donderdag 20 oktober 2011

Protest!

Stel: ik sta samen met een clubje vrienden aan het roer van het monetair/financiële systeem. Dat systeem heeft mij en mijn vrienden al heel lang uitstekend gediend en heeft me enorm veel macht en rijkdom verschaft. Maar wij zouden onszelf niet zijn als we niet meer zouden willen. Samen met mijn vrienden denk ik er daarom over na hoe we onze invloed kunnen aanwenden om nog meer macht en rijkdom te genereren. Mijn plan zou er dan zo uit kunnen zien:

De situatie is deze: we willen meer controle over de wereld en dus meer macht over die wereld. De mogelijkheden van het bestaande monetair/financiële systeem als machtsmiddel lopen op hun einde. Ze zijn uitgemolken. Als we verder willen dan moet het systeem radicaal anders. Er moet een systeem komen dat ons veel meer controle, en dus meer macht geeft. Zo'n systeem is tegenwoordig door de beschikbaarheid van alle nieuwe technologie heel goed mogelijk. Maar zo'n systeem zal niet zonder meer geaccepteerd worden. Wat gaan we doen?

Mensen zijn nogal gehecht aan het bestaande systeem. Dat hebben we zelf zo geregeld door iedereen gedurende vele jaren te vertellen dat het systeem goed is, en dat het welvaart brengt. Maar die gehechtheid staat ons nu in de weg. We kunnen het systeem daarom niet zomaar vervangen. Bovendien, we kunnen niet openlijk zeggen dat we een nieuw systeem willen dat ons alle macht geeft, en dat dus het volk nog machtelozer maakt dan het al is. Daarin zullen mensen niet meegaan.

Het nieuwe systeem kan alleen werken als mensen erin geloven en er daarom in mee willen gaan. Onze macht bestaat immers nergens anders uit dan uit de gehoorzaamheid en meegaandheid van de massa. En die massa zal alleen meewerken aan het nieuwe systeem als ze daarin gelooft. Daarvoor moeten we dus een strategie hebben.

Dus: eerst moet die gehechtheid aan het bestaande systeem vervallen. Op zich is dat niet moeilijk. Wij staan immers aan het roer van het systeem, dus wij kunnen de boel gewoon laten vastlopen, als we dat willen. Maar wij willen de schuld niet krijgen. Want dan zal het volk ons niet de gelegenheid geven om het nieuwe systeem te implementeren. Het moet dus anders.

Wat we doen is dit: we onttrekken geld aan het systeem. Dat leidt tot armoede en ellende. In onze media geven we banken en landen (die van ons zijn, maar het publiek beseft dat niet) de schuld van die armoede. Ondertussen roepen we steeds dat we er alles aan doen om de problemen op te lossen. We laten het zo ver oplopen dat er onvrede ontstaat. En die onvrede leidt tot protesten en zelfs tot opstanden tegen die banken en landen. Ondertussen laten we de armoede en ellende verder groeien.

We laten die protesten en opstanden uitgebreid onder de aandacht komen via onze media. Daardoor raken steeds meer mensen ervan overtuigd dat het inderdaad aan de banken en landen ligt, en sluiten steeds meer mensen zich aan bij het protest. We wachten rustig tot het uit de hand loopt, en er veldslagen ontstaan tussen de bevolking en leger en politie. Ondertussen laten we de ellende en armoede nog verder oplopen.

Dan komt vanzelf het moment dat iedereen ervan overtuigd is dat het huidige systeem niet meer werkt. Dat iedereen zodanig geraakt wordt door de ellende, de armoede en de onlusten, dat het volk zelf om verandering roept. Pas dan treden we naar buiten.

En dan zeggen we: 'Dit kan zo niet langer doorgaan. De mens is hebberig en egoïstisch, en kan blijkbaar niet omgaan met de vrijheden van het bestaande systeem. Het moet anders. Het moet zodanig anders dat dit nooit meer kan gebeuren!!'

Om de protesteerders tegemoet te komen, geven we een aantal vervangbare topfunctionarissen de schuld van de crisis. En die functionarissen offeren we publiekelijk op. Zo krijgen de protesterende mensen het gevoel dat we naar ze luisteren.

We roepen: 'Om te voorkomen dat het nog ooit zal gebeuren, is meer controle nodig. We moeten een nieuw systeem krijgen. Een systeem dat het onmogelijk maakt dat zoiets nog eens kan gebeuren!'

En uiteraard werpen we onszelf (of beter: onze woordvoerders en stromannen - wijzelf blijven liever achter de schermen) op als degenen die de wereld redden, als degenen die naar het volk luisteren, en dus als degenen die de controle moeten uitvoeren.

We zeggen: 'Er moet een nieuw systeem komen dat centraal geleid en gecontroleerd wordt. Een systeem waaraan iedereen zich zal moeten conformeren om te voorkomen dat de hebberigheid en het egoïsme opnieuw de overhand krijgen. Want dit mag nooit meer gebeuren!!'

En het publiek zal het omarmen. Het is de ellende meer dan zat.

