donderdag 28 oktober 2010

Privacy

Recentelijk zond de VPRO een documentaire uit over privacy. Ik weet niet of het doelbewuste manipulatie is, of gewoon kortzichtigheid, maar de focus lag weer op het verkeerde probleem.

Het begrip privacy wordt steeds aangeduid als een ethische kwestie (en een enkel geval van persoonsverwisseling, maar dat wordt gezien als een systeemfout, of een ongelukje).

Die ethische kwestie speelt natuurlijk ook wel, maar dat is niet het belangrijkste probleem. Het werkelijke probleem is van praktische aard. En daarom is het woord ‘privacy’ ook verkeerd als het over deze problematiek gaat.

De ethische benadering levert twee stromingen op: ‘ik heb niks te verbergen’ of ‘privé is privé en daar heeft niemand iets mee te maken’. Beide een ethisch standpunt, en daar stopt het. Een kwestie van smaak dus. En eigenlijk zit de eerste van die stromingen er het dichtste bij. ‘Ik heb niks te verbergen’ zegt: ‘ik kan me vinden in de huidige regelgeving, en ik heb niet de behoefte die regels te overtreden’.

Maar het is geen ethisch probleem. Het is een praktisch probleem. Een beter woord zou zijn: Controle. Dat dekt de lading beter. Controle als in ‘in het oog houden’ en controle als in ‘onder controle houden’.

Er wordt wereldwijd met man en macht gewerkt aan een controlesysteem dat het mogelijk maakt om iedereen 24 uur per dag onder toezicht te houden. En als het klaar is, geeft dat overheden de mogelijkheid om regels in te voeren die zonder dat controlesysteem niet opgevolgd zouden worden, simpelweg omdat men weet dat ze voor de meeste mensen onacceptabel zullen zijn.

Omdat men weet dat mensen die regels vanuit zichzelf niet zullen opvolgen, zal er dus dwang en controle voor nodig zal zijn. En dan hebben de mensen die zich niet meer in die regelgeving kunnen vinden (en dan dus de behoefte krijgen om die regels wel te overtreden) ineens wel iets te verbergen. Maar dan is het te laat, want dat lukt dan niet meer.

Als een groep herten in een bos leeft dat ze overal in voorziet, is er geen enkele aanleiding voor die herten om dat bos te verlaten. Wanneer je het plan oppakt om die herten te gaan schieten, kun je verwachten dat ze na het eerste schot het bos uit zullen vluchten. Daarom zet je er eerst een hek omheen, voordat je gaat schieten.

De overgrote meerderheid houdt zich nu over het algemeen keurig aan de bestaande regels, en heeft dus niks te verbergen. Dus is NU het moment om een virtueel controlehek te plaatsen. Als dat er eenmaal staat hoef je geen rekening meer te houden met de bereidheden van het volk, en kun je doen wat je wilt. Je hebt dan controle, in elke zin van het woord.

En dan is het ineens geen ethisch probleem meer, maar een praktisch probleem.

Al die enorme inspanningen om een wereldwijde controle-infrastructuur te implementeren, zouden zinloos zijn als toch bijna iedereen zich aan de regels wil houden (zoals nu het geval is). Het feit dat dit desondanks gebeurt, en dat het nu gebeurt (nu bijna iedereen nog tevreden is met de regelgeving) zou de alarmbellen in werking moeten zetten. Het geeft ons namelijk de mogelijkheid om in de toekomst te kijken.

Door het te benoemen als ‘privacy’ en er een ethisch probleem van te maken, voorkom je dat mensen de werkelijke bedoelingen gaan doorzien, en zo kun je in betrekkelijke rust het hek voltooien.

56 opmerkingen:

weetnieveel zei

Bijzondere conclusie Pieter....en nu....?

Pieter Stuurman zei

En nu?

Overheden doen vreselijk hun best om ons al deze controlemaatregelen te laten accepteren. Ze hameren voortdurend op 'veiligheid' en buigen de maatschappelijke discussie om in een voor hen voordelige richting.

Dat doen ze niet voor niets. Dat doen ze omdat ze weten dat het volk die maatregelen niet zal accepteren en zich zal verzetten als het de ware toedracht kent.

Dus nu: zorgen dat iedereen die ware toedracht kent.

weetnieveel zei

Is het niet BIJZONDER te denken dat jij de ware toedracht denkt te kennen en de meeste mensen rustig verder lijken te leven...
Jij hoopt nu dat de mensen geloven (voor hun eigen bestwil)wat jij vertelt en hun daarmee op te zetten tegen de de' machthebbers' en ze zodoende preventief te weerhouden van 'diens plan'...!
Loop je daarbij niet voorbij aan het feit dat de machthebbers de meeste troeven als daar zijn Banken, medische industrie, en niet te vergeten de wapenindustrie al in handen hebben ?

Pieter Stuurman zei

Beste weetnieveel,

Ten eerste denk ik geen enkele ware toedracht te kennen. Ik geef alleen aan wat ik zie.

Verder hoop ik dat niemand mij gelooft. Voor mij had mijn observatie waarde, en ik dacht dat anderen er misschien ook iets aan zouden kunnen hebben.

'De machthebbers' hebben alleen macht omdat wij, de niet-machthebbers, hun regels en systemen volgen. Zodra we beslissen dat het volgen van die regels en systemen niet in ons voordeel werkt, en ermee stoppen, hebben die machthebbers geen enkele macht meer. Het zijn dan, zeg maar, 'voormalige machthebbers'.

