, dat beeld van die grote gezamenlijke vijand. Het grote kwaad etc. doet het nog steeds.

Het enige dat wij nodig hebben om dit te doorbreken is een kompas: morele principes.

Pieter Stuurman zei

Eerlijk gezegd denk ik dat het met die morele principes in essentie wel goed zit. Daar wordt juist gebruik van gemaakr.

Ik denk dat we vooral moeten gaan beseffen dat het geen goed idee is om ze te blijven geloven (inderdaad kun je dat geloven ook loyaliteit noemen)

Het is uiteindelijk uitsluitend het geloven van hun horrorverhalen dat ons ertoe aanzet dingen te doen die we eigenlijk moreel verwerpen.

Pieter Stuurman zei

Eigenlijk willen we helemaal niemand vermoorden.

Behalve.... mensen die ons willen vermoorden.

Het enige wat er dus voor nodig is om ons te laten moorden, is ons te laten geloven dat er een 'vijand' is die ons wil vermoorden.

En aan de overkant, bij de 'vijand', werkt het precies op dezelfde manier.

Een gedachte overigens die altijd bevestigd wordt zodra de soldaat aan het front arriveert: er wordt inderdaad vanaf de andere kant op hem geschoten. Aan die andere kant werkt het precies zo...

Het begrip "geloof" is in dit mechanisme dus de sleutel.

Vlinder zei

Het probleem is dat we onze morele principes (die we dus inderdaad wel hebben) onder geschikt maken aan loyaliteit, aan gehoorzaamheid. We zijn door onze opvoeding en opleiding misvormd. Gehoorzamen aan het gezag is belangrijker dan het juiste doen.
"dan zal hij het wel verdiend hebben".

De kracht van "geloven" gaat erg ver.
Recht op vrijheid. Recht op uitkering. Recht op zorg. Recht op gelijke behandeling. Enz. Een ideaal.
Daar kan niemand op tegen zijn. Dus beloven politici, onze leiders ruimschoots en zonder schroom.
Gemakshalve vergeten we dan de andere kant van de medaille te zien. Er moet ook voor gewerkt, afgedragen en gestreden worden. Maar ja, dat hoeven die politici en leiders niet te doen.

Pieter Stuurman zei

Inderdaad Vlinder.

De vergissing zit hem in de gedachte dat politici de dingen die ze beloven, genereren. Politici dragen daaraan helemaal niets bij (zoals jij in je voorbeeld van de herder met de schapen zo mooi illustreerde). Maar graag krijgen ze er wel de credits voor, en willen ze ons laten geloven dat het hun verdienste is.

Iedere voorziening die politici ons aanbieden, maken wij geheel zelf, zonder enige bijdrage van welke politicus dan ook.

Als dat waardevolle voorzieningen zijn, door onszelf gemaakt, dan nog is die politicus volkomen overbodig.

Gabrielle simmers zei

Goed geschreven en het geeft mij voer voor nadenken. dank je

Pieter Stuurman zei

hey Gabriëlle,

Wat leuk om van je te horen!

Als je nog wat meer voer wil, kijk dan beslist even hier.
http://www.visionair.nl/analyses/tijd-voor-iets-werkelijks-nieuws/comment-page-1/#comment-111432
Het is hetzelfde stukje maar de gedachtewisseling eronder vind ik bijzonder inspirerend!

Humphrey zei

Ik ben het helemaal mee eens dat wij uiteindelijk geen leiders buiten ons zelf nodig hebben.
Momenteel hebben we leiders om ons te laten lijden.
De vraag is of er reeds voldoende mensen zijn die dit beseffen.
Hoewel er al velen ontwaken denk ik dat er nog teveel angst en ego aanwezig zijn om op korte termijn de mensheid te besturen door de innerlijke leiding.
Soms denk ik dat zoals vaak ook bij individuen het geval is, er eerst een voor de hele mensheid intense crisis zal moeten plaatsvinden voordat men massaal tot inkeer komt.
Ondanks het feit dat we aardig in die richting op weg zijn, hoop ik dat het niet zo ver zal komen.
Om de afstand tot innerlijke leiding te overbruggen, zal voor de meeste mensen de route van een basisinkomen gecombineerd met een plafondvermogen naar een wereld zonder geld gebaseerd op strikt noodzakelijke internationale afspraken wellicht beter te volgen zijn dan een directe sprong naar een wereld uitsluitend bestuurd door innerlijke leiding.

Veel goeds aan iedereen.

@Pieter Stuurman.
Bedankt voor je artikelen. Ik denk dat die zeker bijdragen aan het ontwaken van de mensheid.

Pieter Stuurman zei

Dank je Humphrey.

Ik kan me goed vinden in je reactie.

Uiteindelijk zou WAARDERING een uitstekende currency zijn in een wereld waarin innerlijke leiding het gebruik is. Waardering voor elkaars bijdragen, hardop uitgesproken of opgeschreven, in ieder geval aan elkaar toegekend.

Maar ik ben het met je eens, zover zijn we nog niet. Misschien moeten we voorlopig beginnen met het herdefiniëren van het begrio "waarde".

Humphrey zei

@Pieter Stuurman.
Inderdaad, waarde is nu te sterk gekoppeld aan het begrip geld.
Het is zoals je in een vorig artikel aangeeft dat we leven onder de dictatuur van het geld.
Geld is op zichzelf niet slecht maar de wijze waarop het tot nu toe gebruikt wordt, is de wortel van bijna alle kwaad.
Geld kan enkel aan een betere wereld bijdragen als het zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld.
Een manier om tot een beter gebruik van geld te komen, is het invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen dat tenminste voldoende is om te voorzien in alle basisbehoeften voor iedereen, en daarnaast het instellen van een vermogensplafond, zodat niemand geld kan gebruiken voor het uitoefenen van macht, corruptie en slavernij.
Er is meer dan genoeg voor iedereen op aarde als de bronnen eerlijk worden verdeeld en er geen sprake is van hebzucht of verspilling.
Daarom denk ik dat een wereld zonder geld, waarin we elkaar helpen en alles voor iedereen naar behoefte vrij verkrijgbaar is, het beste voor de mensheid zal zijn.
Het begrip waarde krijgt zodoende een andere betekenis

Helaas blijft het voorlopig veelal bij tijdelijke discussies.

Pieter Stuurman zei

De problemen met geld zijn inherent aan het geldsysteem zoals het nu is.

Werkelijke schaarste kan in principe nooit bestaan. Wel kan schaarste realiteit zijn, maar niet als gevolg van tekort aan waarde. Alleen als resultaat van een incorrect functionerend ruilsysteem dat het mogelijk maakt waarde te verkrijgen zonder daar waarde voor in ruil te geven. Het resultaat is dus de ophoping van waarde bij de enkelen die dat voor elkaar krijgen, en dus schaarste voor velen.

Ik ben daarom ook ven voorstander van een basisinkomen. Dat zou geld zijn in ruil voor niets. Voor dat geld kunnen wel dingen gekocht worden, maar wie moet die dingen dan maken?

