dinsdag 6 juli 2010

Rijkdom


De meeste mensen denken dat rijkdom gaat over geld. Maar dat is natuurlijk niet zo.


Rijkdom gaat over arbeid. Geld is niets meer dan een tegoedbon voor arbeid. Je verkrijgt die tegoedbon door zelf arbeid te leveren, en je kunt er arbeid van anderen mee kopen. Geld dat je bezit, vertegenwoordigt dus arbeid die je in het verleden geleverd hebt, en daarmee heb je arbeid die in de toekomst geleverd gaat worden tegoed. Maar zo word je natuurlijk niet rijk.

Alle prijzen van alle producten en diensten die je kunt kopen, bestaan uit arbeid (plus winst, maar daarover verderop meer). Grondstoffen zijn immers gratis en door de natuur geschonken. Pas wanneer er arbeid aan wordt toegevoegd, door ze bijvoorbeeld op te graven, krijgen ze een geldwaarde. En dat is logisch want geld vertegenwoordigt arbeid. Voor iedere euro of dollar die in omloop is, heeft iemand gewerkt.

Meer dan 90% van alle rijkdom op de wereld is in het bezit van 1% van de wereldbevolking. Dat houdt dus in dat er voor de overgebleven 99% van die wereldbevolking maar 10% overblijft om te verdelen. Daarom leven de meeste wereldburgers in armoede. Toch is alle rijkdom (arbeid dus) geleverd door die 99%. En dat houdt dus in dat de gemiddelde wereldburger zo’n 10 uur arbeid moet leveren om er één uur arbeid voor terug te kunnen kopen. De rest (negen uur) komt ten goede aan die één procent van de wereldbevolking. En die één procent noem ik hier voor het gemak: de elite.

De rijkdom van die elite bestaat ook uit arbeid. Arbeid uit het verleden: hun paleizen, limousines en jachten waarvan ze kunnen genieten als ze daar zin in hebben. Maar die rijkdom bestaat ook uit arbeid die in de toekomst geleverd gaat worden. In de vorm van een tegoedbon voor arbeid: geld.

De rijkdom van de elite bestaat dus ook uit arbeid. Alleen niet hun arbeid. Het verschil tussen de elite en de rest van de wereld, is dat de elite niet voor haar rijkdom werkt of gewerkt heeft. Die rijkdom bestaat namelijk uit arbeid die anderen geleverd hebben of nog gaan leveren. Omdat een dag maar 24 uur heeft, is het onmogelijk om 90.000 (negentigduizend) procent meer arbeid te leveren dan gemiddeld. De rijkdom van de elite kan dus alleen maar bestaan uit arbeid van anderen.

Om jezelf de arbeid van anderen toe te eigenen, bestaan er verschillende methoden. De eerste methode is ouderwetse slavernij. Je vangt wat negertjes in Afrika, en die laat je werken. En de vruchten van hun arbeid zijn voor jou, en niet voor de negertjes.

Maar de moderne manier om arbeid te stelen, bestaat uit drie componenten: rente, belasting en winst. En dat lijken drie verschillende dingen, maar ze zijn het niet. Het is allemaal rijkdom die bestaat uit gratis arbeid. Dat wil zeggen: gratis voor de elite, niet voor degenen die de rijkdom gegenereerd hebben door ervoor te werken (de rest van de wereld). En voor gratis arbeid bestaat een ander woord: slavernij. Deze keer in een modern jasje.

Rijkdom kan dus alleen maar bestaan uit slavernij.

Mensen komen niet zomaar uit zichzelf de vruchten van hun arbeid aan de voeten van de elite brengen. Daarvoor moet die elite dus een systeem bedenken. Eén van die systemen is rente.

De elite bezit zelf de banken, en kan dus geld maken uit het niets. Toch drukken niet zomaar geld en stoppen ze dat in hun eigen portemonnee. Nee, dat zou geen zin hebben, want dan vertegenwoordigt dat geld geen arbeid, en dan is het waardeloos.

Wat ze doen is het volgende: ze maken het geld uit niets (zonder er zelf arbeid aan toe te voegen: ze veranderen een getalletje in en computer of geven anderen de opdracht bankbiljetten te drukken), en lenen dat vervolgens uit. Tegen rente. Bijvoorbeeld aan jou.

Jij leent dat geld om een huis te laten bouwen. Je huurt een aannemer in, die levert de arbeid, en jij geeft het geld dat je van de bank leende aan die aannemer. Vervolgens ga jij in dertig de lening en de rente terug te betalen aan de bank. In die dertig jaar betaal je (gemiddeld) drie keer zoveel terug als je geleend hebt vanwege de rente. Als die rente jou 50% van je inkomen kost, dan moet je daar dus 15 jaar voor werken. Nu heeft dat geld waarde gekregen omdat jij daarvoor 15 jaar arbeid geleverd hebt. Terwijl de bank er niets voor deed. Al het geld dat jij de bankier betaalt, is pure rijkdom voor die bankier. Hij kan er nu iedere vorm van arbeid (een villa, een jacht, bedienden etc.) voor kopen die hij maar wil. Zonder dat hij er iets voor gedaan heeft. Jij hebt, door te werken, zijn rijkdom geleverd. Je bent 15 jaar slaaf geweest.