En omdat wij dat op elk moment kunnen beslissen, zijn wij dus de werkelijke machthebbers.

weetnie veel zei

Natuurlijk heb je in theorie hartstikke gelijk dat wij kunnen stoppen met het volgen van regels en dan 'zelf de stuurman.. weer te zijn' maar iedereen weet dat jouw vrijheid dan al ophoudt als je met de bus of trein naar je werk wilt of gewoon naar je moeder in amerika wilt reizen.
Praktisch stuit je toch direct al op levensbeinvloedende zaken die voor het gevoel en wetenschap van vrijheid erg nodig zijn ?

Pieter Stuurman zei

@ weetnieveel,

Wat wil je zeggen? Dat het allemaal hopeloos is, en dat we ons er maar niet druk over moeten maken?

weetnieveel zei

Wat ik wil zeggen Pieter is dat het "hek er al omheen staat" om in jouw bewoordingen te blijven.

We moeten er dus nu al overheen klimmen om vrij te zijn en hoe hopeloos dat is zal ieder voor zichzelf uit gaan zoeken als het water aan de lippen staat.
Ik zie het zo dus vanuit mijn visie is het niet alleen hopeloos maar ook een utopie om je los te maken uit het systeem en er ondertussen toch tussenin te blijven 'leven'.
Ik ben benieuwd hoe jij dat praktisch ziet en laat mij graag inspireren want zoals ik al zei ook ik wil vrij !

Pieter Stuurman zei

Het enige dat ons machteloos maakt, is de gedachte dat we machteloos zijn.

Ik ben de enige die de wereld kan veranderen. Net zoals jij de enige bent die de wereld kan veranderen.

Als jij wacht tot een ander het doet, wacht de ander tot jij het doet. En dan ben jij, samen met die ander, verantwoordelijk voor de onvrijheid van iedereen, en iedereen voor de onvrijheid van jou.

weetnieveel zei

Dus als jij als eerste begint volgt de rest en andersom , dat is mij wel duidelijk ,maar waarbij het in mij vraagstelling om ging is de praktische haalbaarheid Pieter en daar zou ik graag wat voorbeelden van zien want ik ben ,merk ik toch ,een volger....

Pieter Stuurman zei

Je kunt je als individu niet onttrekken aan het collectief.

Je kunt als individu het collectief wel veranderen. Het collectief BESTAAT immers uit individuen. Wie anders dan individuen moet er dan iets veranderen? Sinterklaas? De paashaas?

Als jij zegt dat jij dat individu niet wil zijn, dan leg je jouw verantwoordelijkheid dus neer bij andere individuen.

Het neerleggen van verantwoordelijkheid bij anderen is de oorzaak van onze onvrijheid. We worden tenslotte onderdrukt door degenen aan wie we de verantwoordelijkheid gegeven hebben om over ons te beslissen.

Je kunt dus geen volger zijn en tegelijkertijd onvrijheid afwijzen.

weetnieveel zei

Bedankt voor je antwoord en ik begrijp wat je bedoelt .
Dit neemt echter niet weg dat ik alsnog heel graag van "een nietvolger" zoals jij zou willen horen hoe hij dan zelf concreet (al zijn het maar een paar voorbeelden)weer de vrijheid wil terug vinden,zonder jouw over-leven als mens in 'gevaar' te brengen ?

Pieter Stuurman zei

OK.

Iedere verandering, of het nou een individuele verandering of een collectieve verandering is, verloopt via 3 stappen.

1: Bewustwording van de bestaande situatie
2: De wil om tot verandering te komen
3: Handelen

Altijd in die volgorde. Ontbreekt er één stap, dan komt de verandering niet tot stand.

Voorbeeld:
Jij hebt een betere baan gevonden.

Daarvoor was het nodig dat je:
1: Besefte dat je vorige baan niet naar je zin was. Is dat besef er niet, dan wil je geen andere baan.
2: Daaruit ontstond de wil om van baan te veranderen. Is die wil er niet, dan zoek je geen andere baan.
3: Vanuit die wil ging je handelen. Bijvoorbeeld solliciteren. Handel je niet, dan vind je geen andere baan.

Iedere verandering doorloopt die 3 stappen. Ook iedere collectieve verandering.

Momenteel zit de mensheid in fase 1: bewustwording. Eerst moet de bestaande situatie aan het collectief doordringen voordat de wil ontstaat om tot verandering te komen. Degenen die willen voorkomen dat er iets gaat veranderen met betrekking tot hun macht, proberen dan ook met man en macht te voorkomen dat het collectief bewust wordt van de bestaande situatie.

Wil je dus dat we bij de volgende stap terecht komen en dat de collectieve WIL ontstaat om tot een verandering komen, dan zal die collectieve bewustwording eerst moeten plaatsvinden.

En daaraan kan iedereen een bijdrage leveren. Jij ook. Al was het maar alleen bewustwording bij jezelf.

weetnieveel zei

oke Pieter fantastische theorie maar hoe vlieg ik dan buiten het systeem om naar bv frankrijk of italie?
Hoe wordt ik geholpen als ik een acute blinde darmontsteking krijg?
Hoe kan ik mijn kinderen naar schoolkrijgen buiten het systeem.?

Pieter Stuurman zei

Nogmaals, je kunt je niet onttrekken aan het collectief of het systeem. Als doorkrijgt dat het systeem je niet bevalt (stap 1), en je neemt daar geen genoegen mee (stap 2), dan zul je het moeten veranderen (stap 3).