Stel dat je elke Nederlander maandelijks 1000 euro geeft, dan komt er dus 16 miljard euro per maand beschikbaar, waarvoor niets geproduceerd is. Vervolgens wordt die 16 miljard uitgegeven aan dingen. Maar wie maakt die dingen? Iedere maand wordt er immers 16 miljard meer geld beschikbaar gesteld dan er dingen voor gemaakt worden. Iemand moet ze dan voor niks maken, anders komt er schaarste aan dingen en overvloed aan geld. Dat zou dus inflatie betekenen, en dat zou betekenen dat die 16 miljard per maand binnen de kortste keren weggeïnflateerd zal zijn. En dan wordt alles duurder, en dan zou er dus ook voor geld waar wel arbeid tegenover staat (loon) ook veel minder gekocht kunnen worden.

Mij lijkt een ruilmiddel dat uitsluitend waarde ruilt, en waarin het onmogelijk is om het te vergaren zonder er waarde voor in ruil te geven, een veel beter idee.

Ik heb er dit eens over geschreven:

http://pieterstuurman.blogspot.nl/2012/01/wat-is-geld.html

Pieter Stuurman zei

Ik bedoel natuurlijk "geen voorstander van een basisinkomen"

Tikfoutje...

Vlinder zei

@humphrey Wat is geld? Het huidige geldsysteem, fiat-geld gecreëerd uit niets is het probleem, het is de oorzaak. Niet het gebruik. Geld is schuld. Voor elke Euro is iemand anders - met rente - aan het aflossen. Omdat die rente-som niet in omloop is gebracht moet er steeds meer worden geleend.
Dit leidt tot toenemende schulden met als gevolg dat onze focus verschuift van elkaar helpen (waarderen) naar zo veel mogelijk winst maken. Schuld-slavernij noem ik dat.

@pieter wij hadden een dergelijke waardering en wij spraken die ook uit: I Ow You. We Ow You. Dat is niet alleen waardering, maar feitelijk geld. Want er is een prestatie voor geleverd. Het enige wat je nodig hebt is een administratiesysteem om de uitwisseling bij te houden.
Volgens mij kunnen we dat met ingang van vandaag gewoon (weer) doen. Daar hebben we geen banken voor nodig (ook geen politieke leiders trouwens, juist niet).

Dus als je een huis wilt kopen ga je niet naar de bank voor een hypotheek (om de dubbele aankoopsom te gaan betalen), je gaat naar de verkoper met een papier waarop jij bevestigt en verplicht hem de koopsom te geven door b.v. gedurende x jaar elke maand een y bedrag te zullen betalen. De verkoper kan met dit papier naar de bank gaan om te storten of op te nemen. Hij kan ook elke maand jouw betaling (of wederdienst) in ontvangst nemen.

Ga jij met hetzelfde briefje (is cash-geld) naar de bank, dan zegt de bank dat zij jou dat bedrag leent en daarom jou verplicht tot aflossing plus rente. Op basis van jouw papiertje/geld verstrekt de bank nog eens 9 hypotheken aan anderen: 9 maal aflossen, 9x rente. Dat tikt aan. En nogmaals, die rente-som is nooit in omloop gebracht. Kortom een schulden boom waarmee de bank van 10 mensen gedurende x jaar de vrucht van hun arbeid afroomt.
Bovendien doet de bank jouw papiertje vaak verkopen (want is geld) en/of verzekeren. M.a.w. jouw hypotheek kan al een/enkele malen zijn afgelost door anderen.

@humphrey dat van dat basisinkomen begrijp ik nog steeds niet. Van wie komt dat geld? Staan zij dat vrijwillig af of ...?

Pieter Stuurman zei

@ vlinder,

"Het enige wat je nodig hebt is een administratiesysteem om de uitwisseling bij te houden.
Volgens mij kunnen we dat met ingang van vandaag gewoon (weer) doen. Daar hebben we geen banken voor nodig (ook geen politieke leiders trouwens, juist niet).
"

Dat is bijna letterlijk de verwoordeing die ik zelf ook gebruik :-)

Vlinder zei

@pieter ik zei toch al eerder dat je mijn denken zeer goed verwoord. ;-)
Overigens, het viel mij daarna ook op. In jouw blog Wat is geld?

Ik ben gevoed door MPE Mathematic Perfected Economy. Zie ook blog Earthling.

Vroeger, nog voor de uitvinding van geld, hielden de mensen het bij op basis van geheugen, vertrouwen en sociale controle. Later ook via streepjes op kleitabletten in het dorp. Eigenlijk is het zo simpel.

Geld werd bedacht om te kunnen betalen (soldij) èn om de ontvangers (boeren etc. die voedsel aan soldaten verkochten) makkelijker te kunnen belasten.
Ook simpel natuurlijk.
Al dat gesleep met koeien etc. allemaal niet meer nodig (en minder onderhoud)

Humphrey zei

@Pieter Stuurman
Jouw artikel over geld heb ik gelezen om meer inzicht te krijgen in jouw opvattingen over geld.

Zoals je zegt, is het risico van een basisinkomen, gefinancierd met geld zoals wij dat nu kennen, dat het uiteindelijk niet meer werkt vanwege het waardeprobleem.
De koppeling van de hoeveelheid geld aan de beschikbare goederen en diensten is immers niet eenvoudig.
Daarom denk ik dat het technisch gemakkelijker is om het huidig gebruik van geld zoveel mogelijk uit het verdeelcircuit te halen en uiteindelijk alles gratis beschikbaar te stellen.
Maar ik denk dat veel mensen moeite hebben met het los laten van geld.

Waar het mij om gaat, is dat er niemand op aarde verstoken blijft van de basisbehoeften zoals het nu steeds vaker gebeurt hoewel er voldoende middelen zijn.
Ook degene die niet in staat zijn om een “volwaardige” bijdrage aan de productie te leveren, hebben in mijn ogen recht op de basisbehoeften.

In deze tijd wordt arbeid niet alleen geleverd door mensen maar steeds meer ook door machines.
Bovendien denk ik dat de aarde aanzienlijk bijdraagt aan de productie van onze basisbehoeften.
Een belangrijke basisbehoefte waarin tot nu toe gratis voorzien wordt, is zuurstof :-).
Als bijvoorbeeld 1 persoon 100 zaden zaait en verzorgt levert dat veel meer op dan de behoefte van die ene persoon.
Ik denk dat het tegenwoordig niet meer mogelijk is dat iedereen voor 100% een bijdrage kan leveren aan de productie van de basisbehoeften.
Met basisbehoeften bedoel ik voedsel, kleding, onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en ontspanning.

In mijn visie is een basisinkomen niet zonder meer geld in ruil voor niets.
Het is geld ter compensatie van het feit dat er niet voldoende werk is voor iedereen waardoor mensen niet of nauwelijks kunnen voorzien in hun basisbehoeften.
(Degenen die ruim voldoende geld hebben maken daar misbruik van, daarom ook een plafondvermogen).

Volgens mij is waardebepaling relatief en ingewikkelder naarmate je verder gaat dan de basisbehoeften.
Als ik honger heb, heeft voedsel op dat moment meer waarde dan het kijken naar een toneelstukje terwijl als ik weldoorvoed ben, een toneelstukje meer waarde kan hebben dan voedsel.