Maar jij bent niet de enige die geld nodig heeft. Dat heeft de overheid ook. Dus leent die overheid dat van de bankiers. Die bankiers maken dat geld vervolgens uit het niets en lenen het uit. Maar dat doen ze alleen uit als er een onderpand tegenover staat. En dat onderpand bestaat uit het enige bezit waarover de overheid beschikking heeft: jij en ik, de burgers van het land. Wij zijn het onderpand. Het geleende geld moet worden terugbetaald met rente. Alleen betaalt die overheid dat niet zelf, maar dat doe jij. In de vorm van belastingen. En daarvoor je moet dus weer arbeid leveren. Als je gemiddeld 50% van je inkomen aan belastingen betaalt, ben je 6 maanden per jaar slaaf. En via het omweggetje dat overheid heet, komt de rijkdom dus weer bij de bankier. Dat is de reden waarom overheden nooit rijkdom bezitten (er is altijd tekort) en de bankiers van de wereld bijna alle rijkdom bezitten.

Iedereen denkt te weten dat bedrijven winst moeten maken. Maar waarom? Als iedere medewerker, inclusief de directeur, zijn salaris (arbeidskosten) ontvangt, waarom moet er dan nog geld overblijven? Winst wordt betaald door consumenten, en die consumenten betalen dat met het geld dat ze met hun arbeid verdiend hebben. Het zijn de werknemers (die tevens de consumenten zijn) die de winst betalen. En die winst wordt op een keer uitgegeven: er wordt nieuwe arbeid voor gekocht (bijvoorbeeld een privé-vliegtuig voor de grootaandeelhouder). Iedere keer als er een product of dienst met winst wordt verkocht, komt die winst ten goede van iemand die er geen arbeid voor geleverd heeft, maar er wel arbeid voor kan terugkopen. Winst is, net als rente en belasting, geld waar geen arbeid tegenover staat, maar waarvoor wel toekomstige arbeid geleverd gaat worden. Het is dan ook niet vreemd dat de sleutelposities bij zowel de banken als bij de machtige corporaties allemaal worden ingenomen door die ene procent die geen arbeid levert, maar wel de vruchten plukt van de arbeid van anderen: de elite.

Winst bestaat, net als belasting en rente, uit gratis arbeid. Arbeid die geleverd wordt zonder dat degene die de arbeid levert er iets voor in ruil krijgt. Arbeid van velen die ten goede komt aan enkelen. En dat leidt tot rijkdom van die enkelen. Rijkdom bestaat uit diefstal van arbeid en dus uit slavernij, en iedereen weet dat slavernij crimineel is. Dat maakt de allerrijksten tot de grootste criminelen ter wereld. Misschien moeten we daar nog eens aan denken als we weer vol bewondering naar de villa’s, jachten, Ferrari’s en privat-jets van de ‘succesvollen’ staren, maar vooral ook wanneer deze types door onze overheid en haar media geportretteerd worden als de drijvende krachten achter de ‘economie’. Die voor ‘werkgelegenheid’ zorgen. Het ontmaskert die overheid als collaborateurs aan deze misdaad.

Het zijn juist deze rijken die ongelimiteerd parasiteren op de arbeid van anderen, en die daarmee de veroorzakers zijn van permanente en groeiende schaarste. Simpelweg omdat (gemiddeld) 90% van alle arbeid ten goede komt aan 1% van de wereldbevolking: de elite. En dat is een scheefgroei die alsmaar schever groeit: de rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer.

Zowel hun rijkdom als onze armoede worden gegenereerd door onze arbeid. En zo werken wij zelf aan onze eigen slavernij.

31 opmerkingen:

mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei

@Winst is, net als rente en belasting, geld waar geen arbeid tegenover staat...

Pieter, dankjewel voor jouw verheldering van het concept 'winst'. Op deze manier had ik nog niet eerder naar dit concept kunnen kijken. Ook voor mij voelt het niet kloppend dat er tegenover 'arbeid' geen energie-uitwisseling staat en daardoor 'winst' gemaakt kan worden ofwel met andere woorden dat er gratis arbeid verricht wordt door medewerkers.

mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei

Vervolg

Het concept geld zoals het nu een drive is om ergens te werken, bestaat over 5 jaar helemaal niet meer in haar huidige vorm. Het is 100% doorgeprikt. Er zal nog wel ruilmiddel zijn, maar niet het geld dat we nu kennen. Dat doet iets met de wens om wel of niet bij bepaalde organisaties te blijven werken.

