maandag 10 mei 2010

De Griekse crisisDe problemen met de euro zijn niet ontstaan door een gebrek aan geld maar door teveel aan schuld.

We kunnen gemakkelijk de schuld van die schuld bij landen als Griekenland neerleggen, maar daarmee steken we onze kop in het zand.

In het huidige criminele monetaire systeem is schuld niet te vermijden. Het ontstaan van schuld is inherent aan dit systeem. Er ontstaat in dit systeem altijd ergens schuld. Het maakt de bankiers niets uit waar die schuld ontstaat, omdat het collectief er uiteindelijk altijd voor moet opdraaien, zoals nu weer duidelijk wordt met de ‘redding’ van Griekenland.

En met het collectief bedoel ik: jij en ik; de burgers van deze wereld.


Geld is op zich een prima uitvinding. Het maakt de talenten en inspanningen van mensen uitwisselbaar.

Een ander woord voor talenten en inspanningen is arbeid. Het is uitsluitend onze arbeid die zaken geldelijke waarde geeft. Grondstoffen zijn immers gratis, en krijgen pas geldwaarde als er arbeid aan toegevoegd wordt.

Geld heeft (in een eerlijke situatie) op zichzelf dus geen waarde. Geld zou er moeten zijn om het ruilen van echte waarde (arbeid), te faciliteren.

Iedere keer als iemand arbeid verricht, ontstaat er nieuwe waarde. Een huis, een auto, een brood, een dienst; er ontstaat iets dat er eerst niet was. En in ruil voor het toevoegen van dat stukje nieuwe waarde, ontvangt degene die de inspanning geleverd heeft geld, zodat hij er een vergelijkbare inspanning van een ander voor kan terugkrijgen.

Iedere nieuw stukje arbeid levert dus economische groei op. Die arbeid voegt waarde toe aan het collectief van waardes, gevormd door de arbeid van iedereen.

Om die arbeid te KUNNEN vergoeden met geld, moet dat geld er wel ZIJN. Het moet gefaciliteerd worden. Dat wil zeggen, het moet gemaakt worden. Voor iedere nieuwe inspanning, moet er een beetje nieuw geld beschikbaar komen.

In het huidige systeem hebben overheden dat faciliteren toevertrouwd aan particuliere centrale banken. Deze banken hebben het monopolie op het maken van nieuw geld. Maar die banken faciliteren dat geld niet gewoon, maar ze maken het uit het niets, en LENEN het vervolgens uit. En dat geld moet worden terugbetaald met rente! Zonder dat die centrale banken daar enige toegevoegde waarde (= arbeid) tegenover zetten!

Dat houdt in dat met iedere inspanning, met ieder stukje arbeid, er nieuw geld in omloop komt, maar ook nieuwe SCHULD aan het collectief wordt toegevoegd. Vermeerderd met rente!

Economische groei houdt daarmee in: groei van schuld. En die schuld moet, vermeerderd met rente, door het collectief worden terugbetaald. Dus door iedereen die arbeid levert, omdat arbeid de enige manier is om het benodigde geld te verdienen om te kunnen terugbetalen.

Omdat AL het met arbeid verdiende geld op deze manier uit schuld bestaat, moet er dus minimaal twee keer voor gewerkt worden: eerst om het te verdienen, en vervolgens om het door de banken gefaciliteerde geld (waarmee die arbeid betaald is) terug te betalen aan die banken. En eigenlijk dus meer dan twee keer, want de rente komt er nog bij.

Daarmee wordt het dus onmogelijk om geld te verdienen zonder dat er ergens schuld ontstaat. Ook al ben jij (of ik, of wie dan ook) zo slim dat we geen persoonlijke schuld opbouwen: zodra wij iets verdienen (ook al geven we het verdiende geld niet uit, ook al zetten we het op de bank) ontstaat er schuld in het collectief. Een schuld die in totaliteit inmiddels vele malen groter is dan de totale hoeveelheid geld die er op de wereld BESTAAT. Schuld die altijd door iemand moet worden terugbetaald.