Wat mij betreft, is een ruilmiddel dat uitsluitend waarde ruilt, en waarin het onmogelijk is om het te vergaren zonder er waarde voor in ruil te geven, inderdaad een goed idee.
Ik heb nog geen visie over hoe dat uitgevoerd zal moeten worden, maar ik denk dat daar wel complete automatisering voor nodig zal zijn.

De gedachtewisseling over een andere waarderingssysteem is interessant, maar ik ben van nature geen schrijver dus laat ik het voorlopig hierbij zitten.
Ik vind het gemakkelijker en leuker om dit soort discussies mondeling te voeren.

Veel goeds.

Humphrey zei

@vlinder
Sorry ik had je vraag niet eerder gezien.
Er zijn veel ideeën over het basisinkomen. Dat maakt het niet gemakkelijker op.

In een antwoord op Pieter heb geprobeerd mijn standpunt uit te leggen.
Misschien is het voor jou nu ook duidelijker wat ik met basisinkomen bedoel.
Met geld kun je vele kanten op.
De manier waarop geld nu gebruikt wordt leidt inderdaad to slavernij en dergelijk ongemak.
Het Ego speelt daarbij een grote rol.

Het is in elk geval geen gemakkelijke materie.
Daarom vind ik het moeilijk om schriftelijk hierover van gedachten te wisselen.

Veel goeds.

Pieter Stuurman zei

@ Humphrey,

Waardebepaling is niet moeilijk, het vraagt alleen maar om een definitie was wat waarde IS.

Grondstofeen zijn door de natuur gegeven en dus gratis. Pas door er arbeid aan toe te voegen (bijvoorbeeld door die grondstoffen op te graven) wordt er (ruil)waarde aan toegevoegd.

Waarde is dus arbeid. Nou hoeven alleen nog arbied te kwantificeren. Wat is een eenheid arbeid?

In het hudige geldsysteem wordt die waarde bepaald door wat de koper ervoor overheeft (zoals je in je voorbeeld aangeeft), maar dat hoeft natuurlijk in een ander systeem niet perse zo te zijn.

Je zou de waarde van arbeid ook kunnen benoemen in iets anders dan "hetgeen iemand ervoor overheeft".

Bijvoorbeeld in uren. Een uur arbeid ruilen tegen een uur arbeid. Dan kan het nooit meer voorkomen dat iemand ruilmiddel ontvangt zonder er iets voor in ruil te geven. De enige manier om dan aan een ruileenheid te komen is er een gelijkwaardige ruileenheid voor in ruil te geven. Een uur arbeid dus. Zo kan er geen rijkdom, en dus ook geen schaarste ontstaan.

Merk daarbij op dat van het huidige ruilmiddel (geld), meer dan 90% in handen is van 1% van de wereldbevolking. En dat betekent dat 99% van de wereldbevolking het moet doen met de overgebleven 10% van de totale waarde.

De totale waarde (100%) wordt echter wel gegenereerd door 100% van de bevolking... Die 1%, die 90% bezit, parasiteert dus op de waarde die door anderen (met hun arbeid) is toegevoegd. Die anderen moeten immers gemiddeld 10 keer zoveel arbeid verrichten dan ze ervoor kunnen terugkopen. Van iedere 10 uur, gaat 9 uur naar de 1%, anders zouden zij niet 90% van de waarde kunnen bezitten.

Anoniem zei

@ Pieter Stuurman, 29aug13 20:08
"De totale waarde (100%) wordt echter wel gegenereerd door 100% van de bevolking... Die 1%, die 90% bezit, parasiteert dus op de waarde die door anderen (met hun arbeid) is toegevoegd. Die anderen moeten immers gemiddeld 10 keer zoveel arbeid verrichten dan ze ervoor kunnen terugkopen. Van iedere 10 uur, gaat 9 uur naar de 1%, anders zouden zij niet 90% van de waarde kunnen bezitten."

Let op: die 90% bezit is opgeteld, daar zitten ook de resultaten van eerder werk in, van de afgelopen glorieuze eeuwen noeste arbeid.

Dit ter aanvulling voor de wijze van redeneren.

Gr. Hans Stil

Humphrey zei

@Pieter Stuurman
Toch nog even een reactie.
Het principe van 1 uur arbeid ruilen tegen 1 uur arbeid zal enkel kunnen werken als:
1. iedereen nuttige arbeid kan leveren en
2. zoals je zegt, de uren gelijkwaardig zijn

Ad 1. Niet iedereen is in staat nuttige arbeid te leveren, kleine kinderen, oude mensen en zieke mensen kunnen vaak geen nuttige arbeid leveren.

Ad 2. 1 uur met de hand aardappels oogsten is wat mij betreft niet gelijkwaardig aan 1 uur zingen.
Iemand die in 2 uur doet wat een ander in 1/2 uur kan levert in 1 uur geen gelijkwaardige prestatie als de ander in 1 uur.

We zitten nou eenmaal met verschillen tussen mensen waardoor niet iedereen evenveel kan bijdragen aan de productie van goederen en diensten.
Hoe zie je 1 uur machinewerk tegenover 1 uur mensenwerk?
En hoe wordt het dagelijkse werk van ouders voor hun kinderen gewaardeerd?

Pieter Stuurman zei

Dank je Hans, dat klopt inderdaad.

Pieter Stuurman zei

@ Humphrey,

Ad 1. Niet iedereen is in staat nuttige arbeid te leveren, kleine kinderen, oude mensen en zieke mensen kunnen vaak geen nuttige arbeid leveren.

Dat is nu ook het geval. Ook nu zijn we (ondanks het feit dat we veel minder waarde krijgen dan we leveren) bereid om daarvoor te zorgen en een deel van ons inkomen af te staan. Als we meer overhouden zal die bereidheid alleen maar toenemen.

Ad 2. 1 uur met de hand aardappels oogsten is wat mij betreft niet gelijkwaardig aan 1 uur zingen.
Iemand die in 2 uur doet wat een ander in 1/2 uur kan levert in 1 uur geen gelijkwaardige prestatie als de ander in 1 uur.

Ook dat zal niet veranderen. Als je voor een uur arbeid een toegoed krijgt van een uur arbeid van een ander, mag je zelf kieze waaraan je dat besteedt. Als niemand dat wil besteden aan bijvoorbeeld die zanger, dan zal hij iets anders moeten gaan doen.

Machinewerk is geen arbeid. Dus een machinaal product wordt met heel weinig menselijke arbeidstijd gemaakt en kost dan ook heel weinig arbeidstegoed. Dus voor een product dat met maar 1 minuut arbeid gemaakt is, hoef je maar 1 minuut arbeid te leveren. Let er wel op dat voor het maken van die machines die het product maken, ook arbeid geleverd is.

Het dagelijse werk van ouders wordt, net als nu, niet in ruilmiddel gewaarderd.

Andre Maneschijn zei

Als Nederland vrij wil worden en zijn souvereiniteit terug wil is dit alleen mogelijk met een KERN kabinet van direkt gekozen bestuurders en bindende referenda. Alle politieke partijen kunnen dan worden opgehev en niemand heeft meer enige vorm van een uitvoerende macht behalve de burger zelf. Ik heb alle politieke stromingen en partijen tegen het licht gehouden alles maar dan ook alles draait om macht. Het boek van Sjef Smeets www.ziekvandepolitiek.nl was voor mij een echte eye opener. Politiek zoals politiek behoort te wezen voor en door de burger met een kleine uitvoerend kern kabinet. Coruptie is haast niet aan te pakken met deze partij strukturen, terwijl hier een van de grootste problemen ligt.