'Iets plaats willen laten vinden' zal de enige drive nog zijn die uiteindelijk over blijft.
Het barst al van de mensen die die drive hebben. Zij kunnen hun ei niet kwijt in de organisaties van nu.

Het management binnen organisaties heeft de afgelopen 60 jaren een transformatie doorlopen van data-management naar informatie-management naar procesmanagement, kennismanagement. En nu volgt een verlegging van focus naar het uiteindelijk faciliteren van groepsprocessen.

Van management naar het faciliteren van de zelfkracht... een heel andere impuls.
Faciliteren wat plaats wil vinden.

Een werkelijke transformatie is het centraal stellen van je reden van samen zijn binnen de organisatie (of samen leving), en van daaruit je organisatie modelleren. Pas aan het einde van het nieuwe modelleren, kom je de vraag tegen wat de rol van de bestuurders is, bij het faciliteren van dat wat plaats wil vinden. Zo raak je los van oude onbewuste aannames, en worden benodigde krachten expliciet gemaakt.

Daar zijn niet langer (hiërarchische) afdelingen voor nodig. Maar competenties, inzichten, kwaliteiten. Een netwerk-structuur. Faciliterend aan dat wat plaats wil vinden.

Zelf levende organisaties.

Binnen deze organisatie kan het concept 'winst' helemaal wegvallen. De organisatie staat dan ten dienste van alle betrokkenen.

Pieter Stuurman zei

Hallo Masha,

Ik denk inderdaad dat geld, zoals het nu bestaat, over niet al te lange tijd zal zijn verdwenen.

Maar of het de richting opgaat die jij aangeeft is nog maar zeer de vraag. Dat hangt helemaal af van de mate van bewustwording van de criminele inslag van de organisatie van het huidige geld. Geld en de belofte van mogelijke rijkdom zijn voor mensen nog steeds vrijwel onweerstaanbaar.

Die onweerstaanbaarheid geeft degenen die de controle hebben over het geldsysteem enorme macht. En die zullen ze niet willen afstaan.

Ik verwacht dat deze machthebbers het huidige systeem zullen laten imploderen (de door hen opgezette crisis is daarvan het begin), en het zullen vervangen door een nieuw en volledig elektronisch systeem dat nog meer controle (en dus macht) mogelijk maakt. En dan zijn we nog verder van huis dan we nu al zijn...

Hendrik zei

Pieter,

Je maakt je veel te druk om winst, terwijl het niet zo moeilijk is. Winst is nodig om werknemers, kapitaalverschaffers en de overheid te kunnen betalen. En om een reserve te kunnen aanleggen voor onvoorziene zaken.

Een bedrijf hoeft niet alle jaren winst te maken, vooral startende bedrijven geven vaak meer geld uit dan er binnenkomt. Maar uiteindelijk moet de hele onderneming wel een positief resultaat boeken, anders blijft er uiteindelijk niks over.

Overigens zijn werknemers vaak de grootste kapitaal-verschaffers van een onderneming! Ze nemen naast hun arbeid ook kennis en ervaring met zich mee. Die kennis kun je prima beschouwen als kapitaal en de werknemer krijgt er ook keurig voor betaald. Da's de reden waarom de een meer verdient dan de ander.

Elke werknemer is eigenlijk een kleine ondernemer, die kennis, kunde, ervaring en tijd verhuurt aan organisaties. Mooie he?

Hendrik zei

Mascha,

Leuk wat je allemaal bedacht hebt, maar de meeste mensen werken toch echt omdat ze een aantal monden te voeden hebben. Niet omdat ze zo graag willen werken of omdat ze zo graag bij een organisatie willen horen. 'Iets plaats willen laten vinden' is leuk voor frisse nieuwe ondernemingen, maar als de hype er van af is gaat het gewoon om overleven.

En om weer met beide benen op de grond te gaan staan, geld en de vrije markt is een fantastische manier om te komen tot een redelijk acceptabele organisatie van de productiemiddelen. Als iedereen maar gewoon gaat doen wat ie leuk vind, dan houdt het snel op. Dan onstaan er enorme overschotten aan producten die niemand wil hebben en ontstaan er gigantische tekorten aan productie die iedereen wil hebben. Da's nog erger dan in socialistische samenlevingen, daar wordt tenminste nog een beetje gepland wat betreft de productie.

Mascha, over vijf jaar doe jij nog steeds je boodschappen bij de super en betaal je met geld dat je verdient hebt door er voor te werken. Dat principe is al zo oud als de weg naar Rome en dat zal ook altijd zo blijven.

Hendrik zei

Pieter, je schreef:
"Ik verwacht dat deze machthebbers het huidige systeem zullen laten imploderen (de door hen opgezette crisis is daarvan het begin), en het zullen vervangen door een nieuw en volledig elektronisch systeem dat nog meer controle (en dus macht) mogelijk maakt. En dan zijn we nog verder van huis dan we nu al zijn..."

