donderdag 20 januari 2011

Kennis is macht

Iedereen kent de uitdrukking: "Kennis is macht". Weinig mensen staan echter stil bij de werkelijke betekenis hiervan.

Macht is alleen macht als er verschil in macht bestaat. Om macht te kunnen hebben, moeten er machtelozen bestaan. Om macht te ontlenen aan kennis, moet er dus ook verschil in kennis bestaan. Je kunt alleen macht uit kennis halen, als anderen die kennis niet hebben.

Machtigen weten dus iets wat wij niet weten. Door erachter te komen wat dat is (wat het is dat zij weten en wij niet) krijgen wij zelf ook die kennis, en vervalt het verschil in kennis. En dus ook het machtsverschil dat eruit voortvloeit.

Wanneer iemand kennis voor zichzelf wil houden, en die kennis dus niet met anderen deelt, dan is er maar één manier om erachter te komen wat die kennis inhoudt: kijken naar het hetgeen die ander (op basis van die kennis) DOET.

Wanneer iemand bijvoorbeeld plotseling een muur om zijn tuin gaat bouwen, tralies voor zijn ramen plaatst en zandzakken tegen de gevel zet, dan kun je daaruit afleiden dat hij die bescherming niet voor niets aanbrengt, en dus iets bedreigends verwacht. Hij weet iets wat jij niet weet.

Wanneer machthebbers ineens een elektronische muur om ons heen bouwen, kun je ervan uitgaan dat ook zij dat niet voor niets doen. Je kunt er dan van uitgaan dat zij iets weten wat wij niet weten, en daarom die elektronische muur NU bouwen.

Het enige belang van machthebbers is hun macht. Eeuwenlang hebben ze die macht kunnen behouden en uitbreiden op basis van onze onderlinge verdeeldheid en onwetendheid. Het is in hun optiek dus van het grootste belang dat die situatie zo blijft. Hun macht is gebaseerd op hun kennis: verdeeldheid en onwetendheid onder het volk, geeft ons macht.

Nu er door die machthebbers in hoog tempo geïnvesteerd wordt in een elektronische gevangenis, betekent dat dat zij weten dat ze in de nabije toekomst een andere methode dan onwetendheid en verdeeldheid nodig zullen hebben om hun macht te behouden. Het betekent dat er een einde dreigt te komen aan die onwetendheid en verdeeldheid. Anders zou er geen noodzaak zijn voor al die inspanningen en investeringen.

Als er binnenkort een einde komt aan onwetendheid, (als mensen dus bewust worden van de kennis die de machthebbers nu exclusief voor zichzelf houden) en daardoor gaan inzien dat er geen enkele noodzaak is voor verdeeldheid, dan moet er een ander middel ingezet worden om de macht te behouden: elektronische dwang.

Het is alleen zinvol om dat andere middel (die elektronische gevangenis) te implementeren als het vorige middel (onwetendheid en verdeeldheid) nog werkt. Net zoals het alleen zinvol om je huis te beschermen tegen een orkaan voordat de orkaan komt. Daarvoor moet je dus weten DAT die orkaan komt.

De machthebbers in deze wereld weten dus dat er binnenkort een omwenteling zal komen. Een omwenteling die (als ze nu niks doen) hun macht zal laten verdwijnen. Daarom nemen ze NU maatregelen.

We kunnen daaruit dus afleiden dat de machtselite weet dat er binnenkort een einde zal komen aan onze onwetendheid. Dat er een golf van bewustwording over de mensheid zal spoelen. Een golf van bewustwording die het verschil in kennis (en dus macht) tussen de mensheid en de machtselite zal laten verdampen. En dat die machthebbers weten dat dit zal gebeuren. Dat is af te leiden aan hun acties. En door dat afleiden, nemen wij een stukje van hun kennis over. We worden minder onwetend, en dus minder onmachtig.

Als wij dat kunnen herleiden aan hun acties (als we dat dus weten), gaan wij onze medewerking aan de bouw van deze gevangenis dan blijven verlenen?

5 opmerkingen:

fons zei

Als we beseffen dat je deze brief 'Kennis is macht' al gepost hebt binnen de 'digitale gevangenis' en dat wij "jouw lezers" dus met onze computercommunicatie dus ook in dezelfde gevangenis acteren krijg ik mijn twijfels?

Dus hoe relevant is deze vraagstelling volgens jouw want volgens mij is ons systeem met de daarbij behorende systemathiek al in een zo vergevorderde fase beland dat niemand bereid is om (in dit geval) zijn internetverbinding of mobiele telefoon uit het raam te gooien..terug naar communicatie met rooksignalen zal mij in ieder geval waarschijnlijk een stapje te ver terug zijn....!

Pieter Stuurman zei

Hey Fons, lang niet gezien!

Natuurlijk maak ik (en jij) gebruik van deze technologie. En zoals met elke technologie, moet moet ook internet 'voordelen' brengen die ons moeten verleiden om die technologie te omarmen. Wat jij en ik op dit moment doen, is gebruik maken van die voordelen.

Maar dat zegt niets over de uiteindelijke intentie van die technologie (ons gevangen houden). Sterker nog: dat doel wordt bereikt door ons eerst de voordelen te bieden, er dan voor te zorgen dat we niet meer zonder kunnen, en dan de voordelen weer af te nemen waardoor die voordelen verdwijnen, maar de afhankelijkheid blijft bestaan.

Het gaat zo met elke technologie.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

Ik vraag me af in hoeverre dit stuk nog actueel is anno 2016.

Natuurlijk is kennis nog steeds macht, maar gaat het niet meer om het bezit van de kennis maar om de toegankelijkheid de kennis.

Omdat het internet zoveel kennis bevat dat het niet meer door één mens of organisatie kan worden bevat is het niet meer de kennis op zich die macht verleend aan de bezitter maar veel meer de toegankelijkheid tot die kennis.

Neem Google als voorbeeld.
De hoeveelheid kennis die door deze zoekmachine wordt ontsloten is nagenoeg oneindig waarmee het de machtigste entiteit op aarde is.
Niet omdat het kennis bezit maar omdat het kennis weet te vinden.

Omdat het de noodzaak tot het bezitten van kennis bij mensen wegneemt vergroot het zijn macht op de mens door afhankelijkheid te creëren.

Juist het ongebreideld beschikbaar stellen van kennis op afroep verlaagt de parate kennis bij mensen.

Waarom weten als je kunt "Googelen"