Het is dus onzinnig om de problemen in de schoenen van de Grieken te schuiven, of van wie dan ook. Het is het systeem dat hiervoor verantwoordelijk is. Een tot op het bot crimineel systeem dat met behulp van wetten (en dus overheden) in stand gehouden wordt, en dat uiteindelijk tot niets anders kan leiden dan totale onderwerping van iedereen aan die banken. Een systeem dat bovendien onze overheden en regeringen ontmaskert als collaborateurs aan deze misdaad.

Dit systeem zorgt ervoor dat letterlijk ALLES van waarde, dus ALLES waarvoor ooit arbeid geleverd is, en waarvoor in de toekomst arbeid geleverd gaat worden, uiteindelijk eigendom van de banken wordt.

En die banken hebben deze crisis geïnitieerd om zichzelf de mogelijkheid te verschaffen om al deze kunstmatig opgebouwde en uitstaande schuld nu te materialiseren. Dat wil zeggen: al het onderpand op te eisen. En dat onderpand bestaat uit alles van waarde dat ooit gemaakt is, en alles van waarde dat in de toekomst gemaakt zal worden. Uit onze arbeid. Uit jou en mij. WIJ zijn tenslotte de enigen die werkelijke waarde creëren door onze arbeid. Arbeid die niet meer aan onszelf ten goede komt, maar aan de bankiers. Arbeid die geen arbeid meer zal zijn, maar slavernij.

Ik zou dus mensen willen oproepen juist een voorbeeld te nemen aan de Grieken, en te weigeren zich te conformeren aan deze criminelen. Ga staken! Weiger de belastingen te betalen die rechtstreeks naar de zakken van deze misdadige bankiers vloeien! Weiger nog langer mee te werken.

Door onze medewerking zijn wij zelf de grootste collaborateurs aan het leegzuigen van de mensheid. En niet alleen van andere landen, maar ook van onszelf.

18 opmerkingen:

mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei

@Geld heeft (in een eerlijke situatie) op zichzelf dus geen waarde. Geld zou er moeten zijn om het ruilen van echte waarde (arbeid), te faciliteren.

Wat je schrijft over de essentie van geld als neutraal ruilmiddel Pieter, voelt voor mij heel kloppend. Maar helaas is geld allang niet meer neutraal: in de zin dat het woord 'geld' niet als neutraal gevoeld voelt. Daarnaast is het huidige 'geld' ook niet neutraal vanwege de wetten die er overheen gelegd zijn, en de belastingen. Aan het huidige geld is daardoor het tekortenprincipe gaan kleven.

Nu hoeven we er niet op te wachten dat de huidige belastende structuren in storten, waardoor er wellicht een nog grotere chaos gaat ontstaan.

We hebben de keuze de huidige belastende systemen te verlaten.

Jij roept op tot het niet langer betalen van belastingen o.a.
Een dergelijke actie is een reactie op het huidige belastende systeem.

Ik wil (nogmaals) het Overvloedsprincipe onder de aandacht brengen. De website van het Overvloedsprincipe is vernieuwd: alle doorleefde informatie is samengebracht op www.overvloedsprincipe.nl.

Binnen het Overvloedsprincipe maken we gebruik van het ruilmiddel Equi. De Equi is een puur ruilmiddel, een middel dat energie-uitwisseling uitdrukt.

@Geld is op zich een prima uitvinding. Het maakt de talenten en inspanningen van mensen uitwisselbaar.

Pieter, binnen het Overvloedsprincipe (h)erkennen we wat je hier schrijft. Het Overvloedsprincipe laat elkaar fysiek onbelast in kracht (be)staan. Precies zoals jij hier schrijft.

Dus de geweldige boodschap van het Overvloedsprincipe is: jouw innerlijk gevoeld verlangen is al 'gehoord'. En beschikbaar voor elkaar.