Daar ben ik ook bang voor. De overheid weet al alles van ons, wat we verdienen, hoe we het uitgeven, zodat ze ons maximaal kan uitbaten, we staan al minstens de helft van onze verdiensten af aan de staat, maar dat wordt nog wel erger.

Door het geld- en banksysteem te beheersen heeft de overheid maximale macht over ons. De crisis wordt gebruikt om de greep nog sterker te maken, ik verwacht dat anoniem cashgeld op den duur gaat verdwijnen, zodat de overheid alle transacties kan traceren. En er zal ook wel weer een verbod op het bezit en gebruik van goud komen, zodra dit betaalmiddel populair gaat worden. Goud is immers anoniem.

En als we denken dat we op het Internet veilig zijn, think again, een groeiende groep politici doet pogingen om de overheid meer greep te laten krijgen op het Internet. Uiteraard om terrorisme en criminaliteit te kunnen bestrijden, maar wij weten wel beter, ze willen niet dat de burgers zich onttrekken aan de greep van de staat, de almachtige staat.

Pieter Stuurman zei

Hendrik,

Ik vrees dat het precies andersom is: het geld- en banksysteem beheerst de staat. Of beter gezegd: de staten. De bankiers zijn de werkelijke heersers over de wereld. Of nog een stapje verder: de werkelijke heersers gebruiken hun banken en geldsystemen als managementttool om de wereld steeds verder te overheersen.

Wat betreft winst: arbeidskosten en winst zijn twee verschillende dingen. Het doel van een onderneming is het behalen van winst na arbeidskosten. Daarom bestaat de prijs van ieder product uit arbeid + winst. Ook vreemd kapitaal bestaat uit arbeid + winst, namelijk nul procent arbeid en honderd procent winst.

Winst is geld waar geen arbeid voor geleverd is maar waar wel arbeid voor gekocht zal worden. Winst is daarmee gratis arbeid. Winst is dus slavernij.

mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei

Ja, Pieter, bewustwording (waardoor bewust Zijn kan ontstaan) is zeer nodig. Zonder bewustwording geen evolutie. Het hele universum werkt met ons mee op dit moment van de evolutiespiraal, maar we moeten het echt zelf doen. Niemand komt ons redden.

We mogen dan ook het huidige geld- en belastingensysteem verlaten. Hierdoor hebben machtshebbers geen enkele macht meer. Wij geven onze macht weg. De macht zit in ons. De machtshebbers hebben slechts de macht die wij hen geven. Je verlaat het huidige geld- en belastingensysteem pas dan nadat je er bewust Zijn op hebt. De keus is in jeZelf.

mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei

Beste Hendrik,

Neem eens een kijkje op www.overvloedsprincipe.nl waardoor je kennis kunt nemen van volkomen andere uitgangspunten.

Het is NU de tijd dat we van macht naar kracht bewegen. Met name ook in onszelf. Vanuit kracht neem je zelf verantwoordelijkheid voor je welZijn en maak je geheel andere keuzes.

Hendrik zei

Beste Mascha, ik heb de site al eens gelezen, dus zo gemakkelijk kom je er niet mee weg :-)

Ik geloof zelf wel in het enthousiast maken van mensen met goede ideeën, maar ik ben ook een systeem-ontwerper en dan komt het aan op een correct functioneren. Ik heb bij jouw systeem nog niet de indruk dat het goed gaat functioneren.

Hoe bouw je bijvoorbeeld in jouw systeem vermogen op?

Groet,
Hendrik

Hendrik zei

Beste Pieter,

Ik ben het niet met je eens. Staten en met name politieke partijen hebben veel meer macht dan de bankiers, die moeten immers zelf ook heel veel geld afstaan aan de overheden. Bovendien hebben de eigenaren van banken veel vermogen verloren bij de laatste crisis. Aangezien overheden absoluut niet zonder de banken kunnen hebben politici besloten om de banken te redden, normale bedrijven zouden ze zonder pardon failliet laten gaan.

Nee Pieter, het grootste deel van je verdiensten gaat naar de overheden, niet naar de banken.

Pieter Stuurman zei

Beste Hendrik,

Het is eenvoudig: schuld = afhankelijkheid. Overheden staan tot over hun oren in de schuld bij de bankiers en zijn dus afhankelijk van die bankiers.

Sommige banken hebben vermogen verloren bij de crisis (aan andere banken), maar het totale bancaire kartel heeft er garen bij gesponnen. Het is heel simpel: je laat banken met elkaar concurreren met als doel de ene bank vetter te maken ten koste van de andere bank. Vervolgens laat je de belastingbetalers die stervende bank weer vet maken, en je hebt twee vette banken.

Het zijn niet de overheden die de banken 'gered' hebben, maar wij, de belastingbetalers. Daarom gaat het grootste deel van onze verdiensten naar de overheden. Om de banken rente te kunnen betalen, en nu ook nog eens om ze te 'redden'.