Hendrik zei

Pieter, onze privacy-rechten stellen niks voor, de overheid weet alles van je en maakt daar maximaal misbruik van.

Zo weet de overheid tot op de cent nauwkeurig wat je verdient, waardoor ze in staat is je inkomen maximaal af te romen (ze zal bijna net zoveel van je vorderen tot je niet meer bereid bent om te werken).

Juist door die zware inbreuk op je privacy kan de overheid maximale macht over je uitoefenen en sterker nog, door het vorderen van een groot deel van je inkomen kán de overheid ook macht over je uitoefenen. Het geld dat je zelf verdient hebt wordt gebruikt om jou te onderdrukken.

Het recht op privacy zou een absoluut recht moeten zijn, net als het recht op onschendbaarheid van je lichaam. Je bepaalt zelf wat je kenbaar wilt maken, da's niet aan de overheid.

Pieter Stuurman zei

Hey Hendrik,

Heb ik je wakker gemaakt? ;-)

Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Daarom vind ik de benaming 'privacy' ook verkeerd. 'Controle' dekt de lading beter. De gegevens die de overheid misbruikt, verkrijgt ze door ons te bespieden (controleren) en daarmee kan die overheid macht over ons uitoefenen (controleren).

Die controle breidt de laatste tijd in sneltreinvaart uit. Ze weten nu niet alleen maar wat je verdient, maar ook waar je het aan uitgeeft, waar je bent, waar je naartoe gaat, hoe je daar naartoe gaat, met wie je wat en hoe communiceert, waar je interesses liggen, hoe gezond of ongezond je bent, hoe je je kinderen opvoedt, en vast nog veel meer. En dat zijn ze te weten gekomen door ons te controleren (bespieden). En met wat ze te weten gekomen zijn, zullen ze ons nog verder controleren (onder controle houden).

weetnogsteedsnieveel zei

Pieter bedankt voor je tijd.
Ik snap je dromen maar volgens mij is het niet de reële tijd......maar ik blijf je "volgen"

Pieter Stuurman zei

Weetnogsteedsnieveel, jij ook bedankt.

Zolang we blijven denken dat verandering niet meer is dan een utopische droom, dat wij zelf die verandering niet kunnen bewerkstelligen, zal die verandering er inderdaad niet komen.

'Be the change you want to see'
Mahatma Gandhi

weetnogsteedsnietzoveel zei

toch nog een keer Pieter..... tuurlijk gaf Mahatma Ghandi daar een prachtige boodschap mee waar ik vol achter kan staan in mijn GEDACHTEN maar in de WERKELIJKHEID ga je op zn hollands gezegd gewoon 'naar de kloten'en dat weet jij ook net zo goed als ik anders zou je hier niet je dromen opschrijven maar ze gewoon leven......toch.

Pieter Stuurman zei

Door mijn observaties op te schrijven en ze te delen met mensen die (net als ik) begrijpen dat bewustwording de eerste en noodzakelijke stap is om tot verandering te komen, draag ik bij aan die verandering. Op de manier die het beste bij mij past, en daarom het meest effectief is.

Als ik ook maar één iemand help in dat bewustwordingsproces, dan heb ik al meer gedaan dan verreweg de meeste mensen ooit zullen doen.
Daarmee ben ik de verandering die ik wil zien.

Wanneer jij wil blijven vastklampen aan het geloof in je eigen onmacht, en daarmee de onmacht bent die je ziet, dan is dat uiteraard jouw keuze.

weetnubijna alles zei

Pieter
Mag ik dan jouw woorden vertalen als "ik laat zien hoe het kan je hoeft het alleen nog maar te doen"......?

Hendrik zei

Beste Pieter,

Je hebt een goed punt wat betreft 'controle'. Pricay gaat natuurlijk om controle, om macht en invloed. Waarom heeft een mens behoefte aan privacy? Omdat hij niet wil dat een ander controle over hem kan uitoefenen.

In de toenmalige DDR bespiede en controleerde de ene helft van het volk de andere. En eigenlijk zie je dat in alle 'voorzorgsstaten'. Ik heb trouwens ooit een boek gelezen waarin de auteur betoogde dat elke verzorgingsstaat uiteindelijk een voorzorgsstaat zou worden.

En ja, ergens heeft de man wel gelijk gekregen, ben ik bang.

Pieter Stuurman zei

Het spijt me, misschien heb ik me niet helemaal helder uitgedrukt, maar dat is absoluut niet wat ik bedoel te zeggen.

Wat ik bedoel te zeggen is: ik deel mijn inzichten, en misschien prikkelt het jou (of wie dan ook) om eens buiten de gebaande paden te kijken en je bewustzijn te verruimen.

Zonder het besef dat wij (alle mensen van de wereld) de maatschappij vormgeven, en dat die vormgeving dus het product is van de optelsom van ons (gebrek aan) bewustzijn, zal er nooit iets verbeteren. Daarin zijn we allemaal belangrijk omdat we allemaal de verantwoordelijkheid dragen voor de vormgeving van die samenleving. Het probleem is dat velen die verantwoordelijkheid niet willen dragen en liever afdragen aan anderen. En vervolgens klagen dat die anderen hen overheersen.

Verantwoordelijkheid is het tegenovergestelde van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is onvrijheid. Verantwoordelijkehid is dus vrijheid. En die vrijheid is dus gewoon te nemen.