En wij hebben dan wat we willen. Totale centrale controle, en dus totale centrale macht (bij ons), over een systeem waaraan iedereen moet gehoorzamen ('voor jullie eigen bestwil!'). En onze macht bestaat nou eenmaal nergens anders uit, dan uit de gehoorzaamheid van iedereen (het is voor ons maar goed dat mensen dit niet begrijpen, dus dat houden we graag zo...).

Eigenlijk een simpel, maar doeltreffend plan. Nu maar hopen dat zoveel mogelijk mensen zich gaan aansluiten bij de protesten, zodat we verder kunnen. We zullen er, op de juiste momenten, nog eens een paar items in het journaal aan wijden.

12 opmerkingen:

Anoniem zei

PRECIES! HULDE!

PROBLEEM-REACTIE-OPLOSSING
ORDO AB CHAO
ORDE UIT CHAOS
WERELD ORDE UIT WERELD CHAOS
NIEUWE WERELD ORDE UIT OUDE WERELD CHAOS

LEES OOK: REVOLUTION OF GLOBAL NON-COMPLIANCE
KIJK OOK: FIGHT THE NEW WORLD ORDER WITH GLOBAL NON-COMPLIANCE (MAX IGAN / AEODSCARECROW)

Anoniem zei

Lastig om deze veranderingen een duidelijke plek te geven. Maar als dit een plan zou kunnen zijn, wat overigens heel logisch klinkt zoals wordt aangegeven, wat zou dan een juiste reactie kunnen zijn tegen deze grote belang hebbende.
Wordt hier beweerd dat er geen mogelijkheid is het systeem te veranderen en hierdoor het huidige systeem te moeten handhaven.
Begrijp mij niet verkeerd Pieter je verhaal klinkt logisch en je ziet als voorbeeld in Egypte dat de protesten niet heeft geleid tot dat wat verwacht is. (de bomen zijn gekapt maar de wortels zijn nog steeds sterk en groeien elke dag tot dat zij weer genoeg kracht hebben)
Is het geen wat je aangeeft dat je moet leven als een slaaf of anders geslacht zal worden als een lam????

Pieter Stuurman zei

@ Anoniem (2)

Nee hoor. Wat ik wil laten zien is wat naar mijn inzicht de plannen zijn. En een gewwarschuwd mens telt voor twee, zal ik maar zeggen.

De meeste mensen begrijpen dit nog niet, maar de macht van het monetair/financiële apparaat (net als iedere macht) wordt niet gegenereerd door de mensen aan de top, maar door ons. Door het volk. WIJ zijn het die deze macht geven aan een handvol machtigen. Alleen ons geloof erin en onze gehoorzaamheid eraan maken ons onmachtig en degraderen ons tot slaaf.

Als we dat niet (meer) willen, dan kunnen we er ieder moment toe besluiten ermee te stoppen. We moeten dan wel onze aandacht richten op de werkelijke schuldigen, en dat zijn wijzelf.

Anoniem zei

Ja, het geloof dat geld een soort god is die de wereld doet draaien.
Maar wijzelf houden feitelijk alles draaiend met onze eigen handen.
Geld bakt geen brood, geld verzorgt geen gewassen, geld doet geen water stromen.
Als geld weg valt zal het eten nog steeds uit de aarde komen en het water uit de lucht.
We realiseren ons dat alleen nog niet.
Zonder geld houden we altijd nog onze handen over en behouden we onze handvaardigheid.
Pff, tegenwoordig is geld niks meer dan een getal op een beeldscherm, dus wie lopen we nou voor de gek te houden?!
Onszelf.

Pieter Stuurman zei

Precies!

Anoniem zei

DE OPZETTELIJK VEROORZAAKTE CHAOS IN DE WERELD ZORGT VOOR DE EXTERNALISERING VAN DE HIËRARCHIE (EXTERNALISATION OF THE HIERARCHY) VOLGENS ALICE BAILEY WAT EEN MIDDEL IS OM HET DOEL VAN DE NIEUWE WERELD ORDE TE REALISEREN.

PROBLEEM->REACTIE->OPLOSSING
CHAOS->EXTERNALISERING VAN DE HIERARCHIË->ORDE

Pieter Stuurman zei

@ Anoniem,

Klopt helemaal wat je zegt. Maar zou je misschien je Caps Lock uit kunnen zetten? :-)

mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei

Dat het anders kan weten we AL.

De website http://www.equi-transitie.nl is (opnieuw) vernieuwd en verwoordt nu de essentie van het bewustzijn van Equi. Equi vertelt over zichzelf.

De essentie van Equi is: elkaar onvoorwaardelijk een onbelast(end) Leven bieden, bedden… Op de website wordt Equi als voorbeeld genoemd van een vrij en onbelastend ruilmiddel en Equi kan natuurlijk vervangen worden door ieder ander vrij en onbelastend ruilmiddel.

Wij zijn Vrij Mens…
En er zijn vrije ruilmiddelen…

Als alle verhalen losgelaten zijn, blijft bronbewustzijn… De informatie blijft…

Feedback rondom ‘Onvoorwaardelijk Vrij en Onbelast(end) bestaan’ wordt direct geïntegreerd op de website.