Binnen het Overvloedsprincipe stellen we ELKAAR maandelijks een bedrag aan ruilmiddel beschikbaar. De hoogte van dit bedrag hangt af van wat we samen afspreken: de hoogte is gebaseerd op het maandelijkse bedrag dat we als persoon nodig hebben om fysiek te kunnen bestaan. Op dit moment zou dat ongeveer Equi 750,00 zijn. En blijkt dat we Equi 900,00 nodig hebben, dan stellen we dat ELKAAR beschikbaar. Deze keuze is al voor eenieder beschikbaar gesteld. Je hoeft er alleen nog maar voor te kiezen.

Het Overvloedsprincipe heeft het huidige belastende systeem verlaten: dat houdt in dat het los staat van belastingen. De Equi is onbelast. Er wordt al uitgewisseld met de Equi: het werkt al. Ik (en anderen) passen het toe in hun dagelijks leven. Nu nog naast de Euro. Hoe meer bewustZijn we hebben rondom de werkingen van het huidige systeem, hoe meer we innerlijk aanvoelen welke pijn en tekorten, en onbalans binnen het huidige systeem ontstaat. Ik heb het gevoel dat we deze werkingen allang gezien hebben. Jij hebt de werkingen gezien. En zovele anderen hebben de werkingen (in)gezien.

Ik nodig jullie uit een volgende stap te maken en het huidige belastende systeem te verlaten.

mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei

Vervolg reactie

Pieter, jouw innerlijk gevoeld verlangen naar een ruilmiddel wat de vrije beschikbaarheid van de talenten van de mens uitdrukt, is er al: de Equi.

We hebben geen politiek nodig om tot deze keuze te komen. Nieuw Nederland is een groot voorstander van basisinkomen. Dat is een heel mooi begin en draagt bij aan bewustwording. Het is een stap. Echter deze stap is nog steeds gekoppeld en ontstaan vanuit het huidige belastende systeem.

Het Overvloedsprincipe heeft het huidige belastende systeem verlaten.

Onderstaande mail schreef ik vorige week naar belangstellenden van het Overvloedsprincipe op Facebook:
Ik ervaar hartepijn vanwege de pijnen en frustraties die mensen opgelopen hebben, en nog steeds, in het huidige belastingen- en tekortensysteem. De pijn en frustratie als gevolg van het, al dan niet bewust, voelen van het feit dat jij als mens in bezit genomen bent. Jouw unieke talenten, wat jouw Goddelijke energie is, zijn in bezit genomen. En dat begint al bij je geboorte. Nou eigenlijk begint het al daarvoor. Daardoor kun je niet in vrijheid stromen. Je wilt daar uitbreken omdat je er schoon genoeg van hebt. Het Leven is bedoeld om vrij te stromen. Moeder Aarde is er, de Zon is er, en jij met al jouw Goddelijke talenten bent er. Doordat de bronnen van Moeder Aarde en jouw talenten in bezit genomen zijn, als ze de zon in bezit hadden kunnen nemen hadden ze dat ook gedaan. kan het Leven in het huidige belastingen- en tekortensysteem niet vrij stromen. Het Overvloedsprincipe heeft de werkingen van het huidige belastingen- en tekortensysteem diep en breed onderzocht. Het Overvloedsprincipe voelt vanuit de Bron. Het Overvloedsprincipe is de Bron. Het Overvloedsprinicpe heeft het belastingen- en tekortenprincipe verlaten. Velen herkennen daardoor het diepe diepe geschenk van het Overvloedsprincipe niet.

