vrijdag 11 juni 2010

Liefde


Ik doe het eigenlijk nooit, maar ik doe het nou toch. Ik ga het eens over mijzelf hebben. Niet dat ik nou mijn ego wil opvijzelen, of mezelf op de borst wil rammen of zo. In tegendeel. Ik wil het hebben over mijn tekortkoming. Ik heb namelijk een handicap. Een handicap die ik mijn leven lang al bij me draag.

Ik moet het dan maar eerlijk toegeven: ik kan niets begrijpen. Niks dringt zomaar tot me door. Net zoals iemand die verlamd is niet zomaar kan lopen, kan ik niets zomaar begrijpen. En zoals de verlamde een rolstoel nodig heeft om zich te verplaatsen, zo heb ik een hulpmiddel nodig om iets te kunnen bevatten.

Een hulpmiddel dat, net zoals een hoorapparaat, een rolstoel of een stoma, nogal technisch van aard is. Mijn substituut voor intuïtief begrip is logica. Aardse logica. Zonder de ratio ben ik net zo hopeloos verloren als een blinde zonder geleidehond, of als een kreupele zonder stok. Het is een voor mij onmisbaar hulpmiddel om door het leven te kunnen laveren en er iets van te snappen.

Waar anderen onmiddellijk begrijpen wat er wordt bedoeld al er gesproken wordt over liefde, het volgen van het spreekwoordelijke hart, over het goed en het kwaad, daar verblijf ik in verwondering en onbegrip. Het is mij totaal abstract. Pas als ik rationele verbanden kan leggen, als ik het kan relateren aan andere zaken, begint er leven in te komen en krijgen de begrippen iets van herkenning. Pas dan wordt een gevoel hanteerbaar. Pas dan kan ik er iets mee.

Neem nou het begrip liefde. Liefde is iets dat veel mensen intuïtief begrijpen. Maar voor mij is het een mysterie. Wat is liefde?

Het woord liefde heeft voor mij al helemaal geen lading meer. Het is zo vaak misbruikt dat het zodanig geërodeerd is dat het me niets meer zegt. Ik las recentelijk dat het woord ‘love’ op een popzender gemiddeld 12.000 keer per dag voorbijkomt (hoewel in popsongs met ‘love’ meestal seks bedoeld wordt: “baby, I will love you all night long”, en daar is niks mis mee maar het is iets anders). Het woord liefde is simpelweg versleten.

Maar ik voel wel aan dat het begrip liefde van groot belang is. Dus ga ik dat eens proberen te ontleden. Wat IS liefde nou eigenlijk?

Als je van iemand houdt, dan voel je jezelf met die persoon verbonden, en dat is een prettige ervaring. En van prettige ervaringen wil je meer. Liefde is dus besef van verbondenheid. En de wil om die verbondenheid te ervaren. De ervaring van die verbondenheid leidt tot waardering ervan. En die waardering leidt vervolgens tot de wil om meer verbondenheid te ervaren. Liefde heeft dus de neiging om vanuit zichzelf te groeien.

Het enige dat die groei kan tegenhouden is het ontbreken van bewustzijn van verbondenheid, of het blokkeren ervan. Zonder besef van verbondenheid is er dus geen liefde.

Het ontbreken van dat besef van verbondenheid is verdeeldheid. Verdeeldheid maakt liefde dus onmogelijk. Iedereen die een stukgelopen relatie te verwerken heeft gehad, weet dat verdeeldheid, of een uiteenlopend gevoel van ‘belang’ ten grondslag ligt aan de breuk. Maar verdeeldheid kan ook vooraf al liefde blokkeren. Een PVV aanhanger zal bijvoorbeeld moeite hebben met het ervaren van verbondenheid met Moslims, en al helemaal met het waarderen ervan. Een fanatieke PVV’er zal niet zo snel liefde voelen voor een Moslim. Eerder haat.

Haat is de tegenpool van liefde. Haat bestaat uit verdeeldheid met de daaruit voortkomende emoties, en liefde bestaat uit verbondenheid met de bijbehorende emoties.

Verbondenheid is dus de sleutel voor het tot stand komen van liefde. En het ervaren van die verbondenheid leidt tot het gevoel van liefde. En de waardering van dat gevoel leidt dan weer tot de wil om die verbondenheid uit te breiden.