Overheden zijn volledig afhankelijk van de financiers, en werken in de praktijk als marionetten voor die bankiers. Het zijn immers de overheden die zeggenschap hebben over ons. En wij (de bevolking) zijn door die overheden allemaal ingezet als onderpand voor de staatsleningen. Overheden hebben daardoor geen andere keuze dan te dansen naar de pijpen van de financiers. En dat maakt die financiers tot de werkelijk bazen van de wereld.

Hendrik zei

Beste Pieter,

De meeste staatsschuld is in handen van de vermogensbeheerders, voornamelijk pensioenfondsen. De banken hebben maar een beperkt eigen vermogen, da's het hele probleem van de krediet-crisis, de banken hebben veel te weinig eigen vermogen om calamiteiten op te vangen.

Uiteraard hebben wij de banken met ons belastinggeld gered en dat is juist het frustrerende, denk maar niet dat de politieke partijen hun macht uit eigen zak betalen! Ze gebruiken hun macht om met het geld van de burgers hun banken in de lucht te houden. Want de banken zijn het ultieme middel van de overheid om de burgers onder controle te houden.

Open je ogen Pieter, de krediet-crisis heeft laten zien waar de echte macht ligt, niet bij de banken en zeker niet bij de bankiers. Wij zijn de slaven van ons eigen monster, Pieter, zelfs in het feodale tijdperk hoefde men niet zoveel belasting te betalen als nu. En als dat geld nu gebruikt werd om de armen te helpen, welnee, politici gebruiken het belastinggeld voornamelijk voor om meer macht te kunnen uitoefenen. Ga maar na, waar bemoeit de overheid zich niet mee? Met alles toch?

Pieter Stuurman zei

Beste Hendrik,

Waar is al dat geld van die overheid dan? Als het besteed zou worden aan ambtenarensalarisen, dan wordt het door die ambtenaren gewoon uitgegeven en rouleert het in de economie. Dan zou er dus gewoon arbeid tegenover staan. Zou het in een geheime sok zitten?

We betalen zo veel belasting vanwege de schulden die de overheid heeft aan de bankiers. Wij zijn het onderpand voor die schulden. Het is de belofte van de overheid aan de banken dat wij, de burgers, de rente en aflossing zullen betalen. Het is die belofte die het mogelijk maakt om die leningen te verkrijgen. Zonder onderpand geen lening.

De kredietcrisis is bewust opgezet door de bankiers om de uitstaande schuld te materialiseren. Pas wanneer schuldenaren niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen, vervalt het onderpand aan de leningverstrekker. En dat is de bedoeling van de crisis.

Als de crisis zich dus doorzet (en dat zal het geval zijn), dan kan de overheid niet meer aan haar verplichtingen voldoen en wordt het onderpand (wij) eigendom van de geldverstrekker.

Kijk eens naar de korte film 'Money as debt' (47 min.) en je ziet hoe het werkt.

http://video.google.com/videoplay?docid=-2550156453790090544#

Hendrik zei

Beste Pieter,

Nogmaals, het zijn de vermogensbeheerders die de staatsschuld bezitten, daar gaat de rente heen. Niet naar de banken, hooguit via de banken.

De schulden zijn door de overheden gemaakt om tekorten te dekken, overheden geven graag meer geld uit dan er binnenkomt.

Pieter, de meeste banken hebben maar een heel klein eigen vermogen en een hele grote schuld (da's de hefboomwerking). De crisis is ontstaan doordat de waarde van de activa (leningen, hypotheken, aandelen) daalde terwijl de schuld (geld van spaarders) hetzelfde bleef. Hierdoor krimpt het eigen vermogen en wordt de bank insolvabel, met andere woorden, de bank heeft dan meer schulden dan bezittingen.

En ik heb zelf al die video's allang bekeken, ik weet ondertussen wel hoe het zit.

Pieter Stuurman zei

Beste Hendrik,

Dat is inderdaad de officiële lezing. En men wil maar al te graag dat wij die lezing geloven.

Banken hebben altijd meer schulden dan bezittingen vanwege het fractioneel reserve systeem. Vandaar dat een bankrun altijd de ondergang van een bank betekent.

Maar banken hebben de macht in de wereld omdat iedereen schulden aan ze heeft. Schulden die bestaan uit geld dat ze hebben uitgeleend, maar dat niet van hun is.

Vermogensbeherders werken voor de banken. Het vermogen staat immers geparkeerd bij die banken, en dat geeft die banken weer de mogelijkheid om een veelvoud (ongeveer tien keer) van dat vermogen uit te lenen.

Hendrik zei

Pieter, schulden en bezittingen zijn altijd in evenwicht, een bezitting is echter niet hetzelfde als eigen vermogen.