Anoniem zei

Hartelijk dank namens dertigduizend belastingambtenaren. Jongens en meisjes die gewoon hun werk doen, die gewoon een gezin, een hond, en een huis hebben. De helemaal niets met wat voor gruwelijkheden te maken hebben.
Maar betaal lekker geen belasting, ga lekker je auto laten rijden ver ongeasfalteerde wegen. Ik heb niets tegen anarchisten (als ze ook geen beroep willen doen op hun zogenaamde rechten dan), maar een groot deel van de gewone Nederlanders uitmaken voor tuig gaat te ver. Verhuis dat lekker naar de woestijn, en probeer er met elkaar uit te komen. Ik zal dan lachend aan de zijlijn staan over zoveel onbenul.

Pieter Stuurman zei

@ Anoniem,

Hartelijk dank aan al die ambtenaren, politieagenten en soldaten die het al die tijd mogelijk gemaakt hebben dat overheden, bestuurders en machthebbers hun wil konden opleggen aan het volk. Met alle gruwelijke gevolgen van dien.

Hartelijk dank dus aan al die gehoorzame machtsdienaren die "gewoon hun werk deden" en liever aan eigen huis en hond dachten dan aan hun geweten, toen ze braaf de orders opvolgden die uiteindelijk ook henzelf de das omdeden.

Anoniem zei

Populistisch, dom en generaliserend gelul.

Ik had een intelligentere reactie verwacht. Alhoewel ... eigenlijk niet.

Pieter Stuurman zei

Bedankt voor je heldere en goed onderbouwde analyse :-)

Anoniem zei

Graag gedaan.

Vlinder zei

@anoniem ik zal wellicht de laatste zijn die beweert dat ambtenaren waaronder medewerkers van de Belastingdienst "slechte" mensen zijn. Sterker nog: it takes good people to do evil things".
Juist omdat deze mensen geloven dat wat zij doen het juiste is. Toen de Duitsers Nederland bezetten tussen '40 en '45 draaide de Belastingdienst gewoon door: heffen, innen en handhaven. En natuurlijk is een deel van dat geld besteed aan het "algemeen belang". Maar zeker ook is een deel van dat geld besteed aan zaken die wij nu met de wetenschap achteraf zeker niet juist besteed zouden achten. De schaamlap: ho even ik ben een uitvoerende dienst. Over de besteding ga ik niet. Lijkt mij zacht uitgedrukt nogal mager.
En ja, de wens om te overleven, de wens om een loon te kunnen verdienen voor je gezien acht ik zeker legitiem.

Ook nu is het zo dat een groot deel van de geïnde belastinggelden - als we meer wetenschap zouden hebben - niet juist worden besteed.
Neem de gelden die linea recta overgemaakt worden naar de Nederlandse Bank voor de aflossing van schulden en de betaling van rente. De overheid heeft zelf het recht om namens het volk geld in omloop te brengen. Dus waarom dat geld eerst lenen tegen rente van private banken? Waarom daarmee volgende generaties een schuld om de nek hangen?
Feitelijk innen de medewerkers van de Belastingdienst dus geld van burgers en ondernemers om "de nieuwe bezetter" gratis van welvaart te voorzien.
En ja, dat innen zij dus ook van hun eigen loon.
En het graaien, de strijkstok, de overhead enz.

De overheid vraagt zich nooit of zelden af in welke goederen en diensten burgers en ondernemers in vrijheid (inmiddels weer) zelf zouden kunnen voorzien. Sterker nog, de overheid meent juist meer en meer zaken tot haar verantwoordelijkheid te moeten rekenen. Dat is inmiddels zelfs zo ver doorgeschoten dat de overheid de lasten meer en meer verzwaart en de dienstverlening daarvoor meer en meer vermindert. Sterker nog, zij doet beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven zonder ook maar te spreken over lastenverlichting!? Uit optiek van de burger: ik heb er al voor betaalt en vervolgens mag ik het zelf doen onder de regels en voorwaarden van de overheid die het zelf niet kan!!

Dus begrijp mij goed, een overheid en ook een Belastingdienst zijn zeker van waarde voor de samenleving. Mits het niet doorschiet. Het past een ambtenaar, een overheid voortdurend te werken aan het zichzelf overbodig maken. Juist dan zal zij steeds weer nodig blijken en zichzelf weten te vernieuwen.

Tot slot. Ik mag de medewerkers van de Belastingdienst mijn collega's noemen. En daar ben ik tros op.
Mijn kleinzoon Justin is enkele jaren terug verdronken. Ik zie hem liggen aan het beademingsapparaat. Zijn hart pompt in en pompt uit. Zonder zijn geest, zonder zijn ziel. Tranen.
Dat is niet de Belastingdienst die ik mij wens voor Nederland. Ik gun Nederland een bezielde Belastingdienst, een bezielde overheid.

Pieter Stuurman zei

Dat is een mooie en inhoudelijk relevante reactie Vlinder. Beter en genuanceerder dan mijn wel wat venijnige commentaar. Ik liet me dus even meeslepen in mijn verontwaardiging die ik overigens wel op zijn plaats vind.

Het zijn werkelijk de gehoorzame uitvoerders die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de vreselijkheden waarvan de geschiedenis getuigt. Maar inderdaad is het niet het gevolg van kwalijke intenties, dat weet ik ook al heel lang.

Maar als je belangrijke dingen doet, dan is het belangrijk dat je weet wat je doet. En soms weegt de (inderdaad legitieme) wens om inkomen te verdienen, niet op tegen prijs die je anderen daarvoor moet laten betalen.

Voor de kampbeul is het geen excuus, dus ik hoop dat degenen die nu het beleid uitvoeren zorgvuldig zullen bepalen wat, buiten inkomen, nog meer legitiem is. Jij bent er verantwoordelijk voor, ook al is het een bevel.

