maandag 29 november 2010

Vrijheid


Wordt vrijheid gevonden in jezelf, in je eigen gedachten en bewustzijn, of is vrijheid iets dat door de buitenwereld of de autoriteiten wordt toegekend of afgenomen? Dat is een steeds terugkerende vraag. Is het mogelijk om autonoom, dus in je eentje, vrij te worden, of moeten daarvoor eerst de bestaande externe machtsstructuren worden veranderd: regeringen omver geworpen, bankiers verjaagd?

Is vrijheid een mentale individuele toestand, of een culturele collectieve toestand?

Ik neig hoe langer hoe meer naar de gedachte dat daartussen geen verschil bestaat.

De macht van iedere heerser bestaat nergens anders uit, dan uit de gehoorzaamheid van anderen. Naarmate mensen meer aan hem gehoorzamen, of er meer mensen aan hem gehoorzamen groeit zijn macht. Macht is immers niks meer dan de mogelijkheid om anderen te laten doen wat de machthebber wil; om anderen te laten gehoorzamen.

En die macht kan hij aanwenden voor het uitoefenen van dwang. Dwang waarvoor hij gehoorzame onderdanen gebruikt om die ten uitvoer te brengen. Die gehoorzaamheid is
essentieel, omdat hij in zijn eentje niet langs alle deuren kan gaan om met zijn pistooltje ieders gedrag af te dwingen.

Zo heeft hij dus de gehoorzaamheid van bijvoorbeeld zijn politie en zijn leger nodig. Wanneer de heerser roept: ‘schiet!’ en de soldaten of de agenten zeggen: ‘nee, doe het zelf maar’, dan kan hij met zijn handen wapperen, en met zijn voeten stampen, of met een rood aangelopen hoofd gaan staan schreeuwen, maar dan heeft hij geen enkele macht. Het is de gehoorzaamheid van die soldaten en agenten die hem zijn dwangmiddelen verschaft, en die hem het gereedschap geeft om anderen (buiten politie, leger, ambtenaren) ook te dwingen om te gehoorzamen, waardoor zijn macht nog verder groeit. Zijn macht bestaat dus uit niets anders dan de gehoorzaamheid van anderen. Al of niet afgedwongen.

En vrijheid is nou juist de mogelijkheid om niet te gehoorzamen.

Kort gezegd: gehoorzamen leidt tot macht, en macht leidt tot afgedwongen gehoorzaamheid en dat leidt weer tot nog meer macht etc. En meer macht voor de één, betekent minder vrijheid voor de anderen.

Er zijn voor mensen twee motieven om te gehoorzamen: ten eerste (zoals hierboven beschreven) vanwege dwang. Maar daarnaast, en nog belangrijker: om geen verantwoordelijkheid te hoeven dragen. Veel mensen geven graag hun verantwoordelijkheid aan een ander, een leider, in de veronderstelling dat deze leider die verantwoordelijkheid voor hen zal dragen. In de veronderstelling dat ze daarmee niet meer zelf verantwoordelijk zijn. Maar dat is een illusie. Een misvatting.

Degene die zijn verantwoordelijkheid denkt in te ruilen voor gehoorzaamheid, is net zo verantwoordelijk voor de inrichting van de wereld als iemand die dat niet doet. Hij is namelijk verantwoordelijk voor het ontstaan van de bestaande hiërarchische structuur. Hij is degene die met zijn gehoorzaamheid de macht van de heerser voedt. Hij is daarmee verantwoordelijk voor de macht van die heerser. En daarmee voor zowel zijn eigen onderdrukking, als die van anderen. Net zoals degene die niet gehoorzaamt, verantwoordelijk is voor de vrijheid van zowel zichzelf als die van anderen. Verantwoordelijkheid voor de vormgeving van het collectief is daarmee nooit af te dragen of te ontlopen. Ook niet door te gehoorzamen want ook dat draagt bij aan de vormgeving van het geheel.

Wat er ontbreekt is dus niet verantwoordelijkheid, maar besef van verantwoordelijkheid.

De inrichting van het collectief bestaat uit het gedrag van alle individuen, en al die individuen zijn er dus verantwoordelijk voor. Willen we dat collectief veranderen (willen we bijvoorbeeld meer vrijheid) dan kan dat alleen in het besef dat wij (alle mensen) daarvoor verantwoordelijk zijn. Zolang we dus naar de machthebbers blijven schreeuwen en verbetering eisen, blijven we in de veronderstelling dat ZIJ verantwoordelijk zijn voor het wel en wee van de wereld. En daarmee blijven we de vergissing ondersteunen dat we zelf geen verantwoordelijkheid dragen, maar dat ZIJ het beter of rechtvaardiger moeten doen. En met die vergissing voeden we hun macht én onze onvrijheid.

Het enige dat er dus nodig is voor vrijheid is: niet gehoorzamen. En de beslissing om dat al of niet te doen, kan pas gemotiveerd worden genomen als het besef doordringt dat iedere beslissing om wel te gehoorzamen zal leiden tot meer macht, en dat die macht zal leiden tot meer dwang om te gehoorzamen, en daarmee dus tot meer onvrijheid. Pas wanneer iedereen beseft dat zijn gehoorzamen direct leidt tot onvrijheid van niet alleen zichzelf, maar ook van anderen, dan kunnen degenen die met hun gehoorzaamheid deze macht voeden, gewezen worden op hun verantwoordelijk zijn voor de onvrijheid van de rest.