De bezittingen van de bank zijn de leningen en aandelen die ze op de balans hebben staan. Daar tegenover staan een klein beetje eigen vermogen en een heel groot deel vreemd vermogen, meestal het geld dat klanten stallen bij de bank (spaargeld en rekening courant).

Banken hebben inderdaad veel macht, maar vergis je niet, de klanten van de bank hebben nog veel meer macht. Als ze gezamenlijk optreden, dan kunnen de schuldeisers een bank overnight failliet laten gaan (zie DSB Bank). Immers, als de rekeninghouders hun leningen opeisen, dan moet de bank haar bezittingen verkopen. Een massale verkoop is heel ongunstig voor de verkoopwaarde, waardoor de bank een groot verlies leidt wat ten koste gaat van haar eigen vermogen. Als er onvoldoende eigen vermogen is, dan is de bank failliet.

Overigens geldt hetzelfde voor iedereen die geld geleend heeft. Als je schuldeiser plots op de stoep staat heb je een probleem.

Je schrijft: "Vermogensbeherders werken voor de banken. Het vermogen staat immers geparkeerd bij die banken, en dat geeft die banken weer de mogelijkheid om een veelvoud (ongeveer tien keer) van dat vermogen uit te lenen."
Da's niet waar. Grote (aandelen)vermogens zijn vrijwel nooit bij banken geparkeerd, maar altijd bij bewaarinstellingen die de aandelen natuurlijk niet mogen uitlenen. Wat dacht jij, dat het ABP haar vermogen bij banken heeft ondergebracht?

Fractioneel bankieren gaat om de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, die verhouding ligt onder de 10, da's geen geheim. De meeste huishoudens hebben ook zo'n ratio, het huis dat ze bezitten is gefinancierd met 10% eigen vermogen en de rest is geleend.

Hendrik zei

(vervolg)
Pieter, het probleem waar banken mee kampen is de verschillen in looptijd van vreemd vermogen en bezittingen. Leningen aan de bank zijn vaak direct opeisbaar, slechts een klein deel staat langer dan een jaar vast. De banken hebben dit geld echter gestoken in minder liquide activa, zoals hypotheken en aandelen die niet zonder problemen meteen te verkopen zijn. Vooral niet massaal.

Veilige banken zorgen in ieder geval voor een een goede match tussen de looptijden en hebben een relatief groot eigen vermogen om de schade door falende leners op te vangen.

Maar om heel eerlijk te zijn, de meeste banken zijn tegenwoordig insolvabel. Door de afschrijvingen op de bezittingen (vooral in het onroerende goed) is veel eigen vermogen verdampt. Tot nu toe weigeren de banken om hun activa te herwaarderen en de overheden zitten er om begrijpelijke redenen niet bovenop.

Waarom dacht je dat momenteel zoveel banken hun geld belegd hebben bij de centrale bank? Ondanks de lage rente-vergoeding is dat veiliger dan het het geld uitlenen aan collega-banken.

Eerst moet er weer economische en monetaire stabiliteit komen, zover is het nog niet.

Pieter Stuurman zei

Hendrik,

Vermogen verdampt niet, het gaat over in andere handen. Als vermogen zou verdampen, dan zou de totale hoeveelheid geld die in omloop is afnemen. Dat is in de huidige situatie bepaald niet het geval.

Fractioneel reserve bankieren gaat niet over de verhouding eigen/vreemd vermogen. Fractioneel bankieren gaat alleen over vreemd vermogen. Het is immers het geld dat anderen aan de bank hebben toevertrouwd dat wordt uitgeleend. En dat dan tien keer.

Banken zijn per definitie niet solvabel omdat ze het geld van hun klanten, dat in principe direct en vrij opvraagbaar is, niet in hun bezit hebben en dus ook niet kunnen teruggeven als meer dan 10% van de klanten het komt halen.

Fractioneel bankieren is niets meer dan legale valsemunterij. En om het legaal te maken en te houden, hebben ze de medewerking van de wetgever nodig. Die wetgevers (overheden) verlenen die medewerking omdat ze bij de bankiers in het krijt staan en het zich niet kunnen veroorloven om de kredietstroom te laten opdrogen. Overheden collaboreren daarom met de banken. Ten koste van de bevolking. Ze vormen samen een machtskartel, waarbij overheden fungeren als zetbazen voor de bankiers (en corporaties).

Overheden zijn niet rijk, ze zijn arm. Anders zouden ze niet hoeven te lenen. En als ze niet zouden hoeven te lenen, dan zouden ze ook niet het grootste deel van hun macht hoeven af te staan de de banken.

Hendrik zei

Oei Pieter, jij verwart vermogen met geld. Moet je niet doen, vermogen is kapitaal, geld is slechts een ruilmiddel. Geld kan overigens wel fungeren als een vermogen, een heel liquide vermogen, dat wel.

Vermogen heeft een marktwaarde en als die waarde door wat dan ook flink daalt, dan verdampt er vermogen.