Verbondenheid is mogelijk met een partner, maar ook met vrienden, kennissen, collega’s, landgenoten, alle mensen etc. Waar je de denkbeeldige grens legt, ligt de grens van de mogelijkheid tot liefde. Besef van verbondenheid met iedereen, zonder grens, opent dus de weg naar grenzeloze liefde. Liefde wordt alleen beperkt door het aanbrengen van verdeling en grenzen.

Niet alleen binnen de mensheid bestaat er verbondenheid. Alles is met elkaar verbonden. Zelfs de soms kille, rationele wetenschap heeft dit al lang geleden aangetoond. Denk aan de alom geaccepteerde relativiteitstheorie van Einstein, die aantoont dat alles betrekking heeft op alles. Dat alles in relatie staat tot elkaar. Dat wil zeggen: alles dat leeft, maar ook dode materie en energie. Alles dat bestaat is aan elkaar verbonden. Alles kan alleen maar bestaan in verbondenheid.

Je zou kunnen zeggen dat alles de wil heeft om die verbondenheid aan te gaan. En dan bedoel ik ‘wil’ in een ruime betekenis. Wil, zoals in de rivier die naar het laagste punt wil stromen. Alles heeft de wil om te zijn wat het is. Om te existeren. En om te kunnen existeren, is verbondenheid een voorwaarde. Alles staat immers in relatie tot elkaar. Existeren IS dus verbondenheid. Existeren IS daarmee dus liefde. Anders gezegd: alles is verbondenheid dus alles is liefde.

Materie is niets meer dan atomen die met elkaar verbonden zijn. Die tot elkaar worden aangetrokken. Pas dan krijgt die materie haar kracht. Als de aantrekkingskracht zou verdwijnen dan zou de materie uiteenvallen, en haar kracht kwijt zijn.

Verbondenheid is aantrekking en dus kracht: aantrekkingskracht. De wil om verbondenheid te ervaren en te waarderen leidt tot energie. Net zoals de wil van de rivier om naar het laagste punt te stromen tot energie leidt. Energie die wij mensen voor onszelf kunnen aanwenden door de wil van de rivier te manipuleren. Door er bijvoorbeeld een stuwdam in te bouwen en de energie van de rivier in ons voordeel te gebruiken. Zo is in principe iedere energie om te buigen. Dus ook de energie van de liefde.

De enige manier om de energie van verbondenheid om te buigen is door het aanbrengen van grenzen. Daardoor verdwijnt het besef en daarmee de aantrekkingskracht van verbondenheid. En dat ondermijnt de kracht van de mensheid als geheel. Het werkt als een zaag door een boomstam die de verbondenheid van de boom met zijn wortels, en daarmee de aarde verbreekt. De energie van de boom die de boom gebruikte om boom te zijn, komt nu ten goede aan degene die hem omzaagt (hij kan er brandhout van maken, of een tafel of zo).

Op vergelijkbare manier snijdt verdeling de verbondenheid tussen mensen door, en de energie die eerst ten goede kwam aan die mensheid als geheel, komt nu ten goede aan degene die de verdeling aanbrengt. Die energie verdwijnt dus niet maar wordt gemanipuleerd en gekanaliseerd om ervan te profiteren. Verdeel en heers.

Het is daarom niet vreemd dat heersers altijd proberen haat te genereren. Haat en verdeling zijn noodzakelijk om te kunnen heersen over, en te profiteren van de gekanaliseerde kracht van de mensheid. Wil een heerser bijvoorbeeld geld of macht afnemen van anderen, dan doet hij dat niet zelf, maar dan laat hij de bevolking ten strijde trekken. Hij maakt dan gebruik van de kracht van die bevolking. En die bevolking is daar alleen voor te porren als ze haat voelt voor de, door de heerser benoemde, tegenpartij. Geen enkel volk valt een ander volk aan als er sprake is van onderlinge verbondenheid en liefde tussen die volkeren. Haat is verdeling, en zonder verdeling is er verbondenheid. En dan valt er niks te heersen. Heersen is verdeling en haat zaaien.