We kunnen ervoor kiezen elkaar onbelast(!) in kracht te laten (be)staan. Wat betekent dat nou? Wat betekent het nou dat we elkaar in kracht kunnen laten (be)staan. Vanuit het Overvloedsprincipe kiezen we ervoor elkaar niet te belasten. We kiezen ervoor te erkennen dat er Overvloed is en voor eenieder gelijke Overvloed vanuit het Overvloedsprincipe. Hoe? Door elkaar maandelijks ruilmiddel ter beschikking te stellen. Allemaal evenveel ruilmiddel zodat jij, en ook de (onzichtbare) ander, fysiek kunnen bestaan. Zodat jouw talenten vrijkomen en ingezet kunnen worden zoals jij wilt. Zodat het Leven weer vrijelijk kan stromen. Geen belastingen. Geen gecreeerde tekorten. Hoe? Door het belastingen- en tekortenverhaal te verlaten. Doordat ik op aarde ben, laat ik het leven Leven: ik breng overvloed. Hoe? Ik heb onderdak nodig, voeding, schoon drinkwater, warmte... Dat wat ik nodig heb, kan ik aan de (onzichtbare) ander vragen. Ik heb de talenten van de (onzichtbare) ander nodig. Vraag en aanbod horen bij elkaar, als in ontvangen en geven. Geen belasting, onbelast. En geen tekorten.

Wij kunnen er zelf voor kiezen om de toegang tot de zon, de aarde en onze talenten voor elkaar beschikbaar te laten, zonder dat dat belastinggeld vergt. En zonder dat er met dit belastinggeld en passent mensen in andere landen dood gemaakt kunnen worden. Hoe? Door zelf, aan elkaar maandelijks voldoende ruilmiddel beschikbaar te stellen. Met euro’s kan dat niet, omdat wetgeving de regels rondom euro’s in bezit heeft. Dan kiezen we dus voor een ander ruilmiddel. Een ruilmiddel dat gebaseerd is op het Overvloedsprincipe: het ruilmiddel Equi. Een samen leven waarbij we gebruik maken van een puur ruilmiddel, de Equi, dat de uitdrukking is van het beschikbaar laten van de vrije toegang tot de aarde en de talenten van de mens.

Vragen? Stel ze! Neem gerust contact met ons op! Kijk naar je pijnen en frustraties. Voel. Waar zit je pijn en frustraties nou precies?

Ik nodig je uit in de Bron van het Overvloedsprincipe.

www.overvloedsprincipe.nl
http://www.facebook.com/profile.php?v=info&edit_info=all#!/group.php?gid=109118242455543

Hartegroet,
Mascha Roedelof

hotstuff zei

Tjemig , Mij de schuld "collectieve schuld" geven van iets wát Ìk Niét Dééd , gáát Wél èrg Vér Èn Láát de Wáre daders met de buit wég kómen !

Beginnende mét de Privatiseringen , naut wellink behoort dáár toé , begon een strooptocht , plundering der joden van de Westerse Wereld ,inclusief Amerika !

Dit Alles werd begeleidt door staatsterrorisme van joden in de regeringen en instanties , het is ook één criminele sekte , Dát Zijn de Ware Schuldigen !

Ook hun enkele eeuwen geleden ingevoerde banksystemen zijn enkele om de Volkeren af te stropen met een omlooptijd van 60 tot 70 jaar , meestal einigende in oorlog of rampen , zo dat We er Niets van kunnen Zeggen of tegen Doen!

Onmiddelijk ná zo een oorlog komen ze terug en het begint weer op nieuw !

Duitsland had die eer drie keer achter elkaar , We Kennen de geschiedenis!

Zó ruilen ze Alle Wérkelijke Reele Bezittingen op Aarde in tegen hun waardeloze en Illegale zélf gedrukte papiergelden die ze Ons al eeuwen op Criminele wijze opdringen !

EN Als U zegt "collectieve schuld" , Mis Ik die jood , die hondsbrutaal Zélfs Nóg maals vraagt de rekeningen van dóór hén gepleegde schanddaden en misdaden Nóg Maáls te voldoen !


Wáár Zijn zij Dán die onfeilbaar heiligen ?


Tegelijk dat de gehele Westerse bevolkingen de afgelopen 25 jaar de Armoede en afgrond in werden gedreven , hebben die joden zich daár méé evenredig Schandelijk verrijkt !

Hiér Verliezen dáár dóór 3000 Gezinnen per jaar het Dak Boven Hun Hoofd en Velen Hun Leven Zelfs , In Amerika Zijn er al 20 Miljoen gezinnen op Straat Gepleurd !