Pieter Stuurman zei

Hendrik,

Dat klopt helemaal. Maar omdat de discussie gevoerd wordt over privacy, lijkt het op een ethisch probleem. En dat is het, zoals jij overduidelijk weet, niet alleen. Als de discussie over controle zou gaan, dan zou die discussie een heel andere lading hebben.

Maar inderdaad, privacy is bescherming tegen controle.

Birgit zei

Pieter bedankt weer voor je heldere betoog.Ik was onder de indruk van die VPROuitzending en totaal niet bewust van wat jij schreef over de ethische kant van die uitzending over privacy.Ik schrik daar wel van dat ik het niet gezien heb,ben ik al zover gehersenspoeld?Enfin ik ben blij dat je het een en ander hebt uitgelegd. ik ben mij allang bewust van onze onvrijheid en ik probeer met mijn gedachten gefocust te blijven dat we het gezamelijk kunnen veranderen.Alhoewel mijn omgeving van dit alles niks wil weten wat me wel verdrietig maakt maar ik blijf elke dag weer tegen mezelf zeggen dat de wereld zal veranderen in een vrije maatschappij,Dat veel meer mensen en misschien zijn er al heel veel mensen bewust worden en dat we het met zijn allen zullen klaarspelen om niet meer achter al die machthebbers aan te lopen.De waarheid klinkt vaak zachtjes tot men haar het oor leent.groet Birgit

fons zei

Pieter een vraag uit mjn hart en zonder vooroordelen !
Wat doe jij dan meer aan het scheppen van vrijheid voor jezelf én anderen als het opschrijven van wat je denkt te weten hoe één en ander kan worden bewerkstelligd ?

Pieter Stuurman zei

Dag Fons,

Zoals ik hierboven beschreef, zie ik dat en momenteel een noodzakelijke bewustzijnsverandering plaatsvindt. Steeds meer mensen beginnen te zien dat de inrichting van de wereld fundamentele misstanden met zich meebrengt. Dat bewustwordingsproces is noodzakeklijk om tot de collectieve wil tot verandering te komen. Ik probeer daar aan bij re dragen door erover te schrijven. Zowel hier als bijvoorbeeld op www.argusoog.org en www.anarchiel.com. Daarnaast probeer ik me in het dagelijks leven te laten leiden door intentie in plaats van doelen en daarbij het geweten als belangrijkste leidraad te gebruiken. Ik probeer dus te leven naar het motto: 'Be the change you want to see' van Gandhi.

En wat doe jij?

fons zei

Pieter
Ik besef mijzelf net als diegene 'die niet veel weet'dat mijn streven naar eenheid, gelijkheid ,vrede,zuiverheid enz. alleen zou kunnen en moeten plaatsvinden in mijzelf maar dat ik tegelijkertijd ook realist genoeg ben te zien dat dat heel mooi en leuk is ,maar dat als ik hier in Nederland wil blijven leven en wonen ik dan ook volledig schizofreen moet zijn omdat alleen al de dingen die ik koop in de winkel daar op een veelal onzuivere manier zijn gekomen en over de rug van anderen vaak "zo lekker goedkoop" zijn.
Dat ik om uit de macht van de bankenwereld te komen mijn geld van de bank kan halen en onder mijn hoofdkussen kan verstoppen maar dat als ik het uitgeef ik direct weer meewerk aan het instandhouden van het geld/bank systeem en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Kortom ik probeer wel te leven volgens de 'natuurwetten' die wij ooit hebben 'geweten' maar het dagelijkse leven haalt mij dan telkenmale in en dat frustreerd en geeft mij het inzicht dat wij zijn verworden tot een hulpeloos ras wat elkaar eigenlijk net als in de dierenwereld hard nodig heeft maar ondertussen juist tegengesteld individualiseert en steeds meer gespecialiseerd wordt en zodoende aanstuurd op een enorme chaos en dat eindigt meestal in ruzie... en dat is een vooruitzicht dat wordt bevestigd door de geschiedenis...!
De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik met veel belangstelling lees op de site van Siegfried Willem Bok waar dit zojuist geschetste beeld ook nog eens wordt verklaard op een manier waar ik nog nooit van iemand één steekhoudend tegenargument tegen heb kunnen vinden.
Ik zet voor de geinteresseerde lezers de link hier neer. http://www.wetenschap-eindtijd.com/index.html maar wellicht is het een aanrader om eerst deze passage eens te lezen. http://www.wetenschap-eindtijd.com/schade_en_schande/hoogmoed_en_respect/hoogmoed_en_respect.html al was het alleen maar om gewoon eens in de spiegel te kijken naar hoe wij met onszelf en elkaar omgaan !