Haat en verdeling bestaan alleen vanwege denkbeeldige grenzen: van de ene groep kun je wel houden, van de andere niet. Het zijn kunstmatig aangebrachte, illusoire grenzen. Nou kunnen illusies hardnekkig zijn, maar het mooie is dat je ze zelf los kunt laten. Het is niets meer dan een keuze. Een vrije keuze.

Liefde voor elkaar is dus de kracht van de mensheid, en liefde voor alles dat er bestaat is het bestaansrecht voor alles dat er bestaat, en dus ook voor ons. Het enige dat ervoor nodig is, is het besef dat alles verbonden is, en dat verdeeldheid een illusie is. Een illusie die in het leven geroepen is om op onze energie te parasiteren. Wat wordt onze keuze?

16 opmerkingen:

Eugenie van Ruitenbeek zei

Is het een keuze? Of is het een kwestie van bewustzijn?

Pieter Stuurman zei

Liefde is (als ik de redenering blijft volgen)de natuurlijke staat van verbondenheid.

Om het te ervaren is bewustzijn van die natuurlijke staat een voorwaarde. Verdeeldheid is een keuze die dat bewustzijn verduistert.

fons zei

als we het woord liefde nn eens vervangen door aantrekkingskracht of magnetisme en er dan nog eens naar kijken zetten we in perspectief wat de wellicht de natuurlijke vorm is hiervan .
Dat wij daar met ons denken soms andere normen en waarden aan toekennen is geheel voor rekening van onze 'onwetendheid' zoals ik het zie.

Pieter Stuurman zei

Beste Fons,

Dat is precies wat ik wilde zeggen: liefde is aantrekkingskracht. Of de wil om tot verbondenheid te komen. En dat is hetzelfde.

Anoniem zei

Liefde is herkenning

Anoniem zei

Beste Pieter,
Ik haat absoluut geen moslims, integendeel. Toch heb ik uit overtuiging PVV gestemd, samen met anderhalf miljoen medelanders. De media schetst een volkomen verkeerd beeld van de PVV. Prik daar eens doorheen. Mag je nog nuchter denken in ons land? Of moet alles "politiek correct"( = links) zijn?

Thomas zei

Beste Pieter,

Joseph Campbell zei: "Follow your bliss and do not be afraid." Als je vanuit je hart gaat leven, op intuitie, zonder angst dan gaan deuren open waar voorheen niet eens deuren waren.. en kun je in een flow terechtkomen die je mee neemt naar ongekende hoogtes van extase.
Dan kom je op een andere frequentie. Ik heb dat zelf mee mogen maken toen ik leefde zoals Santiago uit het boek De Alchemist van Paolo Coelho. "When you truly desire something the whole universe conspires in helping you achieving this."

Op dit moment zit ik ook behoorlijk vast in mijn verstand. Ratio. Redeneren. Logica. Zoals jij schrijft.. maar ik ben vastbesloten dat ik hier binnenkort weer uitkom.. weer ga ontsnappen uit de kooi van mijn verstand die mij gevangen houdt.

Wat ik heb mee mogen maken is nauwelijks onder woorden te brengen. Het volgende filmpje illustreert dit goed.. tevens heb ik een aantal bronnen vermeld die een en ander trachten te verklaren.

http://humanityhealing.ning.com/video/twin-flames-when-love

Thomas zei

11:11
http://www.crystalinks.com/11.11.html
“11 is a number of balance and also intuition. 11:11 is a "wake-up" code or beacon. It tells you that you are about to make a significant shift or change in your life and that the change or shift is critical to your destiny."
“Physical reality is a consciousness program created by digital codes. Numbers, numeric codes, define our existence. Human DNA, our genetic memory, is encoded to be triggered by digital codes at specific times and frequencies. Those codes awaken the mind to the change and evolution of consciousness. 11:11 is one of those codes, meaning activation of DNA. You will note that seeing 11:11 frequently creates synchronicities in your life.”
“Your consciousness is expanding and therefore you will, manifest faster and with greater comprehension, becoming more aware of the meaning of synchronicities that will become more and more frequent. They are created by your soul creates to help you remember that you are a soul spark in a physical program that is about to end, evolve back to higher consciousness.”