Vlinder zei

@pieter ik lees net:
Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has. - Margaret Mead

Hug.
;-)

Anoniem zei

Hetgeen ik bedoel is het volgende. Ik neem aan dat wat jullie van de belasting weten slechts het beetje is wat jullie op je loonstrook zien. Of de aanslag inkomstenbelasting die jullie krijgen. Dus jullie zien slechts een fractie van wat er werkelijk aan de hand is.
Als je, zoals ik daar 25 jaar hebt gewerkt dan zie je alles geheel anders. Ik heb twintig jaar procedures gedaan tegen de grootste fraudeurs die er rond lopen. Mensen die geld jatten van hun personeel door ze onverzekerd rond laten lopen. De winsten die hiermee worden gemaakt besteden ze als god in Frankrijk in het buitenland. Directeur-grootaandeelhouders die failliseentfraude plegen omdat ze niet aansprakelijk zijn. Daarmee andere bedrijven in de shit helpen, personeel naaien, de samenleving bestelen. Want als die mensen aan hun verplichtingen zouden voldoen, zouden de tarieven enorm omlaag kunnen. Dus jullie kankeren op de verkeerde mensen! Ik heb door de wet een ietsiepietsie anders te interpreteren een aantal hardwerkende middenstanders behoed voor een faillisement. Ik heb teamgenoten van hun werk moeten halen omdat hun vrouw en kinderen bedreigd werden door een boerenlul met een jachtgeweer. En collega die invalide is gebeten door een hond tijdens controle. Ik heb me 25 jaar 't lazerus gewerkt, meet een schoon geweten.
En wat krijg ik daarvoor nu? Dat ik door een ongeletterde nitwit hier in het dorp wordt NSBer wordt genoemd. De heeft een uitkering, 'ziek', en werkt zwart bij.
Op deze site worden mijn collega's en ik zelf beticht van vreselijke dingen. En waarom? Slechts uit onwetendheid.
Kankeren op belastingambtenaren is bon-ton. En niemand weet in feite wat die dienst en hun mensen werkelijk doen. Door dit soort 'onderbuik' gevoelens durf ik bijna niet meer te zeggen wat mijn beroep is geweest.
En de besteding van het belastinggeld? Daar heeft een inspecteur geen oordeel over te vellen. Daar zijn andere instanties voor. En het is goed dat dat gescheiden is.

Daarom mijn uithaal, vanwege de onterechte en generaliserende oordelen over zaken waar jullie totaal geen kijk op hebben.

Anoniem zei

Nog even een aanvulling.
Ik kon na mijn studie fiscaal-recht ook werken voor belastingadvieskantoren zoals Deloitte&Touche. Ik de wandelgangen bij de dienst Toilet&Luoche genoemd.

Ik had daar zo'n €200 per uur kunnen verdienen. Aanbiedingen zat, ze wilden me dolgraag hebben. Maar ik wilde dat niet. Want er werd me te verstaan gegeven dat ik mee moest liegen met de cliënten, fraudeadviezen geven en meer van dat soort zaken. Ik hou niet van belazeren, ook niet voor mijn baas. Dus ik heb nu naar volle tevredenheid tegen een normaal ambtenarensalaris mijn geweten schoon kunnen houden. en dat is me veel meer waard.

Die jongens van Toilet&Louche hebben nu zelf tonnen op de bank, ze lachen zich rot. Want die zitten er niet voor hun cliënt, alleen voor zichzelf. En dat zijn nu de gevierde jongens. En ik wordt afgeserveerd als een misdadiger hier, hartelijk dank.

Pieter Stuurman zei

@ Anoniem,

Ik beweer zeker niet dat alle belastingambtenaren slechte dingen doen. Het doet me deugd te horen dat u zelf wel degelijk een goed werkend geweten hebt, en (zoals blijkt uit uw voorbeeld) niet per definitie voor uw eigenbelang gaat.

Maar dat neemt nog steeds niet weg, dat alle afschuwelijke zaken die machthebbers in de loop der tijd hebben uitgestort over de bevolking, alleen mogelijk gemaakt zijn door de medewerking van gehoorzame ambtenaren, politieagenten en soldaten. Zonder die medewerking zou het letterlijk onmogelijk geweest zijn.

Daarom kan ik me niet vinden in uw opmerking dat 'een inspecteur geen oordeel heeft te vellen'.

Het is juist van groot belang dat een ambtenaar juist WEL bekijkt of een order te rijmen is met zijn geweten. Als uitvoerders van het beleid dit niet doen, dan kunnen ze een verlengstuk worden van gewetenloze orders. En dat is precies wat er zo vaak gebeurt en gebeurd is.

De geschiedenis heeft ons geleerd dat die uitvoerders daarvoor altijd zelf verantwoordelijk zijn. Ook al is de order van bovenaf gekomen. "Befehl is Befehl" is werkelijk geen excuus.

Het waren (en zijn) altijd de ambtenaren, politieagenten en soldaten die hun geweten WEL lieten meewegen in hun beslissingen, die het verschil maakten. Die op een bepaald moment NEE zeiden. Ook al kregen ze een order.

Vlinder zei

@anoniem ik haak even in op deze opmerking van jou.
"Als je, zoals ik daar 25 jaar hebt gewerkt dan zie je alles geheel anders".
Dat klopt als een bus. Je ziet wat je kent, wat je hebt leren te zien. Al het andere zie je dus niet of hooguit toevallig. Dat geldt voor ons allemaal.
Daar komt nog bij dat wij via opleiding en scholing zaken voor waar zijn gaan aannemen. Iemand die een joint verkoopt en/of rookt dat is (bijna) een crimineel. Vervang joint door bier en het oordeel verandert. En laat nu marihuana kanker genezen! Laat hennep nu historisch aangetoond een van de meest waardevolle planten van deze wereld blijken te zijn. Verandert het oordeel weer?

Ik waardeer je openheid. Ik waardeer ook dat je binnen de context van wat jij hebt geleerd als "goed" en "slecht" te zien, de slechte aan te pakken en de goede waar mogelijk te helpen. Mensen die zich over de rug van anderen verrijken mag je "knippen en scheren".

Maar nu een andere context. Ik vind het vreemd dat mensen gedwongen worden belasting te betalen. Iemand anders iets afpakken is nl. stelen en dat is moreel onjuist. Als burger mag ik dat dan ook niet doen. Waarom de overheid dan wel? Wat is de legitimatie?

Als ik kijk naar b.v. de wet op de Inkomstenbelasting dan begint die met de aanhef Ik Koningin .... Bij de gratie Gods ... en afstammeling o.i.d. van Willem van Oranje.
En dan volgen de artikelen waar de burgers in Nederland zich aan te onderwerpen hebben.

Er is via de WOB gevraagd uitsluitsel te geven en beide beweringen te onderbouwen met bewijs. Onze koningin bleef in gebreke. Zij kon niet aantonen dat God haar hiertoe heeft uitverkoren. Zij kon ook niet aantonen dat zij daadwerkelijk in rechte lijn van Willem afstamt. Dus ontbreekt de legitimatie voor genoemde wet. (Nog los van het feit dat ikzelf persoonlijk geen boodschap heb aan (iemands) God of ene Willem de zwijger)

Mijn punt is dat mij nooit iets is gevraagd. Ik heb nergens mee ingestemd en toch word ik via aanslagen en andere geweldsmiddelen gedwongen inkomsten en eigendom af te dragen.
En dus niet "wij hebben er voor gekozen". Nee, ik niet, jij niet. Geen enkele burger heeft ooit de kans gekregen hier voor te kiezen. Zoek maar eens op hoe die nobele stadhouders dit voor elkaar hebben gekregen.

Begrijp mij goed. Ook ik wil bijdragen aan onze samenleving. Maar waarom kan dat niet op vrijwillige basis? Waarom kan dat niet in overleg? Waarom heb ik niks te zeggen over de besteding van mijn eigen geld?

Ik zie een andere samenleving ontstaan: van aanslag naar bijdragen. Ik zie een andere belastingdienst ontstaan. Van heffen en innen naar faciliteren van de financiering (crowdsourcing, crowdfunding ..).
Ik zie een samenleving van de mensen, voor de mensen en door de mensen.
Mensen die afscheid hebben genomen van de mee-eters en de parasieten. Eindelijk. Na millennia.