Pieter Stuurman zei

Ja Fons, ik deel je observaties. En ook ik besef dat het onmogelijk is om je in het dagelijks leven te onttrekken aan het gangbare systeem. Als we inzien dat dit systeem niet deugt, dan zit er niks anders op dan dit systeem te accepteren of te veranderen. En dat veranderen is veel minder moeilijk dan het lijkt. Het bestaande systeem is niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar is een afspiegeling van de manier waarop alle individuen die samen de mensheid vormen, met hun bewustzijn omgaan. Die afspiegeling zal dus direct veranderen op het moment dat er een bewustzijnsverandering optreedt. Maar daarvoor is wel een aanleiding nodig. De wereld rent momenteel in een sneltreinvaart richting de afgrond. Hoe dichter we bij de rand van die afgrond komen, hoe meer mensen zich hiervan bewust zullen worden. Het zal dus de crisis zelf zijn die voor de bewustzijnsverandering gaat zorgen, en die bewustzijnsverandering is de enig mogelijke oplossing voor die crisis. Het is alleen de vraag of die bewustzijnsverandering snel genoeg plaats zal vinden. Snel genoeg om te voorkomen dat we inderdaad de afgrond ingaan. De laatste tijd proef, zie en voel je dat er bereidheid aan het ontstaan is om dingen anders te gaan zien. Steeds meer mensen worden zich bewust van de elementaire vergissingen die wij als mensheid begaan zijn, en waarop we de samenleving gebouwd hebben. Steeds meer mensen gaan inzien dat het echt structureel anders zou moeten, willen we een kans maken. Hopelijk groeit dit aantal mensen snel genoeg om tot een kritieke massa te komen, en zo een nieuw paradigma, een nieuwe manier om naar het leven te kijken, te creëren. Onze enig mogelijke redding is daarmee die bewustzijnsverandering. En daarvoor is het noodzakelijk dat we ons serieus afvragen: waar zijn we in godsnaam mee bezig?

Daarom zet ik daarop in. Ik kan in mijn eentje natuurlijk niet het bewustzijn van de hele mensheid veranderen, maar dat hoeft ook niet. Als ik maar één iemand kan helpen om de ogen te openen, en diegene doet dat ook weer bij één iemand anders, dan rolt het mechanisme vanzelf door. Hopelijk komt het dan nog op tijd.

Hendrik zei

Fons,

Je schrijft over 'eenheid en gelijkheid', wat bedoel je daar precies mee? Is het streven naar eenheid en gelijkheid niet in strijd met het respect voor het individu en de privacy? Om een eenheid en een gelijkheid te creëren is immers informatie nodig over individuen. Anders weten we immers niet of er gelijkheid en eenheid is.

Overigens gaat bij mij gelijkheid niet verder dan dat iedereen gelijk is voor de wet.

Hendriknl zei

Pieter,

Wel eens gehoord van Indect? Daar schijnen ze vanuit de EU mee bezig te zijn, doel is een alomvattend security systeem, waarmee men met slimme software informatie uit allerlei bronnen verzamelt en combineert.

Uiteraard bedoelt om de EU burger te kunnen beschermen, maar volgens mij heeft dit niks meer met bescherming te maken, maar met 'total control'.

Op de website van Indect lees ik dat ze onder meer '.. promotion of totalitarian symbols, ..' willen voorkomen, maar hebben ze dan niet in de gaten dat het hele Indect project een totalitair symbool is?!?

Eigenlijk moet je bij alle projecten die 'de samenleving' belangrijker vinden dan de rechten van het individu met argwaan bekijken.

fons zei

Hendrik
Met gelijkheid in eenheid bedoel ik dat niemand meerderwaardig is aan de ander zodat ook nooit iemand minderwaardig kan zijn,tesamen zijn wij de 'cellen'van het menselijk organisme en moeten wij samenwerken om dit orgaan te laten functioneren,doen wij dit niet werkt het 'orgaan niet' en worden we ziek en dat is nu, zoals je zelf kunt zien aan de orde van de dag.
Dit heb ik nooit begrepen.... totdat ik via de site van voornoemde SW Bok de mogelijkheid van een ander doel van ons als mensheid kreeg te lezen,die als je dat doel in het kosmisch geheel plaatst veel beter lijkt te kloppen.
Het gaat mij te ver dat hier uit te leggen maar ik heb de link naar de site hierboven geplaatst.

Hendrik zei

Fons,

Heel nobel van je, maar in de praktijk is in lichaam de ene cel belangrijker dan de ander. De ene cel kun je zelfs prima missen, de ander is van levensbelang.

En zo geldt dat ook in de samenleving. De ene individu is waardevoller dan de ander. Voor de wet zijn ze gelijk, voor de samenleving niet.

IS het er als niet iedereen gelijkwaardig is? Wel als je het vanuit het collectief bekijkt, maar niet zodra je het vanuit het individu bekijkt.

Ik benader de mensen graag als unieke individuen, Fons, voor mij is niet iedereen hetzelfde. En van een eenheid wil ik al helemaal niet spreken, ik ben al blij als we komen tot een samenleving.

Simone zei

Ik heb niet zoveel verstand van cellen in een lichaam, in mijn beleving zijn alle cellen belangrijk, maar sterven ze af, door ouderdom en mishandeling....

Ik zie een gelijkwaardige samenleving in de vorm van een legpuzzel.... Ieder puzzelstukje is nodig om het geheel te vormen en ieder stukje heeft contact met de stukjes die hem omringen! Wanneer de stukjes die mij omringen, goed in elkaar passen, vormen ze een harmonisch geheel in het grotere geheel. Het stukje wat noordelijk van mij ligt, ziet het stukje wat zuidelijk van mij ligt, niet, ik ben die verbindende schakel.... Maar ik ben ook een noordelijk gelegen stukje van iemand en ik zie zijn zuidelijke stukje ook niet! Wanneer iedereen zijn omringende stukjes heeft liggen, zuiver en passend, dan zal die harmonie doorgelegd worden en heb je een eenheid, waarbij je toch een individu bent, die er toe doet!