Ik nodig je dan ook uit de website regelmatig te bezoeken, zodat je steeds geïnformeerd blijft.

We Are All Invited In The New Game! Welcome!

Anoniem zei

wie is we?? of wie ben ik, (ik zijnde de persoon van het verhaal) de grote vier?

Anoniem zei

Mascha, het is onnodig om een nieuwe virtuele/spirituele munt te implementeren, het is alleen noodzakelijk dat we van de rente af komen.

realistische alternatieven:

een combinatie van de jak bank en islamitisch bankieren?
- http://www.youtube.com/watch?v=sbzlDPn_LVs
- http://www.youtube.com/watch?v=qrjaqexJDxc

Vlinder zei

Hoi @Pieter. Ik begrijp dit allemaal en ben het er ook mee eens. Giga onvervulde behoeften aan zorg, aandacht, onderhoud enz, terwijl tegelijkertijd massa's mensen gedwongen door de schaarste aan geld, zonder baan of in de bijstand zitten of een of ander zinloos werk voor het verwerven van een inkomen verrichten. Wanneer we écht geloven dat geld overbodig is, dan zouden we gewoon doen wat nodig en wat gevraagd is. We zijn met mensen zat en er is genoeg te doen.

Echter, de Belastingdienst blijft euro's vragen. Idem de verhuurder of de hypotheekverstrekker. En ook de bakker, slager, supermarkt zijn alleen bereid tegen euro's in jouw behoeften te voorzien.

Het offer dat een individu moet brengen om zendeling te worden van het nieuwe geloof (en het ongeloof voor het oude systeem) is enorm. Met als gevolg dat die verandering er maar niet komt.

Wat ik wil zeggen is, we hebben een strategie nodig die maakt dat mensen vertrouwen krijgen in het nieuwe en bereid zijn massaal desnoods enige ontberingen daarvoor te ondergaan. Het perspectief van die uiteindelijke "verlossing" is m.i. een voorwaarde.

NB ik bedoel nadrukkelijk niet de roep om een grote "verlosser". Autoriteit zit in jezelf. Maar hoe wel komen tot die verandering?

bert zei

"Vlinder",
zoals je Pieter citeert: "mensen dienen vertrouwen te krijgen in een nieuw beleid."
We zijn echter [bijna] allemaal geprogrammeerd met het idee dat we aan externe autoriteit gebonden zijn, toch? Die programmering is on[der]bewust in ons allen opgeslagen, collectief dus.
Wat hebben we dan nodig om tot bevrijding van die uiterlijke macht, autoriteit te komen?

De geprogrammeerde mensen deprogrammeren. Daar zijn tegenwoordig prima methoden voor. Echter mensen dienen dan wél te beseffen dat dit een gewenste/benodigde stap is om tot bevrijding van externe autoriteit te komen. Dat vraagt om bewustwording op dit vlak. Dat kan op verschillende manieren. Middels tijdschriften en lezingen, bijvoorbeeld, zoals
https://marreiki.wordpress.com/2017/12/01/emotionele-mishandeling-verwondt-de-ziel/

Van geboorte af aan anders gaan opvoeden.
De huidige crèches/kita's zijn in feite dat wat we nu juist absoluut níet nodig hebben.
Een baby wordt meestal met liefde in de moederbuik ontvangen en gedragen.
Echter, na een paar maanden wil/moet moeder [weer] aan het werk en "zegt" dan aan haar baby: "Vandaag kan ik je niet gebruiken, en morgen en overmorgen ook niet. Ik parkeer je elders".
Aldus lopen er momenteel zéér veel kinderen rond met een diep trauma, zéér diep. Deze kinderen hebben nooit ervaren wat het is om een liefdevolle band te hebben. Sterker, zij voelen zich (onderbewustzijn!) afgedankt en afgestoten. Het vertrouwen in de medemens is vollédig weg, want de allereerste ervaring hiermee, immers met moeder, is úiterst pijnlijk. En dat is dan een van de allereerste levenservaringen!
Aldus kan een individu, ook op latere leeftijd, makkelijk overheerst worden, want bevrijding dient immers collectief te gebeuren, althans in praktische zin, want als enkeling blijf je door de overmachten volledig gemanipuleerd worden.

We zullen dus naar een geheel andere wijze van opvoeding en van scholing toe moeten.
Gelukkig zijn er al een aantal nieuwe, frisse ontwikkelingen op dit gebied. Voorbeelden zijn:
Field kan het duidelijk vertellen: https://www.youtube.com/watch?v=dANbvTMtLBA
http://www.hartverwarmendwijs.nl/
IBBO
http://achterdesamenleving.nl/de-waarheid-over-ons-onderwijssysteem-met-john-taylor-gatto/#.W_6Jbrh5tSw

En reken maar dat Pieter het zeer correct heeft aangevoeld, ingezien, wat de strategie van de machtswellustelingen is.

De komende tijd staan ons grote veranderingen te wachten, welke ons tenslotte een veel meer harmonieuze samenleving zullen brengen! >>>
https://www.youtube.com/watch?v=i2ZT87vHrQQ (25 min.)