Anoniem zei

Helemaal mee eens Vlinder.
Vandaar dat ik zo weinig mogelijk belasting betaal, gewoon omdat ik geen keuzevrijheid heb wat er met het geld wordt gedaan waar IK voor heb gewerkt.
Ik wil graag bijdragen aan broeders en zusters die daar zelf niet toe in staat zijn.
Ik wil NIET gedwongen meebetalen aan de oorlogszucht van een stel psychopaten die zonder enige vorm van empathie anderen martelen en vermoorden, want dat is NIET mijn wereld.
Ik ben net zo goed als enig ander verantwoordelijk voor het wel-zijn van mijzelf en van mijn broeders en zusters.
Dus doe ik het op mijn manier en niet op 'hun' manier.
Als ik daarvoor de bak indraai, so be it.
Want;
Geen parels voor de zwijnen,
Geen rozen voor de ezels,
Blijf UwZelf trouw tot in de eeuwigheid.
There's no other way,

Liefs, Jos, ( Zjoz).

Anoniem zei

Ik heb er namelijk weet van dat de enige manier om deze krankzinnige clu die men samenleving noemt is door er niet langer meer aan mee te doen.
Nog steeds schijnen maar bar weinig mensen door te hebben dat ze het zelf in stand houden.
Als men zijn/haar lidmaatschap namelijk opzegt, kan de club niet langer meer bestaan, een club zonder leden is geen club meer.
Tijd voor vernieuwing dus, een nieuwe club, gebaseerd op de principes die Moeder Aarde dagelijks toont aan haar kinderen.
Een club die haar basis vind in de principes van het mens-zijn, nederigheid, mededogen, compassie.
Doe jij ook mee?

Liefs,
Jos.

Anoniem zei

Ik heb er namelijk weet van dat de enige manier om deze krankzinnige clu die men samenleving noemt is door er niet langer meer aan mee te doen.
Sorry, moet zijn:
Ik heb er namelijk weet van dat de enige manier om deze krankzinnige club die men samenleving noemt te veranderen is door er niet langer meer aan mee te doen.

Jos.

Pieter Stuurman zei

@ Vlinder,

Ik ga ervan uit dat je hebt opgemerkt dat de 'anoniem' van de laatste paar opmerkingen, een andere anoniem is dan waartoe je je reactie richtte. Dat doet niets af aan de waarde van de opmerkingen van Jos (anoniem 2), maar ik wilde het even gezegd hebben :-)

Lilly zei

Beste allen en op de eerste plaats Pieter,

Wat een helder en stimulerend artikel en waardevolle reacties. Ik heb er niets meer aan toe te voegen dan: Bedankt!!

Warme groet,

Lilly

( die andere vlinder..)

Pieter Stuurman zei

Dank je Lilly :-)

Vlinder zei

Ja @pieter gezien.
En inderdaad waardevolle inzichten van Jos.

Een club zonder leden houdt op te bestaan. Het begint bij mijzelf. Van actief lid, naar steunend lid naar einde lidmaatschap.
Die laatste stap is nog niet makkelijk. Het betekent daadwerkelijk uit de "ratrace" stappen. En alles loslaten, behalve mijzelf.

Anoniem zei

Dag Vlinder e.a.,

Natuurlijk begint alles bij onszelf, bij wie anders?
Wij zijn zelf de architecten van ons leven, waarbij wij door middel van creatie ons eigen leven vorm geven,
ons bewust ZIJN kunnen latn groeien.
Niet door het vergaren van feiten, dat leidt slechts tot een vorm van intelligentie, waarvoor wij in feite alleen over een goed geheugen dienen te beschikken op de dag van een examen.
Vandaar de makke van het huidige onder-wijs systeem, i.p.v. een boven-wijs systeem....
Het gaat om samen-leven, niet om concurrentie, hetgeen in alle gevallen een verlies-verlies situatie creërt.
In het bewust-zijn van samenwerking kan er een win-win situatie ontstaan.
Maar men dient dan wel eerst samen te kunnen leven met zichZelf.
De wereld is zoals wij deze zelf vorm geven.
Het gaat er volgens mij om, om de spirituele macht over onsZelf terug te vorderen en de macht die anderen over ons denken te kunnen hebben te verwerpen.
Be yourself, no matter what 'they' say, who else?

Jos.


Pieter Stuurman zei

Zo is het Jos. De wereld is zoals wij deze zelf vormgeven. Het zijn niet de leiders die de wereld vormgeven, WIJ doen dat. En we doen dat, met wat we doen.

En voor wat we doen, hebben we altijd een motief. En als dat motief "gehoorzaamheid" is, dan zal de wereld eruit zien zoals degene aan wie we gehoorzamen, dat wil. Maar WIJ zijn het dan nog steeds die gehoorzamen, en WIJ richten dan nog steeds de wereld in met wat we doen.

Met een ander motief zullen we andere dingen doen. Het is daarom zaak om ons bewust (inderdaad) te worden van de zuiverheid van onze motieven.

Anoniem zei

Dag Pieter,

"Met een ander motief zullen we andere dingen doen. Het is daarom zaak om ons bewust (inderdaad) te worden van de zuiverheid van onze motieven.

Met zowat alles wat ik doe, vraag ik mijzelf altijd af of ik zou willen dat enig ander datzelfde met mij doet.
Zo ervaar ik of hetgeen ik zou willen doen bijdraagt aan een beter leven voor mijzelf én de ander.
Dat is een facet van wat ik bedoelde met spirituele macht.
Het mag voor sommigen zwevend klinken, maar dat is niet wat ik bedoel.
Ik bedoel ermee dat je in alle gevallen verantwoordelijk bent voor jezelf.
Ik weet dat dit voor velen een 'long shot' is.
Maar ervan uitgaande dat je zelf als Ziel het middelpunt van je eigen bestaan bent, dat wij spirituele wezens zijn, kan het voor mij niets anders zijn dan dat je dus zelf de mogelijkheid hebt je eigen leven te creëren.
Het bewust-zijn van de mens wordt slechts beperkt door hetgeen hij zichzelf toestaat te denken. Om zich te kunnen ontwikkelen dient zijn denken positief te zijn en naar buiten gericht te zijn.
Iedere egoïstische daad of negatieve gedachte, leidt tot een beperkte communicatie die de groei van het bewust-zijn beperkt, hoewel deze door het bewust-zijn alleen wordt beseft wanneer het vrij komt van het beperkende fysieke lichaam.
Totale communicatie kan slechts dan ontstaan wanneer zelfzuchtigheid volledig afwezig is.
Daarom is de scheppings- en ontwikkelingskracht van de mens afhankelijk van de gedachten die hij zichzelf toestaat.
Zelfzuchtige gedachten zijn beperkend, terwijl stralende liefdevolle gedachten verruiming bewerkstelligen.
Wij zijn allen door trilling verbonden met onze voortbrenger.
Iedere daad die uit zelfzuchtige gedachten voorkomt zal de band tussen de schepper en het geschapene verzwakken.
De band wordt versterkt wanneer communicatie ten gunste van andere vormen wordt gebruikt.
Universeel bewust-zijn, dat geen angsige of egoïstische gedachten kent, is onbegrensd.
Het is op alle plaatsen tegelijkertijd aanwezig als de geest van de Liefde, ofschoon het niet doordringt in die donkere sferen van leven die buiten haar aantrekkingskracht vallen, omdat de universele wet van de vrije wil eist dat het licht zich tegen niemand keert die er niet één mee wil zijn.
Vrijheid begint bij volledige verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven.