Bewustwording werkt ook op deze manier, van de ene schakel naar de andere en iedereen wordt bewust op zijn eigen manier en zal dat ook op zijn eigen manier, doorgeven. Het is een golfbeweging, die van de één naar de ander wordt doorgegeven. Het is jammer dat daar door "Maurice de Hond" geen onderzoek naar gedaan wordt, want dan zou aangetoond worden dat er ten opzichte van 10 jaar geleden, bijna 80% van de mensheid in ieder geval van het begrip "Bewustzijn" of "bewustzijnsverandering" gehoord heeft!
Het moet je niet uit maken, of de puzzelstukjes ver ten Noorden van je, wel of niet gelegd zijn, zorg dat er vanuit jou eigen omgeving harmonie stroomt, zodat het door kan stromen, naar waar het wil gaan......

Hendrik zei

Simone,

Ik heb ook niet zoveel verstand van biologie, maar ik weet wel dat het menselijk lichaam heel wat cellen kan missen voordat het niet meer overleeft. Sterker nog, er zijn heel wat mensen die juist hun best doen om wat cellen kwijt te raken :-)

En daarin zit ook de kracht van het lichaam, je gaat niet meteen dood als er een paar cellen of zelfs complete organen missen.

En dat geldt ook voor de samenleving, niet iedereen is gelijkwaardig, je hebt mensen met enorm veel talent en je hebt mensen die letterlijk te veel zijn. Gelukkig is niemand onvervangbaar, maar het idee dat iedereen gelijkwaardig is, is nergens op gebaseerd.

Jouw vergelijking met de legpuzzel klopt niet. Een legpuzzel is niet compleet als er ook maar één stukje ontbreekt. Een samenleving werkt meer als een doos met Lego, sommige stenen zijn cruciaal, sommigen zul je zelden gebruiken en van weer anderen heb je er meer dan genoeg. Maar alle stenen kunnen met elkaar 'connecten' en ook nog eens op verschillende manieren en in verschillende toepassingen.

Een legpuzzel is statisch, Lego is dynamisch.

En op zich is Lego ook weer niet het goede voorbeeld, want Lego veronderstelt een bouwer, de samenleving kent geen centraal punt, geen meester-bouwer. Ja, in totalitaire samenlevingen wel, maar in een vrije samenleving is elke individu z'n eigen bouwmeester.

Overigens merk ik dat niet iedereen er zo over denkt, velen zien de overheid als de grote regisseur die bepaalt wat er gaat gebeuren. In een vrije samenleving is er echter geen regisseur.

fons zei

beste Hendrik,
Bedankt voor jouw visie maar als er voor mij iets in de natuur 'WAARHEID' is is dat er niets 'overbodig' is Alles heeft een functie en alles is belangrijk voor het totale functioneren van het" Heel en Alles" (ofwel de kosmische of goddelijke perfectie)
Als jij dit niet vindt denk jij er anders over als ik en dat is prima en zal ook daar de tijd leren welke gedachte overbodig was...

Hendrik zei

Beste Fons,

Ik deel je visie, wat mij betreft heeft alles z'n plek en z'n functie. Hoe minimum ook.

Wat niet wil zeggen dat alles even belangrijk is. De Natuur is heel robuust, er moet echt heel wat wegvallen wil het Geheel niet meer kunnen functioneren. Dat zie je ook bij het menselijk lichaam of in organisaties en de samenleving in z'n geheel.

Overigens is de vrije samenleving één van de meest robuuste organisatie-vormen. De kracht zit hem in de flexibiliteit, het aanpassingsvermogen. Starre organisaties overleven niet omdat ze zich niet kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dit geldt ook voor de mens! Wie zich star opstelt is gedoemd om te vergaan.

Evolutie gaat niet om 'survival of the fittest', maar om 'survival of the most adapted'.

Simone zei

Beste Hendrik

Ik ga er ook vanuit dat de puzzel nog niet gelegd is, we zijn nog steeds naar ons aansluitende stukje aan het zoeken....
En om uit te leggen wat de stukjes afzonderlijk inhouden, dat zou nu en hier te ver gaan, maar kortweg gezegd, zie ik mensen als een energie en veel mensen dragen dezelfde energie! Dus als ik bijv. weg zou vallen, dan is mijn bijdragende energie nog niet weg, die loopt in een ander lichaam rond.....

Jij hebt het over gelijkwaardige personen, terwijl ik het over een gelijkwaardige samenleving heb, dat is toch echt iets anders! Alhoewel ik de laatste zal zijn die mensen als minder zal beschouwen als mezelf, daar ze allemaal hun eigen stuk bijdragen, in een geheel!
Wanneer je over bijv. overbodige vetcellen begint en dit vergelijkt met de huidige samenleving... Net zoals overtollige vetcellen door het lichaam of opgeslagen worden, of afgestoten worden, zal dat in het groot ook wel zo werken! Het Lichaam beslist, niet één cel!

Pieter Stuurman zei

Beste Hendrik,

Je schrijft: 'De ene individu is waardevoller dan de ander'.

Maar dat impliceert dat er iets of iemand is die de waarde van individuen beoordeelt.

Wie of wat zou dat zijn?

fons zei

Hendrik,jij schrijft "Wat niet wil zeggen dat alles even belangrijk is."
Als dat jouw visie is ben ik benieuwd naar jouw referentiekader !

Hendrik zei

Pieter,

Niks is zo relatief als waarde, wat waardevol voor jou is, is nutteloos voor een ander.

Maar in deze context bedoel ik de waarde die de samenleving iemand toedicht. En dan nog is waarde heel relatief, dat besef ik wel, iemand kan een waardevolle leider zijn, maar een waardeloze vader.