Fractioneel reserve bankieren gaat wel degelijk over de verhouding tussen eigen vermogen, de reserve en het vreemde vermogen. Een 100% reserve bank leent alleen eigen geld uit.

"Banken zijn per definitie niet solvabel omdat ze het geld van hun klanten, dat in principe direct en vrij opvraagbaar is, niet in hun bezit hebben en dus ook niet kunnen teruggeven als meer dan 10% van de klanten het komt halen."
Pieter, solvabiliteit gaat om alle activa (zie wikipedia hierover). Als meer dan 10% van de klanten haar geld opeist, dan heeft de bank in eerste instantie een liquiditeitsprobleem, het solvabiliteitsprobleem komt pas als de waarde van de bezittingen kleiner is dan de schuld.

"Fractioneel bankieren is niets meer dan legale valsemunterij."
Nee, dat is het niet. Je verwart waarschijnlijk fractioneel bankieren met geldschepping. Het eerste wordt door alle banken gedaan, het laatste alleen door de algemene banken en de centrale banken.

Fractioneel bankieren mag jij ook, je leent wat geld van je buurman en leent dat door voor een hogere rente aan je neef. Op dat moment ben jij een fractionele reserve bank.

"Overheden zijn niet rijk, ze zijn arm. Anders zouden ze niet hoeven te lenen. En als ze niet zouden hoeven te lenen, dan zouden ze ook niet het grootste deel van hun macht hoeven af te staan de de banken."
Klopt, maar wie zegt dat armen niet machtig kunnen zijn? Overheden zijn machtig omdat ze wetgever zijn en de wetten met behulp van geweld kunnen afdwingen. Daar kan geen bank tegenop.

En banken zijn niet rijk, banken hebben maar een klein eigen vermogen. De grote rijkdommen zitten bij de vermogensbeheerders, voornamelijk pensioenfondsen en zogenaamde staatsfondsen, zoals het stinkend rijke vermogensfonds van Noorwegen, maar ook het ambtenarenpensioenfonds van Nederland is één van de grootste vermogensbeheerders ter wereld.

Hendrik zei

Pieter, ik denk dat er wat verwarring is over de functie van een bank in relatie met het fractioneel bankieren.

Zie je de bank als bewaarplaats voor je geld, dan is er inderdaad sprake van fractioneel bankieren als de bank slechts een deel van het geld van de klanten in de kluis houdt en de rest uitleent.

Algemene banken doen dat. Je stalt je geld op een rekening-courant, waardoor het nog steeds ruilmiddel is, maar ondertussen leent de bank een deel van jouw geld uit aan derden. Dan is er sprake van geldschepping.

Algemene banken maken ook geld door wederzijds schuldaanvaarding. Met een druk op de knop wordt dan geld gemaakt, jij krijgt geld op je rekening courant bijgeschreven (schuld van de bank aan jou) en de bank heeft van jouw een schuldbekentenis (is bezit voor de bank).

Als jij geld opneemt van je rekening, dan moet de bank in principe de schuld verkopen aan een andere bank of aan de centrale bank.

Dit is op zich wel de basis onder de massieve inflatie van de afgelopen eeuw.

Pieter Stuurman zei

Hendrik,

Ik zei inderdaad solvabel en bedoelde liquide. Foutje.

Wat betreft geld scheppen: dat is wat ik bedoel met gelegaliseerde valsemunterij.

Waarom zouden overheden daaraan meewerken? Pas als er sprake is van van wederzijds belang zou zoiets worden toegestaan. En dat wederzijds belang is: overheden hebben geld nodig en krijgen dat in ruil voor macht.

Inflatie is in de praktijk niets meer dan verkapte vermogensbelasting.

Hendrik zei

Pieter, het gros van de staatsobligaties wordt gekocht door de vermogensbeheerders, niet door banken die geld scheppen, althans, dat was tot voor kort, want zowel de ECB als de Fed kopen staatsobligaties op (de ECB indirect via de banken).

Maar de politici zijn de grote boeven, zij misbruiken de almacht van de overheid om via de banken macht over de burgers uit te oefenen.

Het gaat politici niet zozeer om geld, da's slechts een middel, het gaat ze vooral om macht, om invloed. Ze leggen, middels de belastingen, beslag op het inkomen van het productieve deel van het volk, officieel met nobele doelen, zoals herverdeling van inkomens, maar waarom komt er dan zo weinig van dat geld terecht bij de echte armen?

De grootste hypocrisis vind ik nog het redden van de banken, alsof ze de bankiers een gunst verlenen, kom zeg, de overheden redden hun eigen hachje, want zonder banken kunnen de overheden geen invloed uitoefenen op de burgers.

Goed, om eerlijk te zijn heeft iedereen wel baat bij een soepeldraaiende economie en banken vormen daar een essentieel onderdeel van. Maar banken hebben van de overheid een veel te grote rol gekregen, banken zouden weer gewone bedrijven moeten worden, die failliet kunnen gaan, waardoor rekeninghouders veel beter uitkijken aan wie ze hun geld lenen.