Vanwége die Schandelijke joden !

Pieter Stuurman zei

@hotstuff,

Natturlijk zitter er Joodse mensen aan de top van het monetaire systeem, maar zeker niet alleen.

Ik denk dat je het Jodendom en en zionisme door elkaar haalt. Het zionisme is een manipulatieve en zeer agressieve politieke stroming. En dat zionisme wordt ook door heel veel joden afgewezen, zowel in Israel als in de rest van de wereld.

Janus zei

Deel een
Nou Pieter Wat Ik Weet is dat met de privatiseringen de Plunderingen van Europa en Amerika aanvingen , dat dit door de joodse wereldgemeenschap gezamenlijk werd uitgevoerd en zij met behulp van staat terrorisme in elk Land , Zo Als hier hirsch ballin ,donner , ruud lubbers , bolkestein , wim kok etc , in italie berlusconi etc Ons met de Rug tegen de Muur gezet en geheel Kaal geplukt hebben en We Nú met dé gevolgen dáár van zitten !

Van dáár dat Nú Hiér 3000 Gezinnen per jaar uit Hun Huizen Gegooid worden en in Amerika er al zelfs 20 Miljoen Hun Huis Verloren hebben !

Dit ging gepaard met meineed van uit de wetgevingen en politiek , de wetgever Bij Voorbeeld , die tevens allen commisaris bij al die bedrijven zijn die nu oplichter Blijken , toén ook , hebben Ons in 1991 buiten de wetsbescherming gesteld zo dat We Niet Konden Protesteren!
Meineed !
Meesten zijn joods!

Dat is enkel en alleen jodenwerk geweest , als Je de vermogensontwikkelingen van de joodse gemeenschap tegen de ontwikkeling van andere groepen af gaat Zetten over de afgelopen 25 jaar , Zul Je Tóch Ècht Verschil Zien!

Het Moet Zelfs Zó Gék Zijn , Dat israel alle Goud uit Fort Knox gestolen Schijnt te hebben en dat in hun dimona faciliteit hebben gestouwd , in Fort Knox Wolfraambarren hebben gelegd en Toen China er voor 600 Miljoen van kreeg dezen dat Ontdekten !

Janus zei

Deel Twee
Het Moet zo Zijn dat ze ondertussen zelfs het meeste Goud van de Wereld bij elkaar gesprokkeld hebben in die faciliteit !
Ze hebben de afgelopen veertig jaar alle Werkgelegenheid en Geld naar China gebracht , hun nieuwe beloofde land , hun nieuwe investering , met behulp van de EU !
israel IS Volledig opgebouwd door Europa uit te zuigen o.a.met de opzetting van de EU , en door met massale afpersingen en misdaden ambtenaren en politici in de hand hebbende de staatskassen leeg geroofd te hebben !

De EU is net als de multiculti en terrorismebestrijding ( In Werkelijkheid terrorisme) Geheel en alleen door joden opgezet en overnacht geheel On-democratisch opgelegd !

Dat was in Nederland begin jaren zestig al Zo !

Het Gaat Hier om Dader en Slachtoffergroeperingen , Daar Komen joden in Zijn Algemeenheid Tóch als dadersekte te voorschijn , miere mugge ziften Òver wié Precies is Voor Opsporingsdiensten en Mensen Als Jij !

Maar een "de wit" en een "wellink" samen in één hoorzitting om zijn daden door de jaren heen Zal Nooit een misdaad ophoesten , dat zijn twee joden bij elkaar!
Dat is meineed , bedrog , obstructie van Rechtsgang , verraad bij Voorbaat !

Ook een doctors van leeuwen als voorzitter van de afm zál Nooit iets gemerkt hebben in al die Tijd ???
Dát was ook de bedoeling!

Janus zei

Deel drie
Wie zijn directeuren en commisarissen van pensioenfondsen
toen ze miljarden kwjtraakten en aan wie ???
Wie zitten in de besturen en commisies van uitkeringsinstanties ???