En dan nog Pieter, wat maakt het uit of iemand waardevol is? In een vrije samenleving gaat het er niet om hoeveel waarde iemand heeft.

Hendrik zei

Fons,

Mijn referentie-kader is vooruitgang en overleven en alles wat daar bij hoort. Wat is de jouwe?

fons zei

Hendrik dat is zoals ik het zie de basis van elk levend wezen....zo lang mogelijk functionerend(warmteproducerend)vooruitgaan overleven en bijdragen aan het heel en alles om de beweging er maar in te houden,alleen vindt ik dat met de dag moeilijker worden omdat dat toch vaak ten koste gaat van andere levende wezens .
Dat pijnlijke inzicht wordt bij mij steeds duidelijker en ik zou niet weten hoe ik eigenhandig die onbalans kan wegnemen zonder anderen uit hún waarde te halen.....

Hendrik zei

Fons, de natuur heeft ons een flinke portie overlevingsdrang en een flinke scheut empathie meegegeven en het is de kunst om die twee gevoelens in evenwicht met elkaar te brengen.

Mensen die zichzelf wegcijferen zullen uiteindelijk uitsterven, of sterker nog, die zijn al uitgestorven. Maar mensen die alleen maar aan zichzelf denken gaan het ook niet lang maken.

Fons, ik heb er voor gekozen om veel meer aan de samenleving bij te dragen dan te nemen. Van alles wat ik doe en onderneem komt maar een klein deel bij mezelf terecht, gelukkig heb ik zelf niet zoveel nodig (materieel gezien dan), ik geniet van de waarde die ik creëer en waar anderen van genieten. Da's mijn ding.

Fons, je geeft aan dat je meer neemt dan je bijdraagt, hoe zou je dat kunnen omdraaien?

fons zei

Hendrik
Dat ik meer neem dan ik bijdraag en jij dat andersom doet zijn jouw woorden, maar dat ik merk dat ik hier in Nederland wonend en dus participerend leef in alle luxe die wij hier alleen maar kunnen hebben omdat wij bijvoorbeeld 80% van ons netto nederlands inkomen verdienen aan onze nog steeds zo alom geprezen VOC mentaliteit...... raakt mij wel en wat ik daaraan kan doen zonder anderen te veranderen is niet zoveel.Ik kan wel zelf afstand doen van alle luxe waarvan ik hier bijna ongemerkt profiteer maar dan moet ik zelfs verhuizen......
Wat ik echt kan doen is wegeven wat ik teveel heb en dat is iets waarmee ik lang geleden ben begonnen en nog lang niet klaar ben, alleen al omdat ik bij bijna elk stukje afstand van luxe bezorgd wordt om mijn vooruitgang en overleven Hendrik !

Hendrik zei

Fons, laat je niks wijsmaken, met z'n allen kunnen we hier goed leven om de simpele reden dat we een stabiel, verstandig, gematigd volk zijn met een behoorlijke arbeidsmentaliteit. Welvaart komt niet vanzelf, daar moet je hard voor werken.

We hebben tijden gekend dat we collectief aan de grond zaten, maar door hard te werken en verstandig te investeren zijn we aardig ver gekomen.

En ja, een steeds groter deel van het volk draagt netto niks bij, maar profiteert alleen maar. Maar ergens ben ik er ook nog wel trots op dat we samen zo rijk zijn dat we dat er wel bij kunnen hebben. Tuurlijk, af en toe moet er even ingegrepen worden, maar we zijn een volk die de dingen niet op z'n beloop laten. Dat ligt niet in onze aard.

Hendrik zei

O ja Fons, als je veel waarde creëert, dan kun je ook heel veel weggeven. Je naaste heeft daar veel meer aan.

Da's ook de reden waarom ik vind dat we er alles aan moeten doen om ons land welvarend te houden, dan kunnen we tenminste iets betekenen voor de wereld. Arme lui zijn er al genoeg.....

fons zei

Beste Hendrik,
Jouw visie is niet de mijne!
Sterker nog, ik vind jouw visie een bewijs voor het hoogmoedig denken in onze rijke 'westerse' welvaart van vandaag de dag.. en als jij deze uitspraak "Welvaart komt niet vanzelf, daar moet je hard voor werken" zelf gelooft, zou je bv eens kunnen kijken naar ,waar momenteel de meesten van onze consumtieartikelen worden geproduceerd en onder welke omstandigheden en tegen welke prijs.

Pieter Stuurman zei

Beste Hendrik,

Je vindt rechtvaardiging voor zowel onze westerse rijkdom als de armoede in de rest van de wereld in een 'volksaard'. Je gaat daarbij voorbij aan zowel de historische achtergronden als de huidige machtsverdeling in de wereld. Rijkdom KAN domweg niet bestaan zonder armoede. Als er dus al sprake is van een volksaard, dan illustreert dat eerder de roofzuchtige en imperialistische westerse aard, dan de aard van de arme landen die al eeuwen in de greep van de westerse macht moeten leven.

Hendrik zei

Fons, Pieter,

Het grootste deel van onze welvaart is gebaseerd op niet-materiële zaken. We zijn niet voor niets een diensten-economie. Tastbare goederen vormen een krimpend deel van onze welvaart.

Pieter, je stelt: "Rijkdom KAN domweg niet bestaan zonder armoede". Waar baseer je dat op? Je gaat uit van een wereldbeeld dat allang verouderd is, alsof welvaart alleen maar gaat om het verdelen van een schaarse hoeveelheid goederen. Dat was vroeger misschien zo, tegenwoordig gaat welvaart om niet-tastbare zaken.