Synchronicity
http://www.crystalinks.com/synchronicity.html

“The Law of Attraction and Manifesting”

“Synchronicities are people, places or events that your soul attracts into your life to help you evolve to higher consciousness or to place emphasis on something going on in your life. The more 'consciously aware' you become of how your soul manifests, the higher your frequency becomes and the faster you manifest positively. Each day your life encounters meaningful coincidences, synchronicities, that you have attracted, on other words created in the grid of your experiences in the physical. Souls create synchronicities, played out in the physical. It is why you are here. It is how our reality works.”

The Emerald Tablet
http://www.crystalinks.com/synchronicity.html

“We ask the age old questions, "Who am I? Why am I here? What is my mission?"

“As with all things esoteric, their interpretation would vary based on the reader. One things always remains clear with Thoth, Reality in 3D is a polarity of electromagnetic energies, hence a duality. The soul splits in two, polarity, when it enters 3D. Half remains above and half below, the yin/yang, male/female, etc. We often experience our other half as our Twin Flame or Twin Soul. Union with our other half is what we ultimately seek to accomplish, once again becoming 'whole' and feeling complete. And so it was written....

"As is Above, So Is Below."

Thomas zei

Twin Flames or Twin Souls
http://www.crystalinks.com/twinflames.html

“You feel closer to certain souls, because you have attracted them into your life as they are on the same frequency as you or because you want to work out issues with them. Karma refers to responsibilities shared by soul mates.”
“Your soul is consciousness or thought. We often perceive it as a creational flame, a light or a soul spark of light. Physical reality is made of electromagnetic energy which has poles (north/south), polarity, duality, opposites, male/female, yin/yang.”

“When you experience in third dimension your soul sparks splits in half, male and female. One half remains in higher frequency [As is Above] while one half spirals in third dimension [So is Below]. If you are female, your partner above is male and vice versa.”
“Encoded in our DNA, as part of the human experience, is the need to reunite with our twin flame. This draws us back to our creational source after we experience in third dimension. It reminds of that we will journey Home, to find this twin aspect of ourselves who loves us unconditionally and makes us feel complete, as One. We search for ourselves by healing to restore balance at which time we will reach Zero Point - the merge of our matter and antimatter selves.”
“The third dimension is often referred to as 'In The Box'. When your polarities merge, your male and female aspects will move 'Out of the Box' igniting and creating union with your Twin Flame or Twin Aspect. You can meet someone who can carry the frequency of our Twin Flame and give you the feeling of union, Oneness. When you make love with that partner, you can experience all of who you are, the union is multi-dimensional. You can also feel the energies of your other soul aspect, as part of the union!”

The One
http://www.crystalinks.com/twinflames.html

“When you meet The One, if you are lucky enough to meet that person, you do not have to ask, "Is this The One?" You will know.”
“We are genetically encoded to seek The One, the feeling growing stronger as consciousness evolves. The One, as your Twin Flame, is your polar opposite, yin / yang, the balance aspect of your soul who makes you feel complete and waits in higher frequency for soul reunion often guiding your path in third dimension. This reunion comes at Zero Point Merge when your consciousness returns to its natural state of light.”
“If The One for you is out there, and you are BOTH ready, you will attract each other by synchronicity, no other way.”

Zero Point Merge
“Consciousness exists in a virtual reality experiment in which souls enter to experience linear time and emotion. Reality is myth, math and metaphor set in motion for souls to experience linear time. Look upon everything as a metaphor for a greater truth.”
“Twins, Zero Point Merge, our Spiraling DNA, Our DNA genetic programming set to remember all at Zero Point Experiment = ZPE. We spend our lives in the search/quest for our truths, who are we and why are we here.”

Verder raad ik je de zesdelige docu The Power of Myth aan van Joseph Campbell, en dan vooral het deel over Love & The Goddess.

Vanuit je hart leven.. weten wat je doel is (heel belangrijk.. ik heb uiteindelijk mijn eigen mission statement geschreven en ben hier naar gaan leven... moet dit binnenkort weer oppakken want ik weet niet meer wat m'n droom is)... je hier vol moed en overgave instorten... de tekens op je pad volgen... in jezelf geloven..

...en dan gebeuren er heel bijzondere dingen.

Want deze fysieke realiteit is een illusie... en het hart is de sleutel naar de waarheid.

Thomas zei

P.S.