Wie bestuurt de stockmarkets ???
Van wie is het bankwezen en de heroinehandel al eeuwen ???

Wie zitten er al decennia in het kabinet van de koningin en benoemen enkel hén gunstig gezinde burgemeesters ???

Ook Hier en overal in Pleegt de rechtstaat chronisch sabotage en obstructie van Rechtsgang en WaarheidsVinding!

Zijn meinedig en medeplichtig !!!

Wie Zie Je Alleen Maar in de rechtzaken tegen Geert Wilders ...joden !!!
Zó Wél als aanklagers , als ook rechters , als ook aanklachtindienster !

Janus zei

Deel Vier
Wiens media Hoor en Zie Je enkel maar over Hém kankeren en klagen ...de joden !

Wélke actualiteitenhosts en nieuwslezers Zie Je Zéér Overwegend Enkel op tv ?

De zionisten bestaan Pas sinds 1887 , de Crime Timelines van de joodse sekte Beslaan Duizenden jaren !

Ik Noem ze "sekte" omdat ze overwegend naar strenge sekteeisen , totalitair religious , opgevoedt worden , inclusief rituele verkrachtingen , Hersenspoelingen en martelingen om ze 100% onderdanig en meegaand te maken aan de sekteleiders !
Van Dáár dat ze ook als één man Wereldwijd zúlke misdaden kunnen plegen!

Maar Inderdaad , er zijn joden die niet weten dat het zó zit , zélfs niet dat ze zélf de bijbel van het christendom brachten en Heden Gekende maatschappijstructuren ...én mentaliteit!

Ook zijn er nú Berichten dat de israelische economie nú booming is , Jááá Dát Zál Wél !
En dat er hier en daar en Verdwaalde Nederlander tusen zat ...Nou Je Weet Tóch hoe ze het met BV´s doen ...een zwerver laten tekenen ...als kop van jut ?
http://wrongthings.yolasite.com/

Pieter Stuurman zei

@ Janus,

Of hotstuff? (je taalgebruikt geeft je weg..)

Er is inderdaad veel mis in de wereld. Maar jouw aanname dat het allemaal de schuld is van Joden, gaat mij veel te ver. Natuurlijk zitten er Joden op posities die misbruik mogelijk maken. Maar ook Amerikanen, Engelsen, Fransen, Nederlanders etc.

En waarom zou je überhaupt je energie steken in het aanwijzen van daders? Het is ONZE medewerking die alle misstanden mogelijk maakt. Zodra wij onze verantwoordelijk gaan nemen, en die medewerking opzeggen, is het gedaan met het machtsmisbruik van die kleine elite.

PS. Wat heb je trouwens met al die hoofdletters?

Janus zei

Verwarde je even met lakeman , Jij Bent Stuurman , Van Daar Sommige Opmerking die Niet Voor Jou Bedoeld Waren als het Wat Onbegrijpelijk Werd !

Ja die Namen ... Méér een Kwestie van Herhaaldelijk inlogegl#l en Vergeten van wachtwoorden of Namen , Zit Geen cia achter of zo!

Ik Denk Dat Ik Het Hier Bij Laat Met Je , Je Reageert als óf Je over de Info Héén Leest , Ook Heb Je de Kennis Niet Omtrent de Reikwijdte Waar het om Gaat !

Dat Zou Wat Maanden Specifieke Studie Vergen om Bij te Spijkeren !

Ook dat Je Hardnekkig op Je Standpunt Blijft dat Wij Allen hét gedáán hebben ... Terwijl We Grootscheeps Bedrogen en bedreigd Zijn , buiten de wet gesteld , Vind Ik Wat Minder Pieteit en Fideel met de Slachtoffers , Waar Van Enkel in Nederland al Dóór dat Staatsterrorisme dat de plunderingen begeleidde 35.000 Mensen Extra Pér jaar Zelfmoord Pleegden en Sinds 1991 800.000 Gezinnen het Land uit joegen !