Liefs,
Jos.

Pieter Stuurman zei

Dat heb je prachtig gezegd Jos. Wij geven zowel de wereld als onszelf vorm met wat wij werkelijk willen. Het zijn altijd onze werkelijke motieven, op basis waarvan we doen wat we doen. En vervolgens beleven we hetgeen we daarmee gecreëerd hebben.

Maar we zijn ons helaas niet altijd bewust van onze werkelijke motieven. En zolang we ons daarvan niet bewust zijn, kunnen we ze ook niet aanpassen als ze niet (meer) naar onze zin zijn.

Jij geeft heel duidelijk aan wat jouw motief is en dat je daar zelf verantwoordelijkheid voor neemt. Dat je dat motief bewust en in alle vrijheid, zorgvuldig kiest en je eraan houdt.

Dat betekent dat jij jouw creatie (JIJ) beleeft op een manier die naar jouw zin is. En naar je eigen voorkeur zijn, is de definitie van gelukkig zijn.

Dat zouden meer mensen moeten doen, want als je leven naar je zin is, dan ben je niet alleen gelukkig, maar dan is er ook geen enkele noodzaak meer om een ander iets af te nemen :-)

Anoniem zei

Dag Pieter,

Dank voor jouw reactie.
Ik heb al vroeg mogen leren, weiswaar door schade en schande, dat niemand verantwoordelijk is voor mijn geluk, behalve ik zelf.
En dat maakt het allemaal een stuk eenvoudiger, want daar vloeit vanzelf uit voort dat de ander zich ook een stuk vrijer voelt.
Bien sûr zijn we ons niet altijd bewust van onze motieven, Mr. Ego weet ons namelijk telkens weer een loer te draaien, weer een leermoment aan te bieden om verder te kunnen groeien.
Ik heb me er maar bij neergelegd dat ik ook de rest van mijn bestaan gedurende deze rit door het tranendal op mijn bek zal blijven gaan, met één verschil ik zal op blijven staan...en verder gaan.
Ja, ik heb hier in het Franse een plek gecreërd zoals ik al sinds mijn 17e voor ogen had, en heb er nog geen centime spijt van gehad om dagelijks het heft in eigen hand te nemen.
Doordat te doen, en een ander daar zo weinig mogelijk mee lastig te vallen, ervaar ik dat de ander mij ook met rust laat, althans, bijna.
Life is what You make it, maar ondertussen doet men erg de best dat de mens juist niet te leren.
Want stel je voor dat eenieder voor zichzelf kan denken en kiezen, zijn eigen stem gebruikt en deze niet verkwanseld aan een stel geesteszieken.
Het zou het hele corrupte apparaat overbodig maken, wat het in feite al is.
Onlangs zat Belgïe meer dan een jaar zonder kabinet, en alles draaide gewoon verder.
Ik snap nog steeds niet goed dat ze het daar niet bij gehouden hebben...

Fijne dag nog allemaal,

Jos.
( P.S. Om enige verwarring te voorkomen, ik reageerde voorheen ook onder 'Zjoz' en een enkele keer onder Joseph, mijn Franse noemer)

Pieter Stuurman zei

Ik had begrepen dat jij het was :-)

Anoniem zei

Hallo Pieter,
Gelukkig zijn er nog mensen die het denken nog niet vergeten of verleerd zijn en die de tijd nemen deze gedachten met anderen te delen i.p.v. voor de buis te hangen en als een zombie naar "verfrissende programma's" staren zoals Holland got talent, so you think you can dance, een overdosis voetbal of andere vormen van verdommend kijkvoer.

Pieter Stuurman zei

Dank je anoniem. Ik ben blij er hier weer eentje te mogen verwelkomen. :-)

Anoniem zei

GROTE KLASSE van boinnk vandaag !!! :

http://boinnk.nl/blog/64832/leugens-ontmaskeren-oke-maar-dan-ook-allemaal-alsjeblief/

NIET om een discussie op te starten hier, logisch, maar wèl even om uw aandacht op het betreffende artikel te vestigen heheh

Anoniem zei

Mijn welgemeende excuses voor het 'off topic' zijn, maar toch wilde ik even uw aandacht vestigen op twee artikels die onlangs op de site http://www.boinnk.nl verschenen :

http://boinnk.nl/blog/64832/leugens-ontmaskeren-oke-maar-dan-ook-allemaal-alsjeblief/

en ook :

http://boinnk.nl/blog/64993/gastspreker-aan-het-woord-jan-smelt-met-de-gotspe-van-de-holocaust/

U ziet het, er zit dus inmiddels wat schot in ‘De Zaak’.

OOK in Nederland.

Maar het werd dan ook tijd, hè ?

linobas zei

hoi Pieter Stuurman,

jou artikel is geplaatst op de website van
http://www.earth-matters.nl/11/9047/verborgen-nieuws/tijd-voor-iets-werkelijk-nieuws

via facebook heb ik ook al gereageerd met de opmerking dat wat ik in jou blog lees en in de reacties de oplossing lees in meritocratie!?

zie; http://www.rondetafelbeleid.nl/

Marcellino

Pieter Stuurman zei

Beste Marcellino,

In meritocratie zie ik zeker geen oplossing. In geen enkele "cratie". Vele hiërarchische structuren zijn in de loop van de geschiedenis bedacht en geprobeerd. Allemaal leidden ze tot leed en onvrijheid onder de bevolking. Dat komt omdat ze allemaal dezelfde misvatting bevatten: de hiërarchie zelf.

Unknown zei

Beste Pieter:

Ik heb je (geweldige) verhaal gelezen, via earth matters.
Ik deel deze visie ook.
Mocht je nog niet op de hoogte zijn van de visionair Jacque Fresco, met zijn Venusproject.
Zie hier een url: http://www.thevenusproject.com/
Deze man deelt ook de gedachtegang in dit verhaal, maar is hier al heeel lang mee bezig.
(rvsracer@outlook.com)

mvg
Raymond Vis

Anoniem zei

Niet alleen jaknikkers in deze zijn weldenkende mensen. Ik voel dezelfde superieuriteit die ik ook om mij heen ervaarde in de rijke linkse elite waartussen ik opgroeide in de gentiaan. Ik vind dat er onnodig gekwetst wordt in de verkondiging van deze, wat ik ervaar als een nieuwe
geloofsstroming.

Anoniem zei

Met groet van Marita

Pieter Stuurman zei

Hey Marita,

Waarin vind je dat mensen gekwetst worden? Mijn waarneming is dat mensen al sinds mensenheugenis gekwetst worden door machthebbers. Ik zie veel liever ongekwetste mensen.