Angst is het instrument van de heersers om ons als hun slaven gevangen te houden in deze illusie. "Maya, the big mental construct."

"We have been Tothed" Die elite is doodsbang dat wij vanuit ons hart gaan leven want hierdoor wordt het mogelijk om hun dualistische realiteit te ontstijgen. 11 september 2001 - de viering van het Coptische nieuwe jaar - was een rituele offering voor de dualistische realiteit. De twee torens zijn elk een pilaar van de dualiteit en daarom waren ook twee vliegtuigen nodig. Elk vliegtuig stak 1 van de dualiteitspilaren aan.

http://tinyurl.com/37thy2f

Thomas zei

Hier nog een stuk dat ik ooit geschreven heb als reactie op de Verboden Brieven uit Parijs...

http://www.world-mysteries.com/PhilipGardiner/forbidden_letters_46.htm

Het hart trekt realiteit aan.
Bewustzijn zet dit vast.

Iedere realiteit die we ons voor kunnen stellen is mogelijk. Wij zijn nu fysieke reincarnaties die als slaven misbruikt worden, terwijl we in wezen vrije spirits zijn. Dat is het grote complot. "The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the Truth. What Truth? That you are a slave."

Oom T zei

Ik moet het dan maar eerlijk toegeven: ik kan niets begrijpen. Niks dringt zomaar tot me door. Net zoals iemand die verlamd is niet zomaar kan lopen, kan ik niets zomaar begrijpen. En zoals de verlamde een rolstoel nodig heeft om zich te verplaatsen, zo heb ik een hulpmiddel nodig om iets te kunnen bevatten.

Een hulpmiddel dat, net zoals een hoorapparaat, een rolstoel of een stoma, nogal technisch van aard is. Mijn substituut voor intuïtief begrip is logica. Aardse logica. Zonder de ratio ben ik net zo hopeloos verloren als een blinde zonder geleidehond, of als een kreupele zonder stok. Het is een voor mij onmisbaar hulpmiddel om door het leven te kunnen laveren en er iets van te snappen.

--------------

Misschien dat je een vorm van autisme hebt. Een belangrijk kenmerk is bijna alles te rationaliseren en moeite hebben met begrijpen van emoties. Dat van jezelf en dat van anderen. Dit is geen oordeel van mijn kant, maar een constatering. Misschien dat je er iets aan hebt.

Oom T zei

Ik bedacht me opeens als ik een vorm van autisme zou hebben en dit weten: zou ik dit dan ook kenbaar maken? Ik weet het niet. Als ik het zou hebben en ik zou het weten, dan zou ik waarschijnlijk niet gaan reageren op iemand die deze suggestie deed. Het is immers iets persoonlijks en voegt niet feitelijks toe.

Pieter Stuurman zei

Ik weet het werkelijk niet Oom T.

Zo'n diagnose wordt meestal door anderen gemaakt. En je kunt die diagnose geloven of niet.

Wel is het zo dat ik zeker geen moeite heb met het begrijpen of invoelen van emoties.

Ik heb dit stukje een tijd geleden al geschreven, net in een periode dat er van alles bij me aan het gebeuren was. Ik was 'wakker' aan het worden. Met alle verwarring vandien.

Later heb ik ingezien dat gedachten en emoties onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat maakt mijn toenmalige overdenking voor mij nu beter te plaatsen.

Oom T zei

Het doet ook niet ter zake. Het is een label en meer niet. Het past trouwens ook goed bij het artikel volgende artikel: http://pieterstuurman.blogspot.nl/2011/08/psychopathie-als-collectieve-vergissing.html

Het is een label uit het DSM en telkens aan verandering onderhevig.

Ik heb je hele weblog even bekeken en het is zeer interessante materie. Ik herken er veel van mijn eigen waarnemingen in. Bedankt voor het delen van de bevindingen van je zoektocht naar DE waarheid.

Simone zei

Fijn dat je het gedeeld hebt en weer goed onder woorden hebt kunnen brengen �� Ook ik heb hier al een tijd geleden mee lopen stoeien en kom tot steeds betere acceptatie naar mezelf met mijn manier van liefhebben....Ik voel steeds meer verbondenheid met mezelf en daardoor ook met mijn omgeving! ❤