En als dat betekent dat ik weer dik moet betalen om mijn geld te stallen bij een bank, so be it.

Eugenie van Ruitenbeek zei

Hai Hendrik, waar hebben die vermogensbeheerders hun poet dan opgeslagen? En waar hebben ze hun vermogen in gestopt volgens jou?

Hendrik zei

Hoi Eugenie, vermogens-titels worden bewaard bij speciale instellingen, buiten de banken, juist om te voorkomen dat bij een faillissement het vermogen weg is. En da's niet alleen voor vermogensbeheerders, ook voor particulieren. Daarom moet je ook betalen voor het aanhouden van vermogen (ze bewaren je aandelen niet voor niks).

Vermogen kan van alles zijn, leningen, onroerend goed, aandelen, alles wat waarde heeft, rendeert en verhandelbaar is.

Eugenie van Ruitenbeek zei

Ja, dat is me bekend, Hendrik, maar ook dat soort stukken zijn in feite waardeloos tot iemand er een waarde aan toekent. En uiteindelijk telt het vermogen gewoon in geldeenheden dus het is in mijn beleving een mooi woord maar komt uiteindelijk gewoon neer op het slavenspul 'geld'.

Noem mij eens zo'n 'speciale instelling', Hendrik? er zijn toch geen schuren vol met zakken vermogens titels? Ook die speciale instellingen hebben uiteindelijk gewone, simpele BANKREKENINGEN.

Het vermogen van een bedrijf, bijvoorbeeld, zit in activa. Maar tegenover activa moet passiva staan van waaruit die activa is gefinancierd; bankrekeningen. Waar of niet? Zo niet; vertel!

Eugenie van Ruitenbeek zei

Oh en Mascha, volgens mij begrijp je Pieter niet helemaal goed... "Ook voor mij voelt het niet kloppend dat er tegenover 'arbeid' geen energie-uitwisseling staat en daardoor 'winst' gemaakt kan worden ofwel met andere woorden dat er gratis arbeid verricht wordt door medewerkers."

Dat is niet wat hij zei, noch bedoelde...Enfin..

Hendrik zei

Eugenie, je zei "maar ook dat soort stukken zijn in feite waardeloos tot iemand er een waarde aan toekent."

Dat geldt natuurlijk voor alle waardepapieren.

"En uiteindelijk telt het vermogen gewoon in geldeenheden dus het is in mijn beleving een mooi woord maar komt uiteindelijk gewoon neer op het slavenspul 'geld'."

Uiteindelijk kun je op zo'n manier alles in geld uitdrukken. Wat is je punt?

"Noem mij eens zo'n 'speciale instelling', Hendrik? er zijn toch geen schuren vol met zakken vermogens titels? Ook die speciale instellingen hebben uiteindelijk gewone, simpele BANKREKENINGEN"
Euroclear is zo'n instelling, maar je hebt gelijk, tegenwoordig worden effecten giraal bewaard. En het is inderdaad een rekening, maar met dit verschil dat de effecten geen lening aan het bedrijf zijn. Bij een bankrekening geldt dat wel. Als jij geld stalt bij een bank is dat feitelijk gezien een lening aan de bank.

"Het vermogen van een bedrijf, bijvoorbeeld, zit in activa. Maar tegenover activa moet passiva staan van waaruit die activa is gefinancierd; bankrekeningen. Waar of niet? Zo niet; vertel!"
Hoeft niet, als ik een bedrijf start kan ik allerlei tastbare activa inbrengen, zonder dat daar een bankrekening bij komt kijken.

En als de waarde van een activa stijgt, dan stijgt meteen ook het eigen vermogen aan de passiva kant, zonder dat daar geld aan te pas komt. Andersom telt ook en daar hebben de banken zo'n last van gehad.

mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei

@Geld en de belofte van mogelijke rijkdom zijn voor mensen nog steeds vrijwel onweerstaanbaar.

Die onweerstaanbaarheid geeft degenen die de controle hebben over het geldsysteem enorme macht. En die zullen ze niet willen afstaan.

Pieter, wie kan de onweerstaanbaarheid met betrekking tot geld en rijkdom reguleren?

Juist: jij en ik. Gewoon wijzelf.

Ik geef de macht niet langer aan het huidige geldsysteem. Ik heb het huidige geldsysteem zoveel mogelijk verlaten. Ik schrijf zoveel mogelijk, omdat ik me voor een klein deel ook nog beweeg binnen de Euro-wereld, maar echt dit deel is zo klein mogelijk. Ik ben in staat hiervoor te kiezen, omdat ik het huidige belastende systeem verlaten heb voor een belangrijk deel. Niet omdat ik in het verleden Euro's opgepot heb en daar nu goed van kan leven.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Roberto Kenneth zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.