En ook bij de tastbare welvaart zit een groot deel van de waarde in niet-tastbare kennis en ervaring. Als je puur naar de materie (staal, kunststof, glas) kijkt, dan is een auto niet veel veranderd de afgelopen decennia. Kijk je naar de kennis die in de auto gestoken is, dan zie je een wereld van verschil.

Fons, Pieter, kennis en ervaring is het allerbelangrijkste kapitaal van de Westerse wereld. Daarin verschillen wij van de arme landen.

Hendrik zei

En die kennis en ervaring hebben wij dus NIET gestolen van de arme landen, die kennis hebben wij verkregen door onderzoek, door studie, maar ook domweg door hard te werken.

Sterker nog, zonder kennis en ervaring kunnen arme landen helemaal niks met hun grondstoffen! IJzer en olie krijgen pas waarde als je d'r wat mee doet. Zonder kennis zijn grondstoffen nutteloze dingen.

Dat de Westerse wereld profiteert van de arme landen is één van de grootste mythes van Links, als je het puur feitelijk bekijkt, dan gaat er veel meer aan waarde richting de arme landen dan andersom.

Hetzelfde geldt voor arbeid. De arbeid van een arbeider is niet zoveel waard, het krijgt pas waarde als je het combineert met kapitaal, kennis en ervaring.

fons zei

Hendrik,
Ken jij het gezegde 'kennis' is MACHT....?
Daar zijn wij dus nu getuige van en sterker nog we koesteren het, profiteren ervan en laten onze kennis visualiseren in goedkope 'domme'productielanden.
Jouw positieve visie daarop .....is nogmaals een bevestiging van jouw gedachtengoed en niet het mijne maar getuigd wel van een door jouw eerder genoemd streven naar overleven.....ten koste van onze 'hongerige' medemens (en dier)!?

Hendrik zei

Fons, hoe kan het zijn dat de arme landen weinig kennis hebben en wij veel? Zou het geen kwestie van cultuur kunnen zijn?

Fons, een groot aantal arme landen hangt een religie aan die weinig opheeft met vooruitgang. En weer een ander deel hangt een staatsvorm aan die niks geeft om vooruitgang. Naar die landen kun je wel ik weet niet hoeveel kennis en geld brengen, maar als die mensen daar niks mee doen, dan is het zinloos.

Noem jij eens een arm land dat wel open staat voor vooruitgang, maar niet vooruitkomt?

fons zei

Hendrik,
Ik heb geen zin in dit welles nietes spelletje.
Iedereen wil graag het roer in eigen hand hebben en daarmee op zijn of haar manier vooruitgaan en overleven dus lijkt het mij logisch dat ook iedereen graag inzicht of kennis van zaken heeft om daar zijn of haar voordeel mee te doen !
Wat jij nú doet is verdeeldheid zaaien in culturen, staatsvorm of religie en dat is niet de reden van hun gebrek aan kennis.
Het komt door het graag wat willen verdienen om ook vooruit te komen ...en dat daar dan de kennis (nog)ontbreekt is op de koop toegenomen maar..... zoals wij hopen... maar zij al wel weten, niet voor lange duur...en dan kan het goed zijn dat alle rollen omdraaien.
We zijn nu alleen wel heel erg off topic ....hoewel.... het schenden van PRIVACY héél dicht komt bij het vergaren van kennis om macht te krijgen....denk ik te weten.

Hendrik zei

Fons, ik zit nog steeds op de argumenten en ik nodig je uit om met tegenargumenten te komen. Tis nog lang geen welles nietes spelletje.

En ik zaai geen verdeeldheid, ik constateer alleen maar. En ik ben ook niet vergeten dat ook wij onze donkere Middeleeuwen hebben gekend, waarbij de Kerk alle vooruitgang tegenhield, waarin wetenschappers op brandstapels zijn geëindigd.

Maar wij hebben ons weten te bevrijden van de ketens van de almachtige kerk en wij hebben ons weten te bevrijden van de almachtige adel en gilden. Fons, we zijn een vrije wereld en daaraan hebben wij onze welvaart te danken.

Fons, onvrije landen zijn niet welvarend en kennen geen welzijn. Delen van kennis en welvaart heeft pas zin als deze landen vrij worden.

(en dat geldt natuurlijk ook voor ons land, willen we ons welzijn behouden, dan moeten we onze vrijheid koesteren).

Anoniem zei

Lieve mensen, we zijn allen één. Alles wat we zien is een reflectie van ons bewustzijn. We zien dus niet met onze ogen maar met onze hersenen. Laten we de universele principes toepassen. Alles waar je energie in stopt groeit. Het is als met plantjes en water. De overheid stopt energie in het bestrijden van misdaad, en de misdaad groet. Als we, zoals Pieter ook uitlegt onze energie stoppen in bewustwordings processen, zal het bewustzijn bij mensen groeien. Kijk ook naar de werking van het morfo-genetische veld. Enne, met alle respect, de heer Siegfried Bok is een zwartkijker eerste klas. Het is echter zijn waarheid. Hij heeft zijn waarheid volledig onderbouwd. Maar ja, dat doet de Telegraaf ook en voor velen is dat waar. Aan ons de keus, in welk verhaal wil ik geloven? Mijn advies; Voel je gevoel. Hoe wil ik me voelen. Als het stroomt komt het in de buurt van wat waar kan zijn. Meestal klopt het. Ik wens allen veel wijsheid!
John