Vrijheid kan dus helemaal nooit bestaan zonder besef van verantwoordelijkheid voor het geheel. Vrijheid kan alleen ontstaan als iedereen ervan doordrongen is dat de werkelijke dictator niet bestaat uit de regering, of de bankiers, maar uit degenen die aan hen gehoorzamen. Wil je dus iemand verantwoordelijk houden voor onvrijheid, dan moet je daar niet aankloppen, maar bij degene die daarvoor werkelijk verantwoordelijk is: jijzelf, of je buurman als hij weer eens slaafs gehoorzaamt. Hij is de werkelijke boosdoener. Ook al weet hij het misschien nog niet.

Iedereen is daarmee in precies dezelfde mate verantwoordelijk voor hoe de wereld eruit ziet en dus ook voor de mate van vrijheid. Die wereld IS iedereen.

17 opmerkingen:

eric rosseel zei

Ach, laffe zeveraar! Al wat u interesseert is Macht ! Dat hebt u de voorbije dagen mooi bewezen. Voor mij bent u een zwendelaar en een oplichter!

Pieter Stuurman zei

Beste Eric,

Bedankt voor je heldere en goed onderbouwde analyse.

Anoniem zei

Goed zo Pieter, een betere repliek was niet denkbaar, grt Sander

Pieter Stuurman zei

Dank je Sander.

Anoniem zei

Beste Pieter,

Een zacht gezegd aardige uiteenzetting. Dank daarvoor. Ik vind in deze context het werk van Neil Donald Walsh best opportuun. Vanuit het uitgangspunt dat het uiteindelijk allemaal om liefde gaat, komt hij ook tot een aardige redenering. Liefde klinkt mooi maar is direct genomen weinig concreet. Een poging tot concretisering gaat als volgt:
1. Je begint het traject van liefde met eerlijkheid. De exercitie eerlijkheid: naar jezelf en naar de ander is alleraardigst. Wat is eerlijk? Ben ik het zelf? Kun je het altijd zijn? Etc. Je bouwt met deze vragen en uiteraard de beantwoording ervan als het ware aan de eerlijkheid in je zelf.
2. De volgende stap is bewustzijn. Door te bouwen aan eerlijkheid kom je stap voor stap tot bewustzijn. Van jezelf, van de wereld etc. Je gaat alles ahw doorgronden.
3. Vanuit het aldus opgebouwde bewustzijn, kun je komen tot waarlijk verantwoordelijkheid. Immers in het tegengestelde extreme: als je niets weet, kun je ook nergens voor verantwoordelijk zijn. Als je waarlijk bewust bent, kun je ook verantwoordelijk zijn.
Aldus kom je tot de drie concrete basiselementen van liefde: eerlijkheid, bewustzijn, verantwoordelijkheid. Ik denk dat vrijheid hier mooi in past. Immers zonder voldoende bewustzijn heeft vrijheid geen betekenis. Zie verder jouw artikel.
Voor een volledige uiteenzetting verwijs ik je natuurlijk naar het werk van Walsh.

Succes, Ben

Pieter Stuurman zei

Beste Ben,

Dank je voor je aanvulling. Ik kan me er in grote lijnen in vinden.

Wel is er nog een belangrijke factor, en dat is dualiteit. Dualiteit die blijkt uit veelgedane uitspraken als: 'ik ben mezelf kwijtgeraakt' of 'ik heb mezelf (weer) gevonden'. Of: 'ik kan niet meer met mezelf door een deur', en in het ergste geval 'ik kan niet meer met mezelf leven'.

Dit impliceert dat er twee "zelven" bestaan.

Dus, als we het dan over eerlijkheid aan jezelf hebben, over eerlijkheid aan welke zelf hebben we het dan?

Het ego (één van de twee zelven: het strategische zelf) speelt vaak geraffineerde machtsspelletjes met het essentiële zelf (het zuivere bewustzijn). Zodanig dat veel mensen zijn gaan denken dat ze dat ego ZIJN. Ze zijn zich ermee gaan identificeren. Daarom gebeurt het regelmatig dat mensen verantwoording afleggen aan hun ego, en daarmee het idee hebben dat ze eerlijk zijn naar zichzelf.

En dat verhindert werkelijk bewustzijn, en daarmee dus ook verantwoordelijkheid, omdat (zoals je terecht opmerkt) bewustzijn een voorwaarde is voor verantwoordelijkheid.

Over het ego heb ik eens eerder een stukje geschreven: http://pieterstuurman.blogspot.com/2010/07/ego-het-strategische-zelf.html

Anoniem zei

Beste Pieter,

Ik denk dat wij het er gauw over eens zijn dat het erom gaat te komen tot zuiver bewustzijn. Het ego-zijn is vanzelf helemaal geen bewustzijn. Met het werk van Lao Tse, Barry Long, Theo Fischer en vele anderen kun je hier aardig de weg vinden. Ik neem aan dat je daarmee bekend bent.

Succes, Ben

Pieter Stuurman zei

Beste Ben,

We zijn het inderdaad helemaal eens.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.