Ook is de prostitutie van Kinderen en Jonge Mensen , drugsverslavingen en alcoholisme Enorm toe genomen door deze bende , Buiten dat ze zelf overwegend ook al in deze Schanddaden Hoofdelijk vertegenwoordigd Zijn!!

Je beschuldigd a.h.w. Degene Die neergeschoten werd van voor de loop zijn gaan staan ???
Dié Kinderen Dán Vást Òók ?

Dé dader is in Dit Geval Simpel Dáár Wáár het Geld Òók héén is gegaan , Ik Heb het Niet !

Van uit de politiek Zijn Bijvoorbeeld o.a. wim kok , pechthold , ruud lubbers , cohen , ballin , donner , bolkestein , eurlings en Méér van dié Specifieke Soort Hoofdverantwoordelijk Voor Deze Ontwikkelingen !

Dat We Rap van deze willekeur die Steeds Maar buiten Ons om Ons Leven en Bestaan te onPas en te OnPas Verwoest en misbruikt Ben Ik Met Je Eens !

Dat Zou Waarschijnlijk een Totale Ruiming van Politiek , justitie wetgevers , media( Ook Belangrijke collaborateur ) en Ambtenarentop Vergen , Alsmede in de banken en dienstenwereld!

Anoniem zei

Hallo Pieter, Bedankt voor je volwassen reactie op dat gescheld op de Joden.Het doet me erg pijn weer een bevolkingsgroep in de beklaagdenbank te zetten.En het helpt ook totaal niet, we moeten inderdaad zelf iets doen en de beschuldigende vinger niet naar anderen wijzen.Niet dat ik zogauw weet wat ik kan doen.Geen belasting meer betalen niet meer met banken zaken doen.Ik ben maar gewoon een oudere vrouw en ik moet huur betalen anders moet ik onder de brug slapen.Minstens de helft van nederland zou op moeten staan en roepen dat het zo genoeg is.Maar helaas de meeste mensen willen liever niet wakker worden.Pieter het is gemakkeijk te zeggen geen belasting meer te betalen maar wees iets specifieker.Je hebt al zoveel uitgelegd in wat voor een wereld we leven maar ik hoop op practische tips, ikzelf zie ze niet.dank voor je wijze lessen hartelijke groeten van Birgit

Pieter Stuurman zei

Beste Birgit,

Verandering begint altijd met bewustwording. Naar mijn ervaring zitten we nu in die fase. Mensen beginnen op grote schaal bewust te worden van de misstanden in de wereld. Pas als dat inzicht gemeengoed gaat worden, is de volgende stap mogelijk: handelen.

Ik probeer met mijn schrijfsels een kleine bijdrage te leveren aan het proces van bewustwording. Zodra mensen in meerderheid weten hoe de vork aan de steel zit, en dat ze hun medewerking gegeven hebben aan een crimineel systeem, zal verandering vanzelf komen.

De belangrijkste bijdrage die jij zelf kunt leveren(op dit moment) is je eigen proces van bewustwording, en (als het even mee zit) het inlichten van je familie en kennissen. Mocht je maar één persoon wakker schudden, dan heb je al meer bereikt dan de meeste mensen in hun hele leven zullen doen

Zoals de oude Henry Ford het zei:

"It is well enough that the people of the nation do not understand our financial and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning".

Oftewel: als mensen het door krijgen, komt de revolutie vanzelf.

mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei

Beste Birgit,

Er zijn andere mogelijkheden. Ik nodig je uit een kijkje te nemen op www.overvloedsprincipe.nl. Het Overvloedsprincipe heeft het huidige belastende systeem verlaten. Het ruilmiddel dat op het Overvloedsprincipe gebaseerd is, heet de Equi en staat los van belastingen. Over de Equi wordt geen belasting geheven: de Equi staat los van de huidige wetgeving.

Veel leesplezier op www.overvloedsprincipe.nl en neem gerust contact met me op als je (praktische) vragen hebt.