Groet,

Pieter

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

De mensen die niet als jij/jullie denken worden vaak weggezet als schapen, als domoren waarvan jullie niet snappen dat ze het nog niet doorhebben. Andersom krijg ik het gevoel dat wat je wil heel lief is maar ook naief. ik heb mogelijk wat meer geleefd in een hardere en niet zo veilige en rijke wereld dan jij en weet dat altijd, met en zonder overheid het recht van de sterkste zal gelden. In het geval van geen overheid zal het recht van die sterkste nog meer zegevieren en zullen mensen als jij met goede vredelievende bedoelingen daar, ben ik bang, niet veel aan kunnen veranderen. er is idd veel mis met de overheid maar er wordt iig nog rekening gehouden met zwakkeren. of je je gekwetst voelt bepaal je zelf en ik praat dan ook oa over mijzelf want ik voel mij persoonlijk met minachting en denigrerend behandeld als ik, omdat ik de dingen anders zie dan jullie als het voorgenoemde schaap betiteld word of iemand die het niet helemaal snapt. De slechterik is niet de wethouder die zijn best doet dingen te verbeteren voor zijn dorp maar de kennis die van je steelt, het familielid die je gebruikt, de vriend die je mishandelt, de mannen die je verkrachten, al die mensen die alleen aan zichzelf denken. Je kan je standpunt ook verkondigen zonder de ander als dommer of minder te bestempelen. Respect over en weer en naar elkaar luisteren zonder veroordelen en van elkaar leren, maar dat zal jij toch zeker ook nastreven?!

Pieter Stuurman zei

Beste Miranda,

Ik snap je visie, maar één ding snap ik niet: waar lees jij dat ik jou (of mensen met een visie als de jouwe) uitmaak voor domoor,schaap,of "minder"?

Anders gezegd: waarom voel je je vernederd? Alleen ondat jouw visie anders is dan de mijne?

Mocht ik (onbedoeld) toch iets geschreven hebben dat als vernederend kan worden gezien, dan hoor ik graag even wat dat dan is.

Anoniem zei

"Daarom vind ik het verbazingwekkend dat de idiote overtuiging dat mensen "leiders" nodig hebben, nog steeds bestaat."

"Het zijn werkelijk de gehoorzame uitvoerders die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de vreselijkheden waarvan de geschiedenis getuigt. Maar inderdaad is het niet het gevolg van kwalijke intenties, dat weet ik ook al heel lang."

"Hij vertelt mij niets nieuws. Zijn er echt mensen die dit nog moeten leren? Pieter Stuurman Inderdaad, veruit de grootste meerderheid..."

Er staan vele voorbeelden in je blogs en fb waarbij je ook duidelijk maakt dat de andersdenkenden Geloven en jij Weet. Zo lees ik het iig en dat komt m.i. niet enkel door mijn manier van lezen maar ook door jouw manier van schrijven (dicteren). Ik voel mij zeker niet vernederd door het feit dat je een andere visie tentoonstelt, wel door de manier waarop. Helaas kan ik niet alles terugvinden en (nog) niet de energie om alles door te gaan spitten.

Het is niet mijn bedoeling je aan te vallen of een welles nietes spelletje te beginnen, wel om je bewust te maken dat de mensen die wel geloven dat controle van bovenaf nodig is niet perse dom en onwetend zijn en het alleen nog niet zien. Verder vind ik het heel goed dat er een tegengeluid is want er idd een heleboel niet goed nu en als we goed naar elkaar te luisteren komen we vast verder. Maar godzijdank, neenee, ik geloof niet, het is maar een uitdrukking, voor de belastingen en ziektekostenverzekering want anders had mijn dochter geen moeder meer want mensen gaan echt niet vrijwillig mijn behandelingen betalen. en die man die net uit op proefverlof uit de gevangenis was en dat mes op mijn buik zette had mogelijk doorgeduwd als hij niet op proefverlof was geweest en weer terug de bak in moest als hij me idd neergestoken had. Die vindt het niet zo erg als een paar mensen foei zeggen. Nu heb ik het over mijzelf maar er zijn miljoenen voorbeelden die vele malen erger zijn, helaas.
groetjes van Marita

Pieter Stuurman zei

Ik zeg nergens dat ik weet, Miranda. Ik zeg dat ik het geen goed idee vond om te geloven. Dat is werkelijk iets anders. En dat weet ik wel.

Dat mensen in de loop van de geschiedenis heel vaak iemand of iets geloofd hebben en zichzelf en anderen daarmee ernstig beschadigd hebben is geen mening, maar een feit.

Dat ik niet in autoriteit geloof, betekent niet dat ik voor misdaad ben. Het betekent precies het tegenovergestelde. Alle moordenaars bij elkaar hebben maar een fractie van het aantal doden op hun geweten van het aantal doden dat "autoriteiten" hebben voortgebracht, namelijk meer dan 200 miljoen in de afgelopen honderd jaar. Dat is gemiddeld één holocaust per drie jaar. Een aantal dat ieder jaar nog oploopt.

Dat was alleen maar mogelijk omdat mensen die autoriteiten GELOOFDEN.

Pieter Stuurman zei

Sorry, ik zie nu pas dat jij het bent :-)

Groetjes terug!

Anoniem zei

;) ja Pieter, it' s me, altijd tegendraads, de andere kant belichtend. Met en zonder officiele autoriteit: het recht van de sterkste bepaalt en er zullen andere leiders opstaan. Beter dat de mensen jou GELOVEN ;) ipv de autoriteiten?

Pieter Stuurman zei

Nee, dat zou werkelijk het laatste zijn dat ik zou willen. Ik zou het fijn vinden als mensen hun geloofsovertuigingen eens tegen het licht houden. Ik probeer daartoe te prikkelen door te laten zien wat de gevolgen zijn van de bestaande overtuigingen, en dat die gevolgen in veel gevallen heel anders zijn dan wat mensen zeggen te willen. Zoals vrede, voorspoed en geluk.

Bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn van de overtuiging dat mensen niet in staat zouden zijn om harmonieus met elkaar te leven omdat ze elkaar voortdurend in de haren zouden vliegen in pogingen de "sterkste" te zijn.

De meeste mensen zitten zo helemaal niet in elkaar. Vrijwel niemand zou dat doen. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat ze dit zelf niet zullen doen (mensen leven veel liever in harmonie met elkaar dan dat ze over anderen heersen), maar zijn er wel van overtuigd dat de meeste ANDEREN dit wel zullen doen.

Dat is dus een incorrecte overtuiging. Maar wel eentje die ingrijpende gevolgen heeft. Die overtuiging rechtvaardigt macht en autoriteit. Ik zou zeggen: kijk om je heen, en zie wat regeringen en autoriteiten ervan bakken. Het leed en de ellende die oorlogen voortbrengen, de armoede die rijkdom en macht voortbrengen, de miljoen mensen per jaar die daardoor van ondervoeding sterven, enzovoort.

Ik zou het dus fijn vinden als mensen eens zelf gingen waarnemen in plaats van geloven.

Pieter Stuurman zei

Trouwens: "leiders" kunnen alleen bestaan als er ook volgers zijn. Mijn belangrijkste punt is dus: wees geen volger. Het is niet nodig en het levert contraproductieve resultaten op. Zoals "leiders" die vooral zichzelf bevoordelen ten kosten van jou en alle anderen.

Unknown zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.