Hartegroet,
Mascha

Hendrik zei

Beste Mascha,

Ik heb wel wat vragen voor jou wat betreft het Overvloedsprincipe. Ik kan namelijk iets waar heel veel mensen behoefte aan hebben, maar mijn tijd is beperkt, ik moet mensen teleurstellen. In het huidige systeem gaat mijn tijd naar de hoogste bieder, maar hoe moet dat nou als iedereen evenveel kan bieden? Dan ga ik waarschijnlijk kijken naar ruilen in natura. Vermogen bouw je immers op in natura, niet in 'equi place' eenheden.

Ik ben bang dat we binnen no time overstappen op een vorm van ruilhandel en daarmee zijn we weer helemaal terug bij af. We hebben geld immers ooit bedacht om het ruilen makkelijker te maken!

mascha Vdf roedelof (Het Bewuste Pad) zei

Beste Hendrik,

Sorry voor mijn late antwoord: wegens mijn verhuizing naar Nieuweroord (Drenthe) ben ik tijdelijk niet aangesloten geweest op het internet.

In zich is er niets mis met ruilhandel: degenen die daarvoor willen kiezen, kunnen daarvoor blijven kiezen. Ook binnen het Overvloedsprincipe. Het is wel zo dat ruilhandel niet voortplant: het stopt bij het ruilen van talent met elkaar.

Ik ben het dan ook met je eens dat ruilmiddel energie-uitwisseling gemakkelijk(er) maakt, waarbij je volkomen vrijheid hebt in op welke manier en waar en met wie je wilt uitwisselen. Binnen het Overvloedsprincipe zijn er geen voorwaarden verbonden aan plaats, tijd, persoon, of wat dan ook maar.

De uitwisseling vindt plaats nadat betrokken partijen onderlinge afspraken over de uitwisseling hebben gemaakt en daar beiden een kloppend gevoel bij hebben. Zo niet: dan komt de uitwisseling niet tot stand.

Binnen het Overvloedsprincipe is er een open en heldere vraag- en aanbodcultuur. Je kunt een voor jou kloppende waarde toekennen aan jouw talent. De afnemer kiest ervoor of jouw genoemde waarde kloppend is voor hem/haar. Dan komt uitwisseling tot stand.

Binnen het Overvloedsprincipe stellen we elkaar voldoende ruilmiddel ter beschikking om fysiek onbelast te kunnen bestaan (ons geboorterecht). Dat daarmee jouw talent voor eenieder beschikbaar komt, is toch prima?! Overigens is dat nog maar de vraag Hendrik, want het bedrag dat we elkaar beschikbaar stellen is voldoende om fysiek te kunnen bestaan: op dit moment zou dat ongeveer een bedrag ad Equi 750,00 - Equi 800,00 zijn per persoon. Dus ook als iemand er voor kiest zijn/haar talent niet beschikbaar te stellen, ontvangt deze persoon maandelijks (gratis) ruilmiddel. Deze persoon draagt bij aan het samen leven gewoon door er te Zijn op aarde. Daarnaast is eenieder vrij om zijn/haar talent wel beschikbaar te stellen op de wijze waarvoor hij/zij kiest.

Je opmerking over vermogen opbouwen, begrijp ik niet: wil je die opmerking verhelderen?

Hartegroet,
Mascha Roedelof

Hendrik zei

Beste Mascha,

Vermogen is kapitaal, die zaken die je niet consumeert, maar die je helpen bij de productie van zaken die je wel kunt consumeren. Een huis is ook kapitaal, je hebt er immers woongenot van.

Een huis is kostbaar, er zijn immers veel mensen en grondstoffen bij betrokken om het te maken. Je moet dus vermogen vergaren om te kunnen wonen.

Groetjes,
Hendrik

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Pieter Stuurman zei

Bovenstaande reactie is door mij verwijderd i.v.m. spam (reclame voor leningen). Inhoudelijke reacties verwijder ik nooit.